เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรียเข้ารับตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป (Presidency of the Council of the European Union) เป็นครั้งที่สาม ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งหมุนเวียนทุก ๆ หกเดือน โดยมอบหมายให้กับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ตำแหน่งดังกล่าวรับผิดชอบต่อการดำเนินการของรัฐสภาของสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ซึ่งเป็น สภาสูงของสหภาพยุโรป (upper house of the EU legislature) ซึ่งออสเตรียเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากบัลกาเรีย และจะส่งมอบต่อให้โรมาเนียในวาระถัดไป

Advertisements

วียดนาม, 17 สิงหาคม 2018 – นักวางแผนและนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ด้านเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แผนและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวพิจารณาถึงมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิต การส่งออกการเพิ่มมูลค่า ศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ การผลิตและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของตลาด และผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญคือ หลักของ IR คือการนำเอาระบบดิจิตอลมาพัฒนาระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) สร้างความเชื่อมต่อแบบ real-time ให้กับ มนุษย์ เครื่องจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้นำไปสู่กระบวนการการผลิตและการจัดการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต แนวคิดดังกล่าวถูกผลักดันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

การจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้น ณ เมือง Shannon ประเทศไอร์แลนด์ในปีค.ศ. 1959 โดยเป็นเขตพื้นที่การค้าเสรีหรือ Free Trade Zone แห่งแรก นับตั้งแต่นั้น แนวคิดดังกล่าวได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลก และมีการเพิ่มขึ้นของประเภทพื้นที่พิเศษดังกล่าว เช่น Industrial Estate, Industrial Park, และ Export processing Zones (EPZs) โดยทั่วไปการจัดตั้งพื้นที่พิเศษมีจุดประสงค์หลักเชิงนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อการส่งออกและการพัฒนาอุตสาหกรรม แก้ปัญหาการว่างงาน ช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ และเป็นพื้นที่ทดลองนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

หนึ่งในภาคส่วนที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการร่วมทุน (venture capital) ที่น่าสนใจคือเทคโนโลนีที่เกี่ยวข้องกับเมืองและการใช้ชีวิตในตัวเมืองหรือ Urban tech ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญหลาย ๆ บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเมือง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้ง  Uber และ AirBnB น่าเป็นชื่อที่น่าจะคุ้นหูอยู่ สองบริษัทดังกล่าวเป็นตัวอย่างบริษัท Urban Tech ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทเทคขนาดยักษ์ใหญ่สี่บริษัท หรือ Big Four – ซึ่งได้แก่ Apple Amazon Alphabet และ Facebook

ภัยแล้งของฤดูร้อนในปีนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในยุโรปเป็นอย่างมาก มีการคาดการว่าอุทกภัยดังกล่าวทำความสูญเสียต่อภาคเกษตรของยุโรปกว่าพันล้านยูโร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรยุโรปต่อภัยแล้งในฤดูร้อนนี้ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนการพัฒนาชนบทล่วงหน้า รวมทั้งทำการปรับกลไกการใช้ที่ดินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับในการใช้ที่ดินปลูกพืชเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลางของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีจัดการประชุมของคณะกรรมการด้านการประมงของรัฐสภายุโรป การะประชุมดังกล่าวมุ่งถกปัญหาด้านการประมงเกิดขีดจำกัด (overfishing) ปัญหาบริษัทการประมงขนาดเล็ก และความจำเป็นในการพึ่งพาปลา (Fish Dependence) และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นการประมง โดยองค์กร Slow Food ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

ในครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2561 เยอรมันใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนมากกว่าพลังงานที่มาจากถ่านหิน เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตามความท้าทายของสหภาพยุโรปที่จะทำตามเป้าหมายสนธิสัญญาปารีสยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้เป้าหมายอุณหภูมิไม่เกิน 2 องศาที่ตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานและน้ำของเยอรมนี (BDEW) เมื่อวันอังคาร (10 กรกฎาคม) ที่ผ่านมา พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ น้ำ และก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าของเยอรมนีในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2561 คิดเป็นสัดส่วนถึง 36.3% ในขณะพลังงานไฟฟ้าที่ถ่านหินถูกใช้เพียง 35.1% เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเยอรมัน เพราะ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาระดับเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียนจะเริ่มแซงหน้าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังเกิดขึ้นในระยะเวลาช่วงสั้น ๆ เช่นเป็นบางวันหรือช่วงสัปดาห์ แต่หกเดือนแรกที่ผ่านมาเป็น ครั้งแรกที่การใช้พลังงานจากถ่านหินลดลงต่ำกว่าพลังงานทดแทนเป็นช่วงระยะเวลานานถึงหกเดือนในเยอรมนี และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (พ.ศ. 2560) พลังงานทดแทนถูกใช้เพียง 32.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี และพลังงานจากถ่านหินคิดเป็น 38.5% ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการใช้พลังงานทดแทน (ปีที่ผ่านมายุโรปมีสภาพอากาศค่อนข้างอุ่น) และการบริโภคพลังงานที่ลดลง นอกจากนี้ การลดลงของการใช้ถ่านหินส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของการใช้ถ่านหินหนักหรือแอนทราไซต์ที่มีคาร์บอนหนักในขณะที่การใช้ถ่านลิกไนต์หรือถ่านหินสีน้ำตาล (brown coal) ที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนน้อยที่สุด คงตัวอยู่ในช่วงปี 2560 ถึง 2561 อย่างไรก็ตามการลดลงของการใช้พลังงานถ่านหิน […]

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย