ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2017 มีการจัด สัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & Challenges in Smart City Development: Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าวเป็นที่สนใจเพราะ กรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ที่สูงอีกด้วย  Smart City Wien ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน จำนวนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่งสาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์ในการวางแผนเมืองที่สมาร์ทและสามารถช่วยระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงของเมืองอัจฉริยะในประเทศกำลังพัฒนา การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on Sustainable Energy (GFSE) ร่วมกับศูนย์พลังงานเวียนนา Energy Center Wien และ TINA Vienna […]

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีการ เปิดตัวเปิดตัวโครงการ Country Programme สำหรับโมซัมบิก ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของประเทศโมซัมบิกนาย Max Tonela ได้ยกย่องโครงการ Country Programme UNIDO ว่าจะช่วยสร้าง เงื่อนไขในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงความสามารถในการแทรกแซงเข้าสู่ในตลาดโลก นาย Tonela รับทราบถึงบทบาทสำคัญที่ UNIDO มีในการเป็นส่วนร่วมของ การดำเนินงานตามวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development )และวาระของสหภาพแอฟริกา (African Union’s Agenda 2063)  นาย Tonela ระบุว่าอุตสาหกรรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขากล่าวว่าโครงการ Country Programme เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทน UNIDO […]

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 11 ที่ร่วมลงนามในปฏิญญายุโรป ว่าด้วยการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (หรือ high-performance computing – HPC) การลงนามดังกล่าวเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีประสบการณ์ที่ในด้านดังกล่าวที่สูงและจะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในอนาคต ก่อนหน้านี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อ “Piz Daint” ได้กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับสามของโลก สวิตเซอร์แลนด์จะมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในยุโรป โดยจุดมุ่งหมายของการริเริ่ม โครงการ EuroHPC คือการพัฒนาระบบนิเวศ HPC ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของยุโรป และระบบคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานและมีความสามารถในการคำนวณอย่างน้อย 1018 ต่อวินาที (เรียกว่า exascale computers) โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มี exascale supercomputers ที่เป็นของสหภาพยุโรปและอยู่ในสามอันดับชั้นนำ ของโลกภายในปีพ. ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ตัวประมวลผลนับแสนที่ทำงานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านในรูปแบบเรียลไทม์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการคำนวณที่ซับซ้อนและนำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไปสู่หลายสาขาวิชา รวมถึงการแพทย์เฉพาะบุคคล ระบบขนส่งที่ปลอดภัย การพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้น การสร้างแบบจำลองของโรงไฟฟ้าพลังงานลม การจัดทำเมืองอัจฉริยะ หรือการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ HPC ในยุโรปจะช่วยสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย: ชุมชนวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และ […]

ในขณะที่ประชาชนของสหภาพยุโรปยังดำเนินการจัดทำรายชื่อคัดค้านการใช้สาร glyphosate อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางรัฐสภาสหภาพยุโรปได้ลงมติให้มีการห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชดังกล่าวตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 เป็นต้นไป และจะมีการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกต่อความเห็นในการต่ออายุใบอนุญาตของสาร Glyphosate ในวันที่ 25 ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารของรัฐสภายุโรปได้ตกลงกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า คณะกรรมาธิการยุโรปควร “ใช้มาตรการที่จำเป็นในการงดใช้ สารออกฤทธิ์ glyphosate ในสหภาพยุโรปอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)” มติดังกล่าวได้ถูกนำเสนอโดยพรรคกรีนพรรค GUE / NGL (radical left) พรรค S & D และกลุ่ม Eurosceptic EFDD ได้รับคะแนน 39 ต่อ 9 และจะได้รับการโวตในรัฐสภา Strasbourg สัปดาห์หน้า การลงความเห็นดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อประเทศสมาชิก ที่จะทำการลงความเห็นเพื่ออนุมัติการต่ออายุสารปราบวัชพืชที่มีการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ ในปัจจุบันมีข้อเสนอให้มีการต่ออายุใบอนุญาติของสารดังกล่าวอีก 10 ปี หลายประเทศในสหภาพยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีได้ประกาศจุดยืน ว่าต้องการที่จะลงคะแนนเสียงต่อต้านการต่ออายุสารดังกล่าว ซึ่งส่งให้ความหวังของการต่อใบอนุญาตนั้นริบหรี่ และหากไม่มีข้อตกลงใด […]

เวปไซด์ ZDNet ทำการรวบรวมโครงการที่เกี่ยวกับ Smart City ที่น่าสนใจจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมาทั้งหมด 12 โครงการดังต่อไปนี้ BlindSquare เป็นแอปที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาสามารถการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง แอปดังกล่าวให้คำชี้นำเส้นทาง สถานที่น่าสนใจ พื้นที่ถนนและทางแยกต่าง ๆ ต่อผู้ใช้ผ่านเสียง นอกจากนี้แอปยังสามารถดึงเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากพื้นที่รอบข้าง เช่นเมนูร้านอาหาร และจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยอัตโนมัติ GeMo เป็นโครงการสัญชาติเยอรมัน ที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแบ่งปัน หรือ shared electric car โดยจัดทำ software ที่นำเสนอข้อมูลจุดจอดรถ จุดเติมพลังงาน การจัดการรถที่ให้บริการ ระบบ cloud-based system Smart parking meter ของเมืองมาดริด ที่จอดรถอัจฉริยะของกรุงมาดริดเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชากรลดการใช้ยานพาหนะที่สร้างมลภาวะให้กับเมือง ที่จอดรถดังกล่าวจะปรับอัตราค่าจอดรถตามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะที่มาจอด รถที่สร้างมลภาวะสูงจะต้องจ่ายค่าจอดรถสูงกว่าปกติถึงร้อยละ 20 ในขณะที่รถไฟฟ้าสามารถจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย BigBelly เป็น Smart city platform ที่มุ่งยกระดับการให้บริการของเทศบาลให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะ […]

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการระบุและดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีระดับคุณภาพสองมาตรฐาน โดยจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ตามคำประกาศของประธานาธิบดี Juncker ในสุนทรพจน์ State of Union ประจำปีนี้ คณะกรรมาธิการดำเนินการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอาหารและยาของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากที่ผ่านมามีพบว่าสินค้าของบางบริษัทในสหภาพยุโรป ที่วางขายในประเทศสมาชิกมีความแตกต่างในระดับมาตรฐาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบหีบห่อที่คล้ายกัน การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทใด ละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างในประเทศสมาชิก ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะแสดงรายการและอธิบายถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอาหารของสหภาพยุโรปและกฎหมายว่าด้วยการบริโภคของสหภาพยุโรปที่หน่วยงานต่างๆจะต้องอ้างอิงถีง เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สองมาตรฐาน ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร (Food Information Regulation) กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยกตัวอย่างเช่น ฉลากอาหารต้องระบุส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ กฏหมายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า หรือ Unfair Commercial Practices directive ได้ห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่นการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเหมือนกันในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ คำแนะนำนี้ ได้อ้างอิงตามข้อกฏหมายดังกล่าว และกำหนดแนวทางขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูและสิทธิของผู้บริโภคและด้านอาหารแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตทำตามกฏหมายเหล่านี้หรือไม่ ในกรณีที่มีการผิดกฏหมายในรูปแบบที่ข้ามพรมแดน (corss-boarder aspect to a breach) เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับยุโรปได้ เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้ผ่านแนวทางการพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว และรูปแบบการทำงานอื่น ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว […]

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม นวัดกรรมและกิจกรรมธุรกิจ (entrepreneurship) เป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา หากดูตัวเลขเชิงสถิติแล้วพบว่า ร้อยละ 99 ของธุรกิจใน 23 ประเทศสมาชิก เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และสัดส่วนงานในธุรกิจเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 67 ของงานทั้งหมด และร้อยละ 85 ของงานที่สร้างขึ้นใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้จัดทำนโยบายที่พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ โปรโมตการสร้างงาน และการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายให้ ภายในปีค.ศ. 2020 สหภาพยุโรปสามารถ 1) สร้างความเข้มแข้งให้กับฐานอุตสาหกรรม และโปรโมตการโอนถ่ายไปสู่ Low-carbon economy 2) โปรโมตให้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ 3) ผลักดันและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และการวัฒนธรรมการสร้างธุรกิจ (entrepreneurship) 4) การันตีตลาดสินค้าในภาคพื้นยุโรป และ 5) ส่งเสริมบทบาทของสหภาพยุโรปกับกิจกรรมในอวกาศ เป้าหมายเหล่านี้จะถูกแปรเป็นมาตรการในระดับสหภาพยุโรป ที่มุ่งสร้าง Single Market สำหรับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกว้างและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทและกิจการในสหภาพยุโรปสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก คณะกรรมาธิการทำการติดตามระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมกว่า 40 ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการติดตามและการประเมินทุก ๆ ปี […]

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้ทำการเปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่ ในด้านอุตสาหกรรมที่มีความอัจฉริยะ นวัตกรรมและยังยืน (Smart, innovative, and sustainable industry) หลังจากที่ประธานาธิบดี Jean-Claude Juncker ได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้แถลงนโยบายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มุ่งสร้างขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมในยุโรป เพื่อให้เกิดการเติบโต(ของเศรษฐกิจ) และงาน อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ประธาน Jean-Claude Juncker กล่าวแสดงความต้องการที่จะให้ อุตสาหกรรมของยุโรปแข็งแกร่งขึ้น และมีความสามารถในการการแข่งขันสูงขึ้น โดยผ่านกลยุทธ์ด้านนโยบายอุตสาหกรรมฉบับใหม่ที่ จะถูกนำเสนอ ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมของยุโรปเป็นผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรม การแปลงรูปแบบดิจิทัล และการลดการใช้คาร์บอน (Decabonisation) อุตสาหกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญเชิงนโยบายของคณะทำงานของประธาน Jean-Claude Juncker มาตั้งแต่ต้น การมุ่งเน้นอุตสาหกรรมในเชิงนโยบายนี้ได้รับการเสริมผ่านมาตรการเฉพาะสาขา เช่น ภาคอุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมอาวุธ และเหล็ก โดยให้การมุ่งเน้นไปที่ Key Enabling Technologies ผ่านยุทธศาสตร์นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปฉบับดังกล่าว คณะกรรมาธิการจะนำโครงการที่มีอยู่เดิม รวมทั้งโครงการริเริ่มใหม่ ๆ มารวมกันเป็น comprehensive industrial strategy จะมีการชึ้แจงภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีการจัดทำเอกสารประจำปี […]

เมือง Kiel ประเทศเยอรมนี, 19 กันยายน 2017 องค์การ UNIDO ร่วมกับ สถาบัน Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) และ ศูนย์Kiel Centre for Globalization (KCG) จัดการสัมมนาเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Global Value Chains – GVCs) ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2017 ที่ผ่านมา ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  GVC ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดโลก และการสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเหล่านี้ แต่ในบางประเทศกิจการขนาดกลาง และเล็ก ก็ยังไม่สามารถเข้าถึง GVC ได้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ร่วมกันสรุปว่า GVC สามารถเป็นกลไกที่จะผลักดันการพัฒนาของโลกได้ หากได้รับการปรับให้มีความมีส่วนร่วม(Inclusive) และยั่งยืน […]

ใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เปิดให้ประเทศสมาชิกทำการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate เป็นเวลา 10 ปี มีเพียงหนึ่งในสี่ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตอบคำขอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ขอให้รัฐบาลต่าง ๆ ส่ง “ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร” โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้สัมพาทย์ ว่ามีเจ็ดประเทศสมาชิกที่ได้ส่งความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นประเทศใด ความเห็นที่ไม่ชัดเจนในหมู่ประเทศสมาชิก ทำให้การต่ออายุใบอนุญาตให้ขายสารglyphosate ในสหภาพยุโรปกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงกัน เพราะแม้ว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารยุโรปได้ประกาศว่าสารกำจัดศัตรูพืชนั้นปลอดภัยแล้ว แต่ก็มีความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนว่า glyphosate อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะในเดือนมีนาคมปี 2015 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้จัดให้สาร glyphosate อยู่ในหมวดซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์หรือกลุ่ม 2A โดยสารอื่น ๆ ในกลุ่ม 2A ได้แก่ anabolic steroids, เนื้อแดง และไวรัส human papillomavirus (HPV) type 68 เมื่อปีที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปด้านพืช สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ (Paff) ได้เลื่อนการลงคะแนนเสียงในการต่ออายุใบอนุญาต glyphosate หลายครั้งเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าไม่มีรัฐที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในหมู่ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนการต่ออายุ ซึ่งตามข้อบังคับแล้วเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากสองเท่า หมายความว่าอย่างน้อย 16 ใน 28 […]