Category Uncategorized

Open Data Plaform อีกก้าวสู่ความโปร่งใสของ UNIDO

กรุงเวียนนา, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องค์กร UNIDO ได้ทำการเปิดฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ผ่านทาง Open Data Platform เพื่อแสดงรายละเอียดการให้บริการ การซื้อขาย การจัดจำหน่าย และการจ้างงานผ่านการให้บริการขององค์กรต่อประเทศสมาชิก มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ขององค์กร Open Data Platform เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวไปในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 17 โครงการดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์กรและขององค์กร สามารถเข้าถึงโดยประเทศสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ง่ายขึ้น ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของ UNIDO โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนซัพพลายเออร์ การให้บริการและสินค้า ความร่วมมือในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิครวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่กำลังดำเนินการอยู่ Open Data Platform ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2015 โดยในช่วงแรกให้เพียงตัวแทนของประเทศสมาชิกเข้าใช้  โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้กับองค์กร UNIDO และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งผลการดำเนินการในประเทศของตนได้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบ องค์กรมีแผนที่จะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบน Open Data Platform และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนการรายงานกิจกรรมการจัดซื้ออย่างละเอียด เป้าหมายที่ UNIDO ต้องการคือสามารถให้ผู้ใช้ดูรายการสินค้าที่จัดหมวดหมู่ตามประเภทวัสดุ และซัพพลายเออร์ ในแต่ละโครงการได้อย่างละเอียดในที่สุด https://open.unido.org/   ที่มา […]

Smart Mobility ความฝันที่ต้องมี Big Data

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]

คณะกรรมาธิการยุโรปทำแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสองมาตรฐาน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการระบุและดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีระดับคุณภาพสองมาตรฐาน โดยจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ตามคำประกาศของประธานาธิบดี Juncker ในสุนทรพจน์ State of Union ประจำปีนี้ คณะกรรมาธิการดำเนินการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอาหารและยาของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากที่ผ่านมามีพบว่าสินค้าของบางบริษัทในสหภาพยุโรป ที่วางขายในประเทศสมาชิกมีความแตกต่างในระดับมาตรฐาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบหีบห่อที่คล้ายกัน การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทใด ละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างในประเทศสมาชิก ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะแสดงรายการและอธิบายถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอาหารของสหภาพยุโรปและกฎหมายว่าด้วยการบริโภคของสหภาพยุโรปที่หน่วยงานต่างๆจะต้องอ้างอิงถีง เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สองมาตรฐาน ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร (Food Information Regulation) กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยกตัวอย่างเช่น ฉลากอาหารต้องระบุส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ กฏหมายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า หรือ Unfair Commercial Practices directive ได้ห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่นการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเหมือนกันในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ คำแนะนำนี้ ได้อ้างอิงตามข้อกฏหมายดังกล่าว และกำหนดแนวทางขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูและสิทธิของผู้บริโภคและด้านอาหารแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตทำตามกฏหมายเหล่านี้หรือไม่ ในกรณีที่มีการผิดกฏหมายในรูปแบบที่ข้ามพรมแดน (corss-boarder aspect to a breach) เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับยุโรปได้ เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้ผ่านแนวทางการพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว และรูปแบบการทำงานอื่น ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว […]

UNIDO จัดทำรายงานด้านโอกาสและความท้าทายของ Industry 4.0

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการเผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะนำไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (transition toward sustainable energy) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศเยอรมัน ( Institute for Advanced Sustainability Studies – IASS) และ ศูนย์ Think-tank ของอินโดนีเซีย Sustainability & Resilience. Co (su-re.co) แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นั้นสร้างความหวังในการพัฒนาวิธีการการผลิตและรูปแบบธุรกิจผ่านการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิเช่น ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแสดงภาพเหมือนจริง (augmented reality) และการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การพัฒนานี้จะช่วยเร่งการปรับไปใช้พลังงานทดแทนของภาคการผลิต การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งหากการพัฒนาสำเร็จ จะมีผลในด้านบวกต่อการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เช่น […]

ยูนิโดร่วมจัดอภิปรายการเตรียมตัว Industry 4.0 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาองค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017 กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the […]

เทสล่าและนอร์เวย์คู่(ไม่)เข้าคู่?

หากกล่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว หนึ่งในยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก็คงจะไม่พ้นรถไฟฟ้าเทสล่า (Tesla) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านศักยภาพ ความหรูหรา และนวัตกรรมที่แตกต่างจากรถไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ บริษัทเทสล่านับเป็นน้องใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถไฟฟ้ารุ่นแรกขึ้นในปีค.ศ. 2008 ใช้ชื่อรุ่นว่า Tesla Roadster และตามมาด้วย Model S ในปีค.ศ. 2012 ที่กลายเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก สามารถทำเป้าการจำหน่ายได้ถึง 150 000 คันในปีค.ศ. 2016 และตามหลังเพียงรถ Nissan Leaf ในจำนวนการขายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจำหน่าย คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ซื้อรถเทสล่ากว่าร้อยละ 50 เป็นชาวอเมริกัน เพราะเทสล่าเป็นรถสัญชาติอเมริกา แต่ที่น่าแปลกใจคือ กลุ่มผู้ซื้อเทสล่าหลักนอกจากอเมริกาคือชาวนอร์เวย์ นอร์เวย์นำเข้ารถเทสล่าคิดเป็นสัดส่วนหลักกว่าร้อยละ 50 ของรถเทสล่าที่นำเข้ายุโรปทั้งหมด หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทสล่าเป็นรถยนต์ยอดฮิตในนอร์เวย์คือภาษี กลไกภาษีของนอร์เวย์ส่งผลให้รถเทสล่าได้รับการยกเว้นภาษีเป็นมูลค่ารวมกว่าครึ่งหนึ่งของราคารถ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 91 000 เหรียญสหรัฐฯ) ราคา Tesla Model S ในนอร์เวย์อยู่ที่ประมาณ 81 000 – 92 000 เหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกันรถใช้น้ำมันที่มีศักยาภาพใกล้เคียงกันที่มีราคาประมาณ […]

หน่วยงานสหภาพยุโรปแจงสาร Glyphosate ไม่ก่อมะเร็ง

หน่วยงาน European Chemical Agency (ECHA) ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 60 ที่ผ่านมาว่าสารกำจัดวัชพืช Glyphosate ไม่ควรอยู่ในหมวดสารเคมีก่อมะเร็ง (carcinogen) สวนทางกับความเห็นของกลุ่ม NGO ด้านรักษ์ธรรมชาติ การลงความเห็นดังกล่าวมาจากกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ  ECHA Risk Assessment Committee (RAC) ที่สรุปจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสารดังกล่าวไม่มีสารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ และการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างในกลุ่มประเทศสมาชิกก็ตาม ในหมู่กลุ่มสมาชิก ประเทศฝรั่งเศสและมอลตาเป็นสองประเทศที่คัดค้านการรับรองสารดังกล่าว ในขณะที่เยอรมนีเป็นหนึ่งในเจ็ดประเทศที่งดออกเสียง สารเคมีดังกล่าวถูกใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชชื่อดัง – roundup ของบริษัทมอนซานโตสจากสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ต่อต้านการรับรองดังกล่าวนำโดยกลุ่ม Greenpeace ชี้ว่าผลการวิจัยโดย World Health Organisaition สรุปว่าสารดังกล่าวอาจจะก่อมะเร็งและเรียกร้องให้มีการงดจำหน่ายสารดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งกล่าว่า ECHA เมินเฉยต่อหลักฐานมากมายที่เพียงพอต่อการแบนสารดังกล่าว นอกจากนี้การตัดสินใจที่ซับซ้อนไม่โปร่งใสทำให้เกิดความไม่พอใจต่อสหภาพยุโรป ตัวแทนของ Green Peace Franziska Achterberg กล่าวย้ำว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นั้นสหภาพยุโรปจะต้องไม่บิดเบือนความจริง หากสหภาพยุโรปตัดสินใจในด้านดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องแล้วประชาชนและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหนูทดลองของภาคอุตสาหกรรมเคมีต่อไป อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก WHO และ UN […]

โครงการ Aspern Lake city ของ Smart City Vienna

ข้อมูลของ Aspern Lake City พื้นที่รวม 240 เฮกเตอร์ พื้นที่การพัฒนาสุทธิ: 100 เฮกเตอร์ พื้นที่ชั้นการใช้งาน: 2.6 million sqm จำนวนที่อยู่อาศั: 10,500 flats หรือมากกว่า > 20,000 คน จำนวนงาน: ~ 20,000 ตำแหน่ง การลงทุน: ~ € 5 พันล้านยูโร กำหนดการพัฒน: วางแผนแม่บท ค.ศ.2007 ทำการขายในปีค.ศ. 2029 หนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายพัฒนากรุงเวียนนา Smart City Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการหรือแผนงานเบื้องต้น (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาวคือโครงการ Aspern seestadt หรือ Aspern Lake City เป้าหมายของโครงการ Aspern lake city คือการสร้างเขตเมืองใหม่ที่มีการใช้งานหลากจุดประสงค์ เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน […]

ไบโออีโคโนมีและสหภาพยุโรป

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของกระทรวง โดยได้กล่าวถึงการดำเนินการไบโออีโคโนมี (หรือ Bioeconomy) ให้เกิดภายใน 5 ปี ผ่านการลงทุนราว 1 ล้านล้านบาท และให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดประกายให้สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำบทความนี้เพื่อรายงานการดำเนินการ Bioeconomy ของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในด้านดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ อะไรคือ Bioeconomy เศรษฐกิจ Bioeconomy ประกอบด้วยการผลิตทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ (renewable biological resource) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาค และพลังงานชีวภาค ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพจากอุตสาหกรรม Biotechonology เศรษฐกิจ bioeconomy นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่จะสร้างโอกาสและคำตอบในปัญหาและความท้าทายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหาสภาพวะอากาศเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปและ Bioeconomy สหภาพยุโรปได้มุ่งพยายามผลักดันเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจ ลดอัตราการปล่อยของเสีย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัดระดับการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร ปลาและการใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนอื่น […]

สองบริษัทเดินเรือในเอเชียเปิดเส้นทางเดินเรือผ่าน Koper

บริษัท NIPPON EXPRESS CO., LTD[1]. จะทำการเพิ่มการขายบริการขนส่งคอนเทนเนอร์จากเอเชียไปสู่ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง โดยผ่านท่าเรือ Koper บนเส้นทางเฉพาะที่ใช้ชื่อว่า Adria Direct ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป เส้นทางดังกล่าวจะลดระยะทางการขนส่งจากเอเชียไปสู่ประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางเมื่อเทียบกับเส้นทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ผ่านทางเรือ Hamburg) โดยคิดเป็นระยะทางทางเรือกว่า 3700 กม. และทางบกกว่า 550 กม. การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงเป็นอย่างมาก บริษัทเดินเรือสัญชาติไต้หวัน Evergreen ร่วมกับบริษัท Cosco สัญชาติจีน[2] ดำเนินการเส้นทางขนส่ง Adriatic-Israel (AIS) เพื่อเปิดเส้นทางระหว่างท่าเรือต่าง ๆ ในเขตทะเล Adriatic ตอนบน กับท่าเรือ Piraeus (กรีซ) และ ท่าเรือของอิสราเอล เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่ง โดยเส้นทางดังกล่าวมีต้นทางที่ท่าเรือ Koper ผ่าน Ravenna (Italy) – Venice (Italy) – Piraeus […]