Category Waste management

ผลสำรวจพบผู้บริโภคอังกฤษต้องการพลาสติก recycle ได้

บริษัท Veolia บริษัทด้านการจัดการทรัพยากรชั้นนำสัญชาติอังกฤษและเป็นผู้นำตลาดรีไซเคิลพลาสติกเปิดเผยถึงผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนใหญ่ (กว่า 93%) ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่าขวดพลาสติกควรมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยและสัดส่วนที่สูงของกลุ่มดังกล่าว พร้อมที่จะจ่ายค่าดำเนินการโดยเฉลี่ยที่ 2.5 เพนนีเพิ่มในราคาของวัตถุดิบ

ผลการสำรวจครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์รายงาน Plan For Plastics รายงานของบริษัท Veolia และ RECOUP บริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิลพลาสติก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนและความเป็นจริงของสัดส่วนวัตถุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง

Advertisements

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติกสำหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่หมุนเวียนมากขึ้น (Circular Economy)

นโยบายงดนำเข้าขยะจีน กระทบอุตสาหกรรมขยะโลก

หลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากจีนจะเป็นตลาดแรงงานราคาย่อมเยาของโลกแล้ว จีนยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะหมุนเวียนหรือ recycle waste จากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย แต่หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามนำเข้าขยะ 24 ชนิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งพลาสติกและกระดาษ รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับท่าทีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

ÖWAV องค์กรด้านจัดการน้ำและขยะที่เป็นกลางของออสเตรีย

องค์กร ÖWAV หรือ Austria Water and Waste Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1909 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคส่วนการจัดการน้ำและของเสียของออสเตรียทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ ÖWAV เป็นองค์กรที่ไม่มีกำไรการดำเนินการขององค์กรจึงมีความเป็นกลาง โดยองค์กรมีเป้าหมายหลักที่ในการสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการน้ำ ของเสีย และน้ำเสียในออสเตรีย ภาระกิจของ ÖWAV มีดังนี้  ด้านการจัดการของเสียและน้ำที่มีคุณภาพ – พัฒนามาตรฐานที่มีคุณภาพทั้งด้านเทคนิค ข้อบังคับ แนวทางการดำเนินการ และคู่มือภาคสนามสำหรับการจัดการน้ำและของเสีย การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละด้านเป็นพิเศษ และการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้ข้อมูลทั้งภายในองค์กร (ต่อสมาชิก) และภายนอก (ต่อประชาชนทั่วไป) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำด้านข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ÖWAV มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,800 สมาชิกซึ่งเป็นทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ÖWAV สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเหล่านี้ โดยยืนหยัดบนความเป็นกลางและให้การสนับสนุนในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วองค์กรยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมในการจัดทำข้อบังคับเชิงเทคนิค การวางกฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ในบางกรณีองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกและฝ่ายบริหารของรัฐบาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ÖWAV ทำการตีพิมพ์เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่น นิตยสาร Österreichische […]

รายงานภาพรวมการจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

รายงาน European waste management report บทที่ 1: คำนำ ของเสียหรือขยะเป็นผลข้างเคียงที่มาพร้อมกับกิจกรรมของมนุษย์ การพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Waste Framework Directive (75/442/EEC) ได้กำหนดคำนิยามของ ของเสีย (waste) ไว้ว่า “สสารหรือวัตถุใดๆ ที่ผู้ครอบครองกำจัด หรือมีความจำเป็นที่จะกำจัด”[1] ของเสียสามารถถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งกำเนิดคือ 1) ของเสียชุมชน (municipal waste) 2) ของเสียอุตสาหกรรม (industrial waste) และ 3) ของเสียจากการเกษตรกรรม (agricultural waste) นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกตามความเป็นอันตรายของของเสีย ได้เป็น ของเสียอันตราย (hazardous waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (non-hazardous waste) สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเกิดจากการรวมตัวของ 28 ประเทศสมาชิก มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการตั้งข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้าน การจัดการของเสียต่างๆ สหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของตน […]

มารู้จัก FEAD สหพันธ์ด้านการให้บริการขยะและสิ่งแวดล้อมของยุโรป

European Federation of Waste Management and Environmental Services หรือ FEAD เป็นสหพันธ์ด้านการจัดการขยะของสหภาพยุโรป ที่มีสมาชิกมากกว่า 3,000 บริษัทใน 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ บริษัทที่เป็นสมาชิกของ FEAD มีพนักงานรวมกว่า 320,000 คน ประจำการอยู่ในศูนย์ Recycling 2,400 แห่ง ศูนย์ย่อยสลายขยะ (composting site) 260 แห่ง โรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (waste to energy plant) กว่า 260 แห่งและหลุมฝังกลบอีกกว่า 900 แห่ง ศักยภาพของบริษัทเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนของตลาดด้านการจัดการขยะจากครัวเรือนประมาณร้อยละ 60 และขยะอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 75 ของสหภาพยุโรป มีมูลค่ารวมประมาณ 75 พันล้านยูโรต่อปี ตัวแทนของ FEAD ประจำการอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม และมีหน้าหลักคือรวบรวมข้อมูลการดำเนินการและอัพเดทข่าวสารจากสมาชิกของสหพันธ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างองค์ความรู้ ทำการเปรียบเทียบประสบการณ์และการเรียนรู้จากการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม […]

Vision Zero และ Circular Economy Package วิสัยทัศน์การจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

Zero Waste Europe เป็นวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปในการลดปริมาณของเสียให้เหลือศูนย์ กล่าวคือพยายามลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปจัดการขั้นสุดท้ายด้วยการฝังกลบหรือการเผาทำลายให้เหลือน้อยที่สุด วิสัยทัศน์ดังกล่าวริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็น Circular Economy เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นต่อไปจะต้องแบกรับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประชากร หลักการ Zero Waste Europe เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการของเสีย และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดของเสียไว้ในแผนชุมชน นอกจากนี้แล้วยังเน้นถึงความจำเป็นของการศึกษาลักษณะของของเสียแต่ละประเภท (Waste Stream) เพื่อระบุปริมาณของเสียตกค้าง (residual waste) ซึ่งเป็นของเสียที่ไม่สามารถนำไป Reuse หรือ Recycle ได้เพื่อลดปริมาณของเสียตกค้างให้เหลือน้อยที่สุด ชุมชนจำนวนมากโดยเฉพาะในอิตาลีและสเปน ได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เช่น เมือง Capannori ในแคว้น Tuscany ประเทศอิตาลี เมืองดังกล่าวมีประชากร 47,000 คน โดยในช่วงปี 1990 ประชาชนในเมืองต่อต้านการสร้างเตาเผาขยะและได้เสนอแนวคิด Zero Waste มาใช้เพื่อจัดการของเสียแทนการเผา ผลที่ได้คือเมืองสามารถลดปริมาณของเสียของตนได้ถึงร้อยละ 39 (เทียบกับปีค.ศ. 2004) ซึ่งหมายความว่าประชาชนในเมืองสามารถลดปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยต่อปีจาก 700 กิโลกรัมต่อปี ให้เหลือเพียง 430 […]

เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau และ Simmeringer Haide ของกรุงเวียนนา

เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau เป็นหนึ่งในสามเตาเผาขยะของกรุงเวียนนา[1] เตาดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีค.ศ. 2008 เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดการของเสียและขยะของกรุงเวียนนาซึ่งมีมากกว่า 250,000 ตันต่อปี กระบวนการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของสหภาพยุโรป หน่วยงาน WKU (Vienna municipal environmental protection project  group ) เริ่มทำการวางแผนสร้างเตา MVA Pfaffenau ในปี 2002 และจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในปี 2004 และเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2006 โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 2 ปีและ 6 เดือน แนวคิดและหลักการ ขยะที่ถูกส่งมาที่เตา MVA Pfaffenau เป็นขยะที่มาจากครัวเรือน และสถานประกอบธุรกิจ ส่วนขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปที่เตาเผา Simmeringer Haide ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงกันข้ามกับ MVA Pfaffenau MVA Pfaffenau เป็นเตาเผาขยะที่ใช้หลักการ Grate furnace […]

สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายการจัดการขยะใหม่ (2014)

สหภาพยุโรปเสนอเป้าหมายใหม่ของการ recycling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป้าหมายใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ห้ามฝังกลบขยะที่นำไปใช้ได้อีกครั้ง (recyclable) หลังปี 2025 นำขยะประจำวันมาใช้อีกครั้ง (recycle) ร้อยละ 70 และนำวัสดุห่อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไปใช่ร้อยละ 80 ลดขยะที่ทิ้งลงทะเลและขยะที่เป็นเศษอาหาร ผลที่คณะกรรมาธิการคาดว่าจะได้รับคือ ลดผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุปสงค์ของทรัพยากรที่มีราคาแพงและมีปริมาณอุปทานน้อย การสร้างงานในภาคการจัดการขยะประมาณ 580,000 ตำแหน่ง การลดลงของค่าดำเนินการของภาคธุรกิจประมาณร้อยละ 8 สหภาพยุโรปพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในยุโรปเป็นไปในรูปแบบ circular economy ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่นำมีการ reuse repair และ rycycling ทรัพยากรต่างๆ แทนการสกัดหรือผลิตวัตถุดิบใหม่มาแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้แล้ว สหภาพยุโรปมุ่งที่จะจัดตั้งตัวชี้วัดโดยใช้สัดส่วนระหว่าง Gross Domestic Product และ ปริมาณการใช้วัตถุดิบ มาตรการที่สหภาพยุโรปคาดว่าน่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ circular economy ได้คือ การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อม อัพเกรด และ นำไปใช้อีกครั้งได้ง่าย สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นาน และมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้วัตถุดิบที่อันตรายหรือยากต่อการในไปใช้อีกครั้ง สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบโดยใช้ความก้าวหน้าเชิงเทคนิค   […]