Category Development

ที่ประชุม HLPF เน้นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 กค. พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงนิวยอร์ก ได้มีการหารือถึงแนวทางในการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ลำดับที่ 9 ในด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างการประชุมระดับสูง High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ประจำปีพ.ศ. 2560 การประชุม HLPF 2017 ได้รับการจัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสภาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีหัวข้อ “การขจัดความยากจนและการส่งเสริมความมั่งคั่งบนโลกที่เปลี่ยนแปลง ”  การประชุมดังกล่าวได้ประเมินความคืบหน้าในการบรรลุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development)โดยพิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย SDGs ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้แก่เป้าหมายลำดับที่ 1, 2, 3, 5, 9, 14 […]

โครงสร้างตัวชี้วัด – ตัวต่อชิ้นสุดท้ายของ SDG 2030

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 59 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission) ได้ลงความเห็นชอบต่อกรอบโครงสร้างตัวชี้วัดในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDG) ผ่านการประชุม United Nations Statistical Commission ครั้งที่ 47 โครงสร้างดังกล่าวเปรียบเสมือนตัวต่อชิ้นสุดท้ายของการดำเนินการวาระการพัฒนาระดับโลก 2030 Agenda for Sustainable Development คณะผู้เชี่ยวชาญ Inter-Agency and Expert Group on SDG indicator (IAEG-SDGs) ได้เสนอโครงสร้างตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด 230 ตัวชี้วัดที่จะช่วยในการติดตามให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายได้ คณะกรรมการมีแผนที่จะพัฒนาและปรับตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำเอาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เข้าร่วม กรอบโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเปรียบเหมือนจุดเริ่มของกระบวนการพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวมีคุณภาพที่สูง ตัวชี้วัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินการ 2030 Agenda ซึ่งไม่จำเป็นที่จะมีผลบังคับใช้กับบริบทระดับชาติทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญในการนำไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศคือ National ownership […]

เลบานอน เอธิโอเปีย จับมือ UNIDO สร้างเขตอุตสาหกรรมพิเศษ

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับรัฐบาลเอธิโอเปียจัดการประชุมที่กรุง Addis Ababa เมืองหลวงของเอธิโอเปียเพื่อนำเสนอแผนดำเนินการสร้าง integrated agro-industrial parks การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน จากภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น โดยแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ UNIDO Programme for Country Partnership ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือระดับสูงของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Italian Development Cooperation องค์กร United Nations Development Programme (UNDP) และ United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) และจะมีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการนี้ผ่านที่ประชุม First International Investment Forum ที่จะถูกจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุง […]

ธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank เปิดดำเนินการ

ธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB  ซึ่งเป็นองค์กรการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เปิดดำเนินการในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2016 เป็นวันแรก ณ กรุงปักกิ่ง องค์กรดังกล่าวถูกริเริ่ม โดยรัฐบาลจีนในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งมีความประสงค์ในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวมากขึ้น ก่อนหน้านี้ จีนได้เข้าร่วมกับองค์การระดับนานาชาติ เช่น IMF และ ADB แต่ประสบกับความล่าช้าในการดำเนินการ และข้อจำกัดต่างๆ เช่น จีนมีอำนาจในการโหวตเพียงร้อยละ 5.47 ในขณะที่อเมริกาและญี่ปุ่นมีอำนาจในการโหวตรวมกันถึงร้อยละ 26 (ประเทศละร้อยละ 13) ในปีค.ศ. 2014 จีนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งองค์การ AIIB ขึ้นโดยจดทะเบียนลงทุนเป็นจำนวนเงิน 50 – 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้ง (founding member) ขององค์กร ในปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกทั้งหมด 57 ประเทศโดยเป็นสมาชิก […]

การพัฒนาอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากเทศบาล Wildpoldsried และ Rettenbach ณ ประเทศเยอรมัน

รายงานจากการเยี่ยมชมเทศบาล Wildpoldsried และ Rettenbach สามารถอ่านได้ที่นี้ Word: German sustainable village PDF: German sustainable village: