Category Smart City

Toronto Sidewalk เมืองอัจฉริยะ

โครงการ Sidewalk Toronto เป็นโครงการนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีนำสมัยด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเมือง โครงการพัฒนาเมืองดังกล่าวดำเนินการโดย Sidewalk Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Google ในพื้นที่ Quayside เมืองโตรอนโต้ แคนาดา ริเริ่มในปีค.ศ. 2017 จากการชนะการประมูล โดย Sidewalk Lab ในเบื้องต้นมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบผสมในรูปแบบใหม่ที่เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบ ที่มุ่งให้ความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก มีการวางแผนโครงการนำร่องประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการย้ายสำนักงานของ Google เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นสิบเอ็ดประเภท ได้แก่ การคมนาคม – การวางแผนการใช้พื้นที่คมนาคมที่รถสามารถใช้ร่วมกับการปั่นจักรยานและการเดินได้ พื้นที่สาธารณะ ออกแบบพื้นที่เมืองที่กระตุ้นกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้สอยได้จริงและรื่นรมณ์ในการใช้ อาคาร ที่มีความเป็นอัจฉริยะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเปลี่ยนผันการใช้สอย บริการชุมชนและเมือง ที่เชื่อมต่อผู้คนอย่างง่ายดายผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ที่ยกระดับการสื่อสารและมอบอำนาจให้กับชุมชน ความยั่งยืน สร้างชุมชน climate positive ที่สามารถดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศได้ (carbon negative) Digital Platform การสร้าง Digital layer […]

Urban tech แรงผลักดันใหม่เพื่อการพัฒนาเมือง?

หนึ่งในภาคส่วนที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการร่วมทุน (venture capital) ที่น่าสนใจคือเทคโนโลนีที่เกี่ยวข้องกับเมืองและการใช้ชีวิตในตัวเมืองหรือ Urban tech ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญหลาย ๆ บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเมือง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้ง  Uber และ AirBnB น่าเป็นชื่อที่น่าจะคุ้นหูอยู่ สองบริษัทดังกล่าวเป็นตัวอย่างบริษัท Urban Tech ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทเทคขนาดยักษ์ใหญ่สี่บริษัท หรือ Big Four – ซึ่งได้แก่ Apple Amazon Alphabet และ Facebook

หกบทเรียนน่ารู้จาก Amsterdam Smart City

กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากจะเป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมจักรยาน โครงข่ายคลองที่ซับซ้อน และร้านกาแฟน่านั่งแล้ว ยังเป็นที่เลื่องลือในด้านการเป็นเมืองตัวอย่างของแนวการสร้างเมืองใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการ และการจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือ Smart City อีกด้วย

จุดเริ่มต้นของโครงการ Smart City Amsterdam คือการได้รับรางวัล Europe’s Capital of Innovation เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมาธิการยุโรป รางวัลดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 950,000 ยูโรและถูกนำไปใช้ในการช่วยพัฒนานวัตกรรมและขยายผลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

Smart Mobility ความฝันที่ต้องมี Big Data

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]

สรุปการประชุม แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา

ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2017 มีการจัด สัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & Challenges in Smart City Development: Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าวเป็นที่สนใจเพราะ กรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ที่สูงอีกด้วย  Smart City Wien ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน จำนวนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่งสาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์ในการวางแผนเมืองที่สมาร์ทและสามารถช่วยระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงของเมืองอัจฉริยะในประเทศกำลังพัฒนา การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on Sustainable Energy (GFSE) ร่วมกับศูนย์พลังงานเวียนนา Energy Center Wien และ TINA Vienna […]

12 โครงการ Smart City ที่น่าสนใจ

เวปไซด์ ZDNet ทำการรวบรวมโครงการที่เกี่ยวกับ Smart City ที่น่าสนใจจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมาทั้งหมด 12 โครงการดังต่อไปนี้ BlindSquare เป็นแอปที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาสามารถการเดินทางในพื้นที่ตัวเมือง แอปดังกล่าวให้คำชี้นำเส้นทาง สถานที่น่าสนใจ พื้นที่ถนนและทางแยกต่าง ๆ ต่อผู้ใช้ผ่านเสียง นอกจากนี้แอปยังสามารถดึงเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากพื้นที่รอบข้าง เช่นเมนูร้านอาหาร และจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยอัตโนมัติ GeMo เป็นโครงการสัญชาติเยอรมัน ที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแบ่งปัน หรือ shared electric car โดยจัดทำ software ที่นำเสนอข้อมูลจุดจอดรถ จุดเติมพลังงาน การจัดการรถที่ให้บริการ ระบบ cloud-based system Smart parking meter ของเมืองมาดริด ที่จอดรถอัจฉริยะของกรุงมาดริดเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชากรลดการใช้ยานพาหนะที่สร้างมลภาวะให้กับเมือง ที่จอดรถดังกล่าวจะปรับอัตราค่าจอดรถตามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะที่มาจอด รถที่สร้างมลภาวะสูงจะต้องจ่ายค่าจอดรถสูงกว่าปกติถึงร้อยละ 20 ในขณะที่รถไฟฟ้าสามารถจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย BigBelly เป็น Smart city platform ที่มุ่งยกระดับการให้บริการของเทศบาลให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะ […]

ระบบรางออสเตรีย – จากอดีตสู่อนาคต

ในปีพ.ศ. 2561 นี้จะครบรอบ 180 ปีการคมนาคมระบบรางของประเทศออสเตรีย ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลก ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ความสามารถในการของออสเตรียอยู่ที่อันดับ 14 ของโลกในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (โดย World Economic Forum) และไล่หลังประเทศเพื่อนบ้านเช่น เยอรมัน (อันดับที่ 8 ) และสวิสเซอร์แลนด์ (อันดับที่ 6 ) ไม่ไกลมาก กล่าวกันว่าออสเตรียอาจจะได้ลำดับที่สูงกว่านี้หากพิจารณาเพียงโครงสร้างของระบบรางและถนนเท่านั้น ทำไมออสเตรียถึงมีโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ดีทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่เล็ก มีประชากรไม่ถึง 9 ล้านคน ? ต้นทางระบบรางออสเตรีย ประวัติศาสตร์ระบบรางของออสเตรียเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1515 โดยมีระบบกระเช้ารางที่ให้บริการขึ้นลงปราสาท Salzburg (ในปัจจุบันยังสามารถใช้บริการได้อยู่) ต่อมามีการสร้างระบบรถรางม้าลากในช่วงปีศตวรรษที่ 18 จนในปีค.ศ. 1838 ระบบรางรถจักรไอน้ำ ในชื่อ Kaiser-Fraz-Ferdinands-Nordbahn ได้เปิดทำการเป็นระบบแรกของออสเตรีย ให้บริการรับส่งประชาชนในเขตเหนือของประเทศ  ระบบดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในปีค.ศ. 1918 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ เข้ามาดูแลและเปลี่ยนมือไปอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนเมื่อหลังสงครามโลกมีการจัดตั้งองค์กร […]

โครงการ Aspern Lake city ของ Smart City Vienna

ข้อมูลของ Aspern Lake City พื้นที่รวม 240 เฮกเตอร์ พื้นที่การพัฒนาสุทธิ: 100 เฮกเตอร์ พื้นที่ชั้นการใช้งาน: 2.6 million sqm จำนวนที่อยู่อาศั: 10,500 flats หรือมากกว่า > 20,000 คน จำนวนงาน: ~ 20,000 ตำแหน่ง การลงทุน: ~ € 5 พันล้านยูโร กำหนดการพัฒน: วางแผนแม่บท ค.ศ.2007 ทำการขายในปีค.ศ. 2029 หนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายพัฒนากรุงเวียนนา Smart City Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการหรือแผนงานเบื้องต้น (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาวคือโครงการ Aspern seestadt หรือ Aspern Lake City เป้าหมายของโครงการ Aspern lake city คือการสร้างเขตเมืองใหม่ที่มีการใช้งานหลากจุดประสงค์ เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน […]