Category Trade and Business

อุตสาหกรรมจักรยานในสหภาพยุโรป – ช่องทางเศรษฐกิจสีเขียว

รายงานในรูปแบบ PDF (อุตสาหกรรมจักรยานในสหภาพยุโรป) ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยานในสหภาพยุโรปมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนรถจักรยานที่จำหน่ายในสหภาพยุโรประหว่างปี ค.ศ. 2012-2013 มีมากกว่าจำนวนรถยนต์ และเป็นที่น่าสนใจที่พบแนวโน้มดังกล่าวใน 23 ประเทศจาก 28 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เช่น สหราชอาณาจักรมีการขายรถจักรยานมากกว่า 3 ล้านคันในขณะที่มีการขายรถยนต์เพียง 2 ล้านคัน ในอิตาลีนับเป็นครั้งแรกที่รถจักรยานขายได้มากกว่ารถยนต์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง หรือแม้แต่ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปนก็ตาม (รูปที่ 1) ทั้งนี้ ในประเทศลิทัวเนีย กรีซ โรมาเนีย สโลวีเนีย และฮังการี มีความแตกต่างระหว่างจำนวนรถจักรยานและรถยนต์ที่สูงเป็นพิเศษ (รูปที่ 2) รูปที่ 1 ปริมาณการขายรถจักรยาน และรถยนต์ ที่สูงที่สุด 5 อันดับในสหภาพยุโรป ที่มา – ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), COLIPED (Confederation of the European Bicycle Industries) […]

EU เปิดการเจรจาด้านการค้ากับเอเชียใต้อีกครั้ง

ผู้แทนสหภาพยุโรปด้านการค้า Cecilia Malmstrom ได้กล่าวในการการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (South-Asian bloc) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา ว่าสหภาพยุโรปนั้นพร้อมที่จะเปิดการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตเอเชียใต้อีกครั้ง การรวมกลุ่มของ 10 ประเทศอาเซียนในช่วงปลายปีค.ศ. 2015 นั้นเป็นตัวแปรหนึ่งที่กดดันให้คณะกรรมาธิการยุโรปต้องเดินหน้าผลักดันข้อตกลงระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค (region-to-region agreement) ซึ่งกลุ่มประเทศ South-Asian bloc เองก็ได้ดำเนินการเจรจารข้อตกลง trans-pacific partnership (TPP) กับสหรัฐฯ ในปีค.ศ. 2014 และกำลังได้รับการพิจารณาโดยสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ทั้งอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างเห็นว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ South-Asian เป็นการถ่วงอำนาจทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนที่สำคัญ สหภาพยุโรปเองก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญกับกลุ่มอาเซียน มีมูลค่าค้าขายรวมเป็นอันดับสองรวมกว่า 2 แสนล้านยูโร (ปีค.ศ. 2013) โดยมูลค่าการค้าเข้าของสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด สหภาพยุโรปได้สรุปข้อตกลงทางการค้ากับประเทศสิงคโปร์ในปีค.ศ. 2013 และกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจากับเวียดนาม คณะกรรมการได้เริ่มทำการเจรจากับมาเลเซียและไทยเพื่อที่จะทำการตกลงทางการค้ากับกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยการเจรจาระหว่างมาเลเซียนั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 แต่ติดขัดมาตั้งแต่เดือน เมษายน ค.ศ. 2012 โดยเฉพาะในด้านอัตราภาษี (tariffs) […]

ผู้ผลิต Solar Cell ในยุโรปผลักดันมาตรการต่อต้านสินค้าจากจีน

กลุ่มผู้ผลิตแผงโซล่าเซลในยุโรป SolarWorld ได้ทำการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปว่า ผู้ประกอบการจากจีนพยายามที่จะหลบหลีกอัตราภาษีนำเข้าโดยขนสินค้าผ่านประเทศที่สาม ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการได้ทำการจำกัดราคาและจำนวนแผงโซล่าเซล แผ่น Wafer และ Cell จากประเทศจีนที่ถูกนำเข้ามาขายในสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 2013 หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซล ภายใต้ชื่อกลุ่ม Eu ProSun หลังจากข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้ พบว่ามีการนำเข้าแผงโซล่าเซลจากจีนโดยผ่านประเทศที่สาม (เช่น มาเลเซียและไต้หวัน) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับดังกล่าว สินค้าที่หลีกเลี่ยงนี้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการนำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมด  ผู้ตรวจภาษีชาวดัตช์พบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านยูโร กลุ่ม SolarWorld ได้ร้องขอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการยับยั้งการใช้ช่องทางดังกล่าวในการหลีกเลี่ยงภาษีและข้อบังคับ และทำการร้องเรียนในรูปแบบการฟ้องร้องโดยมีกลุ่มผู้ผลิตจากประเทศอิตาลี สเปนและ มอลตา เป็นโจทก์ ในขณะที่กลุ่ม EU ProSun ได้ทำการร้องขอให้คณะกรรมาธิการปรับกระบวนการดำเนินงานบางข้อที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ราคาแผงและอุปกรณ์โซล่าเซลตกต่ำลง ในปัจจุบันคณะกรรมาธิการติดตามและดำเนินการเพื่อสั่งห้ามผู้ประกอบการจากจีน 3 รายนำสินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรปเพราะละเมิดข้อบังคับ อย่างไรก็ตามข้อบังคับดังกล่าวจะหมดอายุในปลายปีนี้ กลุ่มผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปต่างพยายามที่จะผลักดันให้มีการต่ออายุข้อบังคับดังกล่าว ส่วนด้านคณะกรรมาธิการก็มีแผนที่จะทำการจะทำการทบทวนข้อบังคับในช่วงกันยายนของปีนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจทิศทางการดำเนินการต่อไป ที่มา EU solar producers launch new action against […]

รายงานผลประโยชน์ของการค้าและการลงทุนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (TTIP) ต่อ SMEs

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปทำการเผยแพร่รายงานผลประโยชน์ของ TTIP ต่อ SMEs เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า SMEs ในสหภาพยุโรปมีบทบาทที่สำคัญในการค้า TTIP โดยเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกจากสหภาพยุโรปที่มาจาก SMEs ที่สูงถึงร้อยละ 28 ของการส่งออกโดยตรงจากสหภาพฯ ไปสหรัฐฯทั้งหมด และได้ชี้ถึงรายละเอียดใน TTIP ที่จะช่วยส่งผลประโยชน์ให้กับ  SMEs ในสหภาพยุโรปด้วย รายงานดังกล่าวแสดงผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านความท้าท้ายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเมื่อทำการส่งออกไปสู่ประเทศอเมริกาที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ไดัจัดทำในปีค.ศ. 2014  นอกจากนี้ยังได้ใช้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดเพื่อทำการพิจารณาระดับการส่งออกจาก SMEs ของสหภาพยุโรปไปสู่สหรัฐฯ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้สึกกังวลต่อความท้าทายในปฏิบัติตามข้อบังคับเชิงเทคนิคและข้อบังคับทั่วไป ในบางกรณีผู้ประกอบการกล่าวว่าถูกกฎหมายกีดกันในการเข้าแข่งขันในตลาด การเข้าร่วมการประมูลต่างๆ และการเข้าถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs ที่เป็นผู้ผลิต มีการกล่าวถึงปัญหาเฉพาะของในภาคส่วนนั้นๆ เช่น ภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กสิกรรม สิ่งทอ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส่วนในภาคบริการนั้น การจำกัดการเคลื่อนย้ายถิ่นของบุคลากร เป็นปัญหาที่ได้รับการกล่าวถึงที่สุด ผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ข้อตกลง TTIP […]

รายงาน SME สหภาพยุโรปประจำปี 2013/2014

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำรายงานสถานการณ์ของ SME ในสหภาพยุโรปทุกๆ ปี โดยรายงานประจำปี 2013/2014 นับเป็นรายงานฉบับที่ 5 ที่ได้จัดทำติดต่อกัน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ SME ในแต่ละประเทศสมาชิกทั้ง 28 ประเทศ ซึ่งแม้จะเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงและต่อเนื่อง แต่ก็มีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการสนับสนุน SME โดยคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านมาตรการ Small Business Act (SBA) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 SMEs เป็นกระดูกสันหลังของ EU รายงานได้สรุปว่าในปี 2013 กิจการ SMEs ในกลุ่มประเทศสมาชิก EU28 มีมูลค่าถึง 21.6 ล้านยูโรและทำการจ้างงานกว่า 88.8 ล้านตำแหน่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (added value) กว่า 3,666 ล้านล้าน (trillion) ยูโรคิดเป็นสัดส่วนกิจการถึงร้อยละ 99 หรือ 2 ใน 3 ตำแหน่งงานสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงร้อยละ 58 ของมูลค่าในสหภาพยุโรปทั้งหมด มีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก […]

กฎหมายและคำนิยามที่เกี่ยวกับ SME ในสหภาพยุโรป

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันกิจการขนาดเล็กและกลางในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการได้ตรากฎหมายที่กำหนดคำนิยาม SME (small and medium-sized enterprises) ไว้ใน EU recommendation 2003/361 โดยได้เสนอปัจจัยที่จะกำหนดว่าบริษัทอยู่ในหมวด SME ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) จำนวนลูกจ้างหรือคนทำงานในบริษัท (number of employees) และ 2) ผลประกอบการ (turnover) หรือ 3) งบดุลรวม (balance sheet total) ของบริษัท คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเพดานจำนวนลูกจ้าง และผลประกอบการสำหรับ SMEs แต่ละขนาดไว้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005 แทนประกาศเดิมปีค.ศ. 1996) ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 กำหนดเพดานจำนวนลูกจ้างและผลประกอบการ SMEs Europe* *ใช้กับบริษัทส่วนบุคคลเท่านั้น (individual firms […]

แนวทางการส่งเสริม SMEs ของสหภาพยุโรป

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุโรป SMEs คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของกิจการทั้งหมด มีการจ้างงานเพิ่มในภาคส่วน SMEs เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นใหม่ และคิดเป็นสองในสามของการจ้างงานในภาคเอกชนในสหภาพยุโรปทั้งหมด คณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรม การสร้างงาน และการบูรณาการทางสังคมในสหภาพยุโรป จึงได้จัดมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน SMEs มาตรการเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ (business friendly environment.) การดำเนินการหลักของคณะกรรมาธิการในด้านนี้ ได้แก่การตรากฎหมาย Small Business Act for Europe (SBA) ที่กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME สำหรับสหภาพยุโรป และประเทศในสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติ SBA นี้ส่งเสริมแนวคิด “Think Small First” หรือการริเริ่มธุรกิจในรูปแบบเล็กก่อน และส่งเสริมแนวคิดการสร้างกิจการและการเป็นผู้ประกอบการในหมู่ประชาชน 2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ (promoting entrepreneurship) คณะกรรมาธิการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านแผนดำเนินการ Entrepreneurship Action Plan […]

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่ Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 […]

การลดขั้นตอนการจัดตั้ง SMEs ในยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแต่ละประเทศสมาชิกในการลดความซับซ้อนในการตั้ง SMEs คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวและได้ทำการติดตามผลการดำเนินการของประเทศสมาชิกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าในปีค.ศ. 2014 มีการดำเนินการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บริษัทส่วนบุคคล (private limited company) ให้น้อยลง ในภาพรวมนั้นระยะการดำเนินการลดลงจาก 12 วัน (ค.ศ. 2007) เหลือ 3.5 วัน (ค.ศ. 2014) ส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจาก 485 ยูโร (ค.ศ. 2007) เหลือ 313 ยูโร (ค.ศ. 2014) ค่าเฉลี่ยที่ลดลงเป็นผลมาจาก ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการที่ลดลงในสาธารณรัฐเช็กและสวีเดน และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบัลแกเรียและกรีซ ซึ่งผลการติดตามแสดงให้ว่าสหภาพยุโรปยังต้องดำเนินการพัฒนาในด้านดังกล่าวต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีค.ศ. 2011 – มุ่งสร้างศูนย์จัดการแบบเบ็ดเสร็จในการะจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 วันและมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 ยูโร ภายในปีค.ศ. 2012 ตารางข้างล่างแสดงให้เห็นจำนวนประเทศสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายดังกล่าวแล้ว จำนวนประเทศสมาชิก สำเร็จแล้ว ยังไม่สำเร็จ One-stop-shop 23 5 ระยะเวลาดำเนินการ 19 […]

BRICS Konferenz 2014 ณ กรุงเวียนนา

องค์กรหอการค้าออสเตรีย (WKÖ) ได้จัดสัมมนา BRICS Konferenz 2014 หรือการสัมนาโปรโมตการส่งออกและการทำธุรกิจของนักธุรกิจออสเตรียในกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีนและแอฟริกาใต้) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างการทำธุรกิจของนักธุรกิจออสเตรียในกลุ่มประเทศ BRICS  ทาง WKÖ ได้เชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ของ WKÖ ที่ประจำอยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าวมาอภิปรายเกี่ยวกับสี่หัวข้อดัวยกัน 1) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 2) สารสนเทศและการสื่อสาร3) พลังงานและวัตถุดิบ และ 4) อุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากการอภิปรายในช่วงพักทาง WKÖ ก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนที่ประจำอยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าวมาประจำที่โต๊ะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศของตน และในช่วงเย็นมีการเปิดอภิปรายในหัวข้อ Emerging Markets – Where is the Future Growth? มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 150 คน สรุปเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจ แม้กลุ่มประเทศ BRICS จะเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์การการเติบโตของเศรษฐกิจของโลก แต่ในช่วงที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวนั้นได้มีการชะลอตัวลง สภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ […]