Category Uncategorized

UNIDO ร่วมประชุม COP 24

การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 24 (COP24) ณ กรุง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 14 ธันวาคม เป็นการประชุมที่ ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะพบปะเพื่อสรุปกฎสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับการรับรองในข้อตกลงปารีสเพื่อมุ่งดำเนินการให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน อาคาร การขนส่ง การจัดการที่ดิน และเมือง อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และแม้ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของการปล่อยมลพิษทั่วโลกทั้งหมด แต่ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นคำตอบที่สำคัญต่อปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานสีเขียว องค์การ UNIDO ในฐานะหน่วยงานเฉพาะด้านของสหประชาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดความยากจน รวมถึงโลกาภิวัตน์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการที่ได้รับเลือกจากกว่า 400 โครงที่ UNIDO ได้ดำเนินการเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสและแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 นิทรรศการดังกล่าวมุ่งแบ่งปันความรู้และแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในมาตรการบรรเทาผลกระทบแบบบูรณาการและการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่มีการปล่อยมลพิษต่ำได้ ที่มา – https://www.unido.org/unido-cop24 Advertisements

WCEF Visions 2050 สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  ระหว่างการประชุม World Circular Economy Forum 2018 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มีการประกาศวิสัยทัศน์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในปีค.ศ. 2050 ที่รวมถึงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การขนส่ง การบริการ อาหาร การใช้ชีวิต พลาสติก และการพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความตระหนักถึงว่าเราอยู่ในจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สังคมโดยรวม ต้องการที่จะเลือกอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสร้างขึ้นจากหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน รูปแบบการบริโภคในปัจจุบันของมนุษย์ไม่เพียง แต่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตเท่านั้น ในปัจจุบันผลด้านลบในรูปแบบการบริโภคดังกล่าวเริ่มแสดงอาการให้เห็นได้ทั่วโลกแล้ว เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสำรวจรากเหง้าของปัญหาปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการสร้างสะพานความร่วมมือในระดับโลกและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการหาจุดร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนรัฐ และประชาชนในการสร้างอนาคตร่วมกัน วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการสร้างจินตนาการเปรียบเทียบว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรภายใต้การดำเนินตามปกติและภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ในแต่ละด้าน   การดำเนินตามปกติ ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต   เศรษฐกิจยังอยู่บนพื้นฐานของเชื้อเพลิงถ่านหินและการสกัดทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และวัสดุส่วนใหญ่จะถูกใช้และไปสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ กระบวนการผลิตมีการปรับให้เหมาะกับการทำงานในทิศทางเดียว ตั้งแต่การสกัดและสังเคราะห์ไปจนถึงการบริโภคและการกำจัด   ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบด้วยความระมัดระวัง อายุการใช้งานและ lifecycle มีการเพิ่มมูลค่าผ่าน 3R, upcycling การอัพเกรดและซ่อมแซม อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรทำงานในระบบหมุนเวียนสิ้นเชิง […]

รองผอ. UNIDO ร่วมประชุม World Circular Economy Forum

โยโกฮามา ญี่ปุ่น, 23 ต.ค. 2018 รองผอ.องค์การ UNIDO นาย Hiroshi Kuniyoshi ได้กล่าวในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม Grand Finale ของ World Circular Economy Forum จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (Sitra) เรียกร้องให้มีการจัดการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน นาย Hiroshi กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ในขณะที่มีการใช้หลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ (แสดงให้เห็นว่า) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบ Circular เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะทุกประเทศควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคตของตน ” องค์การ UNIDO ตระหนักถึงศักยภาพที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแบบหมุนเวียนผ่านพอร์ตการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ผ่านมาองค์กร UNIDO ได้พัฒนา ส่วนต่าง ๆ (Building blocks) ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ( Global South) ให้ สามารถเป็นได้รับประโยชน์ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลและระบบการค้าที่เป็นผลมาจากการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน UNIDO ก็ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการแถลงการณ์ที่กรุงเทพฯ […]

สหภาพยุโรปเดินหน้าข้อตกลงด้านการค้าและการคุ้มครองการลงทุนระหว่างสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอข้อตกลงด้านการค้าและข้อตกลงด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างสิงคโปร์และสหภาพยุโรปต่อคณะมนตรี (European Council) การนำเสนอดังกล่าวเป็นก้าวที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงทั้งสองจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและสิงคโปร์ในด้านการค้าที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สถิติภาคการผลิตของโลกไตรมาส 4 ปี 2017

หน่วยงานด้านสถิติอุตสาหกรรมของ UNIDO ได้ทำการเผยแพร่รายงาน World Manufacturing Production ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) รายงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของภาคการผลิตของโลก

หกบทเรียนน่ารู้จาก Amsterdam Smart City

กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากจะเป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมจักรยาน โครงข่ายคลองที่ซับซ้อน และร้านกาแฟน่านั่งแล้ว ยังเป็นที่เลื่องลือในด้านการเป็นเมืองตัวอย่างของแนวการสร้างเมืองใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการ และการจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือ Smart City อีกด้วย

จุดเริ่มต้นของโครงการ Smart City Amsterdam คือการได้รับรางวัล Europe’s Capital of Innovation เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมาธิการยุโรป รางวัลดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 950,000 ยูโรและถูกนำไปใช้ในการช่วยพัฒนานวัตกรรมและขยายผลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

Digital Geneva Convention เส้นทางสู่โลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย

บทความจาก World Economic Forum ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการกระบวนการร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือ Digital Geneva Convention ซึ่งมีความคล้ายกับ Geneva Convention หรือ อนุสัญญาเจนีวา ที่ประกอบด้วยสนธิสัญญาสี่ฉบับ และพิธีสารสามฉบับที่วางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เป็นเหยื่อของสงครามอย่างมีมนุษยธรรม

สามองค์การด้านการพัฒนาร่วมวางกรอบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สามองค์การด้านการพัฒนา ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ร่วมมือสร้างกรอบการทำงานใหม่ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ eco-industrial parks (EIPs) และสร้างความเข้าใจร่วมกัน (common understanding) ในการส่งเสริมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน

Open Data Plaform อีกก้าวสู่ความโปร่งใสของ UNIDO

กรุงเวียนนา, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องค์กร UNIDO ได้ทำการเปิดฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ผ่านทาง Open Data Platform เพื่อแสดงรายละเอียดการให้บริการ การซื้อขาย การจัดจำหน่าย และการจ้างงานผ่านการให้บริการขององค์กรต่อประเทศสมาชิก มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ขององค์กร Open Data Platform เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวไปในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 17 โครงการดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์กรและขององค์กร สามารถเข้าถึงโดยประเทศสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ง่ายขึ้น ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของ UNIDO โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนซัพพลายเออร์ การให้บริการและสินค้า ความร่วมมือในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิครวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่กำลังดำเนินการอยู่ Open Data Platform ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2015 โดยในช่วงแรกให้เพียงตัวแทนของประเทศสมาชิกเข้าใช้  โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้กับองค์กร UNIDO และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งผลการดำเนินการในประเทศของตนได้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบ องค์กรมีแผนที่จะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบน Open Data Platform และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนการรายงานกิจกรรมการจัดซื้ออย่างละเอียด เป้าหมายที่ UNIDO ต้องการคือสามารถให้ผู้ใช้ดูรายการสินค้าที่จัดหมวดหมู่ตามประเภทวัสดุ และซัพพลายเออร์ ในแต่ละโครงการได้อย่างละเอียดในที่สุด https://open.unido.org/   ที่มา […]

Smart Mobility ความฝันที่ต้องมี Big Data

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]