คลังเก็บป้ายกำกับ: social business

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

_getimageคณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว

สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่

  • Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม
  • Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์
  • New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
  • Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร

แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร

การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 เวลา 12.00 เวลาบรัสเซลส์ (เที่ยง)

ที่มาของข่าว Launch of EU Social Innovation Competition 2015

อียูก้าวสู่อนาคตด้วยกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมหรือ social businesses นั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 10 ของ อียู GDP ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ทำงานในกิจการประเภทนี้ถึง 11ล้านคน หรือ ร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยทำงานในอียู หนึ่งในสี่ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละปีเป็นกิจการเพื่อสังคม และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสาม ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศฝรั่งเศษ, ฟินแลนด์, และเบลเยี่ยม ถึงแม้ยังมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่น้อย แต่กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าการทำกำไรให้ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมการเป็น solidarity ในด้านเศรษกิจ (การเป็นเอกเทศจากระบบทุนนิยม) อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมนี้ยังคงเผชิญกับปัญหามากมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในวันที่ 16 และ 17 มกราที่ผ่านมา European Commission, the European Economic and Social Committee (EESC) และ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศษ ได้จัดการสัมนาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurship) และ เศรษฐกิจเพื่อสังคม (the social economy)ขึ้น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อ:

  • ตรวจสอบผลที่ได้และความสำเร็จจากการดำเนินการ Social Business Initiative (October 2011 – see IP/11/1238 and MEMO/11/735)
  • กำหนดทิศทางและความสำคัญของการดำเนินการขั้นต่อไป
  • รณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวาระของยุโรปใน3-5 ปีถัดไป
  • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการเกิด(emergence)และการยกระดับ (scaling-up) ของ การริเริ่ม(initiatives) และ best practices
  • สร้างความเป็นเจ้าของ (ownership) และการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง.

อ่านข่าวนี้จากแหล่งข่าวได้ที่นี่