Category UNIDO

สถิติ World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ตามข้อมูลของรายงาน World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลผลิตอุตสาหกรรมโลกขยายตัวเพียง 3.2% ในไตรมาสที่สามของปีดังกล่าวต่ำกว่าในไตรมาสที่สอง (3.4%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการผลิตทั่วโลกที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกีดกันด้านการค้าและภาษีศุลกากรของประเทศผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสมาชิกสหภาพยุโรปและจีน การลดลงของภาคการผลิตมีนัยสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือ industrialised economies ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก ตัวเลขแบ่งแยกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่ำในยุโรปและเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือที่ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อแบ่งตามประเทศจะเห็นได้ว่า ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% สวนทางกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการเติบโตน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อิตาลีประสบกับการเติบโตที่ติดลบ ในบรรดาประเทศนอกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่อไปนี้ เบลารุส 3.6% นอร์เวย์  2.7% สหพันธรัฐรัสเซีย  2.4% และ สวิตเซอร์แลนด์ 1.7% ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีการผลิตลดลงเล็กน้อย มาเลเซียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 4.8% และสิงคโปร์อยู่ที่ 3.6% อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของการเติบโตของโลกที่ลดลงก็เห็นได้ชัด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 6.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่า […]

UNIDO จัดเวทีเสวนา ณ Global South-South Development Expo 2018

องค์การ UNIDO จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวเขตโครงการ Belt and Road เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุม Global South-South Development Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก เวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ UNIDO ในกิจกรรม BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ South-South และ Triangle เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนตลอดจนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา นาย Gong Weixi ผู้ดำเนินรายงานเวทีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าอาวุโสขององค์กร UNIDO ที่ประสานงานด้านความร่วมมือ South-South และ Triangle นำเสนอต่อที่ประชุมบริบทของความท้าทายดังกล่าว โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง และชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเขตเมืองจะมีผลโดยตรงต่อการลดความยากจนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาบนเวทีดังกล่าว ได้แก่ นาย Carlo Fortuna จากCentral European Initative […]

รายงานอุตสาหกรรมโลกประจำไตรมาสที่ 2 โดย UNIDO

หน่วยงานสถิติขององค์การ UNIDO รายงานการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโลกในช่วงไตรมาสที่สองของปีค.ศ. 2018 การศึกษาพบข้อน่าสังเกตดังนี้

UNIDO จัดฝึกอบรมนักนโยบายอุตสาหกรรมเวียดนาม

วียดนาม, 17 สิงหาคม 2018 – นักวางแผนและนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ด้านเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แผนและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวพิจารณาถึงมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิต การส่งออกการเพิ่มมูลค่า ศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ การผลิตและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของตลาด และผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

UNIDO ร่วมการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของเวีียดนาม

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลางของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO

UNIDO จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data ที่กรุงเทพ

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

UNIDO จัดการฝึกอบรมการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบายไทย

กรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรมด้าน การลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับนานาชาติ หรือ inclusive investments and global value chains (GVCs) การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่วางแผนนโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทำการศึกษาและสำรวจโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกที่เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

สรุปการประชุม Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อการบรรลุเป้าหมาย United Nations 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืนและข้อตกลงปารีสด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Power Innovation for Prosperity การะประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน นวัตกรรม climate technology และการสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน ในปีนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level Political Forum (HLPF) ในการประเมินผลการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 7

รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development

กรุงเวียนนา, วันที่ 20 เมษายน 2018 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ในปัจจุบันคำจำกัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มีความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้านการมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น องค์กร UNIDO ได้ทำการเผยแพร่ งานวิจัยที่ทำการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น และการตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทายในด้านผลกระทบที่กระบวนการนี้มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผลของการดำเนินการที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งในแง่ของการกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจายสินค้าภายในประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทางนโยบายเหล่านี้ ความท้าทายที่กล่าวถึงในที่นี้ มีความสำคัญเป็นสำคัญสำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการขยายฐานอุตสาหกรรมของตนไปสู่การดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development