Tag Archives: อินทรีย์

รายงานสถิติ แนวโน้มและทิศทางเกษตรอินทรีย์ 2015

สหภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในสามตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งของโลก ซึ่งเมื่อรวมเอาตลาดของสหภาพยุโรปเข้ากับอีกสามตลาดใหญ่คือ อเมริกา ฝรั่งเศสและแคนาดาแล้วจะได้สัดส่วนของตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกถึงร้อยละ 95 เลยทีเดียว สถาบันวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์ FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) และ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM ได้จัดทำรายงานสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอินทรีย์ประจำปี 2015 โดยได้ทำการเปิดตัวรายงานดังกล่าว ณ งานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลกซึ่งได้ทำการจัดที่เมือง เนือร์นแบร์ก (Nuremburg) ประเทศเยอรมนี รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ จำนวนประเทศที่มีข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ 170 ประเทศ (ค.ศ. 2013) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 43.1 ล้านเฮกเตอร์ (2013) [11 ล้านเฮกเตอร์ ในปี ค.ศ. 1999] ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุด (17.2 ล้านเฮกเตอร์ – 2013) รองลงมาคือ อาเจนติน่า (3.2 ล้านเฮกเตอร์) และ สหรัฐ (2.2 ล้านเฮกเตอร์ – ข้อมูลปี 2011) เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 […]

การประชุม Biofach – งานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2014

Biofach เป็นงานแสดงนิทรรศการอาหารและงานบริการอินทรีย์ชั้นนำของโลกซึ่งได้ทำการจัดที่เมือง เนือร์นแบร์ก(Nuremburg) ประเทศเยอรมนี ติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี โดยในปี2014นี้มีผู้เข้าชมงานกว่า 42,000 คนจาก 134ประเทศ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาของงานแสดงนิทรรศการมีทั้งหมดสี่วัน ซึ่งนอกจากการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ 2,235 รายแล้วยังมีการประชุมต่างๆทั้งขนาดใหญ่และเล็กกว่า 74 รายการซึ่งรวมไปถึงการประชุมเชิงนโยบายของกลุ่มผู้ประกอบการด้านอินทรีย์อีกด้วย ในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากประเทศไทยส่งสินค้าเข้าร่วมนิทรรศการ Biofach ทั้งหมด 66 ประเภทจาก 13 ผู้ประกอบการซึ่งได้แก่  C.K. Industry (2000) Co., Ltd. Chita Organic Food Co., Ltd. Choke Chamroen Tea Co., Ltd., Erawan Premier Co., Ltd. Grace Bio Co.,Ltd. Green Net Cooperative Jiraphon […]

Organic and Ethical fashion: อีกหนึ่งทางเลือกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

Fast fashion (เสื้อผ้าที่ระยะการใช้สั้น เปลี่ยนใหม่เร็ว) นั้นเป็นเทรนของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ยี่ห้อเสื้อผ้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเช่น Zara, H&M, หรือ Topshop ต่างก็เป็นสินค้าประเภท Fast fashion ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในตลาดโลก แต่ข้อเสียและผลกระทบด้านลบของสินค้าfast fashionนั้นก็เริ่มเป็นที่ตระหนักต่อผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดช่องว่างของตลาดที่ผู้บริโภคเสาะหาสินค้าอื่นมาทดแทน จุดเด่นของสินค้า fast fashionคือที่รูปแบบที่ทันสมัย สวยเก๋ และราคาที่ถูก แต่อีกจุดด้อยของมันคือ เมื่อราคานั้นถูกลงก็ส่งผลให้คุณภาพของสินค้านั้นต่ำลง และทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าใหม่มาหมุนเวียนบ่อยขึ้น เพิ่มอัตราการจับจ่ายและปริมาณขยะขึ้นไปอีกด้วย อีกทั้งเพื่อกดราคาสินค้าให้ต่ำ มีการใช้แรงงานเด็กหรือการกดค่าแรงเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงในการปลูกป่าน และการผลิตฝ้าย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ของ fast fashion ส่งผลให้ผู้บริโภคและเจ้าของกิจการเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น้อยกว่า Organic and Ethical fashion หรือสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถูติบและมีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากสารพิษโดยการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามจริยะธรรมนั้น จึงเริ่มได้รับความนิยม Ethical Fashion Forum (EEF)รายงานว่าในปีค.ศ. 2011 ขนาดของตลาดOrganic Cottonหรือฝ้ายอินทรีย์ เติบโตถึง ร้อยละ 72 จนมีมวลค่ากว่า 177 ล้านปอนด์ […]