Tag Archives: UNIDO

ผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO เยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ UNIDO ได้ทำการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยได้พบปะกับนาย Yasuhide Nakayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Yoshihiro Seki รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ว่าเพื่อตอกย้ำความสำคัญด้านความร่วมมือระหว่าง UNIDO และญี่ปุ่นและเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นด้านแนวทางความร่วมมือที่จะสามารถส่งเสริมได้ในอนาคต ผู้อำนวยการ Li Yong ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นต่อองค์การที่ยาวนานและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ชำระเงินค่าสมาชิกตรงกำหนดและยังทำการบริจาคเงินจำนวนมากผ่าน Vouluntary contribution เพื่อทำการสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ขององค์การ นาย Li Yong ยังได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ทำการประกาศแนวทางการพัฒนาของประเทศ (Development Cooperation Charter) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แนวทางดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะกำจัดความยากจนโดยใช้แนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) หรือ Inclusive, Sustainable and Resilient Growth ซื่งแนวคิดดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับ Inclusive and Sustainable Industrial […]

คณะผู้แทนจากเอธิโอเปียเยือน Industrial Park ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การ UNIDO ได้จัดทัวร์ดูงานด้าน Industrial Park สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศเอธิโอเปีย นำโดยนาย Mebrathu Meles รัฐมนตรีอุตสาหกรรม มีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางในคณะจำนวนทั้งหมด 11 คน โดยได้ทำการเยือนในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมด 3 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม นาย Mebraji Meles ได้แสดงความเชื่อชมโครงการ Industrial Park ของเวียดนามโดยได้กล่าวว่า “เวียดนามเป็นมาตรฐานสำหรับเอธิโอเปีย การมาเยือนครั้งนี้ได้ทำให้คณะของเราได้เห็นถึงโอกาส ในการสร้าง Industrial Park ของประเทศเรา” Industrial Park ของเวียดนามนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศ คณะเอธิโอเปียได้ทำการเยือน Gian Khan Industrial Park ในเขต Ninh Binh และได้ให้ความสนใจต่ออุตสาหกรรมด้านอาหาร (Food-processing) เป็นพิเศษ นอกจากนี้คณะดูงานยังได้พบปะกับนาย Tran Duy Dong จากกรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ จากกระทรวงการวางแผนและการลงทุน เอธิโอเปียได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสองประเทศนำร่อง Programme […]

International Yearbook of Industrial Statistics 2015

องค์การ UNIDO ได้ทำการเผยแพร่รายงานสถิติอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ประจำปีค.ศ. 2015 หรือ International Yearbook of Industrial Statistics 2015 รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปีค.ศ. 2014 ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลกยังมีการเติบโตที่ต่ำ อัตราการเติบโตมูลค่าการผลิตเพิ่มรายปี (Annual growth of manufacturing value added – MVA) ในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้ว การเติบโตของภาคการผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging industrial economy) ซึ่ง MVA ของสองกลุ่มประเทศนี้มีค่าที่สูงถึงร้อยละ 5.0 รายงานยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2014 มีการขยายดัวของมูลค่าการผลิตทั่วโลกในอัตตราร้อยละ 2.3 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปมีการเติบโตที่ต่ำ เนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมืองและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในช่วงปีค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.1 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด จึงมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบของแน้วโน้มการผลิตทั่วโลก สถิติในรายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม ประเทศที่ด้อยการพัฒนา (Least Developed Countries […]

Chemical leasing (ChL) รูปแบบใหม่ของธุรกิจขายสารเคมี

Chemical leasing (ChL) เป็นรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่แตกต่างไปจากรูปแบบสามัญที่สารเคมีจะถูกขายไปให้ลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของสารเคมีนั้นรวมทั้งการใช้และการกำจัด ผู้ประกอบการที่ขายสารเคมีจึงมีแรงจูงใจที่จะต้องพยายามขายสารเคมีให้ได้ปริมาณที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มรายได้ของตน ซึ่งการปริมาณการใช้สารเคมีหากเพิ่มสูงขึ้นก็จะเพิ่มผลกระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในกรณีของ ChL นั้นรายได้ที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการมาจากการให้การบริการ กล่าวคือลูกค้าซื้อ “ประโยชน์” ที่มาจากสารเคมีแทนการซื้อสารเคมี ดังนั้นรายได้ของผู้ขายสารเคมีจึงไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณสารเคมีที่ขายได้อีกต่อไป รูปแบบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นและพยายามลดปริมาณการใช้สารเคมี เพราะผู้ประกอบการเองได้ผลประโยชน์โดยตรงจากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง รูปที่1: เปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินการกิจการทางเคมีทั่วไปกับ ChL                    ในการสัมมนาครั้งนี้มีการแสดงผลการดำเนินโครงการ ChL ที่ UNIDO มีส่วนผลักดันในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการพ่นสี การเคลือบสาร การทำความสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย และการทำความสะอาดโรงแรม ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจในรูปแบบ ChL นั้นมีศักยภาพและผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการรูปแบบธุรกิจที่สร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ อย่างไรก็ตามรูปแบบธุรกิจดังกล่าวก็ยังมีข้อกังขาในด้านการปฏิบัติใช้ในวงกว้าง เพราะธุรกิจแบบ ChL นั้นทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าจะต้องพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และมีความโปร่งใสในการดำเนินการ ซึ่งในธุรกิจบางภาคส่วนเช่นการให้บริการในโรงพยาบาล การแชร์ข้อมูลและความรู้ต่างๆนั้นยังเป็นอุปสรรคอยู่ การดำเนินการโปรโมตธุรกิจในรูปแบบนี้จึงอาจจะเป็นอย่างมีข้อจำกัด

การสัมมนา ISID Forum ครั้งที่ 2 ขององค์การ UNIDO

องค์การ UNIDOได้ทำการจัดสัมมนา ISID 2nd Forum เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ขององค์การในหัวข้อ Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID) โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ กรุงเวียนนา และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250 คนจาก 82 ประเทศ ในระดับรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง ตัวแทนจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา NGOs และสถาบันนานาชาติต่างๆ จุดประสงค์ของการประชุมครั้งแรกนั้นเพื่อทำการระบุนโยบาย Best Practices โปรแกรม และมาตรการที่แต่ละประเทศจะนำไป scale-up และโปรโมตแนวคิด ISID ผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งแรกถูกนำมาสานต่อในการประชุมครั้งที่สองนี้ ในการสัมมนาครั้งที่สอง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 450 คนในระดับนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงผู้อำนวยการ UN รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ตัวแทนคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และ ตัวแทนขององค์กรและประเทศต่างๆ […]

อิตาลีจัดสรรเงินสำหรับโครงการ UNIDO ในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอธิโอเปียและโมซัมบิก

รัฐบาลอิตาลีประกาศจัดสรรเงินทุนให้โครงการของ UNIDO เป็นมูลค่ากว่า 4.9 ล้านยูโร ซึ่งเป็นโครงการในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือเอธิโอเปียและโมซัมบิก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 8 กค. 2014 ที่ผ่านมาซึ่งรายละเอียดของโครงการและมูลค่าเงินทุนที่มาจากรัฐบาลอิตาลีในแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้ โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (เขต MENA) มูลค่า 600,000 ยูโร โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ inclusive  ในแอลจีเรียบาห์เรนอียิปต์จอร์แดนเลบานอนโมร็อกโก ปาเลสไตน์กาตาร์ตูนิเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต มูลค่า 972,000 ยูโร โครงการช่วยเหลือชุมชนในเลบานอนต่อผลกระทบจากการอพยพเข้าของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย มูลค่า 855,000 ยูโร โครงการพัฒนาแหล่งงานในภาคการผลิตสำหรับเยาวชนผ่านการผลักดัน SMEs ในเอธิโอเปีย มูลค่า 600,000 ยูโร โครงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกาแฟอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในเอธิโอเปีย มูลค่า 1.5 ล้านยูโร โครงการลงทุนและส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับ SMEs ในภาคเกษตรกรรม มูลค่า 400,000 ยูโร   แหล่งข่าว: Italy earmarks EUR 4.9 million for UNIDO […]

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุนโครงการของ UNIDO

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการมอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเงินบริจาคนี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการของ UNIDO ในตะวันออกกลางและอัฟริกากับโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคมและเศรษฐกิจและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศอียิปต์ โครงการด้านสังคมและการส่งเสริมความกลมเกลียวระหว่างผู้อพยพชาวซีเรียและชาวท้องถิ่นในเขต Za’atar และเลบานอน นอกจากนี้ ยังมีโปรเจคอื่นๆที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและช่วยเหลือท้องถิ่นหลังภัยพิบัติในพื้นที่เขตโชมาเลียตอนใต้และซูดาน ที่มาของข่าว: Government of Japan to fund UNIDO projects worth over USD 4 million