Category UNIDO

เมืองยั่งยืน ปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิตัล

องค์กร UNIDO จัดประชุม Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) ร่วมกับ United Arab Emirates และมหาวิทยาลัย Cote d’Azur ที่กรุง Nice ประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ระหว่างการประชุมมีการเปิดตัวหนังสือ Implementation Handbook for Eco-Industrial Parks ที่มีบทความต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 11 (Inclusive, safe, resilient and sustainable cities) บทความเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดีต่อชุมชน การสร้างงาน และการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นาง Killmeyer-Oleche ตัวแทนของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมของ UNIDO ในด้าน นิคมอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในเมืองต่าง ๆ และความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง […]

UNIDO ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติด้าน Industrial parks

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการจัดการประชุมเพื่อโปรโมตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสนทนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ในด้านการพัฒนา Industrial park หรือนิคมอุตสาหกรรม ขึ้นที่กรุงลิม่าประเทศเปรู โดยมี องค์กรอุตสาหกรรมของเปรู (National Association of Industries – SNI) และกระทรวงการผลิต (Ministry of Production – PRODUCE) ร่วมจัดการประชุมดังกล่าว การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน ( Industrial Parks for Inclusive and Sustainable Development) มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คนจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีการจัดการเสวนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 60 คน ร่วมทั้งตัวแทนระดับสูงจากภาครัฐของประเทศอาเจนติน่า เปรู เอธิโอเปีย และอินโดนีเซีย ระหว่างงานประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินการที่จะประสบความสำเร็จในนานาชาติ นิคมอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในมาตรการที่ผ่านการยอมรับว่ามีศักยภาพในการสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน […]

ยูนิโดเสนอเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางจัดการพลาสติกในทะเลต่อ G20

กรุงเวียนนาวันที่ 24 มิถุนายน 62 ภาพเต่าทะเลและแมวน้ำติดอยู่ในพลาสติก หรือปลาวาฟตายแล้วที่มีถุงพลาสติกอัดแน่นอยู่ในท้องน่าจะเป็นภาพที่คุ้นเคย ปัจจุบัน มีปริมาณขยะรวมกว่าแปดล้านเมตริกตันถูกทิ้งสู่ท้องทะเลทั่วโลกในแต่ละปี หากเป็นอย่างนี้ต่อไป ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก มีการคาดว่าปริมาณพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีค.ศ. 2050 ขยะพลาสติกในท้องทะเลมีที่มาจากขยะบนบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) และหีบห่อพลาสติกที่ไม่มีการจัดเก็บและจัดการ และทิ้งผ่านระบบการจัดการของเสีย (waste management system) อย่างถูกต้อง การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดของเสียพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและการบริโภค ในปีค.ศ. 2017 ที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ถูกจัดขึ้นที่เมืองฮัมบัวก์ประเทศเยอรมนี ที่ประชุมดังกล่าวมีการตกลงแผนการจัดการขยะในท้องทะเล (Action Plan on Marine Litter) และมีการประชุมในด้านดังกล่าวต่อในปีค.ศ. 2018 ในที่ประชุมเดียวกัน ณ ประเทศอาเจนตินา ในที่ประชุม G20 ปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเด็นขยะในท้องทะเลได้ถูกยกมาเป็นประเด็นหลักอีกครั้ง มีการมุ่งจัดทำกรอบดำเนินการ ( Implementation framework) สำหรับแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ร้องขอให้องค์การอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ให้ข้อมูลแนวทางการนำเอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล และนำเสนอแนวทางที่จะผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุม G20 Ministerial meeting […]

UNIDO เปิดตัวโครงการ Global Quality and Standards ในโคลัมเบีย

กรุงโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีการทำสัญญาความร่วมมือโครงการ Global Quality and Standards ที่จะดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกของบริษัทกว่า 470 บริษัทในอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน 126 แห่งที่เกี่ยวข้อง เช่นสถาบันมาตรฐานและการรับรองทางเทคนิคโคลอมเบีย (ICONTEC) ) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (INM) และองค์กรรับรองคุณภาพแห่งชาติของโคลอมเบีย (ONAC) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยได้รับการบริจาครวมมูลค่า 1.9 ล้านยูโรจากสำนักเลขาธิการเศรษฐกิจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SECO) และได้รับเงินสนับสนุนเป็นวงเงิน 460,000 ยูโรจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ผ่านกลไกการผลักดัน Columbia Productiva โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกิจการและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ของ บริษัทด้านเคมีทั้งหมด (ประมาณ 5,214 กิจการ ทั้งในระดับ micro และ SMEs) […]

UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเจนีวา, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNIDO) ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีทีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้แทนจากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมีองค์กร International Telecommunications Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, […]

UNIDOจัดประชุมด้านการรับรองความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

กรุงเวียนนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ Rostechnadzor องค์กรกำกับดูแลของรัสเซีย เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเทคโนโลยีและปัญหานิวเคลียร์ ได้ทำการจัดการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ ‘การรับรองความปลอดภัยในอุตสาหกรรม: บทบาทของรัฐบาลกฎระเบียบมาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่’ ณ กรุงเวียนนา การประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการวิจัย และคณะกรรมการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ (อาทิ UNECE, UNOOSA, UNDRR, UNODC, IAEA, ILO) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และทำการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการสนทนาโอกาสในการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรือ 4IR นาย Mikhail Ulyanov เอกอัครราชทูตพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความจำเป็นในการจัดตั้งกลไกระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาแนวการดำเนินร่วมกัน และการดำเนินการ เพื่อจัดการกับความท้าทายในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้ทำการชูองค์กร UNIDO ว่าเป็นเวทีระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งนาย Li […]

UNIDO และ SGS สร้างความร่วมมือด้านการจัดการขยะ

กรุงเวียนนา 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 – ผู้อำนวยการกรมสิ่งแวดล้อมขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นาย Stephan Sicars และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสถาบัน SGS (สถาบันด้านการตรวจสอบ ทดสอบและการให้ใบรับรองมาตรฐาน) นาง Linda Tang ได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อ ทำการพัฒนา ความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประเทศ ปัญหาด้านของเสียและการจัดการขยะในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการจัดการของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสำคัญที่สูงต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมและความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020 นาย Sicars ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าว่า“ ภายใต้บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน การลงนามข้อตกลงจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  การดำเนินการดังกล่าวยังมีศักยภาพในการสร้างงานที่มีความปลอดภัย มีรายได้ที่เหมาะสม และปกป้องสิ่งแวดล้อม” การดำเนินการร่วมกันระหว่าง UNIDO และ SGS จะช่วยส่งเสริมความสะดวกในการบริการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่นอกระบบ (informal e-waste collectors) ในการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้ขยะเหล่านี้ไม่ถูกส่งไปสู่หลุมฝังกลบขยะแบบเปิดที่มีความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ก่อนหน้านี้เอสจีเอได้ทำการสร้างระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่มีชื่อว่า Renovo ระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ‘ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น’ และหลักการที่ผลักดันให้ ‘ผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าดำเนินการที่จะเกิดขึ้น’ SGS […]

พลังงานไฮโดรเจน หนึ่งในมาตรการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเวียนนา, 18 เมษายน 2019 – พลังงานไฮโดรเจนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ และผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว ข้อสรุปดังกล่าวเป็นใจความที่สำคัญของรายงานจากผลลัพธ์ของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ที่ถูกจัดขึ้นที่ระหว่างการเจรจาสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ COP24 ณ ประเทศโปแลนด์ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประชุมมุ่งเน้นพิจารณาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไฮโดรเจนในปัจจุบันและเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Climate neutral จัดขึ้นโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์และกระทรวงพลังงานและรัฐบาลญี่ปุ่น ไฮโดรเจนเป็นสารเคมีที่มีมากที่สุดในจักรวาล และมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเก็บพลังงานอย่างคงที่ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่เหมาะสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบันขาดแหล่งการจัดเก็บพลังงานให้เพียงพอต่อความสมดุลของการผลิตและการใช้ Michael Losch ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและเหมืองแร่ในกระทรวงสหพันธ์ออสเตรียเพื่อความยั่งยืนและการท่องเที่ยวกล่าวต่อที่ประชุม ว่า“ เราต้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเช่นลมและแสงอาทิตย์ทั้งสหภาพยุโรปเป็นส่วนแบ่ง 50 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าของเรา ในสถานการณ์ดังกล่าวจะมีบางครั้งที่ความต้องการไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้านี้ได้ทันที่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงาน และหนึ่งในคำตอบนั้นคือคือไฮโดรเจน” ความก้าวหน้าในปัจจุบันในการผลิตผ่านอิเล็กโทรไลซิสและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเซลล์เชื้อเพลิงรวมถึงคุณลักษณะที่หลากหลายของมันนำเสนอโซลูชั่นแบบองค์รวม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก การเปลี่ยนมาใช้สังคมไฮโดรเจนสนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่แท้จริงในพื้นที่การจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพลังงานหมุนเวียนในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับระบบพลังงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของพลังงานทดแทน นาย Tareq Emtairah ผู้อำนวยการภาคพลังงานของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า “เราต้องการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มากขึ้น ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในการสร้างความสมดุลของกริดไฟฟ้าและเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนของภาคขนส่ง”. “นวัตกรรมดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และช่วยรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้” […]

ผอ. UNIDO เดินหน้าร่วมผลักดันโครงการ Belt and Road

กรุงปักกิ่ง, 25 เมษายน 2019 – ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), นายหลี่ หยง ได้กล่าวย้ำความตั้งใจขององค์กรในการมีส่วนร่วมริเริ่มกับโครงการ Belt and Road ของประเทศจีน ที่มุ่งสร้างเครือข่ายระบบคมนาคมระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน นายหลี่ หยงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “โครงการ Belt and Road มีศักยภาพมหาศาลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลเร่งการดำเนินงานของประเทศ(ต่าง ๆ ) ไปสู่เป้าหมายวาระ 2030 โครงการดังกล่าวสามารถช่วยยกระดับทรัพยากรภาครัฐและเอกชนในการเติมเต็มช่องว่างการระดมทุนสำหรับ SDGs ผ่านการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม” นายหลี่หยงได้กล่าวระหว่างการเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีสนทนาเรื่อง“ การเชื่อมต่อนโยบาย” ซึ่งเป็นรายการในฟอรัมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่สอง ณ กรุงปักกิ่ง ว่า “ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเป็นประโยชน์ร่วมกันของโครงการนี้เรา เป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดทำกลยุทธ์และนโยบายการประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการดำเนินการร่วมกันในโครงการ BRI ระหว่างในประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วม” ผู้อำนวยการ UNIDO ยังกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างฟอรัมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสายไหมสีเขียว” […]

งาน UNIDO Day ที่กรุงเซี่ยงไฮ้

กรุงเซี่ยงไฮ้, 18 เมษายน 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทำการจัดแสดงกิจกรรม UNIDO DAY เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 7 (International Technology Fair หรือ CSITF) จัดขึ้นที่ 18 – 21 เมษายน ที่ประเทศจีน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างพิธีเปิดนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ นายหยิง หยง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย Wang Bingnan และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย XU Nanping กล่าวปาฐกถา รวมทั้งมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลนาย Gary Miller และผู้แทนผู้ว่าการรัฐซาร์ลันด์ อดีตหัวหน้าผู้เจรจาต่อรองและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนาย Long Yongtu เป็นผู้นำการประชุมภายใต้หัวข้อ ‘เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก: การรวบรวมภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันและแบ่งปันลำดับขั้นใหม่ของการค้าด้านเทคโนโลยี (Technologies that changed the world: bringing together global […]