กรุงเซี่ยงไฮ้, 18 เมษายน 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทำการจัดแสดงกิจกรรม UNIDO DAY เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 7 (International Technology Fair หรือ CSITF) จัดขึ้นที่ 18 – 21 เมษายน ที่ประเทศจีน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างพิธีเปิดนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ นายหยิง หยง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย Wang Bingnan และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย XU Nanping กล่าวปาฐกถา รวมทั้งมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลนาย Gary Miller และผู้แทนผู้ว่าการรัฐซาร์ลันด์ อดีตหัวหน้าผู้เจรจาต่อรองและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนาย Long Yongtu เป็นผู้นำการประชุมภายใต้หัวข้อ ‘เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก: การรวบรวมภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันและแบ่งปันลำดับขั้นใหม่ของการค้าด้านเทคโนโลยี (Technologies that changed the world: bringing together global […]

กรุงพนมเปญ, เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสถาบัน Global Green Growth (GGGI) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิค (MOU) เพื่อร่วมกันปรับปรุงระบบการรีไซเคิลขยะเพื่อให้นำไปสู่การลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่พระตะบอง นาย Sao Sopheap รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “การจัดการขยะ (ของพื้นที่พระตะบอง) จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากลักษณะของขยะเริ่มมีความมีความซับซ้อนที่สูงขึ้น และการจัดการที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่นผ่านการเผาทำลายในที่โล่งส่งความเสี่ยงที่สูง ต่อการผลิตสาร Persistent Organic Pollutant อย่างไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์” นอกจากนี้รัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความหวังว่า “ ถ้าแบบจำลองนำร่องที่จะได้รับการสนับสนุนจาก UNIDO และ GGGI สามารถพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ แบบจำลองดังกล่าวจะถูกปรับขนาดและนำไปใช้ในเมืองอื่น ๆ ต่อไป” เมืองพระตะบอง เป็นเฉกเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ในกัมพูชา ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการขยะ เช่นการกำจัดที่ไม่มีการควบคุม การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด และการเผาแบบเปิดในเขตฝังกลบที่ไม่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและลดความน่าอยู่ ความยืดหยุ่น (resilience) และความสามารถในการแข่งขันของเมือง จากข้อมูลประมาณการของ […]

หนึ่งในเทรน Urban tech ด้านคมนาคมที่กำลังได้รับความสนใจในสหภาพยุโรปและอเมริกาคือการให้บริการคมนาคม หรือ Mobility-as-a-Service (MaaS) การให้บริการคมนาคมเป็นการนำเอาระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการภาคคมนาคม สร้างสรรค์ทำให้ก่อให้เกิดธุรกิจและการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การให้บริการ Ridehailing ของ Uber การเช่าใช้รถยนต์ (Car2Go) สกู๊ตเตอร์ (Bird) และการร่วมใช้ระบบคมนาคม (Ridesharing) อีกทั้งการรวมเอารูปแบบการเดินทางต่าง ๆ มาไว้ภายใต้การให้บริการในชื่อเดียว อาทิบริษัท Whim ผู้ให้บริการ Mobility-as-a-Service ในประเทศฟินแลนด์ที่นำเอาจักรยานเช่าใช้ ระบบขนส่งมวลชน แท๊กซี่ และการเข่ายืมรถมาไว้รวมกันให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับบริการผ่านแอปบนมือถือได้ตามสะดวก ล่าสุดบริษัท Whim ได้ทำการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ผ่านรายงาน Whimpact: Insights from the World’s First Mobility as a Service Solution,” รายงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคส่วนอุตสาหกรรม การวิจัย และภาครัฐเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันจำนวนโครงการ MaaS ที่ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมพื้นที่เมืองทั้งหมดเช่น โครงการ Whim […]

เมื่อ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำการจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นในการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา ขึ้น ณ Vienna International Centre นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงความร่วมมือระหว่าง UNIDO และญี่ปุ่น ที่เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมนานาชาติโตเกียวด้านการพัฒนาแอฟริกา (TICAD) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2536 นิทรรศการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านดำเนินการด้าน human security ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNIDO ที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มประชาชนที่บอบบางด้านสังคมที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้าน human security และการฟื้นฟูหลังวิกฤติ (post-crisis rehabilitation) และ กิจกรรมหลากหลายมิติที่ดำเนินการโดย UNIDO และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ การดำเนินการไปสู่อนาคตที่ใช้พลังงานที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกา ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุน 18 โครงการในประเทศแอฟริกาในด้าน  human security และน humanitarian-development และได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน […]

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการแถลงข่าวการจัดการประชุมการออกแบบอุตสาหกรรมโลกประจำปี 2019 (World Industrial Design Conference) และการออกแบบอุตสาหกรรม World Expo (Industrial Design World Expo) ซึ่งจะได้รับการจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยานไท่ มณฑลซานตง ประเทศจีน ระหว่างการแถลงข่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมร่วมระหว่าง China Industrial Design Association (CIDA) และรัฐบาลเมืองหยานไท่  อีกทั้งตัวแทนของอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศต่าง ๆ อาทิ เยอรมนี ประเทศออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento กล่าวในการกล่าวเปิดการแถลงการ ว่า“ การออกแบบอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา 2030 Development […]

กรุงอบิจัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานาย หลี่หยง ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO ได้เข้าพบกับผู้แทนของรัฐบาลและภาคเอกชนของโกตดิวัวร์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ Programme for Country Partnership (PCP) ของ UNIDO รวมทั้งการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว

นาย หลี่หยง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคโครงการใหม่นี้จะรวมเอามิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเอาไว้ โครงการพัฒนา PCP รูปแบบการให้่การสนับสนุนต่อประเทศสมาชิกที่สมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา การสร้างความตระหนักถึง การกำหนดโปรแกรมและโครงการจะจำเป็น และการดำเนินด้านการระดมทุนและความร่วมมือที่สอดคล้องกันและกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและ SME นาย Diarrassouba ได้เสริมว่าโครงการ PCP เป็นโอกาสที่ดีสำหรับโกตดิวัวร์ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ในระหว่างการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักถึงต่อโครงการ PCP นายกรัฐมนตรีของโกตดิวัวร์นาย Amadou Gon Coulibaly  ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อโครงการ PCP และเน้นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนดำเนินการขั้นตอนต่างๆ

สถาบัน FUTURE TODAY ทำการเผยแพร่รายงาน TECH TRENDS REPORT ที่รายงานแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่า 315 เทรน มากกว่าปีที่แล้ว (225 เทรน) รายงานดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นนำในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง Future 500 และ SMEs รวมทั้งภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นและสร้างความเสถียรภาพในการเป็นผู้นำด้าน AI ของตน การคาดการดังกล่าวพ้องกับรายงานของสถาบันวิจัย Elservier ที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ […]

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา องค์กรยูนิโดได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศออสเตรีย เอกวาดอร์ สโลวีเนีย มูลนิธิ Ellen MacArthur และ UNDESA ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Making it Circular: The Role of Industries in Circular Cities ณ สำนักงานใหญ่ขององค์กรสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Circular City Week New York ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีการโต้วาทีเกี่ยวกับการยกเอาตัวอย่างการดำเนินการด้าน Circular Economy จากภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นมาตรการที่นำมาผลักดัน นโยบาย เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ถูกนำมาผลักดัน การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการผลิตที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความหลากหลาย (Diversification) และการดำเนินการในท้องถิ่น (Localisation) ในการผลิตและการดำเนินการที่ช่วยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ มีความสามารถในการดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (self-sufficient) และมีความ Resilient ต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกได้ มูลนิธิ […]

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโด ได้ร่วมทำการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพที่สูงในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตามการลงทุนจะต้องประสานกับนโยบายที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทั้งสององค์กร และประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมีบทบาทในการบูรณาการที่สำคัญในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกับหลากประการที่ยับยั้งไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันในด้านดังกล่าวได้ อาทิ การดำเนินการที่ไม่เป็นทางการ (informal nature of their activities) การจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพของการดำเนินการที่ต่ำ และการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่จำเป็น รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign […]

อัตราการเติบโตด้านการผลิตของอุตสาหกรรมโลกชะลอตัวลงในปีค.ศ.2018 สืบจากกำแพงด้านการค้าและภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกา-จีน และระหว่างอเมริกา-ยุโรป ในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 3.8) สงครามด้านการค้าระหว่างภูมิภาคดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนในตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกิดการจำกัดการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตในภูมิภาคเหล่านี้ (จีน สหภาพยุโรปและอเมริกา) คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก