Category SMEs

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่ Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 […]

การลดขั้นตอนการจัดตั้ง SMEs ในยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแต่ละประเทศสมาชิกในการลดความซับซ้อนในการตั้ง SMEs คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวและได้ทำการติดตามผลการดำเนินการของประเทศสมาชิกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าในปีค.ศ. 2014 มีการดำเนินการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บริษัทส่วนบุคคล (private limited company) ให้น้อยลง ในภาพรวมนั้นระยะการดำเนินการลดลงจาก 12 วัน (ค.ศ. 2007) เหลือ 3.5 วัน (ค.ศ. 2014) ส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจาก 485 ยูโร (ค.ศ. 2007) เหลือ 313 ยูโร (ค.ศ. 2014) ค่าเฉลี่ยที่ลดลงเป็นผลมาจาก ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการที่ลดลงในสาธารณรัฐเช็กและสวีเดน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบัลแกเรียและกรีซ ซึ่งผลการติดตามแสดงให้ว่าสหภาพยุโรปยังต้องดำเนินการพัฒนาในด้านดังกล่าวต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีค.ศ. 2011 – มุ่งสร้างศูนย์จัดการแบบเบ็ดเสร็จในการะจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 วันและมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 ยูโร ภายในปีค.ศ. 2012 ตารางข้างล่างแสดงให้เห็นจำนวนประเทศสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายดังกล่าวแล้ว จำนวนประเทศสมาชิก สำเร็จแล้ว ยังไม่สำเร็จ One-stop-shop 23 5 ระยะเวลาดำเนินการ 19 […]

โครงการพัฒนา micro และ SMEs ในพม่าของ UNIDO

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา ได้มีการพบปะระหว่างประธานาธิบดีของพม่า นายเต็ง เส่ง นายกเทศมนตรีของเมืองตูรินนาย Piero Fassio ตัวแทนของ UNIDO และตัวแทนจากภาพธุรกิจและการศึกษาจากประเทศอิตาลีที่เมือง Turin ประเทศอิตาลี การพบปะครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระว่างอิตาลีและพม่าพาช่องทางการพัฒนา Micro และ SMEs ของพม่าซึ่งที่ผ่านมานั้น UNIDO ได้มีส่วนร่วมในการปฎิรูปนโยบายในด้านนี้อยู่ โดยมีนาย Gerardo Patacconi หัวหน้าหน่วย Clusters and Business Linkages Unit เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลอิตาลีและมีชื่อโครงการว่า “Fostering pro-poor and inclusive micro, small and medium enterprises (MSME) development in Myanmar” โครงการนี้จะมีการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2016 และคาดว่าอิตาลีจะเพิ่มจำนวนเงินสนับสนุนอีก 800,000 ยูโร ตัวแทนของ UNIDO ได้ทำการนำเสนอผลการประเมินบรรยากาศทางธุรกิจ […]

โครงการของ European Service Innovation Centre #3 High Level Group on Business Services

High Level Group on Business Services (HLG) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2013 โดยมีจุดประสงค์หลักในการสร้างแรงผลักดันการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจ (Business Services) และเพื่อช่วยเหลือผู้ร่างนโยบายในการเข้าใจถึงความท้าทายในภาคส่วนดังกล่าว กลุ่ม HLG ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มหลักที่จะสร้างผลกระทบต่อการให้บริการทางด้านธุรกิจในสหภาพยุโรป อาทิเช่น digital revolution, incorporate products and services และ open innovation with customer engagement นอกจากนั้นแล้วกลุ่ม HLG ยังทำการวินิจฉัยอุปสรรคในการเจริญเติบโตของการให้บริการด้านธุรกิจของยุโรป เช่นอุปสรรคทางด้านการทำธุรการต่างๆ โครงสร้างประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนทักษะและความเชี่ยวชาญ ข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์กลุ่ม HLG ได้เสนอนโยบายต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจำนวนหกนโยบายด้วยกัน นโยบาย Europe 2020 – ความสำคัญของบริการธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของบริการธุรกิจในโครงการ Horizon 2020 การฉวยโอกาสในระดับนานาชาติ – ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริการธุรกิจในการต่อรองการค้าระดับนานาชาติเพื่อ ที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการในสหภาพยุโรป การสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเพื่อการให้บริการธุรกิจ – ควรจะผลักดันด้านกฎหมายและข้อบังคับที่จะนำมาซึ่งโครงสร้างด้านกฎหมายเดียว […]

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนำบริษัทยุโรปไปเยือนจีนเพื่อส่งเสริมการค้ายุโรป-จีน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและตัวแทนของบริษัทจากสหภาพยุโรปได้เดินทางไป เยือนเมืองเฉิงตูประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคมเพื่อทำการส่งเสริมการค้าระหว่างยุโรปและจีน เป้าหมายหลักของการไปเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็เพื่อทำการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในเชิงนโยบาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสำหรับบริษัทของทั้งสองประเทศ โดยการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “Missions for Growth” ที่มุ่งช่วยส่งเสริม SMEs ในสหภาพยุโรปให้สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดในระดับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้มีการไปเยือนจีนมาแล้วในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2013 เพื่อทำการส่งเสริม Green Growth หรือการเจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญการไปเยือนจีนของสหภาพยุโรปครั้งนี้ยังตรงกับการจัดงานนิทรรศการ EU-China Business and Technology Cooperation Fair IX ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะส่งเสริมให้มีการพบปฎิสัมพันธ์ระหว่างกิจการ ของจีนและยุโรปกว่า 10,000 ครั้งโดยคาดว่าหนึ่งในสามของการพบปะในรูปแบบ b-to-b นี้จะมีผลต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะมีตัวแทนของ กิจการ SMEs กลุ่มสมาคมธุรกิจ R&D สภาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาร่วมนิทรรศการนี้ประมาณ 800 – 1000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นมีกิจการจากสหภาพยุโรปประมาณ 260 บริษัท (จาก 22 […]

โครงการของ European Service Innovation Centre #2 European Cluster Observatory

ศูนย์ European Cluster Observatory เป็นแหล่งข้อมูลด้านสถิติ การวิเคราะห์และการสร้างแผนที่ (mapping) ของ cluster และนโยบายที่เกี่ยวกับ cluster ในยุโรป โดยศูนย์นี้มุ่งให้บริการต่อประชาชนชาวยุโรป ผู้มีหน้าที่ร่างนโยบายในระดับต่างๆ (ระดับสหภาพยุโรป ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องที่)อีกทั้ง ผู้จัดการศูนย์ cluster ต่างๆ จุดประสงค์ของศูนย์นี้คือการโปรโมตและพัฒนา cluster ที่มีคุณภาพระดับโลกในสหภาพยุโรป โดยทำการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ (emerging industries) และช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึง cluster เหล่านี้และกิจกรรมในระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้แล้วศูนย์นี้ยังมุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบความ เชี่ยวชาญของตนเอง (smart specialisation) และนโยบายของแต่ละ cluster ที่จะช่วยเหลือด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเฉพาะของบริษัทที่อยู่ใน cluster กล่าวได้ว่าการวิเคราะห์สถิติและคำชี้นำของศูนย์นี้สามารถนำไปใช้ควบคู่กับ การบริการของ Smart Specialisation Platform ที่ช่วยเหลือในการวางนโยบายการวิจัยเพื่อการวางแผนนวัฒกรรมระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) บริการหลักของศูนย์นี้ได้แก่ […]

โครงการของ European Service Innovation Centre #1 Business Innovation Observatory

Business Innovation Observatory เป็นหนึ่งในสามโครงการของสหภาพยุโรปที่ทำการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจและนวัฒ กรรมทางอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ SMEs จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการค้นหาแนวทางที่ดีที่สุด (Best Practise) ในการระบุอุปสรรคของการสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ ซึ่งแนวทางที่กล่าวถึงนี้จะถูกนำมาประกอบการร่างนโยบายที่จะช่วยสนับสนุน การสร้างนวัฒกรรมในสหภาพยุโรปต่อไป โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2013 และได้ทำกรณีศึกษากว่า 24 กรณีที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้าน 1) advanced manufacturing, 2) big data, workplace innovation, 3) the sharing economy, 4) design for innovation และ 5) smart living.  โครงการนี้ยังได้ทำการศึกษารูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ (business model) ต่างๆ กรณีศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในด้านนวัฒกรรมของยุโรป ในทุกๆหกเดือนจะมีการจัด workshop ในด้านวัฒกรรมทางธุรกิจที่ศูนย์นี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการทดสอบและการเรียนรู้จากกรณีศึกษา นอกจากนี้แล้ว workshop ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักธุรกิจ ผู้ลงทุน ช่างอุตสาหกรรม และผู้ออกแบบนโยบาย โดยหัวข้อการสนทนาจะโฟกัสที่การเพิ่มศักยภาพด้านนวัฒกรรมของยุโรป การข้ามพ้นความท้าท้ายด้านธุรกิจและสังคม […]

รายงานสภาวะ SMEs ในสหภาพยุโรปประจำปี 2013/2014

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่รายงาน SMEs Performance Review ประจำปี 2013/2014 รายงานประจำปีดังกล่าวแสดงถึงขนาดโดยเฉลี่ย โครงสร้างของกิจการ และความสำคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจและการสร้างงานของสหภาพยุโรป รายงานดังกล่าวยังมีผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปและภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่อีกด้วย ในปี 2013 ที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจที่ยังฝึดเคืองเป็นอุปสรรคที่สำคัญของ SMEs ในสหภาพยุโรป แม้แนวโน้มของเศรษฐกิจจะค่อนข้างดีขึ้นแต่ยังขาดความเข็มแข็งและความคล่องตัวอยู่ จำนวนกิจการและมูลค่าของ SMEs ในปี 2013 นั้นสูงกว่าปี 2008 (ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป) แต่จำนวนการจ้างงานของ SMEs ยังน้อยกว่าปี 2008 ถึง 1.9 ล้านตำแหน่ง (ต่ำกว่าปี 2008 ถึงร้อยละ 2.16) และที่สำคัญแนวโน้มของการเจริญเติบโตยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในปี 2013 การเพิ่มมูลค่าโดยรวม (added value) มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 แต่สัดส่วนนี้ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในปี 2012 และ ร้อยละ 4.2 ในปี 2011) และที่สำคัญจำนวนและขนาดของ […]

สหภาพยุโรปให้เงินสนับสนุน Web start-ups กว่า 80 ล้านยูโร

บริษัท start-up สัญชาติยุโรปสามารถเข้าถึงเงินทุนของสหภาพยุโรปมูลค่ารวมกว่า 80 ล้านยูโร หากบริษัทนั้นใช้ open internet platform ในการพัฒนาธุรกิจของตนบนอินเตอร์เนต คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศโครงการสนับสนุน start-up และ SMEs ที่ใช้เทคโนโลยี FIWARE  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้ประกอบการกว่า 1,000 รายที่จะได้รับประโยชน์จากการโครงการนี้ โดยแต่ละรายจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นมุลค่าสูงสุด 15,000 ยูโร เงินที่จะได้รับนี้มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากแหล่งทุนอื่นๆของสหภาพยุโรป เพราะผู้ประกอบการสามารถขอรับเงินสนับสนุนนี้ได้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับ equity อื่นๆของกิจการ FIWARE เป็น open-source, royalty free platform ที่สามารถใช้ในการพัฒนา apps ข้อดีของ FIWARE เหล่านี้ทำให้โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาสามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าปกติ มาตรการการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรปนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้กิจการขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงแหล่่งทุน และพัฒนากิจการได้ อย่างไรก็ตามกิจการที่สนใจจะต้องส่งรายละเอียดเพื่อของรับทุน โดยได้มีการเปิดสมัครครั้งที่สองไปแล้วใในวันที่ 17-18 กันยายน โครงการนี้คาดว่าจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมรูปแบบเก่าเช่นภาคการผลิตและอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างนวัฒกรรมในด้าน information & communication ที่มาของข่าว Web start-ups offered EU […]

ฺฺBuzzStreets คำตอบของ Startup เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด

Buzzstreets เป็น App สำหรับ Smart phone ที่ใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพการจราจรของเมืองในระดับ real-time ว่ามีการติดขัดการจราจรที่ไหน เพราะอะไร และให้คำแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยง โดย Buzzstreets นำนวัฒกรรมใหม่มาใช้เพื่อการเฝ้าติดตามสภาพการจราจรผ่าน drones และ Buzzmotos ที่ทำการลาดตระเวนโครงข่ายถนน ข้อมูลต่างๆเช่นรูป และเหตุการณ์ต่างๆจะได้รับการเก็บและเผยแพร่ทาง App ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรและรับการแจ้งเตือน push notification ตลอดเวลา Buzzstreets ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทขนาดเล็กสัญชาติโปรตุเกส และบริษัท Cisco America ผ่านโครงการ European Commission Horizon 2020 และ  Europe-Brazil Connect และได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่ 24 กันยานที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลด App นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมืองที่ได้รับการครอบคลุมการบริการในปัจจุบันได้แก่ Lisbon และ Porto Buzzstreets วางแผนที่จะทำการขยายการให้บริการไปสู่เมืองหลักๆในสหภาพยุโรปและอเมริกาใต้ต่อไป Buzzstreets มุ่งที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทระดับนานาชาติภายในปี 2015 โดยในเบื้องต้นได้รับการลงทุนไปแล้ว 100,000 ยูโรและจะทำการเพิ่มทุนในอนาคตอีก […]