Category Transport

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเผยแพร่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปของปี ค.ศ. 2020 (Economic Strategy for people and planet)

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจปี ค.ศ.2020 ตั้งกรอบไว้ว่าต้องเป็นเศรษฐกิจเพื่อผู้คนและโลก โดยให้ความสำคัญไปที่การเปลี่ยนแปลงสหภาพยุโรปไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนและช่วยให้ทั้งสหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนปี ค.ศ. 2020 (Annual Sustainable Growth Strategy 2020) เป็น “Green Deal” ลำดับที่สองของคณะกรรมาธิการ (Commission’s European Green Deal) โดยให้ความสำคัญไปที่ “work for people and a Europe fit for the Digital age” ด้วยรูปแบบการเติบโตแบบใหม่และยั่งยืน ที่ต้องตระหนักถึงความท้าทายจากทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการเติบโตรูปแบบใหม่ให้สามารถตอบโจทย์การมีทรัพยากรที่จำกัด การสร้างงานและการความมั่งคั่งในอนาคต ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านสภาพภูมิอากาศและด้านดิจิทัล โดยการนำ 4 มิติมาร่วมกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ผลิตภาพ ความมั่นคง และความเท่าเทียม ในแง่ของสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปต้องการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ nature-friendly […]

Urban tech แรงผลักดันใหม่เพื่อการพัฒนาเมือง?

หนึ่งในภาคส่วนที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการร่วมทุน (venture capital) ที่น่าสนใจคือเทคโนโลนีที่เกี่ยวข้องกับเมืองและการใช้ชีวิตในตัวเมืองหรือ Urban tech ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญหลาย ๆ บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเมือง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้ง  Uber และ AirBnB น่าเป็นชื่อที่น่าจะคุ้นหูอยู่ สองบริษัทดังกล่าวเป็นตัวอย่างบริษัท Urban Tech ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทเทคขนาดยักษ์ใหญ่สี่บริษัท หรือ Big Four – ซึ่งได้แก่ Apple Amazon Alphabet และ Facebook

ยุโรปเดินหน้าจัดตั้งข้อบังคับโดรนและปรับปรุงกฏการบิน

ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงระหว่างสภาและรัฐสภาที่ผ่านการรับรองในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2017 เกี่ยวกับหลักการของสหภาพยุโรปในด้านโดรนและผู้ใช้โดรน (Drone operators) เพื่อ ให้มีระดับความปลอดภัยที่เป็นสากลและเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสามารถวางแผนและคาดการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนและบริการที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันโดรนที่มีน้ำหนักเบากว่า 150 กิโลกรัมอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของของหน่วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิก และผู้ใช้โดรนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันเช่นกัน ข้อแตกต่างดังกล่าวอาจขัดขวางการพัฒนาตลาดในอนาคตได้

สหภาพยุโรปผนวกนโยบายอุตสาหกรรมและคมนาคม ผลักดันนวัตกรรมและการแข่งขัน

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker ได้ประกาศเป้าหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดิจิตอล และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการกล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 และมีการดำเนินการผ่านมาตรการ Europe on the move ในเดือนพฤษภาคม (clean, competitive and connected mobility) และพฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ในวันที่ 17 พฤษภาคมค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ Europe on the move ที่มีจุดประสงค์ให้ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากระบบคมนาคมที่ปลอดภัย รถยนต์ที่มีมลพิษน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ในขณะที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน

Smart Mobility ความฝันที่ต้องมี Big Data

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]

เมื่อใกล้เกลือแต่จะกินด่าง: ความสำเร็จของนอร์เวย์ในการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า

  บทความนี้นำเสนอด้านนโยบายสนับสนุนรถไฟฟ้าของนอร์เวย์ โดยขยายความจากบทความก่อนหน้านี้ ในความน่าสนใจที่นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า ทั้งที่เป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นของตนเอง และทำรายได้จากการส่งออกเป็นสัดส่วนรวมถึงร้อยละ 57 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 20 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (นอร์เวย์ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ 5 ของโลกและก๊าซเป็นอันดับ 3 ของโลก) ซึ่งทำให้น่าแปลกใจว่าทำไมนอร์เวย์ถึงตัดสินใจผลักดันรถพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศของตนเองอย่างแข็งขัน และทำสำเร็จได้อย่างไร เหตุผลหลักที่นอร์เวย์ต้องการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้าคือปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงในตัวเมือง รวมทั้งปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย Paris Agreement อีกทั้งการสร้างแหล่งการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับการผลิตเพิ่มขึ้นจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม และน้ำที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่หมดสิ้น รัฐบาลนอร์เวย์ผลักดันให้เกิดความนิยมรถพลังงานไฟฟ้าผ่านนโยบายภาษีที่น่าสนใจ รถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถ (non-recurring fee และpurchases Taxes) ซึ่งรวมทั้งภาษี VAT อีกร้อยละ 25 กลไกภาษีดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้ในปีค.ศ. 2012 หากยกตัวอย่างเช่น Tesla Model S ที่ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดมูลค่ารวมกว่า 91 000 เหรียญสหรัฐ ราคาของรถที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจะเหลือเพียง 83 000 – 91 000 เหรียญในขณะที่รถใช้น้ำมันที่ศักยภาพพอๆ กันมีราคาที่ 300 […]

เทสล่าและนอร์เวย์คู่(ไม่)เข้าคู่?

หากกล่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว หนึ่งในยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก็คงจะไม่พ้นรถไฟฟ้าเทสล่า (Tesla) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านศักยภาพ ความหรูหรา และนวัตกรรมที่แตกต่างจากรถไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ บริษัทเทสล่านับเป็นน้องใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถไฟฟ้ารุ่นแรกขึ้นในปีค.ศ. 2008 ใช้ชื่อรุ่นว่า Tesla Roadster และตามมาด้วย Model S ในปีค.ศ. 2012 ที่กลายเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก สามารถทำเป้าการจำหน่ายได้ถึง 150 000 คันในปีค.ศ. 2016 และตามหลังเพียงรถ Nissan Leaf ในจำนวนการขายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจำหน่าย คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ซื้อรถเทสล่ากว่าร้อยละ 50 เป็นชาวอเมริกัน เพราะเทสล่าเป็นรถสัญชาติอเมริกา แต่ที่น่าแปลกใจคือ กลุ่มผู้ซื้อเทสล่าหลักนอกจากอเมริกาคือชาวนอร์เวย์ นอร์เวย์นำเข้ารถเทสล่าคิดเป็นสัดส่วนหลักกว่าร้อยละ 50 ของรถเทสล่าที่นำเข้ายุโรปทั้งหมด หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทสล่าเป็นรถยนต์ยอดฮิตในนอร์เวย์คือภาษี กลไกภาษีของนอร์เวย์ส่งผลให้รถเทสล่าได้รับการยกเว้นภาษีเป็นมูลค่ารวมกว่าครึ่งหนึ่งของราคารถ (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 91 000 เหรียญสหรัฐฯ) ราคา Tesla Model S ในนอร์เวย์อยู่ที่ประมาณ 81 000 – 92 000 เหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกันรถใช้น้ำมันที่มีศักยาภาพใกล้เคียงกันที่มีราคาประมาณ […]

มาตรฐาน e-bike ล่าสุดของสหภาพยุโรป

รถจักรยานไฟฟ้าหรือ electric bicycle (e-bike) เป็นรูปแบบใหม่ของจักรยานที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่มีผู้ใช้จักรยานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเช่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส โดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์ที่ในปีค.ศ. 2015 มีการเติบโตของตลาดรถจักรยานไฟฟ้ากว่าร้อยละ 24 คิดเป็นจำนวน e-bike กว่า 276’000 คัน แต่จำนวนการซื้อขายที่มากที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปยังคงเป็น ยักษ์ใหญ่เยอรมนีที่แม้การเติบโตจะต่ำกว่า (ร้อยละ 11.5) แต่จำนวนสุทธิอยู่ที่ 535’000 คัน แม้ตลาดจักรยานไฟฟ้าของสหภาพยุโรปมีความน่าสนใจสำหรับผู้ผลิตในระดับนานาชาติ แต่การเข้าถึงตลาดดังกล่าวยังคงมีความท้าทายที่สูง เพราะกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและมีมาตรฐานที่สูง สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมในกรุงเวียนจึงได้จัดทำบทความนี้เพื่อทำการศึกษาและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยานไฟฟ้าไทย แบตเตอร์รี่และมอเตอร์ในรถจักรยานไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่แตกต่างไปจากรถจักรยานทั่วไป สหภาพยุโรปจึงได้จัดตั้งกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า ที่ภาคการผลิต ผู้จัดจำหน่าย กิจการให้เช่าและยืม ร่วมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึง ล่าสุดมีการปรับข้อบังคับดังกล่าวในปีค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา องค์กร Bike Europe ได้ทำการสรุปและจัดทำเอกสาร White Paper เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและเข้าใจรายละเอียดดังกล่าวได้ง่ายขึ้น White paper ดังกล่าวรวบรวมรายละเอียดของข้อบังคับต่าง […]

ระบบรางออสเตรีย – จากอดีตสู่อนาคต

ในปีพ.ศ. 2561 นี้จะครบรอบ 180 ปีการคมนาคมระบบรางของประเทศออสเตรีย ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลก ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ความสามารถในการของออสเตรียอยู่ที่อันดับ 14 ของโลกในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (โดย World Economic Forum) และไล่หลังประเทศเพื่อนบ้านเช่น เยอรมัน (อันดับที่ 8 ) และสวิสเซอร์แลนด์ (อันดับที่ 6 ) ไม่ไกลมาก กล่าวกันว่าออสเตรียอาจจะได้ลำดับที่สูงกว่านี้หากพิจารณาเพียงโครงสร้างของระบบรางและถนนเท่านั้น ทำไมออสเตรียถึงมีโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ดีทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่เล็ก มีประชากรไม่ถึง 9 ล้านคน ? ต้นทางระบบรางออสเตรีย ประวัติศาสตร์ระบบรางของออสเตรียเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1515 โดยมีระบบกระเช้ารางที่ให้บริการขึ้นลงปราสาท Salzburg (ในปัจจุบันยังสามารถใช้บริการได้อยู่) ต่อมามีการสร้างระบบรถรางม้าลากในช่วงปีศตวรรษที่ 18 จนในปีค.ศ. 1838 ระบบรางรถจักรไอน้ำ ในชื่อ Kaiser-Fraz-Ferdinands-Nordbahn ได้เปิดทำการเป็นระบบแรกของออสเตรีย ให้บริการรับส่งประชาชนในเขตเหนือของประเทศ  ระบบดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในปีค.ศ. 1918 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ เข้ามาดูแลและเปลี่ยนมือไปอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนเมื่อหลังสงครามโลกมีการจัดตั้งองค์กร […]

การเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและยานยนต์

เส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเริ่มที่จะมีความบางลงเรื่อย ๆ การเกิดของบริษัทที่ให้บริการ rideshare หรือการแบ่งปันการใช้ยานยนต์เช่น Uber และ Lyft ทำให้ระบบคมนาคมถูกผูกไว้กับการโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับขี่ หรือ autonomous driving technology กำลังเปลี่ยนให้รถยนต์กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงมีราคาที่สูงในปัจจุบัน งบประมาณด้าน R&D ของบริษัทยานยนต์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 61 ระหว่างปีค.ศ. 2010 และ 2014 มีมูลค่ารวมกว่า 137 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ CEO ของบริษัท Fiat Chrysler นาย Sergio Marchionne คิดว่าการที่บริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ทุ่มเงินเพื่อพัฒนาระบบที่คล้ายคลึงกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล บริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และเล็กจึงเริ่มจับกลุ่มเพื่อทำการร่วมรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแทน ยกตัวอย่างเช่น Fiat Chrysler ได้ร่วมมือกับ Google เพื่อพัฒนารถตู้ขนาดเล็ก (minivan) ที่สามารถขับเคลื่อนตนเองได้ จำนวน 100 คันและอยู่ในระหว่างการปรึกษากับ Uber เพื่อที่จะดำเนินการโครงการที่คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกัน […]