Category Research

การจัดลำดับชี้ ยุโรปต้องเพิ่มความล้ำหน้าด้านนวัตกรรม

มื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่ตารางคะแนนนวัตกรรมของยุโรปประจำปีพ. ศ. 2561 (European Innovation Scoreboard 2018) คะแนนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสหภาพยุโรปยังคงพัฒนาต่อไป และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ในแต่ละปีคณะกรรมาธิการจะทำการเผยแพร่ผลการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนวัตกรรมของแต่ละประเทศสมาชิก และนำเอาคะแนนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งระดับนานาชาติ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปโดยรวมสามารถประเมินความพยายามที่จะต้องมุ่งเน้นพัฒนา

Advertisements

อัตราจ้างงานยุโรปสูงเป็นประวัติการณ์

จากข้อมูลสำรวจการจ้างงาน (European Labour Force Survey) ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาอัตราการจ้างงานของประชากรอายุ 20-64 ปีในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ที่ร้อยละ 72.2 สูงกว่าปีค.ศ. 2016 (ร้อยละ 71.1) แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ. 2020 ที่ ร้อยละ 75

รายงานสถิติอุตสาหกรรม UNIDO ชี้มีการฟื้นตัวในภาครวมที่ดี

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลกส่งสัญญาณแสดงการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากภาวะถดถอยในช่วงหลายปี่ที่ผ่านมา ตัวเลขการผลิตของโลก หรือ World manufacturing value added (MVA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา จากการรายงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในรายงานอุตสากรรมประจำปีพ.ศ. 2561

สหภาพยุโรปพอใจกับความคืบหน้าโครงการ Human Brain Project

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีพ. ศ. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ Human Brain Project (HBP) ที่เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพที่สูงของสหภาพยุโรปในการผลักดันความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของ Internet of Thing ทีมตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าโครงการ HBP กำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย คาดว่าจะมีการมุ่งเน้นเพิ่มเติมในขั้นต่อไปในการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและการแพทย์ทางสมองต่อไป

อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%
อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

Open Innovation และ Living Lab สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

สวิตเซอร์แลนด์ลงนามปฏิญญา high-performance computing

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 11 ที่ร่วมลงนามในปฏิญญายุโรป ว่าด้วยการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (หรือ high-performance computing – HPC) การลงนามดังกล่าวเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีประสบการณ์ที่ในด้านดังกล่าวที่สูงและจะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในอนาคต ก่อนหน้านี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อ “Piz Daint” ได้กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับสามของโลก สวิตเซอร์แลนด์จะมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในยุโรป โดยจุดมุ่งหมายของการริเริ่ม โครงการ EuroHPC คือการพัฒนาระบบนิเวศ HPC ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของยุโรป และระบบคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานและมีความสามารถในการคำนวณอย่างน้อย 1018 ต่อวินาที (เรียกว่า exascale computers) โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มี exascale supercomputers ที่เป็นของสหภาพยุโรปและอยู่ในสามอันดับชั้นนำ ของโลกภายในปีพ. ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ตัวประมวลผลนับแสนที่ทำงานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านในรูปแบบเรียลไทม์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการคำนวณที่ซับซ้อนและนำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไปสู่หลายสาขาวิชา รวมถึงการแพทย์เฉพาะบุคคล ระบบขนส่งที่ปลอดภัย การพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้น การสร้างแบบจำลองของโรงไฟฟ้าพลังงานลม การจัดทำเมืองอัจฉริยะ หรือการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ HPC ในยุโรปจะช่วยสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย: ชุมชนวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และ […]

รายงานสถิติอุตสาหกรรมการผลิตประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 59 โดย UNIDO

องค์กร UN Industrial Development Organisation หรือ UNIDO นำเสนอรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยคำนวณการคาดการเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีอุตสาหกรรมการผลิต (indices of industrial production) ผู้ที่สนใจสามารถหารายงานของไตรมาสก่อนหน้านี้ อ่านได้บนเว็บไซส์ขององค์กร ซึ่งแสดงวิธีการคำนวณและประเมินอัตราการเติบโตประจำปี และรวบรวมดัชนีรายไตรมาสต่าง ๆ รายละเอียดหลักของรายงานดังกล่าวมีดังนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านบวก ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559 สามารถแบ่งออกเป็นการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมร้อยละ 1.4 และ ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมร้อยละ 4.4 การเติบโตในประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว มีลักษณะที่แตกต่างจาก แนวโน้มการเติบโตในเอเชียตะวันออก โดยที่ประเทศในเขตยุโรปมีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีในขณะที่มีการชะลอตัวโดยรวมของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ เศรษฐกิจเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 5.5% จาการประมาณการของ UNIDO การผลิตของประเทศกำลังพัฒนา มีการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ประเทศในเขตลาตินอเมริกาลดลง 1.0% และแอฟริกา5% ในแง่ของผลการดำเนินงานโดยรวมของ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงและปานกลางมีการเติบโตสูงสุด – การผลิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ออพติคอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 […]

ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสหภาพยุโรปกับอินเดียในโครงการ SAHYOG (Bio-economy)

การเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากน้ำมันดิบไปสู่พลังงานที่มาจากสารชีวภาพ (bio-base) ซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตจากชีวมวล เช่นต้นไม้ พืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและลดการปล่อยสารมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสีย และสร้างตลาดใหม่สำหรับสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อย่างไรก็ตามการหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการจะประสบความสำเร็จในการมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเพิ่มการผลิตชีวมวลอย่างมีความยั่งยืน คณะกรรมาธิการยุโรปตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำการผลักดันโครงการ SAHYOG (ระหว่างปีค.ศ. 2011-4) ที่สร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอินเดียในการทำวิจัย แบ่งปันความรู้ สร้างความร่วมมือ และทำงานร่วมกันในด้านชีวมวล และขยะชีวภาคต่าง ๆ โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1.9 ล้านยูโร (1 ล้านยูโรมาจากสหภาพยุโรป) โครงการดังกล่าวได้จัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของชีวมวลและขยะชีวภาคจำนวนสองชุด โดยชุดแรกเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดการวิเคราห์การผลิตชีวมวลจากป่าไม้ ภาคการเกษตร และของเสียต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปและอินเดีย ฐานข้อมูลที่สองคือฐานข้อมูลภาพรวมของโครงการวิจัยกว่า 924 โครงการในสหภาพยุโรปและ 280 โครงการในอินเดีย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฐานข้อมูลดังกล่าวได้บน website ของโครงการ ฐานข้อมูลทั้งสองเป็นจุดเริ่มในการดำเนินการของทีมงานจากสหภาพยุโรปและอินเดียในการวิเคราะห์หาแนวกลยุทธ์การวิจัยร่วมกัน หรือ Joint Strategic Research Agenda (SRA) ในการจัดการทรัพยากรชีวมวล และขยะชีวะภาค การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบ bio-refinery และการสร้างตลาดที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และนโยบายต่าง […]

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยา 59

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat ได้ประกาศอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารวมที่ร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตราที่ร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดหลังจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงาน Eurostat ได้ทำการเปรียบเทียบและประเมินว่าจำนวนในช่วงดังกล่าวคนว่างงานของกลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้านคนส่วนในพื้นที่สหภาพยุโรป ลดลง 875 000 คน หากดูอัตราการว่างงานของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ สาธารณะรัฐเช็คฯ (ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ ( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายน) และสเปน (ร้อยละ 19.5). และเมื่อเทียบกับอัตราดังกล่าวของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีทั้งหมด 24 ประเทศที่อัตราการว่างงานลดลง โดยในประเทศเดนมารค์มีอัตราว่างงานคงที่ ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ […]