คลังเก็บป้ายกำกับ: Horizon 2020

สหภาพยุโรปมุ่งใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

สหภาพยุโรปได้ทำการเสนอแผนงานที่จะช่วยพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางทะเลให้ดีขึ้นและเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ทรัพยากรในทะเลนั้นคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลดด้านอาหาร ยา และ พลังงานที่่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ความรู้ที่มีเกี่ยวกับทะเลในปัจจุบันนั้นยังมีอยู่น้อยและการค้นคว้าและงานวิจัยในด้านนี้ก็ยังเป็นไปอย่างไม่บูรณาการเท่าที่ควร

แผนของสหภาพยุโรปดังกล่าวมุ่งที่จะสร้าง –

  1. แผนที่ดิจิตัลของพื้นท้องทะเลของยุโรปภายในปี 2020
  2. จัดตั้งข้อมูลข่าวสารออนไลท์ด้านการวิจัยและนวัฒกรรมภายในปี 2016
  3. ทำ forum ด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ที่ภาคเอกชน นักวิทยาศาสตร์ และ NGOs สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบอนาคตของการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้

การเจริญเติบโตของการใช้ทรัพยากรทางทะเลย่อมหมายถึงการจ้างงานในภาคนี้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีการต้องการแรงงานในภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีก 131,000 ตำแหน่งภายในปี 2020 (ปัจจุบันมีการจ้างงานในภาคนี้อยู่แล้วถึง 5 ล้านตำแหน่ง) ซึ่งแผนงานของสหภาพยุโรปนี้ได้รวมไปถึงการเตรียมทรัพยากรด้านแรงงานในส่วนนี้ด้วย

ระหว่างปี 2007 – 2013 สหภาพยุโรปลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยทางท้องทะเลกว่า 350 ล้านยูโรต่อปี และงบวิจัย Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปก็ได้กันงบกว่า 145 ล้านยูโรไว้สำหรับการเติบโดของภาคส่วนนี้ในปี 2014-2015 โดยเฉพาะอีกด้วย

ที่มา – EU eyes ocean resources for sustainable growth

 

ทุนนวัตกรรมสำหรับ SME ในยุโรป

ผู้ประกอบการบริษัทนวัฒกรรมขนาดกลางและเล็ก (Innovative SMEs) สามารถทำการสมัครเพื่อรับทุนในการนำเอานวัฒกรรมของตนมาประยุกต์เป็นสินค้า โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการจัดสรรทุนภายใต้ชื่อ SME Instrument เป็นจำนวนกว่า 3 พันล้านยูโร โดยทุนนวัฒกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Horizon 2020 และเป็นมาตรการในการผลักดันขีดความสามารถด้านนวัฒกรรมของ SME ในยุโรป

ที่มาของข่าว – A Commission opens taps on “SME Instrument” funding for innovation

Horizon 2020 – การลงทุนด้าน R&D ครั้งประวัติการณ์ของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ทาง European Commission ได้ประกาศเริ่มโครงการการลงทุนด้าน Research and Innovationซึ่งมีมูลค่าถึง 80 หมื่นล้านยูโร โดยให้ชื่อโครงการนี้ว่  Horizon 2020 การลงทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการช่วยกระตุ้นและขับดันเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา7ปีและจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัย,และบริษัทต่างๆเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน เป็นที่น่าสนใจว่าสหภาพยุโรปมองเห็นการลงทุนในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของสหภาพยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติมของข่าว ที่นี่ และ ที่นี่