Category Telecommunication

การเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและยานยนต์

เส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเริ่มที่จะมีความบางลงเรื่อย ๆ การเกิดของบริษัทที่ให้บริการ rideshare หรือการแบ่งปันการใช้ยานยนต์เช่น Uber และ Lyft ทำให้ระบบคมนาคมถูกผูกไว้กับการโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับขี่ หรือ autonomous driving technology กำลังเปลี่ยนให้รถยนต์กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงมีราคาที่สูงในปัจจุบัน งบประมาณด้าน R&D ของบริษัทยานยนต์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 61 ระหว่างปีค.ศ. 2010 และ 2014 มีมูลค่ารวมกว่า 137 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ CEO ของบริษัท Fiat Chrysler นาย Sergio Marchionne คิดว่าการที่บริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ทุ่มเงินเพื่อพัฒนาระบบที่คล้ายคลึงกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล บริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และเล็กจึงเริ่มจับกลุ่มเพื่อทำการร่วมรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแทน ยกตัวอย่างเช่น Fiat Chrysler ได้ร่วมมือกับ Google เพื่อพัฒนารถตู้ขนาดเล็ก (minivan) ที่สามารถขับเคลื่อนตนเองได้ จำนวน 100 คันและอยู่ในระหว่างการปรึกษากับ Uber เพื่อที่จะดำเนินการโครงการที่คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกัน […]

ยุโรปมุ่งผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในขณะที่ประเทศไทยได้ทำการประมูลคลื่นความถี่ 4G ไปเมื่อปีที่แล้ว ยุโรปกำลังมุ่งพัฒนาผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เป็นมาตรฐานใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับ 5G PPP (5G Public-Private Partnership) ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัย ได้จัดทำและเผยแพร่ White Paper (เอกสารให้ข้อมูลต่อประชาชนทั่วไป) ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในสหภาพยุโรป ผ่านการประชุม Mobile World Congress ที่กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เอกสารดังกล่าวใช้ชื่อว่า 5G Empowering Verticals นำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ว่าจะทำการปฏิรูปในเชิงแนวตั้ง (vertical sectors) ทั้งในภาคส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การอนามัย การผลิต รวมทั้งด้านสื่อและการบันเทิงต่าง ๆ โดยมองว่าตลาดแนวตั้ง (Vertical markets) เป็นตลาดที่เน้นสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค (specialised needs) White paper ระบุว่าการผลักดัน Industrial […]

สหภาพยุโรปยกเลิก roaming charge ภายในปี 2017

สองปีหลังจากคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอข้อตกลง Telecoms Single Market รัฐสภาและสภายุโรปก็ได้ทำการยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยข้อตกลงหลักระหว่างสถาบันทั้งสามได้แก่ 1. ระงับค่าให้บริการ roaming charge ในสหภาพยุโรป ภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 2. ประกาศข้อบังคับในการเข้าถึงอินเตอร์เนตที่แฟร์และเท่าเทียม ข้อตกลงทั้งสองนี้จะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในปี 2016 ผ่าน EU telecoms rulesการปฎิรูปนี้จะรวมถึงการประสานงานของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สหภาพยุโรปมุ่งสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายดิจิตอลและการบริการที่เป็นหนึ่งเดียว (Digital Single Market) ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการลดค่าบริการโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันค่าโทร ค่า SMS และค่าส่งข้อมูลได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากเทียบกับปี 2007 แล้วค่าบริการดังกล่าวได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 80 หากข้อตกลงทั้งสองนี้ได้รับการอนุมัติแล้วผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรป จะเสียค่าให้บริการเท่ากับการใช้ในประเทศต้นสังกัด ไม่ว่าจะใช้บริการในประเทศใดก็ตามในสหภาพยุโรป ที่มา – Commission welcomes agreement to end roaming charges and to guarantee an open Internet

อุตสาหกรรมอนิเมชั่นในสหภาพยุโรป – หน้าตาเป็นอย่างไร?

มูลค่าของอุตสาหกรรมสื่อโสตทัศน์ (audiovisual) ของสหภาพยุโรปมีมูลค่าเกือบ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงเป็นอันดับสามของโลกรองจาก สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น แต่เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของอุตสาหกรรมดังกล่าว สหภาพยุโรปกลับยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับอเมริกาและญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้จัดทำการศึกษาถึงคุณลักษณะและภาพลักษณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในสหภาพยุโรป ผ่านองค์กร European Audiovisual Observatory   การศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีค.ศ. 2015 ผลการศึกษาจะถูกเผยแพร่ผ่านที่ประชุมสาธารณะ และนำไปประกอบการวางแผนนโยบายของคณะกรรมาธิการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื้อหาหลักของการศึกษานี้สามารถแบ่งเป็นสองด้านด้วยกันคือ 1) Animation Europe นำเสนอ ภาพรวมของตลาดแอนิเมชั่นในสหภาพยุโรป และ 2) Mapping the Animation Industry in Europe นำเสนอคุณลักษณะของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในสหภาพยุโรป รายงานฉบับแรกคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม MIFA Animation Market งานสัมมนาด้านอนิเมชั่นนานาชาติระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015 รายงานดังกล่าวจะเป็นข้อมูลการตลาดที่สำคัญ โดยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคภาพยนต์อนิเมชั่นและผลงานโทรทัศน์ ส่วนรายงานฉบับที่สองจะมีเนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมดังกล่าวในสหภาพยุโรปมากกว่ารายงานฉบับแรก นาง Lucia Recalde ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสื่อและโสตทัศน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่า […]

ศักยภาพและความท้าทายของอุตสาหกรรมการโทรคมนาคมในสหภาพยุโรป

อุตสาหกรรมการสื่อสารหรือ telecommunication นั้นมีศักภาพที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของยุโรปนั้นกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่ทั้งนี้จะต้องมีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆของยุโรปเพื่อทำการลดข้อบังคับที่ไม่จำเป็นลง สร้างความมั่นคงของตลาด ปฎิวัติการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค และจัดคลื่นความถี่ให้มีความเป็นเอกภาพ ยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีการใช้ Smart Phone เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในทุกๆวิน่าทีมีการส่งข้อมูล สิ่งบันเทิงและ การให้บริการด้านธุรกิจผ่านอุปกรณ์ Smart Phone สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารมีเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นอย่างมากของผู้คนหลายล้านคน ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมการสื่อสารจึงเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก แต่การเจริญเติบโตของภาคส่วนนี้ยังมีข้อจำกัดและความท้าทายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ล้าสมัยและแตกต่างกันของแต่ละประเทศ การทบทวนข้อบังคับให้ทันสมัย จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย อีกทั้งบริบทที่แตกต่างในแต่ละประเทศสมาชิก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดเอกภาพที่แท้จริงใน single market ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้แล้วการจัดคลื่นความถี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะต้องมีแนวปฎิบัติที่ชัดเจน เพราะคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรมีค่าที่มีจำกัด นอกจากการส่งข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้การบริการเหล่านี้ล้วนค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้นจึงจะต้องมีมาตรการที่ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้ App และการบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ Smart Phone น่าย Jean-Claude Juncker ประธานธิปดีคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่า เส้นทางของยุโรปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะถูกขับเคลื่อนโดย Tablet และ Smart Phone แต่ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างตลาด Digital ขึ้นมาก่อนและต้องมาการผลักดันให้สหภาพยุโรปเป็นแนวหน้าในด้านนวัฒกรรมและ Digital technology […]

สหภาพยุโรปวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคเพื่อการเป็นผู้นำในตลาดโลก

ซีอีโอของบริษัทอิเล็กโทรนิค 11บริษัทในยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Electronics Leaders’ Group (ELG) ได้จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคและส่งให้รองประธานกรรมาธิการนาย Neelie Kroesเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งตัวแผนนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า สหภาพยุโรปสามารถที่จะครอบครองร้อยละ60ของตลาดด้านอิเล็กโทรนิคที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตชิ้นส่วนที่มีสารกึ่งตัวนำ(Semiconductor)เป็นส่วนประกอบอีกหนึ่งเท่าตัว ภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า รายละเอียดของแผนชี้ว่าสหภาพยุโรปควรที่จะโฟกัสในจุดต่อไปนี้ พัฒนาจุดแข็งของยุโรป ซึ่งได้แก่ ยานยนต์ พลังงาน อุตสาหกรรมอัตโนมัติ และความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตให้เป็นสองเท่าภายใน10ปีถัดจากนี้ พัฒนาตลาดที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เช่น Internet of Things (IoT – การให้เชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้ากับอินเตอร์เนต เพื่อทำให้สามารถจัดการโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้) และ ตลาด Smart-X (สรรพสิ่งอัจฉริยะ เช่น Smart Home – บ้านอัจฉริยะ Smart Grids – พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ)โดยมีเป้ามายที่จะครอบครองร้อยละ 60ของตลาดที่เกิดใหม่นี้ พลิกฟื้นความเป็นผู้นำในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile and wireless communication) โดยมีเป้าหมายที่จะครอบครองรอยละ 20 ของการเติบโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น […]

3 ตลาดผู้บริโภคด้านดิจิทัลเกิดใหม่ที่เข้มแข็งที่สุด

เป็นที่น่าสนใจว่าสามประเทศที่ Euromonitor ยกให้เป็นตลาดผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัล(digital consumption – เช่นอินเตอร์เนตและโทรทัศน์ผ่านไอพีเป็นต้น) เกิดใหม่ที่เข้มแข็งมากที่สุดคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล และ กาตาร์ เป็นที่น่าสังเกตุว่าทั้งสามประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละประเทศก็มีข้อแข็งและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ตามวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีค่าใช้จ่ายด้านติดต่อสื่อสารต่อประชากรมากที่สุดในสามประเทศที่กล่าวถึงนั้น ด้วยมีจำนวนประชากรต่างชาติที่มากถึง 7.4ล้านคน (ค.ศ. 2012)และมีกำลังการใช้จ่ายที่สูงของประชากรและแรงงานต่างชาติในระดับผู้บริหารเป็นตัวขับคลื่นตลาดที่สำคัญ ในกรณีอิสราเอลนั้นแม้จะมีค่าบริการที่สูงที่สุดในสามประเทศที่กล่าวถึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ ระดับค่าบริการก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้ แรงผลักดันสำคัญของตลาดดิจิทัลอิสราเอลคือรสนิยมของผู้บริโภค ประชากรของอิสราเอลส่วนใหญ่มีการศึกษาที่สูงและมีความต้องการเข้าแหล่งข้อมูลและความรู้บนอินเตอร์เนต อีกทั้งมีพร้อมที่จะปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนในประเทศกาตาร์นั้น แรงผลักดันหลักของตลาดมาจากการลงทุนของรัฐบาลที่มุ่งจะเป็นหนึ่งในด้านนี้ กาตาร์จึงมีโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่เพรียบพร้อมทำให้ผลให้ค่าบริการนั้นถูก อีกทั้งจำนวนประชากรชาวต่างชาติที่มากถึง 1.5ล้านคน (ปีค.ศ.2012) ส่งผลให้ประชากรของกาตาร์มีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เนตที่สูงที่สุดในสามประเทศที่ได้กล่าวถึงนี้ แต่ทั้งนี้ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลของแต่ละประเทศก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตลาดของ UAE นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรชาวต่างชาติจึงมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการย้ายเข้าออกของคนกลุ่มนี้ เป็นต้น แต่สิ่งที่ตลาดของทั้งสามประเทศนี้เหมือนกันคือการเป็นตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัว จึงทำให้มีจำนวนลูกค้าใหม่ที่ต่ำ การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อดึงลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในตลาดประเภทนี้ เมื่อเปรียบเทียบทั้งสามประเทศที่ได้กล่าวถึงกับประเทศไทยแล้ว ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลของไทยนั้นยังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมาก ผู้เข้าถึงอินเตอร์เนตของไทยมีเพียงร้อยละ26.5ของประชากร (ในกรณีกาตาร์มีถึง ร้อยละ 88.1) และที่สำคัญอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยนั้นไล่เลี่ยกับทั้งสามประเทศที่ได้กล่าวถึง ซึ่งอาจเป็นจุดแข็งในการขยายบริการอินเตอร์เนตเพิ่มเติมจากบริการโทรศัพท์มือถือของผู้ประกอบการ อัตราผู้ใช้อินเตอร์เนตต่อประชากร อัตราผู้ใช้มือถือต่อประชากร Link to data Source: […]