Category Research

สหภาพยุโรปพอใจกับความคืบหน้าโครงการ Human Brain Project

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีพ. ศ. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ Human Brain Project (HBP) ที่เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพที่สูงของสหภาพยุโรปในการผลักดันความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของ Internet of Thing ทีมตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าโครงการ HBP กำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย คาดว่าจะมีการมุ่งเน้นเพิ่มเติมในขั้นต่อไปในการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและการแพทย์ทางสมองต่อไป

Advertisements

อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%
อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

Open Innovation และ Living Lab สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

สวิตเซอร์แลนด์ลงนามปฏิญญา high-performance computing

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 11 ที่ร่วมลงนามในปฏิญญายุโรป ว่าด้วยการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (หรือ high-performance computing – HPC) การลงนามดังกล่าวเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีประสบการณ์ที่ในด้านดังกล่าวที่สูงและจะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในอนาคต ก่อนหน้านี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อ “Piz Daint” ได้กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับสามของโลก สวิตเซอร์แลนด์จะมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในยุโรป โดยจุดมุ่งหมายของการริเริ่ม โครงการ EuroHPC คือการพัฒนาระบบนิเวศ HPC ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของยุโรป และระบบคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานและมีความสามารถในการคำนวณอย่างน้อย 1018 ต่อวินาที (เรียกว่า exascale computers) โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มี exascale supercomputers ที่เป็นของสหภาพยุโรปและอยู่ในสามอันดับชั้นนำ ของโลกภายในปีพ. ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ตัวประมวลผลนับแสนที่ทำงานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านในรูปแบบเรียลไทม์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการคำนวณที่ซับซ้อนและนำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไปสู่หลายสาขาวิชา รวมถึงการแพทย์เฉพาะบุคคล ระบบขนส่งที่ปลอดภัย การพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้น การสร้างแบบจำลองของโรงไฟฟ้าพลังงานลม การจัดทำเมืองอัจฉริยะ หรือการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ HPC ในยุโรปจะช่วยสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย: ชุมชนวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และ […]

รายงานสถิติอุตสาหกรรมการผลิตประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 59 โดย UNIDO

องค์กร UN Industrial Development Organisation หรือ UNIDO นำเสนอรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยคำนวณการคาดการเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีอุตสาหกรรมการผลิต (indices of industrial production) ผู้ที่สนใจสามารถหารายงานของไตรมาสก่อนหน้านี้ อ่านได้บนเว็บไซส์ขององค์กร ซึ่งแสดงวิธีการคำนวณและประเมินอัตราการเติบโตประจำปี และรวบรวมดัชนีรายไตรมาสต่าง ๆ รายละเอียดหลักของรายงานดังกล่าวมีดังนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านบวก ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559 สามารถแบ่งออกเป็นการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมร้อยละ 1.4 และ ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมร้อยละ 4.4 การเติบโตในประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว มีลักษณะที่แตกต่างจาก แนวโน้มการเติบโตในเอเชียตะวันออก โดยที่ประเทศในเขตยุโรปมีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีในขณะที่มีการชะลอตัวโดยรวมของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 5.5% จาการประมาณการของ UNIDO การผลิตของประเทศกำลังพัฒนา มีการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ประเทศในเขตลาตินอเมริกาลดลง 1.0% และแอฟริกา5% ในแง่ของผลการดำเนินงานโดยรวมของ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงและปานกลางมีการเติบโตสูงสุด – การผลิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ออพติคอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 […]

ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสหภาพยุโรปกับอินเดียในโครงการ SAHYOG (Bio-economy)

การเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากน้ำมันดิบไปสู่พลังงานที่มาจากสารชีวภาพ (bio-base) ซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตจากชีวมวล เช่นต้นไม้ พืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและลดการปล่อยสารมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสีย และสร้างตลาดใหม่สำหรับสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อย่างไรก็ตามการหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการจะประสบความสำเร็จในการมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเพิ่มการผลิตชีวมวลอย่างมีความยั่งยืน คณะกรรมาธิการยุโรปตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำการผลักดันโครงการ SAHYOG (ระหว่างปีค.ศ. 2011-4) ที่สร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอินเดียในการทำวิจัย แบ่งปันความรู้ สร้างความร่วมมือ และทำงานร่วมกันในด้านชีวมวล และขยะชีวภาคต่าง ๆ โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1.9 ล้านยูโร (1 ล้านยูโรมาจากสหภาพยุโรป) โครงการดังกล่าวได้จัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของชีวมวลและขยะชีวภาคจำนวนสองชุด โดยชุดแรกเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดการวิเคราห์การผลิตชีวมวลจากป่าไม้ ภาคการเกษตร และของเสียต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปและอินเดีย ฐานข้อมูลที่สองคือฐานข้อมูลภาพรวมของโครงการวิจัยกว่า 924 โครงการในสหภาพยุโรปและ 280 โครงการในอินเดีย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฐานข้อมูลดังกล่าวได้บน website ของโครงการ ฐานข้อมูลทั้งสองเป็นจุดเริ่มในการดำเนินการของทีมงานจากสหภาพยุโรปและอินเดียในการวิเคราะห์หาแนวกลยุทธ์การวิจัยร่วมกัน หรือ Joint Strategic Research Agenda (SRA) ในการจัดการทรัพยากรชีวมวล และขยะชีวะภาค การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบ bio-refinery และการสร้างตลาดที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และนโยบายต่าง […]

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยา 59

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat ได้ประกาศอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารวมที่ร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตราที่ร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดหลังจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงาน Eurostat ได้ทำการเปรียบเทียบและประเมินว่าจำนวนในช่วงดังกล่าวคนว่างงานของกลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้านคนส่วนในพื้นที่สหภาพยุโรป ลดลง 875 000 คน หากดูอัตราการว่างงานของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ สาธารณะรัฐเช็คฯ (ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ ( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายน) และสเปน (ร้อยละ 19.5). และเมื่อเทียบกับอัตราดังกล่าวของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีทั้งหมด 24 ประเทศที่อัตราการว่างงานลดลง โดยในประเทศเดนมารค์มีอัตราว่างงานคงที่ ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ […]

บริษัทออสเตรียที่ทำการผลิตอุปกรณ์ให้ Tesla ขยายตลาดเข้าสู่อเมริกา

บริษัทสัญชาติออสเตรียที่ทำการผลิตอุปกรณ์แผงพลังงานไฟฟ้าจากแสดงอาทิตย์ให้กับบริษัท Tesla Motor Inc. ทำการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกา บริษัท Fronius International GmbH ได้เปิดศูนย์วิจัยและการพัฒนาในเขต South San Francisco เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้าน software solutions ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ inverters สามารถสื่อสารกับโครงข่ายอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ อุปกรณ์ Inverters มีหน้าที่ทำการเปลี่ยน direct current ที่ได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น alternating currents ที่สามารถใช้กับโครงข่ายทั่วไปได้ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเริ่มที่จะชะลอตัวและมีการย้ายฐานจากการผลิตพลังงานอย่างเดียว ไปสู่การให้บริการพลังงานที่มีความแน่นอน (reliable) ที่มาจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น นาย Martin Hackl วิศวกรไฟฟ้าของบริษัท Wels สัญชาติออสเตรีย กล่าวว่าบริษัท Fronius นั้นมีความตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านดังกล่าวให้กับบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ในอเมริกา ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนตั้งคำถามกับการรวมบริษัทระหว่าง บริษัท Tesla และ SolarCity Corp. ที่จะประสานการจัดทำ energy storage และ แผง […]

สถิติการค้าปลีกของสหภาพยุโรปประจำเดือนมีนา 59

รายงานจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบปริมาณการค้าปลีกเดือนมีนาคมและเดือนกุมภา ค.ศ. 2016 พบว่า มีการหดตัวของภาคการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ในกลุ่มประเทศ Euro Area (EA19)และลดลงร้อยละ 0.7 ในกลุ่มประเทศ EU28 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ. 2015 ยังพบว่ามีแนวโน้มที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ในปีค.ศ. 2016 การขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4 ในเขต EU28 เปรียบเทียบภาคค้าปลีกรายเดือน การหดตัวของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน Euro Area เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 พบว่ามาจากการลดลงของหมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-food products (ร้อยละ 0.5) และเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ที่ลดลงร้อยละ […]

Google และ FAO ร่วมยกระดับข้อมูลดาวเทียมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กร United Nation Food and Agriculture Organisation (FAO) และ Google ได้ประกาศแผนที่จะทำการร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลก และเป็นส่วนผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาย ใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์กร FAO เห็นว่าจะช่วยให้นักวิจัยหลาย ๆ ประเทศสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในระดับรายละเอียดที่สูง ผ่านข้อมูลจากดาวเทียม และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประเมินปริมาณสารคาร์บอนที่ถูกกักเก็บ อยู่ในพื้นที่ (landscape’s carbon storage capacity) และการวางแผนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ ใน เบื้องต้น ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ภาคป่าไม้ FAO ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศสามารถเริ่มใช้โปรแกรมขององค์กรและ ข้อมูล geospatial data ของ google เพื่อทำแผนที่และจัดแยกหมวดหมู่ (mapping and classification) ได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านการฝึกฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมง FAO ได้กล่าวเน้นว่าประโยชน์ที่ความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาในอนาคตนั้นมหาศาล และอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการควบคุมศัตรูพืช การจัดการน้ำ และจัดการผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยทำความเข้าใจต่อผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ในวงกว้าง และความร่วมมือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมใน โครงการ การร่วมมือกันระหว่าง Google […]