Category UNIDO

UNIDO ร่วมการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของเวีียดนาม

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลางของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO

Advertisements

UNIDO จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data ที่กรุงเทพ

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

UNIDO จัดการฝึกอบรมการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบายไทย

กรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรมด้าน การลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับนานาชาติ หรือ inclusive investments and global value chains (GVCs) การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่วางแผนนโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทำการศึกษาและสำรวจโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกที่เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

สรุปการประชุม Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อการบรรลุเป้าหมาย United Nations 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืนและข้อตกลงปารีสด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Power Innovation for Prosperity การะประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน นวัตกรรม climate technology และการสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน ในปีนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level Political Forum (HLPF) ในการประเมินผลการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 7

รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development

กรุงเวียนนา, วันที่ 20 เมษายน 2018 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ในปัจจุบันคำจำกัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มีความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้านการมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น องค์กร UNIDO ได้ทำการเผยแพร่ งานวิจัยที่ทำการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น และการตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทายในด้านผลกระทบที่กระบวนการนี้มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผลของการดำเนินการที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งในแง่ของการกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจายสินค้าภายในประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทางนโยบายเหล่านี้ ความท้าทายที่กล่าวถึงในที่นี้ มีความสำคัญเป็นสำคัญสำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการขยายฐานอุตสาหกรรมของตนไปสู่การดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development    

ผอ. UNIDO รุดสร้างความร่วมมือกับจีน

นาย Li yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าร่วมงานประชุม และการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับจีน

การพัฒนา Low carbon ของภาคการผลิตในอัฟริกา

กรุงไนโรบี วันที่ 21 มีนาคม 2018 – ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนา Low-carbon และ climate-resilient ในภาคการผลิตของแอฟริกา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNIDO ที่ดำเนินการในประเทศอียิปต์ เคนยา เซเนกัล และแอฟริกาใต้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ที่ประชุม Global Development Conference ถกเรื่อง STI และการพัฒนา

กรุงนิวเดลี วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2018 – การนำเอาผลงานของ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (science, technology and innovation – STI) มาให้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา” นาย Pierre Jacquet ประธานเครือข่ายการพัฒนา Global Development Network กล่าวในที่ประชุม Global Development Conferenceในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นาย François Bourguignon ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงปารีสและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า STI เป็นหัวใจของการพัฒนาระดับโลกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้เขายังเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อาจมาพร้อมกับความไม่เสมอภาคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการต้องมีการแทรกแซงจากสถาบันนโยบายสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า STI มีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก การเกษตรที่ยั่งยืน ทักษะการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และความแตกต่างดังกล่าวก็ทำลังทวีความรุนแรงขึ้น ที่ประชุมได้สนทนาสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง STI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งแนวทางและวิธีการที่ STI จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ มากกว่าเพียงการใช้เพื่อผลกำไร […]

UNIDO หนุน Global Recycling Day

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคการผลิตของอุตสาหกรรม