ใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เปิดให้ประเทศสมาชิกทำการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อใบอนุญาตของสารกำจัดวัชพืช glyphosate เป็นเวลา 10 ปี มีเพียงหนึ่งในสี่ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตอบคำขอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ขอให้รัฐบาลต่าง ๆ ส่ง “ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร” โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้สัมพาทย์ ว่ามีเจ็ดประเทศสมาชิกที่ได้ส่งความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นประเทศใด ความเห็นที่ไม่ชัดเจนในหมู่ประเทศสมาชิก ทำให้การต่ออายุใบอนุญาตให้ขายสารglyphosate ในสหภาพยุโรปกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงกัน เพราะแม้ว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารยุโรปได้ประกาศว่าสารกำจัดศัตรูพืชนั้นปลอดภัยแล้ว แต่ก็มีความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนว่า glyphosate อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะในเดือนมีนาคมปี 2015 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้จัดให้สาร glyphosate อยู่ในหมวดซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์หรือกลุ่ม 2A โดยสารอื่น ๆ ในกลุ่ม 2A ได้แก่ anabolic steroids, เนื้อแดง และไวรัส human papillomavirus (HPV) type 68 เมื่อปีที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปด้านพืช สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ (Paff) ได้เลื่อนการลงคะแนนเสียงในการต่ออายุใบอนุญาต glyphosate หลายครั้งเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าไม่มีรัฐที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในหมู่ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนการต่ออายุ ซึ่งตามข้อบังคับแล้วเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากสองเท่า หมายความว่าอย่างน้อย 16 ใน 28 […]

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐานการปล่อยของเสียและมลพิษที่สูง แต่ในภาคการปฏิบัติก็ยังพบกับความท้าทายอย่างมากมาย ล่าสุด มีการตัดสินให้รัฐบาลดัตช์ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเนเธอร์แลนด์มีความสอดคล้องกับขีดจำกัดและมาตรฐานของสหภาพยุโรป เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา คำตัดสินดังกล่าวเป็นหนึ่งในกรณีที่ ผู้พิพากษาของสหภาพยุโรปก้าวเข้ามาเพื่อเรียกร้องสิทธิการมีอากาศบริสุทธิ์สำหรับประชาชนในประเทศสมาชิกของตน กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องร้องโดยมีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Milieudefensie (Environmental defence) ซึ่งเป็นสาขาของ Friends of the Earth ในเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ยื่นคำฟ้อง โดยได้อ้างตามกฎหมายของสหภาพยุโรป ที่บังคับให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อจำกัดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และอนุภาค (PM) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปก็ได้ผ่อนปรน ให้ฮอลแลนด์โดยให้เลื่อนเป็นวันที่ 1 มกราคม 2015 สำหรับ NO2 และวันที่ 11 มิถุนายน 2011 สำหรับ PM อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าค่าทั้งสองยังมีระดับที่สูงเกินขีดจำกัด อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กฎหมายของสหภาพยุโรปในด้านคุณภาพอากาศโดยรอบและอากาศบริสุทธิ์สำหรับยุโรป (ambient […]

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” […]

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการเผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะนำไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (transition toward sustainable energy) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศเยอรมัน ( Institute for Advanced Sustainability Studies – IASS) และ ศูนย์ Think-tank ของอินโดนีเซีย Sustainability & Resilience. Co (su-re.co) แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นั้นสร้างความหวังในการพัฒนาวิธีการการผลิตและรูปแบบธุรกิจผ่านการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิเช่น ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแสดงภาพเหมือนจริง (augmented reality) และการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การพัฒนานี้จะช่วยเร่งการปรับไปใช้พลังงานทดแทนของภาคการผลิต การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งหากการพัฒนาสำเร็จ จะมีผลในด้านบวกต่อการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เช่น […]

การนำเอาระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดธุรกิจและการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Amazon (ขายสินค้า) Airbnb (บริการเช่าที่พัก) ส่วนในภาคคมนาคมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Uber ที่ผู้ใช้สามารถเรียกรถบริการให้มารับผ่าน Smartphone การบริการที่สะดวกถูกใจผู้โดยสาร ทำให้ Uber ฝังรากลึกในไทย มีผู้เปิดแอพพลิเคชันใช้บริการว่า 1.3 ล้านคนแล้ว แม้ว่าตามหลักกฎหมายการให้บริการ Uber จะยังผิดกฎหมายอยู่และสร้างความไม่พอในต่อผู้ประกอบการเดิม เป็นกรณีแท็กซี่ vs Uber หรือสี่ล้อแดง vs Uber  แต่ความนิยมของการให้บริการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่าง supply และ demand ในภาคคมนาคมของไทยในปัจจุบัน แม้ Uber จะยังคงเป็นประเด็นที่แก้ไม่ตกในประเทศไทย แต่ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกก็มีรูปแบบระบบคมนาคมใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึ้น คือแนวคิด Mobility-as-a-Service หรือ MaaS ที่ มองคมนาคมเป็นการให้บริการ โดยมองว่าผู้ใช้ต้องการเดินทาง (mobility) และให้ความสำคัญต่อความสะดวกสบายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยไม่เกี่ยงว่าใช้รูปแบบหรือยานพาหนะแบบไหนในการเดินทาง ภายใต้แนวคิด MaaS ผู้เดินทางสามารถเรียกใช้รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้ง โดยแลกกับค่าบริการรายเดือนหรือจ่ายตามที่ใช้ คล้ายกับการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ […]

คุณจะรู้สึกอย่างไรหากรู้ว่า หุ่นยนต์จะมีส่วนช่วยการผ่าตัดหัวใจของคุณ? ความคิดนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องของอนาคต แต่ไม่ใช่เลย.. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศง 2017 ที่ผ่านมา แหล่งข่าว Digital Health ได้รายงานเรื่อง กองทุน NHS trust ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรได้รับงบประมาณหลายล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ่นยนต์ผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาลสองแห่ง กองทุน Barts Health NHS Trust ได้ให้เงินการสนับสนุนจากโครงการ Barts Charity มูลค่า 5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 250 ล้านบาท) เพื่อซื้อเครื่อง Da Vinci Xi Surgical System สองเครื่องซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดหุ่นยนต์ที่จะใช้ในด้านนรีเวชวิทยามะเร็งวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ตับ และการถ่ายอวัยวะ เครื่อง da vinci XI พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกติดตั้ง ไว้ที่โรงพยาบาลเซนต์บาร์โธโลมิว ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป และโรงพยาบาลรอยัลลอนดอน ศูนย์ trauma ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร […]

<ข่าวย้อนหลัง> องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ ธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ในการใช้บริการที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญของ UNIDO ผ่านโครงการที่ได้งบประมาณจากธนาคารโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศที่ทำการกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนมีความสะดวกสูงขึ้น นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ UNIDO ได้กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยส่งผลต่อการดำเนินการในภาคสนามขององค์กร และช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) รวมทั้งการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ๆ อีกด้วย ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยนาย Li Yong และ Hartwig Schafer ตัวแทนของธนาคารโลก ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาติให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นจากการให้บริการขององค์กรทั้งสอง นาย Schafer ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้ จะช่วยยกระดับความรวดเร็วในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นได้เร็วขึ้น นาย Schafer ยังได้กล่าวอีกว่า […]

เมื่อวันที่ 13 กค. พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงนิวยอร์ก ได้มีการหารือถึงแนวทางในการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ลำดับที่ 9 ในด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างการประชุมระดับสูง High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ประจำปีพ.ศ. 2560 การประชุม HLPF 2017 ได้รับการจัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสภาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีหัวข้อ “การขจัดความยากจนและการส่งเสริมความมั่งคั่งบนโลกที่เปลี่ยนแปลง ”  การประชุมดังกล่าวได้ประเมินความคืบหน้าในการบรรลุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development)โดยพิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย SDGs ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้แก่เป้าหมายลำดับที่ 1, 2, 3, 5, 9, 14 […]

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาองค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017 กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the […]

การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มความเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษา PWC ได้ทำการสอบถามบริษัทอุตสาหกรรมในเยอรมนีกว่า 235 บริษัท เพื่อสำรวจความคิดเห็นและระบุโอกาส ความท้าทาย และปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาดังกล่าว บริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจมาจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวะการ การผลิต อุปกรณ์และระบบอิเล็กโทรนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การลงทุนที่สูง ผู้ร่วมการสำรวจคาดว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทของตนอย่างมีนัยสำคัญ และจะต้องใช้มูลค่าการลงทุนที่สูงพอสมควร โดยคาดว่าจะการปรับตัวให้เป็น Industry 4.0 จะใช้การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนในอีกห้าปีข้างหน้าเลยทีเดียว ซึ่งหากเป็นจริงภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันจะลงทุนต่อ Industry 4.0 เป็นมูลค่าถึง 40 พันล้านยูโรต่อปีจากปีค.ศ. 2020 ไป และเมื่อใช้สัดส่วนดังกล่าวทำการคำนวนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปพบว่าการลงทุนต่อปีในด้านดังกล่าวนั้นสูงถึง 140 พันล้านยูโรเลยทีเดียว สามแรงผลักดันที่สำคัญ แรงผลักดันที่สำคัญของการใช้ระบบอินเตอร์เนตในภาคอุตสาหกรรมคือ โอกาสในการบูรณาการและจัดการห่วงโซ่มูลค่าในแนวตั้งและแนวนอน (horizontal and vertical value chains) ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจคาดว่าจะเพิ่มศักยาภาพด้านการผลิตกว่าร้อยละ 18 ในช่วงห้าปีถัดไป […]