Category Statistic

อัตราจ้างงานยุโรปสูงเป็นประวัติการณ์

จากข้อมูลสำรวจการจ้างงาน (European Labour Force Survey) ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาอัตราการจ้างงานของประชากรอายุ 20-64 ปีในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ที่ร้อยละ 72.2 สูงกว่าปีค.ศ. 2016 (ร้อยละ 71.1) แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ. 2020 ที่ ร้อยละ 75

รายงานสถิติอุตสาหกรรม UNIDO ชี้มีการฟื้นตัวในภาครวมที่ดี

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลกส่งสัญญาณแสดงการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากภาวะถดถอยในช่วงหลายปี่ที่ผ่านมา ตัวเลขการผลิตของโลก หรือ World manufacturing value added (MVA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา จากการรายงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในรายงานอุตสากรรมประจำปีพ.ศ. 2561

อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%
อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

รายงานสถิติอุตสาหกรรมการผลิตประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 59 โดย UNIDO

องค์กร UN Industrial Development Organisation หรือ UNIDO นำเสนอรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยคำนวณการคาดการเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีอุตสาหกรรมการผลิต (indices of industrial production) ผู้ที่สนใจสามารถหารายงานของไตรมาสก่อนหน้านี้ อ่านได้บนเว็บไซส์ขององค์กร ซึ่งแสดงวิธีการคำนวณและประเมินอัตราการเติบโตประจำปี และรวบรวมดัชนีรายไตรมาสต่าง ๆ รายละเอียดหลักของรายงานดังกล่าวมีดังนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านบวก ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559 สามารถแบ่งออกเป็นการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมร้อยละ 1.4 และ ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมร้อยละ 4.4 การเติบโตในประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว มีลักษณะที่แตกต่างจาก แนวโน้มการเติบโตในเอเชียตะวันออก โดยที่ประเทศในเขตยุโรปมีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีในขณะที่มีการชะลอตัวโดยรวมของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 5.5% จาการประมาณการของ UNIDO การผลิตของประเทศกำลังพัฒนา มีการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ประเทศในเขตลาตินอเมริกาลดลง 1.0% และแอฟริกา5% ในแง่ของผลการดำเนินงานโดยรวมของ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงและปานกลางมีการเติบโตสูงสุด – การผลิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ออพติคอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 […]

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยา 59

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat ได้ประกาศอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารวมที่ร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตราที่ร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดหลังจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงาน Eurostat ได้ทำการเปรียบเทียบและประเมินว่าจำนวนในช่วงดังกล่าวคนว่างงานของกลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้านคนส่วนในพื้นที่สหภาพยุโรป ลดลง 875 000 คน หากดูอัตราการว่างงานของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ สาธารณะรัฐเช็คฯ (ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ ( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายน) และสเปน (ร้อยละ 19.5). และเมื่อเทียบกับอัตราดังกล่าวของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีทั้งหมด 24 ประเทศที่อัตราการว่างงานลดลง โดยในประเทศเดนมารค์มีอัตราว่างงานคงที่ ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ […]

สถิติการค้าปลีกของสหภาพยุโรปประจำเดือนมีนา 59

รายงานจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบปริมาณการค้าปลีกเดือนมีนาคมและเดือนกุมภา ค.ศ. 2016 พบว่า มีการหดตัวของภาคการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ในกลุ่มประเทศ Euro Area (EA19)และลดลงร้อยละ 0.7 ในกลุ่มประเทศ EU28 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ. 2015 ยังพบว่ามีแนวโน้มที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ในปีค.ศ. 2016 การขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4 ในเขต EU28 เปรียบเทียบภาคค้าปลีกรายเดือน การหดตัวของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน Euro Area เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 พบว่ามาจากการลดลงของหมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-food products (ร้อยละ 0.5) และเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ที่ลดลงร้อยละ […]

รายงาน Job creation ชี้ทางนโยบายผลักดัน SMEs สหภาพยุโรป

สำนักงาน European Restructuring Monitor (ERM) ได้ทำการติดตามการปรับโครงสร้างของบริษัทต่าง ๆ และผลกระทบของการจ้างงานในภาพรวมของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และได้จัดทำฐานข้อมูลของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงวิธีการรวบรวมข้อมูล ที่มา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดของข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล restructuring events database ที่มีข้อมูลการปรับโครงสร้างของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปี ERM จะทำการเผยแพร่รายงานประจำปี และรายงานในหัวข้อเฉพาะ ล่าสุด ERM ได้เผยแพร่รายงาน Job Creation in Smes ประจำปี 2015 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาด้านการสร้างงานของกิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในสหภาพยุโรป ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในรายงานแสดงให้เห็นว่า อัตราการสร้างงานของ SMEs นั้นแตกต่างตามภาคส่วนของ SMEs การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงภาคส่วน SMEs ที่มีสามารถสร้างงานได้สูง และพยายามระบุให้เห็นถึงแรงผลักดันและอุปสรรคในการสร้างงาน นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวได้ทำการวิเคราะห์การจ้างงานใน SMEs ระดับการโต้เถียงในพื้นที่สาธารณะในเรื่องการสร้างงานของ SMEs และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันการสร้างงานใน SMEs การศึกษาพบว่าตลาดแรงงานของสหภาพยุโรปดีขึ้นจากกลางปีค.ศ. 2013 […]

UNIDO เผยแพร่สถิติอุตสาหกรรม 2016

องค์การ UNIDO ได้เผยแพร่รายงาน International Yearbook of Industrial Statistic ประจำปี 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างธุรกิจของประเทศต่างๆ อีกทั้งแสดงมุมมองในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เห็น ตัวชี้วัดในรายงานดังกล่าวหลายๆ ประเภทมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 9 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของโลกมีการเติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ในปีค.ศ. 2015 และจะมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2016 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและ emerging countries และแม้ว่าจีนจะมีการเติบโตที่ช้าลงในปีนี้ แต่ภาคการผลิตของจีนก็เติบโตจนก้าวข้ามสหรัฐอเมริกาไปแล้ว ญี่ปุ่น เยอรมนีและเกาหลี ยังคงเป็นประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งที่สุด (อันดับ 3 4 และ 5 ของโลก) อินเดียได้เลื่อนตัวเองขึ้นมาที่ลำดับที่ 6 นำหน้า อิตาลี (อันดับที่ 7) และฝรั่งเศส (อันดับที่ […]

International Yearbook of Industrial Statistics 2015

องค์การ UNIDO ได้ทำการเผยแพร่รายงานสถิติอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ประจำปีค.ศ. 2015 หรือ International Yearbook of Industrial Statistics 2015 รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปีค.ศ. 2014 ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลกยังมีการเติบโตที่ต่ำ อัตราการเติบโตมูลค่าการผลิตเพิ่มรายปี (Annual growth of manufacturing value added – MVA) ในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้ว การเติบโตของภาคการผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging industrial economy) ซึ่ง MVA ของสองกลุ่มประเทศนี้มีค่าที่สูงถึงร้อยละ 5.0 รายงานยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2014 มีการขยายดัวของมูลค่าการผลิตทั่วโลกในอัตตราร้อยละ 2.3 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปมีการเติบโตที่ต่ำ เนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมืองและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในช่วงปีค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.1 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด จึงมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบของแน้วโน้มการผลิตทั่วโลก สถิติในรายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม ประเทศที่ด้อยการพัฒนา (Least Developed Countries […]

ผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมายจมน้ำตายเกือบ 2,000 คนในปีนี้

รายงานของ UN แจ้งถึงสถิติการเสียชีวิตของผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมายทางเรือในปีนี้ (ตั้งแต่เดือนมกราคม) ว่ามีจำนวนมากถึง 1,889 คนซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในปีก่อนๆ ในปี 2013 มีผู้เสียชีวิต 600 คน ส่วนปี 2012 มีผู้เสียชีวิต 500 คนส่วนในปี 2011 มีถึง 1,500 คน อัตราการเสียชีวิตที่สูงนั้นเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น ภูมิอากาศ เรือที่บรรทุคนเกินอัตรา เป็นต้น นอกจากนี้สงครามกลางเมืองในประเทศลิเบียส่งผลให้มีจำนวนผู้อพยพหนีสงครามจากประเทศดังกล่าวสู่สหภาพยุโรปจำนวนมาก UNHCR ประเมินว่ามีผู้อพยพผ่านเข้าสหภาพยุโรปทางเรือกว่า 124,380 คนนับตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา โดยสัดส่วนของผู้อพยพส่วนใหญ่เดินทางเข้าอิตาลี (108,000 คน) กรีซ (15,000 คน) สเปน (1,800 คน) และ มัลต้า (300 คน) Source: UN: 2,000 Europe-bound migrants drowned this year