Tag Archives: UNIDO

ยูนิโดร่วมจัดการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนในลาตินอเมริกา

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” […]

UNIDO จับมือ ธนาคารโลก สร้างความร่วมมือ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงแหล่งทุน

<ข่าวย้อนหลัง> องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ ธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ในการใช้บริการที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญของ UNIDO ผ่านโครงการที่ได้งบประมาณจากธนาคารโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศที่ทำการกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนมีความสะดวกสูงขึ้น นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ UNIDO ได้กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยส่งผลต่อการดำเนินการในภาคสนามขององค์กร และช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) รวมทั้งการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ๆ อีกด้วย ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยนาย Li Yong และ Hartwig Schafer ตัวแทนของธนาคารโลก ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาติให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นจากการให้บริการขององค์กรทั้งสอง นาย Schafer ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้ จะช่วยยกระดับความรวดเร็วในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นได้เร็วขึ้น นาย Schafer ยังได้กล่าวอีกว่า […]

รายงานประจำปี 59 ของ UNIDO

องค์กร UNIDO ได้เผยแพร่รายงานประจำปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ฉลองครบรอบ 50 ปี ผอ.ใหญ่ขององค์กรกล่าวในรายงานว่าปีพ.ศ. 2559 เป็นปีที่สะท้อนถึงประวัติความเป็นมาและกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา และมองไปสู่โครงการต่าง ๆ ในอนาคตและการยกระดับบทบาทขององค์กรในเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development องค์กรได้ทำการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติ และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของหลายประเทศ ซึ่งยืนยังถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ และองค์กรที่เน้นเฟ้น ปีพ.ศ. 2559 ยังเป็นปีแรกของการดำเนินการวาระการพัฒนา 2030 Agenda for Sustainable Development และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ 9 หรือ Building Resilient Infrastructure, Promoting inclusive […]

UNIDO เผยแพร่เอกสาร UNIDO Investment Promotion: A Retrospective

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 59 ที่ผ่านมาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO ได้เผยแพร่เอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุนขององค์การในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งองค์การในปีค.ศ. 1966 เอกสารดังกล่าวตีพิมพ์ในชื่อ UNIDO Investment Promotion: A Retrospective เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า UNIDO เป็นองค์การแรกที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในประเทศกำลังพัฒนา และเป็นองค์หนึ่งเดียวที่มีความเชี่ยวชาญอย่างครอบคลุมในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนกับกลุ่ม World Bank ซึ่งเป็นความร่วมมือรวมกว่าหลายสิบปีที่ดึงเอาจุดแข็งของทั้งสององค์กรในด้านการระบุและเตรียมโครงการด้านอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา เอกสารดังกล่าวอธิบายถึงประวัติศาสตร์ของสำนักงาน Network of Investment and Technology Promotion Offices (ITPOS) ขององค์กร (เดิมชื่อ Investment Promotion Services) ซึ่งสำนักงานแรกตั้งอยู่ ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปี 1976) สำนักงานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับผู้ลงทุนและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านการหาคู่ partner  และให้การบริการกับนักธุรกิจและสถาบันธุรกิจต่าง ๆ   รายงาน UNIDO Investment Promotion: A […]

อินโดฯ เปิดตัวกรอบการพัฒนา Country Programme ร่วมกับ UNIDO

เมื่อวันที่ 16 พค. 2559 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่องค์การ UNIDO ได้เดินทางไปกรุงจากาตาร์เพื่อร่วมลงนามทำพิธีเปิดตัวกรอบการพัฒนา Country Programme ระหว่างองค์กรและอินโดนิเชีย โดยได้ลงนามร่วมกับนาย Saleh Hussein นายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนิเชีย โดยกรอบการพัฒนาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ระหว่างปี ค.ศ. 2016-2020 Country Programme ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความช่วยเหลือขององค์การต่ออินโดนีเซียใน การผลักดันให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมีความ ยั่งยืน ตามปฏิญญาลิมาซึ่งเป็นอาณัติขององค์การ แผนดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระยะยาว 20 ปีของอินโดฯ ที่มีผลบังคับใช้ระหว่างปีค.ศ. 2005 – 2025 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang – RPJMP) โดย Country Programme ดังกล่าวมุ่งดำเนินการ ISID’s Technical Cooperation สี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) การลดความยากจน (Poverty reduction), 2) พลังงานสำหรับประชาชน (Energy for all), 3) […]

ครบรอบ 50 ปีองค์การ ์ UNIDO

ในปีค.ศ. 2016 นี้ องค์การ UNIDO ทำการฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้การนำของผู้อำนวยการใหญ่ นาย Li Yong โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์การในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของตน เพื่อนำไปสู่การลดความยากจน globalisation และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาโดยย่อขององค์การมีดังนี้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ได้มีการก่อตั้งองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nation Industrial Development Organization ขึ้น โดยเป็นองค์กรประเภทพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติในการส่งเสริมและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภาคการผลิต ต่อมาในการประชุมสามัญ (General Conference) ครั้งที่สองของ UNIDO ในปีค.ศ. 1975 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู มีการประกาศปฏิญญาขององค์กร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ ในปีค.ศ. 1985 องค์กรดังกล่าวได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Specialised Agency ของสหประชาชาติ เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรอื่น […]

UNIDO เปิดสำนักงานสนับสนุนการลงทุนและเทคโนโลยีในไนจีเรีย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 59 ที่ผ่านมารัฐบาลไนจีเรียและองค์การ UNIDO ทำการเปิดสำนักงานสนับสนุนการลงทุนและเทคโนโลยี (Investment and Technology Promotion Office – ITPO) ที่เมืองหลวง กรุง Abuja สำนักงานดังกล่าวเป็นสำนักงาน ITPO แห่งแรกในทวีปอัฟริกา และถูกตั้งขึ้นตามคำร้องของรัฐบาลไนจีเรีย สำนักงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย ITPO ที่มีสาขาใน บาร์เรน จีน (กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้) อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซีย โครงการในปัจจุบันของสำนักงาน ITPO สาขาไนจีเรียได้แก่ การสร้างเทคโนโลนีใหม่ที่จะช่วยส่งเสริม clusters ด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้ากสิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น และงานฝีมือต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริม clean technology สำหรับการปรุงอาหารและลงทุนด้านพลังงานทดแทนอีกด้วย ที่มา UNIDO

UNIDO เผยแพร่สถิติอุตสาหกรรม 2016

องค์การ UNIDO ได้เผยแพร่รายงาน International Yearbook of Industrial Statistic ประจำปี 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างธุรกิจของประเทศต่างๆ อีกทั้งแสดงมุมมองในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เห็น ตัวชี้วัดในรายงานดังกล่าวหลายๆ ประเภทมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 9 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของโลกมีการเติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ในปีค.ศ. 2015 และจะมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2016 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและ emerging countries และแม้ว่าจีนจะมีการเติบโตที่ช้าลงในปีนี้ แต่ภาคการผลิตของจีนก็เติบโตจนก้าวข้ามสหรัฐอเมริกาไปแล้ว ญี่ปุ่น เยอรมนีและเกาหลี ยังคงเป็นประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งที่สุด (อันดับ 3 4 และ 5 ของโลก) อินเดียได้เลื่อนตัวเองขึ้นมาที่ลำดับที่ 6 นำหน้า อิตาลี (อันดับที่ 7) และฝรั่งเศส (อันดับที่ […]

SMEs ต้องอ่าน – คู่มือจัดการความเสี่ยง ISO 31000

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 องค์การ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ศูนย์ International Trade Centre (ITC) และ องค์กร International Organization for Standardization (ISO) ได้ทำการเปิดตัวคู่มือช่วย SMEs จัดการความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ กิจการ SMEs ถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก แต่การจัดตั้ง พัฒนา และดำเนินกิจการ SMEs ให้ประสบความสำเร็จนั้นมีความท้าทายที่สูง โดยเฉพาะในด้านการเสาะหาลูกค้า การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และการจ้างงานที่เหมาะสม ดังนั้นความสามารถที่จะระบุและจัดการความเสี่ยงที่มาจากด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ SMEs และความยั่งยืนของกิจการได้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำคู่มือ ISO 31000 – Risk Management ที่มุ่งช่วย SMEs ในการระบุโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ อีกทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าใจมาตรฐาน […]

การประชุมสามัญขององค์การ UNIDO ครั้งที่ 16

การประชุมสามัญของ UNIDO สมัยที่ 16 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ UNIDO (Vienna International Centre) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีประเทศสมาชิกยูนิโดทั้ง 131 ประเทศเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งหมด 5 คน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวแถลงการณ์ต่อที่ประชุมในนามของประเทศไทย การประชุมสามัญครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นการกำหนดอาณัติขององค์กรให้ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากการประกาศปฏิญญาลิมาไปในการประชุมสามัญครั้งก่อน (พ.ศ. 2556) และการกำหนดเป้าหมาย SDG Agenda 2030 โดยองค์การสหประชาชาติ (กันยายน 2558) ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Industrial Development Board (IDB) ครบวาระปี ค.ศ.2019 (GC สมัยที่ 18) และ สมาชิกProgramme and Budget […]