Tag Archives: FTA

FTA ระหว่าง EU และ ญี่ปุ่นส่งผลดีมากกว่า TTIP

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้เริ่มทำการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 หากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงได้ สัญญาการค้าเสรีนี้จะเป็นข้อตกลงที่มีศักยภาพที่สูง คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่า ข้อตกลงระหว่างทั้งสองเขตเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งมากกว่าผลจาก TTIP (ข้อตกลงการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งนาย Petr Ježek สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานของคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ทำการเดินทางยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการหารือ ก็ได้กล่าวว่าหากถึงมองที่ผลที่ได้รับในด้าน GDP แล้ว FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั้นมีความสำคัญมากกว่า TTIP ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับสองของสหภาพยุโรปในเอเชีย รองจากจีน สหภาพยุโรปส่งออกเครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคม ผลิตภัณฑ์สารเคมี และสินค้ากสิกรรมสู่ญี่ปุ่น ส่วนสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งเข้าสหภาพยุโรปได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคมและสินค้าเคมีภัณฑ์ ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการส่งออกของสหภาพยุโรร้อยละ 32.7 และการส่งออกของญี่ปุ่นร้อยละ 23.5 จากการประเมินการของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป การเจรจาข้อตกลงดังกล่าวใช้เวลามานานกว่า 3 ปีแล้ว มีการพบปะระหว่างทั้งสองฝ่ายถึง 16 ครั้ง การเจรจาครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่กรุงบรัสเซลส์ แม้ว่าผู้นำด้านการเมืองของญี่ปุ่น สหภาพยุโรป […]

FTA เวียดนาม-อียู เดินหน้าเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายละเอียดของความตกลงด้านการค้าเสรี ระหว่าง สหภาพยุโรปและเวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement) เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว และจะถูกส่งต่อไปให้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (the Council of the European Union) และ รัฐสภายุโรป ( European Parliament) เพื่อทำการรับรองต่อไป เมื่อผ่านการรับร้องทั้งหมดแล้วข้อตกลงดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คาดว่าขึ้นตอนดังกล่าวจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว FTA ดังกล่าวน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ เวียดนาม และสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อกันและกัน ในปีพ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปทำการลงทุน (FDI) ในเวียดนามกว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (มีมูลค่าเป็นอันดับ 3 ของทุนต่างชาติ) สหภาพยุโรปนำเข้าจากเวียดนามมากกว่าส่งออก ในปีพ.ศ. 2557 การค้าขายระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่า 28.3 พันล้านยูโร (สหภาพยุโรปนำเข้าเป็นมูลค่ากว่า 22.1 พันล้านยูโร และส่งออกไปเวียดนาม 6.2 พันล้านยูโร) […]

US-EU free trade agreement อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการค้าของสหภาพยุโรป

นาย Joerg Leichtfried หัวหน้าพรรค Austrian Social Democrate ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนของออสเตรียได้กล่าวถึง US-EU FTA ว่าอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่สูงได้ หากการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่มีความโปร่่งใส นอกจากนี้ นาย Joerg Leichtfried ยังได้ได้กล่าวอีกว่าความคลุมเครือที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะถูกเลื่อนออกไป แหล่งข่าวได้กล่าวอีกว่าองค์กร Austrian Labour Union ก็ได้แสดงความกังวลที่คล้ายคลึงกับนาย Leichtfried เช่นกันโดยเฉพาะความกังวลในด้านความโปร่งใสของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น ในปัจจุบันข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวยังไม่ถุกประกาศใช้และยังมีการปรับแก้ข้อบังคับต่างๆ  โดยล่าสุดสหภาพยุโรปอาจจะทำการยกเว้น investor-state dispute settlement clause ที่ค่อนข้างเข้มงวดออกไปจากข้อตกลงนี้ ซึ่งการยกเว้นนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลในกรณีพิพาททีนักลงทุนเชื่อว่ารัฐบาลได้ทำการละเมิดข้อตกลงที่ได้วางไว้ ซึ่งปกติแล้วสหภาพยุโรปจะทำการบรรจุไว้ใน FTA ของตน FTA ระหว่างยุโรปกับแคนาดาที่เพิ่งสำเร็จไปหลังจากผ่านการดำเนินการมามากว่าห้าปีก็มีเงื่อนไขนี้อยู่ ซึ่งหากเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในกรณีนี้ ก็เพราะยุโรปมีความต้องการที่จะผลักดันให้ US-EU FTA เกิดขึ้นโดยเร็ว สหภาพยุโรปหวังว่าสนธิสัญญานี้จะเป็นแรงผลักดันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอีกทาง อย่างไรก็ตามการเจรจาสนธิสัญญาดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุดและจะต้องจำตามองกันต่อไปว่าสหภาพยุโรปจะยกเว้นเงื่อนไขอันเข้มงวดของตนเองนี้หรือไม่ ที่มาของข่าว AP  EU-U.S. Free-Trade Talks May Drop Controversial Investor Protection Rule […]

สหภาพยุโรปลงนามใน Free Trade Agreement (FTA) กับแคนาดา

หลังจากการเจรจาที่นานหลายเดือน (เริ่มเมื่อเดือนตุลา 2013) สหภาพยุโรปและแคนาดาได้ลงนามในสัญญาที่จะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่างกลุ่มการค้าทั้งสองกลุ่ม สัญญานี้คาดว่าจะทำให้แคนาดาเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักประเทศเดียวที่มีสัญญาด้านการค้าระหว่างอเมริกาและสหภาพยุโรป รายการสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าระหว่างสองกลุ่มเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 98 จะถูกยกเลิกภาษีเมื่อ FTA นี้มีผลบังคับใช้ ร่างสัญญาที่ได้รับการลงชื่อดังกล่าวจะถูกนำไปตรวจและแปลก่อนที่จะถูกส่งไปให้รัฐทั้ง 10 รัฐของแคนาดาและสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศเพื่อทำการรับรอง คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2016 แหล่งข่าวได้แจ้งว่า ร่างสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่าง สหภาพยุโรปและอเมริกาต่อไป แคนาดาและสหภาพยุโรปวางแผนที่จะจัดการประชุม Summit ในเดือนหน้าที่ประเทศแคนาดา Source: EU finalises free trade agreement with Canada