Tag Archives: EU

ความเฉื่อยชาในการปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 ของเยอรมนี (ตอนที่ 1)

กรุงเบอร์ลิน – ในหมู่ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เยอรมนี มีภาคการผลิตหลากหลายประเทศอิจฉา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของเครื่องบินหากได้ประทับตรา Made in Germany ก็เปรียบเหมือนได้ครับการรับรองคุณภาพ นายกเยอรมันนางอังเกลา แมร์เคิล ได้พยายามผลักดันให้บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ในภาคการผลิตของเยอรมนีทำการยอมรับเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เนต นางอังเกลาได้กล่าวในงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมที่เมือง Hanover ซึ่งเป็นนิทรรศการในด้านดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาว่า เยอรมนีนั้นมาถึงช่วงเวลาที่คับขัน ที่จะต้องรวมนำเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาเชื่อมต่อกับภาคการผลิตของประเทศ การเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสำคัญ เพื่อจะกำหนดความได้เปรียบของเยอรมนีในตลาดอุตสาหกรรมโลก คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประเมินผลของการนำเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมารวมกับภาคการผลิตว่า น่าจะส่งผลด้านบวกให้กับรายได้สุทธิโดยรวมเป็นมูลค่ากว่า 110 พันล้านยูโรต่อปีในช่วงห้าปีต่อไป จะมีห้าง ร้านและบริษัทที่ได้รับประโยชน์นี้กว่า 2 ล้านกิจการ มีการสร้างงานกว่า 33 ล้านตำแหน่งและสร้างการเติบโดให้กับเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามกิจการส่วนใหญ่ของเยอรมนีกลับไม่ต้องการที่จะเริ่มการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความท้าทาย Industry 4.0 ด้วยซ้ำ รัฐบาลของนางอังเกลาได้เริ่มผลักดันการปฎิวัติอุตสาหกรรม Industry 4.0 มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 โดยเน้นให้กิจการระดับ SME หรือ Mittelstand เป็นหัวหอกในการปรับเปลี่ยน กิจการ SME […]

FTA ระหว่าง EU และ ญี่ปุ่นส่งผลดีมากกว่า TTIP

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้เริ่มทำการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 หากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงได้ สัญญาการค้าเสรีนี้จะเป็นข้อตกลงที่มีศักยภาพที่สูง คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่า ข้อตกลงระหว่างทั้งสองเขตเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งมากกว่าผลจาก TTIP (ข้อตกลงการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งนาย Petr Ježek สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานของคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ทำการเดินทางยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการหารือ ก็ได้กล่าวว่าหากถึงมองที่ผลที่ได้รับในด้าน GDP แล้ว FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั้นมีความสำคัญมากกว่า TTIP ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับสองของสหภาพยุโรปในเอเชีย รองจากจีน สหภาพยุโรปส่งออกเครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคม ผลิตภัณฑ์สารเคมี และสินค้ากสิกรรมสู่ญี่ปุ่น ส่วนสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งเข้าสหภาพยุโรปได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคมและสินค้าเคมีภัณฑ์ ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการส่งออกของสหภาพยุโรร้อยละ 32.7 และการส่งออกของญี่ปุ่นร้อยละ 23.5 จากการประเมินการของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป การเจรจาข้อตกลงดังกล่าวใช้เวลามานานกว่า 3 ปีแล้ว มีการพบปะระหว่างทั้งสองฝ่ายถึง 16 ครั้ง การเจรจาครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่กรุงบรัสเซลส์ แม้ว่าผู้นำด้านการเมืองของญี่ปุ่น สหภาพยุโรป […]

ประชาสัมพันธ์การประชุม ทุนวิจัย EURAXESS Links ASEAN ที่กรุงเทพ 25-26มิถุนายน 2558

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) ได้จัดส่งหนังสือและเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุม EURAXESS Links ASEAN ในหัวข้อ “Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia” เพื่อเผยแพร่ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26มิถุนายน 2558 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพื่อเติมได้ในเอกสารแนบ ELA Mobility Event

แนวทางการส่งเสริม SMEs ของสหภาพยุโรป

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุโรป SMEs คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของกิจการทั้งหมด มีการจ้างงานเพิ่มในภาคส่วน SMEs เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นใหม่ และคิดเป็นสองในสามของการจ้างงานในภาคเอกชนในสหภาพยุโรปทั้งหมด คณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรม การสร้างงาน และการบูรณาการทางสังคมในสหภาพยุโรป จึงได้จัดมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน SMEs มาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ (business friendly environment.) การดำเนินการหลักของคณะกรรมาธิการในด้านนี้ ได้แก่การตรากฎหมาย Small Business Act for Europe (SBA) ที่กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME สำหรับสหภาพยุโรป และประเทศในสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติ SBA นี้ส่งเสริมแนวคิด “Think Small First” หรือการริเริ่มธุรกิจในรูปแบบเล็กก่อน และส่งเสริมแนวคิดการสร้างกิจการและการเป็นผู้ประกอบการในหมู่ประชาชน 2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ (promoting entrepreneurship) คณะกรรมาธิการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านแผนดำเนินการ Entrepreneurship Action Plan […]

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่ Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 […]

สหภาพยุโรปลงนามใน Free Trade Agreement (FTA) กับแคนาดา

หลังจากการเจรจาที่นานหลายเดือน (เริ่มเมื่อเดือนตุลา 2013) สหภาพยุโรปและแคนาดาได้ลงนามในสัญญาที่จะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่างกลุ่มการค้าทั้งสองกลุ่ม สัญญานี้คาดว่าจะทำให้แคนาดาเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักประเทศเดียวที่มีสัญญาด้านการค้าระหว่างอเมริกาและสหภาพยุโรป รายการสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าระหว่างสองกลุ่มเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 98 จะถูกยกเลิกภาษีเมื่อ FTA นี้มีผลบังคับใช้ ร่างสัญญาที่ได้รับการลงชื่อดังกล่าวจะถูกนำไปตรวจและแปลก่อนที่จะถูกส่งไปให้รัฐทั้ง 10 รัฐของแคนาดาและสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศเพื่อทำการรับรอง คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2016 แหล่งข่าวได้แจ้งว่า ร่างสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่าง สหภาพยุโรปและอเมริกาต่อไป แคนาดาและสหภาพยุโรปวางแผนที่จะจัดการประชุม Summit ในเดือนหน้าที่ประเทศแคนาดา Source: EU finalises free trade agreement with Canada

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป – ปัญหา และ แนวปฏิบัติ

อุตสาหกรรมในยุโรปนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูนั้นคงจะใช้ระยะเวลา เพราะผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นค่อนข้างรุนแรง – ตำแหน่งงานของภาคอุตสหกรรมของสหภาพยุโรปลดลงถึง 3.8ล้านตำแหน่งจากปี คศ. 2008 จากการวิจัยของคณะกรรมาธิการยุโรป สิ่งที่บ่งบอกความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสหกรรมนั้นได้แก่ นวัฒกรรมและความยั่งยืน(innovation and sustainability); สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment), การบริการและโครงสร้างพื้นฐาน (services and infrastructure); รัฐประศาสน์ (public administration); การเงินและการลงทุน (finance and investment); และ ความสามารถ (skills) และหลักเกณฑ์นี้สามารถใช้ในการจัดหมวดหมู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ดังนี้: กลุ่มคงเส้นคงวา (consistent cluster) ซึ่งมีการความสามารถในการแข่งขันที่ดี มีระดับผลการปฏิบัติการที่ดีในรอบด้าน ได้แก่ ประเทศ Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden และ United Kingdom. กลุ่มปานกลาง (moderate cluster) […]

สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรป

เวปไซท์ thaieurope.net ได้ทำการเผยแพร่สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อวันที่13ก.พ. 2557 ซึ่งข้อมูลเป็นของเดือน ธันวาคม 2556 โดยข้อมูลสถิตได้แสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกได้แก่ เครื่องบิน (12,464ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของการนำเข้าทั้งหมด) สินค้าเหล็กหรือ non-alloy steel ที่ยังไม่สำเร็จ (2,684 ล้านบาท ร้อยละ 5) ยาซึ่งไม่รวมยาปฏิชีวะนะประเภท penicillin (1,286 ล้านบาท ร้อยละ2) ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (1,054 ล้านบาท ร้อยละ 2) นมและครีมในรูปแบบต่างๆ (633 ล้านบาท ร้อยละ 1) ชิ้นส่วนเหล็กหรือเหล็กกล้า (551 ล้านบาท ร้อยละ 1) ใบพัดก๊าซ (548 ล้านบาท ร้อยละ 1) เทอร์โบเจ๊ท (513 ล้านบาท ร้อยละ 1) ธัญพืช (459 ล้านบาท ร้อยละ […]

อียูปรับความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมแปดประเภท

คณะกรรมธิการยุโรปได้ทำการปรับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมแปดประเภท ซึ่งได้แก่ ลิฟท์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่อความดันแบบไม่ซับซ้อน(simple pressure vessels) เครื่องชึ่งน้ำหนักแบยไม่อัตโนมัติ เครื่องวัดชนิดต่างๆ วัตถุระเบิดสำหรับการใช้ด้านพลเรือน และผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการรบกวนด้านแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวัตถุประสงค์ของการปรับมาตรฐานนี้คือลดความซับซ้อนของกฏระเบียบและขั้นตอนต่างที่ไม่จำเป็น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทั่วทั้งยุโรป และเพื่อให้มีความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามได้ง่ายในทุกภาคส่วน การปรับมาตรฐานทางความปลอดภัยนี้คาดว่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างๆ โดยจะมีผลกับบริษัทขนาดเล็กและกลางมากที่สุด ที่มาของข่าว: Administrative burden will be slashed in eight industry sectors

สหภาพยุโรปจะทำการศึกษาผลกระทบของ REACH ต่อนวัฒกรรม ศักยภาพการแข่งขันและ SMEs

REACH หรือ บทควบคุมเกี่ยวกับ การ ลงทะเบียน(Registration), ประมวลผล(Evaluation), อนุญาติ(Authorisation), และ การจำกัด(Restriction) สารเคมีต่างๆ นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในอียูตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 จุดประสงค์โดยรวมของบทควบคุมนี้คือการเพิ่มความคล่องตัวและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม  เพื่อการรับรองว่าสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากสารเคมี โดยการส่งเสริมทางเลือกของวิธีการตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เนตเป็นสื่อ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและนวัฒกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH อย่างไรก็ต่าง การบังคับใช้ มาตรการ REACHนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ เงื่อนไขในการปฏิบัติการ (operational conditions)และโครงสร้างของอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ อีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (downstream industries) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงจัดทำการประมูลโปรเจคทำการศึกษาผลกระทบของ REACHขึ้น โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 2010-2013 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ