Tag Archives: สถิติ

อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยา 59

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat ได้ประกาศอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประจำเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารวมที่ร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตราที่ร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดหลังจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงาน Eurostat ได้ทำการเปรียบเทียบและประเมินว่าจำนวนในช่วงดังกล่าวคนว่างงานของกลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้านคนส่วนในพื้นที่สหภาพยุโรป ลดลง 875 000 คน หากดูอัตราการว่างงานของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่ สาธารณะรัฐเช็คฯ (ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วนประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ ( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนายน) และสเปน (ร้อยละ 19.5). และเมื่อเทียบกับอัตราดังกล่าวของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีทั้งหมด 24 ประเทศที่อัตราการว่างงานลดลง โดยในประเทศเดนมารค์มีอัตราว่างงานคงที่ ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ […]

สถิติการค้าปลีกของสหภาพยุโรปประจำเดือนมีนา 59

รายงานจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบปริมาณการค้าปลีกเดือนมีนาคมและเดือนกุมภา ค.ศ. 2016 พบว่า มีการหดตัวของภาคการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ในกลุ่มประเทศ Euro Area (EA19)และลดลงร้อยละ 0.7 ในกลุ่มประเทศ EU28 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ. 2015 ยังพบว่ามีแนวโน้มที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ในปีค.ศ. 2016 การขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4 ในเขต EU28 เปรียบเทียบภาคค้าปลีกรายเดือน การหดตัวของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน Euro Area เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 พบว่ามาจากการลดลงของหมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-food products (ร้อยละ 0.5) และเชื้อเพลิงของยานยนต์ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ที่ลดลงร้อยละ […]

สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรป

เวปไซท์ thaieurope.net ได้ทำการเผยแพร่สถิติการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อวันที่13ก.พ. 2557 ซึ่งข้อมูลเป็นของเดือน ธันวาคม 2556 โดยข้อมูลสถิตได้แสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกได้แก่ เครื่องบิน (12,464ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของการนำเข้าทั้งหมด) สินค้าเหล็กหรือ non-alloy steel ที่ยังไม่สำเร็จ (2,684 ล้านบาท ร้อยละ 5) ยาซึ่งไม่รวมยาปฏิชีวะนะประเภท penicillin (1,286 ล้านบาท ร้อยละ2) ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (1,054 ล้านบาท ร้อยละ 2) นมและครีมในรูปแบบต่างๆ (633 ล้านบาท ร้อยละ 1) ชิ้นส่วนเหล็กหรือเหล็กกล้า (551 ล้านบาท ร้อยละ 1) ใบพัดก๊าซ (548 ล้านบาท ร้อยละ 1) เทอร์โบเจ๊ท (513 ล้านบาท ร้อยละ 1) ธัญพืช (459 ล้านบาท ร้อยละ […]

ประเมินสถานะการณ์เศรษฐกิจในปีค.ศ.2014 และหกดัชนีชี้วัดด้านสถิติที่สำคัญ

เศรษฐกิจในภาพรวมของปีค.ศ. 2014นั้น น่าจะดีกว่าปีที่ค.ศ. 2013 ถึงแม้จะมีความเสี่ยงบางประการเช่น การจนแต้มของสภาคองเกรสในสหรัฐ, Fed tapering (การลดมาตรการช่วยเหลือตลาดการเงินโดยใช้ bond-programme), ผลกระทบของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่, และผลกระทบต่อเนื่องของการว่างงานระยะยาว ราคาน้ำมันดิบในปี2014น่าจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าราคาในปี 2013 (ประมาน US$100 ) คาดว่าน่าจะมีการอัตราการเจริญเติบโตของ Real GDPที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศ G8 (ยกเว้นญี่ปุ่น) อินเดียและรัสเซีย แต่อัตราการเติบโตนี้จะไม่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและบราซิลซึ่งจะคงอยู่ในระดับปี ค.ศ.2013 ปริมาณการจับจ่ายน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคคงยังจะมีความระมัดระวังที่สูงในการใช้สอยส่งผลให้การเติบโตของตลาดเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตัวชี้วัดด้านสถิติที่น่าสนใจ จะมีทารกเกิดใหม่ 138ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งอยู่ใน เอเชียแปซิฟิก การจับจ่ายของผู้บริโภคทั้งโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 3 (real terms) ร้อยละ 10 ของการเพิ่มขึ้นนี้จะมาจากประเทศยุโรปตะวันตก การเติบโตของ Real GDP จะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 3.7 โดยมีการเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค รายได้ที่บุคคลสามารถนำไปใช้จ่ายได้จริง ต่อคน หรือ Disposable income per capita จะเพิ่มขึ้น (real […]