Tag Archives: การจ้างงาน

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ- ind 4.0 และ การจ้างงาน

World Economic Forum ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจ้างงานในอนาคต สำนักงานที่ปรึกษาฯขอสรุปมาให้ท่านผู้อ่านดังนี้ ไม่มีงานที่สามารถทำได้ตลอดชีวิตอีกต่อไป “เด็กในวันนี้จะต้องเปลี่ยนงานอย่างน้อยเจ็ดครั้ง และ(รูปแบบของ)งานเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้น” เอสเต้บาน บูริช นายกกระทรวงศึกษาฯ อาเจนติน่า งานใหม่ ๆ รองรับโดยการศึกษาที่เหมาะสม “ในอนาคตอันใกล้ เราจะไม่สามารถหางานที่เรามีในปัจจุบันได้อีก แต่จะมีการสร้างงานรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น เราจะต้องให้อำนาจ (empower) ประชาชนโดยการให้การศึกษาและโอกาสที่ถูกต้อง ฉันเชื่อว่าอนาคตที่จะมาถึงมีความรุ่งโรจน์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอนาคตที่สุด (most promising technologies) และเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกชนชั้น” เดวิน เวนิก ประธานและซีอีโอของอีเบย์ สิ่งที่เราต้องสอนต่อเด็ก ๆ “การบ่มเพาะความเฉลียวฉลาดแบบดิจิตอลที่ตั้งอยู่บนคุณค่าของมนุษย์ (human values) เป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างให้ เด็ก ๆ ของเราจะกลายเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีแทนการถูกควบคุมโดยมัน หากขาดโครงการด้านการศึกษาดิจิตอลในระดับชาติแล้ว ความสามารถในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีจะถูกกระจายตัวอย่างไม่เท่าเทียม และส่งผลให้ความไม่เท่าเทียมให้รุนแรงขึ้น อีกทั้งกีดความคล่องตัวด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ” ยูยุน พาร์ก ประธานมูลนิธิ infollutionZERO นโยบายต้องตามให้ทัน “แม้(ในขณะนี้)จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการจ้างงาน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเรา (โลก) อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน […]

อัตราการจ้างงานในออสเตรียเพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนจ้างงานของคนสัญชาติออสเตรียต่ำลง

ตำแหน่งงานในออสเตรียในช่วงปีค.ศ. 2013-2015 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 43,000 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 4.148 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตามจำนวนชาวออสเตรียได้รับการจ้างงานตกลง 26,700 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 3.591 ล้านคน จากข้อมูลของ Statistik Austria ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจ้างงานชาวต่างชาติที่สูงขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลด้านสถิติอื่น ๆ ของ Vienna Business Agency เช่น จำนวนบริษัทข้ามชาติกว่า 175 บริษัททำการย้ายฐานมาที่ออสเตรียในปีค.ศ. 2015 โดยบริษัทส่วนใหญ่จัดตั้งในเขตกรุงเวียนนาตามด้วย รัฐ Carinthia (36) Salzburg (25) Tyrol (20) และ Lower Austria (18) การเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มว่าการเพิ่มขึ้นของบริษัทข้ามชาติอาจจะเพิ่มการจ้างงานในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการจ้างงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้งนี้อาจะมาจากหลายหลากประการ อาทิ เช่น qualification ที่เหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ภาษา เป็นต้น ที่มาของข้อมูล – http://www.friedlnews.com/article/175-international-businesses-relocated-to-vienna http://www.friedlnews.com/article/austrias-employment-up-in-2013-2015-domestic-employees-count-down

รายงาน Job creation ชี้ทางนโยบายผลักดัน SMEs สหภาพยุโรป

สำนักงาน European Restructuring Monitor (ERM) ได้ทำการติดตามการปรับโครงสร้างของบริษัทต่าง ๆ และผลกระทบของการจ้างงานในภาพรวมของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และได้จัดทำฐานข้อมูลของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงวิธีการรวบรวมข้อมูล ที่มา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดของข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล restructuring events database ที่มีข้อมูลการปรับโครงสร้างของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปี ERM จะทำการเผยแพร่รายงานประจำปี และรายงานในหัวข้อเฉพาะ ล่าสุด ERM ได้เผยแพร่รายงาน Job Creation in Smes ประจำปี 2015 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาด้านการสร้างงานของกิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในสหภาพยุโรป ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในรายงานแสดงให้เห็นว่า อัตราการสร้างงานของ SMEs นั้นแตกต่างตามภาคส่วนของ SMEs การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงภาคส่วน SMEs ที่มีสามารถสร้างงานได้สูง และพยายามระบุให้เห็นถึงแรงผลักดันและอุปสรรคในการสร้างงาน นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวได้ทำการวิเคราะห์การจ้างงานใน SMEs ระดับการโต้เถียงในพื้นที่สาธารณะในเรื่องการสร้างงานของ SMEs และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันการสร้างงานใน SMEs การศึกษาพบว่าตลาดแรงงานของสหภาพยุโรปดีขึ้นจากกลางปีค.ศ. 2013 […]