คลังเก็บป้ายกำกับ: Austria

ออสเตรียยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ

แม้ว่าออสเตรียจะถูกลดคะแนนในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย 2 สถาบันการเงิน Standard & Poor’s และ Fitch จาก AAA เป็น AA+ และมีแนวโน้มว่าสถาบันการเงิน Moody จะทำการลดอันดับออสเตรียลงไปด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้นออสเตรียยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นๆ ของโลกอยู่

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงอาจจะมาจากโครงสร้างทางการเงินของประเทศที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรียที่ต่ำ แต่ในด้านความเสี่ยงในการลงทุนออสเตรียยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ อัตราการ Roll-over-Ratio หรือความเสี่ยงใน refinance ของออสเตรียอยู่ที่ 5.4 ซึ่งต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมนี (6.2) ฝรั่งเศส (14) และเนเธอร์แลนด์ (10)

แหล่งข่าว – wirtschaftsblatt.at (15 Jan 2016)

รายงานขั้นตอนการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการและกิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของออสเตรีย

เรียกดูรายงานได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

ขั้นตอนขออนุญาติกิจการอุตสาหกรรมในออสเตรีย_final

1.      บทนำ

หากกล่าวถึงประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria หรือ ภาษาเยอรมัน Österreich) สิ่งที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงคือ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่โรแมนติกและมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งคุณภาพชีวิตและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรียยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ด้านอุตสาหกรรม

ออสเตรียถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สารเคมี เหล็กและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมในประเทศออสเตรียมีการส่งออก ไปสู่ประเทศเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ เป็นมูลค่ารวมกว่า 126 พันล้านยูโร ผลผลิตจากการค้าและอุตสาหกรรมของออสเตรียมีมูลค่าเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของ GDP ทั้งหมด (รวม 232 พันล้านยูโร[1]) อุตสาหกรรมและการค้าจึงเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญสูงสำหรับออสเตรีย

ปกติแล้วการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต แต่เหตุใดประเทศออสเตรียจึงสามารถจัดการให้การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้ รายงานฉบับนี้จะนำเสนอวิธีการจัดระเบียบกิจการต่างๆที่ออสเตรียนำมาใช้ภายใต้กรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยในบทที่สองจะอธิบายถึง ข้อบังคับในการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมในออสเตรีย ส่วนในบทที่สามจะกล่าวถึงรายละเอียด และการบังคับใช้ Environmental Impact Assessment หรือที่เรียกว่า Umweltverträglichkeitsprüfung

[1] http://www.austria.info/us/about-austria/trade-industry-1140668.html

สภาแห่งชาติประเทศออสเตรียผ่านพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

สภาแห่งชาติประเทศออสเตรียได้ทำการออกเสียงอนุมัติพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของประเทศ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป

ข้อบังคับในการลดการใช้พลังงานดังกล่าวมีความเข้มงวดกับบริษัทที่ให้บริการด้านพลังงาน บริษัทขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ

พรรค SPOe พรรคร่วมรัฐบาล OeVP และพรรค Greens ร่วมกันลงคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ 177 ต่อ 55 ในรัฐสภาเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติดังกล่าวพรรคฝ่ายค้าน FPOe ได้ให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะปั่นทอนศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่าเป็นมาตรการที่จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตและเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการ

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจนาย Reinhold Mitterlehner ได้ให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเป็นเป้าหมายที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของออสเตรียในที่สุด

 

แหล่งข่าว: Austria adopts new energy efficiency act

 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำวีซ่าเพื่อเดินทางมาประเทศออสเตรีย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนาได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำวีซ่าเพื่อเดินทางมาประเทศออสเตรียซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

ประชาชนชาวไทยที่ต้องการจะทำวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย จะต้องยื่นคำร้องผ่านสำนักงาน VFS Global ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้สถานทูตออสเตรียอีกครั้ง ทางสถานทูตออสเตรียหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยทำลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำวีซ่า อย่างไรก็ตามผู้ที่ร้องขอยังต้องเดินทางมาที่สถานทูตเพื่อด้วยตนเอง เพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ เนื่องด้วยกฎของรัฐSchengen ว่าด้วยการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล biometric ในระบบ Schengen Visa Information System (VIS) ที่เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2556ที่ผ่านมา

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรียได้ที่

www.vfsglobal.com/austria/thailand

และ

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa-informationen.html

 

อุตสาหกรรมภายในประเทศของออสเตรียเริ่มดีขึ้น

http://derstandard.at/1385169139503/Heimische-Industrie-wieder-gut-gestimmt

เวียนนา – กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของออสเตรียเริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้น โดยสังเกตุจากดรรชนี Einkaufsmanagerindex ของธนาคารแห่งชาติประเทศออสเตรีย ที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการกระเตื้องขึ้นของภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งผลให้เกินการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในประเทศแต่อยากไร ในทางกลับกันอัตราการจ้างงานกลับลดลง โดยEmployment index ของเดือนพฤศจิการลดลงจาก 56.6เป็น48.8 ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากหลายเหตุผล เช่น ระดับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นยังอยู่ภายในศักยภาพการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน, การพยายามลดต้นทุนในการผลิตที่มาจากการจ้างงาน, การoutsourcingไปสู่ประเทศที่มีค่าจ้างต่ำกว่า, และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตต่อผู้จ้างงาน ซึ่งสถานะการณ์นี้ในภาพรวมน่าจะส่งผลทางลบให้กับระบบเศรฐกิจของประเทศในระยะยาว เช่นภาษีรายได้ที่ลดลง อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น แต่ในระยะสั้นเศรษฐกิจของออสเตรียยังไม่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ( Einkaufsmanagerindex ของออสเตรียอยู่ที่ 54.3 ของยูโรโซนอยู่ที่ 51.5 และของประเทศเยอรมันอยู่ที่ 52.5)