Category EU

Digital Geneva Convention เส้นทางสู่โลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย

  ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-we-urgently-need-a-digital-geneva-convention บทความจาก World Economic Forum ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการกระบวนการร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือ Digital Geneva Convention ซึ่งมีความคล้ายกับ Geneva Convention หรือ อนุสัญญาเจนีวา ที่ประกอบด้วยสนธิสัญญาสี่ฉบับ และพิธีสารสามฉบับที่วางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เป็นเหยื่อของสงครามอย่างมีมนุษยธรรม จากการรายงานของ WEF พบว่าศักยภาพทางการยุทโธปกรณ์ในปัจจุบันนั้นไม่จำกัดอยู่เพียงความสามารถในการทหารเท่านั้น มีรัฐบาลของสามสิบกว่าประเทศทั่วโลกที่ได้ยอมรับว่ารัฐบาลของตนมีความสามารถในการรบทางด้านไซเบอร์ (offensive cyber capability) ซึ่งอาวุธไซเบอร์เหล่านี้สามารถอำพรางได้ง่ายกว่าอาวุธทั่วไป และยังยังยากต่อการระบุตำแหน่งและทำการติดตามอีกด้วย ประเด็นดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตัวเลขที่แท้จริงของจำนวนรัฐบาลที่มีศักยภาพในด้านดังกล่าวจึงน่าจะสูงกว่าที่รายงาน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นาย  Kajan Ciglic ผู้อำนวยการนโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตของรัฐประจำบริษัทไมโครซอฟท์ได้แสดงความคิดเห็น ผ่านการรวมรวมบทความภายใต้หัวข้อง Our Common Digital Future จัดทำโดยสำนักงานวิจัย Observer Research Foundation’s ว่าความลำบากในการระบุที่มาของการโจมตี cyber attack ทำให้รัฐต่าง ๆ สามารถทำการวิจัยในด้านดังกล่าวอย่างลับ ๆ และทำการโจมตีเพื่อทดสอบศักยภาพของตนโดยไม่เปิดเผย นอกจากนี้การแข่งขันศักยภาพของ cyber arm race […]

สหภาพยุโรปพอใจกับความคืบหน้าโครงการ Human Brain Project

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีพ. ศ. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ Human Brain Project (HBP) ที่เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพที่สูงของสหภาพยุโรปในการผลักดันความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของ Internet of Thing ทีมตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าโครงการ HBP กำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย คาดว่าจะมีการมุ่งเน้นเพิ่มเติมในขั้นต่อไปในการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและการแพทย์ทางสมองต่อไป

อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%
อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติกสำหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่หมุนเวียนมากขึ้น (Circular Economy)

สหภาพยุโรปต้องปรับเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน ตามต้นทุนที่ลดลง

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มที่จะลดลงทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ ตามการประมาณการของสมาคมพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Association – IRENA) ผ่านรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา แต่สัดส่วนหลักของการเติบโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมน่าจะเกิดขึ้นภายนอกยุโรป เนื่องจากนโยบายการผลัดดันด้านดังกล่าวที่ล้าหลัง

สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฏหมายด้าน free flow of data แล้ว

ที่ประชุมยุโรป (European Council) ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ได้รับรองข้อเสนอการอนุมัติให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่งเข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นาย Urve Palo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป​ (ตำแหน่งดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไร้พรมแดนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำธุรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยที่ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปในหกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้นการเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับรัฐสภายุโรปได้ แม้จะมีการคาดการว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูกปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ​ โดยสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ การผ่านวาระด้านพรมแดนของข้อมูลนี้หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายที่บังคับหรือจำกัดบริษัทและองค์กรภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ ที่จะจำกัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควรจะทำการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมด […]

Open Innovation และ Living Lab สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

ลักเซมเบิร์ก จัดทำการศึกษา Third Industrial Revolution Strategy

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS (องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัวการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามของประเทศ หรือ The Third Industrial Revolution Strategy (TIR) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย ที่มุ่งไปสู่การเป็น 4.0 ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลักต่างกันตรงการจัดแบ่งช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แนวคิด TIR มองว่าการปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ำ อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี นำ้มันราคาถูก และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีที่ทำการผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพยุโรปกำลังทำการวางรากฐานสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยมี […]

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ – อุตสาหกรรมยุโรปมูลค่าสูงที่น้อยคนจะตระหนักถึง

หนึ่งในอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุดคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านยูโรและมีพนักงาน 18.6 ล้านคนทั่วสหภาพยุโรป แต่ความตระหนักต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวน้อยมาก – กว่าหนึ่งในสามของประชาชนในสหภาพยุโรปไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว “คนทั่วไปไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโลก และไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปทำการลงทุนในเศรษฐกิจชีวภาพ” นาง Susanna Albertini กรรมการผู้จัดการของ FVA บริษัทสัญชาติอิตาลีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bioways project กล่าวในที่ประชุม bio-based industries (BBI) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา การร่วมทุน BBI (BBIJU) เป็นความร่วมมือที่มีกรอบดำเนินกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 ผ่านหุ้นส่วนระหว่างเอกชน สหภาพยุโรป และภาคอุตสาหกรรม Bio-industry  โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านยูโร เป็นการการระดมทุนของสหภาพยุโรปผ่านโครงการ Horizon 2020 โดนได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 975 ล้านยูโร และงบประมาณส่วนที่เหลือมาจากการลงทุนภาคเอกชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน พบว่าแต่ละ 1 ยูโรที่สหภาพยุโรปลงทุน มีลงทุนจากภาคเอกชน 2.59 ยูโร แสดงให้เห็นถึงการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก […]

คณะกรรมาธิการยุโรปลงทุน 6 พันล้านยูโรในงานวิจัยระบบดิจิตัลระหว่างปี 2561-2063

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วงสุดท้ายภายใต้ Horizon 2020 ที่เป็นกลไกส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณกว่า 6 พันล้านยูโรจากงบรวม 30 พันล้านยูโร ไว้สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมในภาค ICT โดยโครงการด้านระบบดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในยุโรปจะเป็นจะเป็นแกนหลักของโครงการด้าน ICT ของ Horizon 2020 โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณกว่า 1.7 พันล้านยูโร การประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ Horizon 2020 ได้ข้อสรุปว่า Horizon 2020 เป็นกลไกการระดมทุนที่มีลักษณะเฉพาะและมีประสิทธิภาพ การส่งใบสมัครเพื่อรับงบประมาณกว่า 100,000 ใบสมัครแสดงให้เห็นถึงการตอบรับในด้านบวกของการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหภาพยุโรปยังต้องลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น กลไก Horizon 2020 ที่เป็นการระดมทุนงบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปจึงจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าว ผ่านการแบ่งสัดส่วนงบประมาณผ่านการระดมทุนครั้งต่อไป (รวม 30 พันล้านเหรียญยูโร) โดยจัดสรร 6 พันล้านยูโรให้กับโครงการด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นวัตกรรม ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐานจนถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ การผลักดันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดิจิทัลหรือ Digitalisation ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจจากภาคการเมืองที่สำคัญในการออกแบบโครงการ Horizon 2020 และจะทำให้ Digitalisation ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการต่าง ๆ […]