Category Industrial

UNIDO ช่วยบราซิลดำเนินการตาม Montreal Protocol

ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูง นอกจากการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอความร้อนที่ถูกผลิตในกระบวนการให้ความเย็นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้สารให้ความเย็นหรือ refrigerant gases ที่แม้จะปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บแบบวงจรปิด (closed circuit) แต่หากสารเหล่านี้ถูกปล่อยหรือรั่วไหล เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง การให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ และการนำไปทิ้งโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว สารความเย็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบให้กับชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาโลกร้อนได้ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มีการใช้ Chloroflurocarbons หรือ CFC และ Hydrochrofluorocarbon (HCFC) เป็นสารให้ความเย็น สารเคมีทั้งสองตัวนี้กำลังถูกลดการใช้ลงตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สารพิธี Montreal Protocol เพราะพบว่าสารทั้งสองตัวส่งผลกระทบด้านลบต่อชั้นโอโซนของโลก แต่การดำเนินการดังกล่าวพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้สาร hydrofluorocarbon (HFC) แทน แม้ว่าสาร HFC จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ให้ความร้อน แต่ สาร HFC นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมากกว่า CO2 หลายพันเท่าตัว จากการปรับสารพิธี Montreal Protocol ผ่าน Kigali Amendment ที่เริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2019 […]

10 เทคโนโลยียั่งยืนที่จะยกระดับการผลิตอาหารของโลก

แม้ว่าในหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น จะเข้าสู่แนวโน้มการลดลงของประชากร แต่ในภาพรวมประชากรของโลกยังจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ คาดว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มไปที่ 10 พันล้านคน ภายในปีค.ศ. 2050 หนึ่งในความท้าทายของแนวโน้มดังกล่าว คือ การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ องค์การ World Resources Institute ได้ทำการตีพิมพ์รายงาน Creating a Sustainable Food Future รวมกับธนาคารโลก UN-Environment Programme และ UN Development Program เพื่อเสนอ 22 มาตรการ เพื่อจัดการด้านอาหาร มาตรการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดได้แก่ การลดอุปสงค์หรือ Demand ให้โตช้าลง เพิ่มปริมาณการผลิตอาหารโดยไม่เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก เพิ่มอุปทานหรือ Supply ของปลา ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม และ ปกป้องและฟื้นคืนระบบนิเวศทางธรรมชาติ มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างปริมาณอาหารที่โลกสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน และความต้องการที่คาดว่าจะมาถึงในปีค.ศ. 2050 โดยหลีกเลี่ยงการเปิดพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบอาหารให้สอดคล้องกับระดับที่กำหนดโดยข้อตกลงปารีส รูปที่ 1  25 มาตรการ นำเสนอโดย รายงาน […]

UNIDO ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติด้าน Industrial parks

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการจัดการประชุมเพื่อโปรโมตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสนทนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ในด้านการพัฒนา Industrial park หรือนิคมอุตสาหกรรม ขึ้นที่กรุงลิม่าประเทศเปรู โดยมี องค์กรอุตสาหกรรมของเปรู (National Association of Industries – SNI) และกระทรวงการผลิต (Ministry of Production – PRODUCE) ร่วมจัดการประชุมดังกล่าว การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน ( Industrial Parks for Inclusive and Sustainable Development) มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คนจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีการจัดการเสวนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 60 คน ร่วมทั้งตัวแทนระดับสูงจากภาครัฐของประเทศอาเจนติน่า เปรู เอธิโอเปีย และอินโดนีเซีย ระหว่างงานประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินการที่จะประสบความสำเร็จในนานาชาติ นิคมอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในมาตรการที่ผ่านการยอมรับว่ามีศักยภาพในการสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน […]

Tech Trends Report 2019

สถาบัน FUTURE TODAY ทำการเผยแพร่รายงาน TECH TRENDS REPORT ที่รายงานแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่า 315 เทรน มากกว่าปีที่แล้ว (225 เทรน) รายงานดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นนำในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง Future 500 และ SMEs รวมทั้งภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นและสร้างความเสถียรภาพในการเป็นผู้นำด้าน AI ของตน การคาดการดังกล่าวพ้องกับรายงานของสถาบันวิจัย Elservier ที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ […]

AI และสหภาพยุโรป

มหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของโลกในปัจจุบันคืออเมริกาและจีน บริษัทเทคขนาดใหญ่ทั้งสองสัญชาติได้ทำการรวบรวมเครื่องปรุงที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาการให้บริการ AI ( ได้แก่- ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และมีระบบ computing cloud) การครอบงำของทั้งสองมหาอำนาจในด้านนี้ทิ้งให้สหภาพยุโรปตกอยู่เบื้องหลัง แม้สหภาพยุโรปเป็นเบอร์สองในด้านเศรษฐกิจโลก

สงครามเศรษฐกิจจีนอเมริกากระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรป

สำนักข่าว Bloomberg รายงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในยุโรปในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาโดยลดลงมากกว่า 10% ภาคการส่งออกซบเซาในเดือนที่ผ่านมา จากผลสงครามเศรษฐกิจโลกที่ระหว่างสหรัฐและจีน และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและสหภาพยุดรป อุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก ภาคส่วนดังกล่าวกำลังเผชิญหน้ากับการชะลอตัวลงของความต้องการตลาด จากการสำรวจรายเดือนล่าสุดของ IHS Markit ในภาครวมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวมในกลุ่มประเทศยูโร มีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเดือนกันยายน นอกจากนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ค.ศ. 2013 ที่ระดับการสั่งซื้อไม่เพิ่มขึ้น ตามความคิดเห็นของ Markit สะท้อนถึงความวิตกกังวลของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปต่อความเสี่ยงกับความเสียหายอย่างร้ายแรงในการทำสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งกลุ่ม OECD ได้แสดงความกังวลว่าผลกระทบจากสงครามเศรษฐกิจอยากจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก OECD ได้แจ้งคำเตือนดังกล่าวในสัปดาห์เดียวกับที่สงครามการค้าสหรัฐฯ – จีนทวีความรุนแรงขึ้น โดยที่ปักกิ่งได้แถลงว่าจะทำการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์ที่ได้ทำการเพิ่มภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากประเทศในเอเชีย ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ สร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขึ้นอยู่กับวงจรระยะยาวและความมั่นคง ผลกระทบด้านลบเห็นได้ชัดจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในยุโรปในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงมากกว่า 10% ในประเทศจีน ยอดขายรถยนต์ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อการขยายตัวของตลาดรถที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่าสามทศวรรษ นาย Klaus Rosenfeld ซีอีโอของ Schaeffler Group ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมของเยอรมันกล่าวว่า “ปัญหาในประเทศจีนคือความเชื่อมั่นเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับสงครามเศรษฐกิจ ” ความตึงเครียดทางการค้าในจีนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมด ตั้งแต่รถบรรทุกไปจนถึงรถสปอร์ต ความต้องการที่ลดลงนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในวงกว้าง […]

โปแลนด์: โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของยุโรป

เมื่อกล่าวถึงโปแลนด์ในฐานะโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของยุโรป อาจจะทำให้ผู้อ่านบางท่านประหลาดใจ แต่ตามสถิติของสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาคการประกอบเฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์เป็นเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่อันดับสี่ของโลก เหตุใดเรื่องดังกล่าว ไม่เป็นที่แพร่หลาย? ทั้งที่โปแลนด์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ด้านการออกแบบที่รุ่งโรจน์มาก โดยเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1904 ที่มีการจัดตั้งมี Warsaw School of Fine Arts ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Staatliches Bauhaus ของเยอรมนี ต่อมารัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้จัดตั้งสถาบันออกแบบอุตสาหกรรม (Institute of Industrial Design) ซึ่งมีภารกิจคือการสร้างความร่วมมือระหว่างการออกแบบและอุตสาหกรรม โดยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นศิลปะสิ่งแรกและสำคัญที่สุด (Furniture was art first and foremost) ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ภายในโปแลนด์มีพนักงานประมาณ 23,500 คน มีการแข่งขันที่สูงและเน้นการส่งออกเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น โปแลนด์ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านยูโรในปีค.ศ. 2014 โดยร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์จำหน่ายในตลาดโลก โปแลนด์เป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลกและเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 10 ในระดับโลก ในระดับยุโรป โปแลนด์เป็นผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่อันดับสามรองจากเยอรมนีและอิตาลี ในปีค.ศ. 2011 […]

โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่านการกู้เพื่อพัฒนา 5G

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการสัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้เงินทุนมูลค่า 500 ล้านยูโรกับ European Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for Strategic Investments – EFSI) กองทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีเพื่อที่จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวทำการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป

จุดเริ่มต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้น ณ เมือง Shannon ประเทศไอร์แลนด์ในปีค.ศ. 1959 โดยเป็นเขตพื้นที่การค้าเสรีหรือ Free Trade Zone แห่งแรก นับตั้งแต่นั้น แนวคิดดังกล่าวได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลก และมีการเพิ่มขึ้นของประเภทพื้นที่พิเศษดังกล่าว เช่น Industrial Estate, Industrial Park, และ Export processing Zones (EPZs) โดยทั่วไปการจัดตั้งพื้นที่พิเศษมีจุดประสงค์หลักเชิงนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อการส่งออกและการพัฒนาอุตสาหกรรม แก้ปัญหาการว่างงาน ช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ และเป็นพื้นที่ทดลองนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สหภาพยุโรปผนวกนโยบายอุตสาหกรรมและคมนาคม ผลักดันนวัตกรรมและการแข่งขัน

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker ได้ประกาศเป้าหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดิจิตอล และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการกล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 และมีการดำเนินการผ่านมาตรการ Europe on the move ในเดือนพฤษภาคม (clean, competitive and connected mobility) และพฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ในวันที่ 17 พฤษภาคมค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ Europe on the move ที่มีจุดประสงค์ให้ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากระบบคมนาคมที่ปลอดภัย รถยนต์ที่มีมลพิษน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ในขณะที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน