Category Economic

World Forum Circular Economy ย้อนมองปีที่แล้ว

การประชุม World Circular Economy 2018 (WCEF2018) หรือ ฟอรัมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกครั้งที่ 2  ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัท Sitra ของฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ โซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว เครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และการค้าแบบหมุนเวียน รวมทั้งด้าน shared mobility และการแก้ขยะพลาสติกจากทะเล นอกจากนี้ในการประชุม WCEF2018 ยังมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ฟอรัมการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกได้รับการริเริ่มจากฟินแลนด์ผ่านกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ Sitra การประชุม WCEF รวบรวมผู้นำทางธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวกว่า 1,000 รายเพื่อร่วมหารือแนวทางการคว้าโอกาส และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงวิธีการที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNGGs) การบูรณาการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลมลงในวาระการพัฒนา 2030 Agenda ความท้าทายด้านนวัตกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองหมุนเวียน การวิจัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน จากการประชุมครั้งที่แล้วในปีค.ศ. 2017 ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในสาขาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจากกว่า […]

WCEF Visions 2050 สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  ระหว่างการประชุม World Circular Economy Forum 2018 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มีการประกาศวิสัยทัศน์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในปีค.ศ. 2050 ที่รวมถึงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การขนส่ง การบริการ อาหาร การใช้ชีวิต พลาสติก และการพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความตระหนักถึงว่าเราอยู่ในจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สังคมโดยรวม ต้องการที่จะเลือกอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสร้างขึ้นจากหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน รูปแบบการบริโภคในปัจจุบันของมนุษย์ไม่เพียง แต่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตเท่านั้น ในปัจจุบันผลด้านลบในรูปแบบการบริโภคดังกล่าวเริ่มแสดงอาการให้เห็นได้ทั่วโลกแล้ว เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสำรวจรากเหง้าของปัญหาปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการสร้างสะพานความร่วมมือในระดับโลกและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการหาจุดร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนรัฐ และประชาชนในการสร้างอนาคตร่วมกัน วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการสร้างจินตนาการเปรียบเทียบว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรภายใต้การดำเนินตามปกติและภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ในแต่ละด้าน   การดำเนินตามปกติ ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต   เศรษฐกิจยังอยู่บนพื้นฐานของเชื้อเพลิงถ่านหินและการสกัดทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และวัสดุส่วนใหญ่จะถูกใช้และไปสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ กระบวนการผลิตมีการปรับให้เหมาะกับการทำงานในทิศทางเดียว ตั้งแต่การสกัดและสังเคราะห์ไปจนถึงการบริโภคและการกำจัด   ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบด้วยความระมัดระวัง อายุการใช้งานและ lifecycle มีการเพิ่มมูลค่าผ่าน 3R, upcycling การอัพเกรดและซ่อมแซม อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรทำงานในระบบหมุนเวียนสิ้นเชิง […]

รองผอ. UNIDO ร่วมประชุม World Circular Economy Forum

โยโกฮามา ญี่ปุ่น, 23 ต.ค. 2018 รองผอ.องค์การ UNIDO นาย Hiroshi Kuniyoshi ได้กล่าวในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม Grand Finale ของ World Circular Economy Forum จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (Sitra) เรียกร้องให้มีการจัดการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน นาย Hiroshi กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ในขณะที่มีการใช้หลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ (แสดงให้เห็นว่า) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบ Circular เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะทุกประเทศควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคตของตน ” องค์การ UNIDO ตระหนักถึงศักยภาพที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแบบหมุนเวียนผ่านพอร์ตการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ผ่านมาองค์กร UNIDO ได้พัฒนา ส่วนต่าง ๆ (Building blocks) ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ( Global South) ให้ สามารถเป็นได้รับประโยชน์ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลและระบบการค้าที่เป็นผลมาจากการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน UNIDO ก็ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการแถลงการณ์ที่กรุงเทพฯ […]

Digital Geneva Convention เส้นทางสู่โลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย

บทความจาก World Economic Forum ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการกระบวนการร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือ Digital Geneva Convention ซึ่งมีความคล้ายกับ Geneva Convention หรือ อนุสัญญาเจนีวา ที่ประกอบด้วยสนธิสัญญาสี่ฉบับ และพิธีสารสามฉบับที่วางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เป็นเหยื่อของสงครามอย่างมีมนุษยธรรม

เกาะติดการประชุมเศรษฐกิจโลก 2018 ที่เดวอส

การประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 23 มกราคมที่เมืองเดวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์นี้

การประชุมดังกล่าวจัดโดยองค์กรเพื่อการกุศลสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ WEF ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา การจัดการประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปีดังกล่าว ดึงดูดผู้เข้าร่วมระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 2.500 คนทั้งจากภาคธุรกิจ นักการเมืองระดับนานาชาติ นักเศรษฐศาสตร์ และสื่อมาร่วมประชุม ณ เมืองเดวอส

ยูนิโดร่วมจัดการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนในลาตินอเมริกา

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” […]

พันธบัตรสีเขียว การลงทุนที่กำลังมาแรง

ในปัจจุบันมีสัดส่วนประชาชนที่สูงขึ้นที่ไม่ได้สนใจเพียงผลกำไรที่ได้จากการลงทุนเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลงทุนของตนด้วย การเพิ่มขึ้นของประชากรที่ให้ความสนใจในด้านดังกล่าวส่งผลให้มีการเติบโตในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible investment products) และการลงทุนที่มีชื่อเฉพาะว่า “Impact Investing” ในตลาด Wall Street นอกจากนี้การเติบโตของพันธบัตรสีเขียว หรือ Green Bonds ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มดังกล่าวอีกด้วย “ความสนใจของนักลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental solutions) นั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 21.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและมากกว่าร้อยละ 93 ของเศรษฐีเงินล้านในสหรัฐให้ความสนใจในการลงทุนด้าน Impact Investing” ธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุในรายงานล่าสุด เมื่อต้นปีนี้ (ค.ศ. 2017) มูลค่ารวมของพันธบัตรสีเขียวขึ้นไปถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพันธบัตรดังกล่าว และคาดว่าในปีนี้พันธบัตรดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 150 พันล้านเหรียญฯ ตามรายงานของกลุ่ม equity strategists ของธนาคาร Bank of America Merrill Lynch […]

ไบโออีโคโนมีและสหภาพยุโรป

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของกระทรวง โดยได้กล่าวถึงการดำเนินการไบโออีโคโนมี (หรือ Bioeconomy) ให้เกิดภายใน 5 ปี ผ่านการลงทุนราว 1 ล้านล้านบาท และให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดประกายให้สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำบทความนี้เพื่อรายงานการดำเนินการ Bioeconomy ของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในด้านดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ อะไรคือ Bioeconomy เศรษฐกิจ Bioeconomy ประกอบด้วยการผลิตทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ (renewable biological resource) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาค และพลังงานชีวภาค ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพจากอุตสาหกรรม Biotechonology เศรษฐกิจ bioeconomy นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่จะสร้างโอกาสและคำตอบในปัญหาและความท้าทายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหาสภาพวะอากาศเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปและ Bioeconomy สหภาพยุโรปได้มุ่งพยายามผลักดันเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจ ลดอัตราการปล่อยของเสีย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัดระดับการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร ปลาและการใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนอื่น […]

การประชุม Vienna Investment Conference โดย UNIDO

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับสถาบัน Kiel Institute for World Economy จัดการประชุมด้านการลงทุนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559 การประชุมดังกล่าวจะมุ่งอภิปรายแนวโน้มด้านการลงทุนในปัจจุบันและแนวทางการลงทุนระดับนานาชาติในอนาคตที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและนักวิจัย รวมทั้งผู้ว่าแผนนโยบายและผู้ดำเนินการระดับสูงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการลงทุน Foreign direct investments (FDI) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทและกิจการระดับนานาชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและเป็นกำลังในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่สำคัญ FDI ได้รับความสนใจจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็น emerging economy เพราะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินทุนที่ถูกอัดฉีด เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเจ้าบ้าน ในการประชุมดังกล่าวจะมีการจัด panel discussion โดยมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศระดับโลก และจะมีการจัดการประชุมทางวิชาการที่อภิปรายเกี่ยวกับการทำวิจัยนโยบายประยุกต์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ website ขององค์การ UNIDO   ที่มา http://www.unido.org//news/press/vienna-investment-co.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=188a8e54518a36748374016b0448f03b  

ผล Stress test ของธนาคารในสหภาพยุโรป 2016

เมื่อวันที่ 30 กค. 2559 ที่ผ่านมาธนาคารยุโรปได้ประกาศผลการตรวจสอบ Stress test ของธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ที่แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนั้นธนาคารในสหภาพยุโรปอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลที่ได้การตรวจสอบครั้งก่อน (เมื่อปีพ.ศ. 2557) อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารในไอร์แลนด์และอิตาลีในบ้างเห็นยังประสบปัญหาอยู่ การตรวจสอบดังกล่าวใช้ตัวชี้วัดเป็นอัตรา capital ratio และประเมินผลกระทบต่ออัตราดังกล่าวในกรณีต่าง ๆ การตรวจสอบพบว่าค่าอัตรา capital ratio ของธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปนั้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ 12.6 และร้อยละ 9.2 ซึ่งสูงกว่าการประเมินครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 11.1 และ 7.6 นอกจากนี้ยังไม่มีธนาคารในประเทศใดที่มีอัตราดังกล่าวต่ำติดลบ (สถานะระบบล้มละลาย) ในการประเมินครั้งนี้ธนาคารทั้งหมด มีอัตรา capital ratio สูงกว่าร้อยละ 5.5 ทั้งสิ้น  มีเพียงสองธนาคาร ที่มีอัตราดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ Monte dei Paschi ของอิตาลี (เป็นธนาคารเดียวที่มีอัตราต่ำถึงร้อยละ -2.4) และ Allied Irish ของไอร์แลนด์ (ร้อยละ […]