Tag Archives: social business

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่ Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 […]

อียูก้าวสู่อนาคตด้วยกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมหรือ social businesses นั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 10 ของ อียู GDP ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ทำงานในกิจการประเภทนี้ถึง 11ล้านคน หรือ ร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยทำงานในอียู หนึ่งในสี่ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละปีเป็นกิจการเพื่อสังคม และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสาม ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศฝรั่งเศษ, ฟินแลนด์, และเบลเยี่ยม ถึงแม้ยังมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่น้อย แต่กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าการทำกำไรให้ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมการเป็น solidarity ในด้านเศรษกิจ (การเป็นเอกเทศจากระบบทุนนิยม) อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมนี้ยังคงเผชิญกับปัญหามากมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในวันที่ 16 และ 17 มกราที่ผ่านมา European Commission, the European Economic and Social Committee (EESC) และ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศษ ได้จัดการสัมนาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurship) และ เศรษฐกิจเพื่อสังคม […]