Category Environment

ผลสำรวจพบผู้บริโภคอังกฤษต้องการพลาสติก recycle ได้

บริษัท Veolia บริษัทด้านการจัดการทรัพยากรชั้นนำสัญชาติอังกฤษและเป็นผู้นำตลาดรีไซเคิลพลาสติกเปิดเผยถึงผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนใหญ่ (กว่า 93%) ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่าขวดพลาสติกควรมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยและสัดส่วนที่สูงของกลุ่มดังกล่าว พร้อมที่จะจ่ายค่าดำเนินการโดยเฉลี่ยที่ 2.5 เพนนีเพิ่มในราคาของวัตถุดิบ

ผลการสำรวจครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์รายงาน Plan For Plastics รายงานของบริษัท Veolia และ RECOUP บริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิลพลาสติก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนและความเป็นจริงของสัดส่วนวัตถุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง

Advertisements

ยุโรปจัดเวทีถกปัญหาการประมงเกิดขีดจำกัด

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีจัดการประชุมของคณะกรรมการด้านการประมงของรัฐสภายุโรป การะประชุมดังกล่าวมุ่งถกปัญหาด้านการประมงเกิดขีดจำกัด (overfishing) ปัญหาบริษัทการประมงขนาดเล็ก และความจำเป็นในการพึ่งพาปลา (Fish Dependence) และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นการประมง โดยองค์กร Slow Food ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

รายงานสิ่งทอยั่งยืนของกลุ่มนอร์ดิก

สิ่งทอเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ทั้งที่สิ่งทอมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการผลิต การใช้ และการทำลายทิ้ง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งทอที่ถูกใช้แล้วมักจะถูกนำไปทิ้งโดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูลปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่จะต้องสำรวจตั้งแต่การผลิต การใช้ และการนำไปกำจัดทิ้งมีความยุ่งยาก ใช้เวลาและงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยังสร้าง ‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสนให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งทอของตน

ตัวแทน UNIDO เข้าร่วมประชุม One Planet Summit

กรุงปารีส, 12 ธันวาคม – ในวันครบรอบปีที่สองของการลงมติข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายมานูเอล มานรอนประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายอันโตนิโอ กูเทอร์ส เลขาธิการสหประชาชาติ และนายจิมยอง คิง ประธานธนาคารโลก ได้เชิญนายกรัฐมนตรีจาก 50 ประเทศและรัฐบาล และผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงจำนวน 4,000 คน ที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศและประกาศพันธกรณีในการดำเนินการ การประชุมสุดยอด One Planet Summit มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ 1) การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและร่วมกัน 2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และ 3) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ โดยสามหัวข้อตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวถึง ได้แก่ การยกระดับเงินทุน (scaling up) สำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ การเงินสีเขียว(greening finance) เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน การเร่งดำเนินการเรื่องสภาพอากาศในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายทางนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม นาย Christophe Yvetot ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้กล่าวถึงการประชุมดังกล่าว “การประชุมสุดยอด […]

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ – อุตสาหกรรมยุโรปมูลค่าสูงที่น้อยคนจะตระหนักถึง

หนึ่งในอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุดคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านยูโรและมีพนักงาน 18.6 ล้านคนทั่วสหภาพยุโรป แต่ความตระหนักต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวน้อยมาก – กว่าหนึ่งในสามของประชาชนในสหภาพยุโรปไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว “คนทั่วไปไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโลก และไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปทำการลงทุนในเศรษฐกิจชีวภาพ” นาง Susanna Albertini กรรมการผู้จัดการของ FVA บริษัทสัญชาติอิตาลีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bioways project กล่าวในที่ประชุม bio-based industries (BBI) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา การร่วมทุน BBI (BBIJU) เป็นความร่วมมือที่มีกรอบดำเนินกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 ผ่านหุ้นส่วนระหว่างเอกชน สหภาพยุโรป และภาคอุตสาหกรรม Bio-industry  โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านยูโร เป็นการการระดมทุนของสหภาพยุโรปผ่านโครงการ Horizon 2020 โดนได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 975 ล้านยูโร และงบประมาณส่วนที่เหลือมาจากการลงทุนภาคเอกชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน พบว่าแต่ละ 1 ยูโรที่สหภาพยุโรปลงทุน มีลงทุนจากภาคเอกชน 2.59 ยูโร แสดงให้เห็นถึงการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก […]

ต่อหรือไม่ต่อ ความเห็นที่แตกต่างกับใบอนุญาติการค้าสาร glyphosate

ใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เปิดให้ประเทศสมาชิกทำการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate เป็นเวลา 10 ปี มีเพียงหนึ่งในสี่ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตอบคำขอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ขอให้รัฐบาลต่าง ๆ ส่ง “ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร” โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้สัมพาทย์ ว่ามีเจ็ดประเทศสมาชิกที่ได้ส่งความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นประเทศใด ความเห็นที่ไม่ชัดเจนในหมู่ประเทศสมาชิก ทำให้การต่ออายุใบอนุญาตให้ขายสารglyphosate ในสหภาพยุโรปกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงกัน เพราะแม้ว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารยุโรปได้ประกาศว่าสารกำจัดศัตรูพืชนั้นปลอดภัยแล้ว แต่ก็มีความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนว่า glyphosate อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะในเดือนมีนาคมปี 2015 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้จัดให้สาร glyphosate อยู่ในหมวดซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์หรือกลุ่ม 2A โดยสารอื่น ๆ ในกลุ่ม 2A ได้แก่ anabolic steroids, เนื้อแดง และไวรัส human papillomavirus (HPV) type 68 เมื่อปีที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปด้านพืช สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ (Paff) ได้เลื่อนการลงคะแนนเสียงในการต่ออายุใบอนุญาต glyphosate หลายครั้งเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าไม่มีรัฐที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในหมู่ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนการต่ออายุ ซึ่งตามข้อบังคับแล้วเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากสองเท่า หมายความว่าอย่างน้อย 16 ใน 28 […]

ศาลอียูสั่งรัฐบาลดัตช์เร่งทบทวนแผนคุณภาพอากาศ

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐานการปล่อยของเสียและมลพิษที่สูง แต่ในภาคการปฏิบัติก็ยังพบกับความท้าทายอย่างมากมาย ล่าสุด มีการตัดสินให้รัฐบาลดัตช์ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเนเธอร์แลนด์มีความสอดคล้องกับขีดจำกัดและมาตรฐานของสหภาพยุโรป เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา คำตัดสินดังกล่าวเป็นหนึ่งในกรณีที่ ผู้พิพากษาของสหภาพยุโรปก้าวเข้ามาเพื่อเรียกร้องสิทธิการมีอากาศบริสุทธิ์สำหรับประชาชนในประเทศสมาชิกของตน กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องร้องโดยมีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Milieudefensie (Environmental defence) ซึ่งเป็นสาขาของ Friends of the Earth ในเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ยื่นคำฟ้อง โดยได้อ้างตามกฎหมายของสหภาพยุโรป ที่บังคับให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อจำกัดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และอนุภาค (PM) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปก็ได้ผ่อนปรน ให้ฮอลแลนด์โดยให้เลื่อนเป็นวันที่ 1 มกราคม 2015 สำหรับ NO2 และวันที่ 11 มิถุนายน 2011 สำหรับ PM อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าค่าทั้งสองยังมีระดับที่สูงเกินขีดจำกัด อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กฎหมายของสหภาพยุโรปในด้านคุณภาพอากาศโดยรอบและอากาศบริสุทธิ์สำหรับยุโรป (ambient […]

มาตรฐาน e-bike ล่าสุดของสหภาพยุโรป

รถจักรยานไฟฟ้าหรือ electric bicycle (e-bike) เป็นรูปแบบใหม่ของจักรยานที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่มีผู้ใช้จักรยานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเช่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส โดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์ที่ในปีค.ศ. 2015 มีการเติบโตของตลาดรถจักรยานไฟฟ้ากว่าร้อยละ 24 คิดเป็นจำนวน e-bike กว่า 276’000 คัน แต่จำนวนการซื้อขายที่มากที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปยังคงเป็น ยักษ์ใหญ่เยอรมนีที่แม้การเติบโตจะต่ำกว่า (ร้อยละ 11.5) แต่จำนวนสุทธิอยู่ที่ 535’000 คัน แม้ตลาดจักรยานไฟฟ้าของสหภาพยุโรปมีความน่าสนใจสำหรับผู้ผลิตในระดับนานาชาติ แต่การเข้าถึงตลาดดังกล่าวยังคงมีความท้าทายที่สูง เพราะกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและมีมาตรฐานที่สูง สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมในกรุงเวียนจึงได้จัดทำบทความนี้เพื่อทำการศึกษาและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยานไฟฟ้าไทย แบตเตอร์รี่และมอเตอร์ในรถจักรยานไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่แตกต่างไปจากรถจักรยานทั่วไป สหภาพยุโรปจึงได้จัดตั้งกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า ที่ภาคการผลิต ผู้จัดจำหน่าย กิจการให้เช่าและยืม ร่วมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึง ล่าสุดมีการปรับข้อบังคับดังกล่าวในปีค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา องค์กร Bike Europe ได้ทำการสรุปและจัดทำเอกสาร White Paper เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและเข้าใจรายละเอียดดังกล่าวได้ง่ายขึ้น White paper ดังกล่าวรวบรวมรายละเอียดของข้อบังคับต่าง […]

รายงานพิเศษ – สารทำความเย็นในสหภาพยุโรป

  พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือ Montreal Protocol ที่ผ่านการรับรองในปี 2538 (1995) เป็นสนธิสัญญาสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม, ยับยั้ง, และรณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หนึ่งในกลไกหลักของสนธิสัญญาดังกล่าวคือการผลักดันให้มีการใช้สารทำความเย็นประเภท Hydrofluorocarbons (HFCs) แทนการใช้ Chlorofluorocarbons (CFCs) และลดการใช้ Hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) เช่น R-22 ลง โดยมีเป้าหมายลดการใช้ HCFCs อย่างสิ้นเชิงทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2020 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เช่น สหภาพยุโรป ที่มีมาตรฐานในระดับภูมิภาคและประเทศที่สูงกว่า เริ่มประสบความสำเร็จในการผลักดันดังกล่าวแล้ว หนึ่งในความท้าทายหลักในการผลักดันสารพิธีดังกล่าว ได้แก่การเสาะหาสารที่มาใช้ทดแทน สาร HCFCs เพราะ HCFCs โดยเฉพาะ สารทำความเย็น R-22 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้การหาสารเคมีที่จะมาทดแทนการใช้งานอย่างเป็นตัวตายตัวแทนมีความยาก สารเคมีที่ได้รับการพิจารณาว่าสามารถนำมาแทนที่โดยหลักได้แก่ R-407C (Zeotropic) R-410A (near azeotropic mixture) และ R-290 (Hydrocarbon propane) โดยมีการใช้ R-410A […]

พันธบัตรสีเขียว การลงทุนที่กำลังมาแรง

ในปัจจุบันมีสัดส่วนประชาชนที่สูงขึ้นที่ไม่ได้สนใจเพียงผลกำไรที่ได้จากการลงทุนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนของตนด้วย การเพิ่มขึ้นของประชากรที่ให้ความสนใจในด้านดังกล่าวส่งผลให้มีการเติบโตในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible investment products) และการลงทุนที่มีชื่อเฉพาะว่า “Impact Investing” ในตลาด Wall Street นอกจากนี้การเติบโตของพันธบัตรสีเขียว หรือ Green Bonds ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มดังกล่าวอีกด้วย “ความสนใจของนักลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental solutions) นั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 21.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและมากกว่าร้อยละ 93 ของเศรษฐีเงินล้านในสหรัฐให้ความสนใจในการลงทุนด้าน Impact Investing” ธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุในรายงานล่าสุด เมื่อต้นปีนี้ (ค.ศ. 2017) มูลค่ารวมของพันธบัตรสีเขียวขึ้นไปถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพันธบัตรดังกล่าว และคาดว่าในปีนี้พันธบัตรดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 150 พันล้านเหรียญฯ ตามรายงานของกลุ่ม equity strategists ของธนาคาร Bank of America Merrill Lynch […]