Category International Business Alliances

UNIDO เปิดตัว 2 คอร์สอบรมออนไลน์ด้าน Industry 4.0 และ International Business Alliances

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 2030-innovate. Connect. Transform our Future” สำนักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ขององค์กรได้เปิดตัวคอร์สอบรมออนไลน์จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และคอร์สด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances) โดยวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถสร้างลู่ทางใหม่เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยคอร์สอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนำไปใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายที่พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนำไปต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอร์สออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน […]