Tag Archives: สหภาพยุโรป

ยุโรปมุ่งผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในขณะที่ประเทศไทยได้ทำการประมูลคลื่นความถี่ 4G ไปเมื่อปีที่แล้ว ยุโรปกำลังมุ่งพัฒนาผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เป็นมาตรฐานใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับ 5G PPP (5G Public-Private Partnership) ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัย ได้จัดทำและเผยแพร่ White Paper (เอกสารให้ข้อมูลต่อประชาชนทั่วไป) ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในสหภาพยุโรป ผ่านการประชุม Mobile World Congress ที่กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เอกสารดังกล่าวใช้ชื่อว่า 5G Empowering Verticals นำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ว่าจะทำการปฏิรูปในเชิงแนวตั้ง (vertical sectors) ทั้งในภาคส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การอนามัย การผลิต รวมทั้งด้านสื่อและการบันเทิงต่าง ๆ โดยมองว่าตลาดแนวตั้ง (Vertical markets) เป็นตลาดที่เน้นสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค (specialised needs) White paper ระบุว่าการผลักดัน Industrial […]

คู่มือการตรวจสอบข้อบังคับต่างๆของสหภาพยุโรป

ความรวดเร็วในการดำเนินการเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ข้อบังคับในด้านต่างๆของสหภาพยุโรปนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่การอัพเดทข้อบังคับต่างๆ ผ่านเวปไซด์ EUR-Lex เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อมูลที่มีความสำคัญได้อย่างสะดวก และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานเวปไซด์ EUR-Lex เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเวปไซด์ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถอ่านคู่มือดังกล่าวได้ที่ YourEurope Business website.

แนวโน้ม Decoupling ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและมลภาวะทางน้ำของสหภาพยุโรป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและมลภาวะทางน้ำโดย European Environmental Agency (EEA) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมของหลายๆประเทศในยุโรป ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม EEA ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณของ Nutrient Pollution กับข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากร ผลของการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าปริมาณของ Nutrient Pollution ของในประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปนั้นมีแนวโน้มที่ลดลง ถึงแม้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก Nutrient Pollution นั้นยังเป็นปัญหาอยู่ ในหลายๆประเทศอัตราการลดลงของสารเคมีนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งแสดงถึงการตัดขาดอย่างสิ้นเชิง (absolute decoupling) ซึ่งแตกต่างจากการตัดขาดอย่างสัมพัทธ์ (absolute decoupling) ที่อัตราลดลงของสารเคมีนั้นน้อยกว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในบรรดาประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ออสเตรียเป็นประเทศที่ประสบความเร็จมากที่สุด โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ Nutrient Pollition ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกับอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในระหว่างปี 2004-2010 อังกฤษและฝรั่งเศษค่อนข้างประสบความสำเร็จเช่นกัน โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ Nutrient Pollition แม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็ลดลงเช่นกัน และมีเพียงสามประเทศ – เบลเยี่ยม สโลวาเกีย และ โปแลนด์ ที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณมลภาวะที่สูงขึ้นแม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสหกรรมการผลิตนั้นลดลง อย่างไรก็ตามนาย Jacobsen ผู้ทำการวิเคราะห์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านผลการศึกษานี้จะต้องคำนึงถึงจุดตั้งต้นที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์นั้นแสดงให้เห็นผลในระยะเวลาที่ถูกศึกษาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น […]

สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรป

เวปไซท์ thaieurope.net ได้ทำการเผยแพร่สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อวันที่13ก.พ. 2557 ซึ่งข้อมูลเป็นของเดือน ธันวาคม 2556 โดยข้อมูลสถิตได้แสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกได้แก่ เครื่องบิน (12,464ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของการนำเข้าทั้งหมด) สินค้าเหล็กหรือ non-alloy steel ที่ยังไม่สำเร็จ (2,684 ล้านบาท ร้อยละ 5) ยาซึ่งไม่รวมยาปฏิชีวะนะประเภท penicillin (1,286 ล้านบาท ร้อยละ2) ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (1,054 ล้านบาท ร้อยละ 2) นมและครีมในรูปแบบต่างๆ (633 ล้านบาท ร้อยละ 1) ชิ้นส่วนเหล็กหรือเหล็กกล้า (551 ล้านบาท ร้อยละ 1) ใบพัดก๊าซ (548 ล้านบาท ร้อยละ 1) เทอร์โบเจ๊ท (513 ล้านบาท ร้อยละ 1) ธัญพืช (459 ล้านบาท ร้อยละ […]

สหภาพยุโรปจะทำการศึกษาผลกระทบของ REACH ต่อนวัฒกรรม ศักยภาพการแข่งขันและ SMEs

REACH หรือ บทควบคุมเกี่ยวกับ การ ลงทะเบียน(Registration), ประมวลผล(Evaluation), อนุญาติ(Authorisation), และ การจำกัด(Restriction) สารเคมีต่างๆ นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในอียูตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 จุดประสงค์โดยรวมของบทควบคุมนี้คือการเพิ่มความคล่องตัวและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม  เพื่อการรับรองว่าสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากสารเคมี โดยการส่งเสริมทางเลือกของวิธีการตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เนตเป็นสื่อ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและนวัฒกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH อย่างไรก็ต่าง การบังคับใช้ มาตรการ REACHนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ เงื่อนไขในการปฏิบัติการ (operational conditions)และโครงสร้างของอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ อีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (downstream industries) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงจัดทำการประมูลโปรเจคทำการศึกษาผลกระทบของ REACHขึ้น โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 2010-2013 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ