คลังเก็บป้ายกำกับ: EC

เศรษฐกิจของ Eurozone เริ่มฟื้นตัว

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจประจำฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2015 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของยูโรโซนที่จะเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2015 และค.ศ. 2016 ผลการสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่ามูลค่า GDP ของไตรมาสแรกที่จะถูกประกาศในวันที่ 13 พ.ค. นี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากกว่า GDP ของสามเดือนสุดท้ายของปีค.ศ. 2014 ในอัตราส่วนร้อยละ 0.3

ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและค่าเงินยูโรที่อ่อนตัวจากนโยบายและมาตรการ Quantitative Easing ของธนาคารกลางยุโรปเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งออก

คาดว่าในปีนี้มูลค่า GDP ของเยอรมนียังจะคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความหวังว่าเศรษฐกิจของอิตาลีจะฟื้นตัวจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำระยะยาวเสียที

unnamed
ค่า GDP ของ Eurozone เยอรมนีและอิตาลี 2010-2015

ที่มา The Economist Espresso

อียูปรับความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมแปดประเภท

คณะกรรมธิการยุโรปได้ทำการปรับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมแปดประเภท ซึ่งได้แก่ ลิฟท์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่อความดันแบบไม่ซับซ้อน(simple pressure vessels) เครื่องชึ่งน้ำหนักแบยไม่อัตโนมัติ เครื่องวัดชนิดต่างๆ วัตถุระเบิดสำหรับการใช้ด้านพลเรือน และผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการรบกวนด้านแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยวัตถุประสงค์ของการปรับมาตรฐานนี้คือลดความซับซ้อนของกฏระเบียบและขั้นตอนต่างที่ไม่จำเป็น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทั่วทั้งยุโรป และเพื่อให้มีความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามได้ง่ายในทุกภาคส่วน

การปรับมาตรฐานทางความปลอดภัยนี้คาดว่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างๆ โดยจะมีผลกับบริษัทขนาดเล็กและกลางมากที่สุด

ที่มาของข่าว: Administrative burden will be slashed in eight industry sectors

สหภาพยุโรปจะทำการศึกษาผลกระทบของ REACH ต่อนวัฒกรรม ศักยภาพการแข่งขันและ SMEs

REACH หรือ บทควบคุมเกี่ยวกับ การ ลงทะเบียน(Registration), ประมวลผล(Evaluation), อนุญาติ(Authorisation), และ การจำกัด(Restriction) สารเคมีต่างๆ นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในอียูตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 จุดประสงค์โดยรวมของบทควบคุมนี้คือการเพิ่มความคล่องตัวและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม  เพื่อการรับรองว่าสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากสารเคมี โดยการส่งเสริมทางเลือกของวิธีการตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เนตเป็นสื่อ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและนวัฒกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH

อย่างไรก็ต่าง การบังคับใช้ มาตรการ REACHนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ เงื่อนไขในการปฏิบัติการ (operational conditions)และโครงสร้างของอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ อีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (downstream industries) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงจัดทำการประมูลโปรเจคทำการศึกษาผลกระทบของ REACHขึ้น โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 2010-2013 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ