Category industry 4.0

Tech Trends Report 2019

สถาบัน FUTURE TODAY ทำการเผยแพร่รายงาน TECH TRENDS REPORT ที่รายงานแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่า 315 เทรน มากกว่าปีที่แล้ว (225 เทรน) รายงานดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นนำในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง Future 500 และ SMEs รวมทั้งภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นและสร้างความเสถียรภาพในการเป็นผู้นำด้าน AI ของตน การคาดการดังกล่าวพ้องกับรายงานของสถาบันวิจัย Elservier ที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ […]

AI และสหภาพยุโรป

มหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของโลกในปัจจุบันคืออเมริกาและจีน บริษัทเทคขนาดใหญ่ทั้งสองสัญชาติได้ทำการรวบรวมเครื่องปรุงที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาการให้บริการ AI ( ได้แก่- ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และมีระบบ computing cloud) การครอบงำของทั้งสองมหาอำนาจในด้านนี้ทิ้งให้สหภาพยุโรปตกอยู่เบื้องหลัง แม้สหภาพยุโรปเป็นเบอร์สองในด้านเศรษฐกิจโลก

โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่านการกู้เพื่อพัฒนา 5G

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการสัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้เงินทุนมูลค่า 500 ล้านยูโรกับ European Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for Strategic Investments – EFSI) กองทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีเพื่อที่จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวทำการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป

ผลกระทบก้าวต่อไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญคือ หลักของ IR คือการนำเอาระบบดิจิตอลมาพัฒนาระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) สร้างความเชื่อมต่อแบบ real-time ให้กับ มนุษย์ เครื่องจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้นำไปสู่กระบวนการการผลิตและการจัดการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต แนวคิดดังกล่าวถูกผลักดันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฏหมายด้าน free flow of data แล้ว

ที่ประชุมยุโรป (European Council) ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ได้รับรองข้อเสนอการอนุมัติให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่งเข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นาย Urve Palo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป​ (ตำแหน่งดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไร้พรมแดนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำธุรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยที่ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปในหกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้นการเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับรัฐสภายุโรปได้ แม้จะมีการคาดการว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูกปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ​ โดยสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ การผ่านวาระด้านพรมแดนของข้อมูลนี้หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายที่บังคับหรือจำกัดบริษัทและองค์กรภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ ที่จะจำกัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควรจะทำการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมด […]

Open Innovation และ Living Lab สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

ลักเซมเบิร์ก จัดทำการศึกษา Third Industrial Revolution Strategy

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS (องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัวการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามของประเทศ หรือ The Third Industrial Revolution Strategy (TIR) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย ที่มุ่งไปสู่การเป็น 4.0 ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลักต่างกันตรงการจัดแบ่งช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แนวคิด TIR มองว่าการปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ำ อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี นำ้มันราคาถูก และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีที่ทำการผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพยุโรปกำลังทำการวางรากฐานสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยมี […]

คณะกรรมาธิการยุโรปลงทุน 6 พันล้านยูโรในงานวิจัยระบบดิจิตัลระหว่างปี 2561-2063

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วงสุดท้ายภายใต้ Horizon 2020 ที่เป็นกลไกส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณกว่า 6 พันล้านยูโรจากงบรวม 30 พันล้านยูโร ไว้สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมในภาค ICT โดยโครงการด้านระบบดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในยุโรปจะเป็นจะเป็นแกนหลักของโครงการด้าน ICT ของ Horizon 2020 โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณกว่า 1.7 พันล้านยูโร การประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ Horizon 2020 ได้ข้อสรุปว่า Horizon 2020 เป็นกลไกการระดมทุนที่มีลักษณะเฉพาะและมีประสิทธิภาพ การส่งใบสมัครเพื่อรับงบประมาณกว่า 100,000 ใบสมัครแสดงให้เห็นถึงการตอบรับในด้านบวกของการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหภาพยุโรปยังต้องลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น กลไก Horizon 2020 ที่เป็นการระดมทุนงบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปจึงจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าว ผ่านการแบ่งสัดส่วนงบประมาณผ่านการระดมทุนครั้งต่อไป (รวม 30 พันล้านเหรียญยูโร) โดยจัดสรร 6 พันล้านยูโรให้กับโครงการด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นวัตกรรม ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐานจนถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ การผลักดันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดิจิทัลหรือ Digitalisation ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจจากภาคการเมืองที่สำคัญในการออกแบบโครงการ Horizon 2020 และจะทำให้ Digitalisation ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการต่าง ๆ […]

Smart Mobility ความฝันที่ต้องมี Big Data

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]

สวิตเซอร์แลนด์ลงนามปฏิญญา high-performance computing

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 11 ที่ร่วมลงนามในปฏิญญายุโรป ว่าด้วยการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (หรือ high-performance computing – HPC) การลงนามดังกล่าวเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีประสบการณ์ที่ในด้านดังกล่าวที่สูงและจะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในอนาคต ก่อนหน้านี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อ “Piz Daint” ได้กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับสามของโลก สวิตเซอร์แลนด์จะมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลในยุโรป โดยจุดมุ่งหมายของการริเริ่ม โครงการ EuroHPC คือการพัฒนาระบบนิเวศ HPC ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของยุโรป และระบบคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานและมีความสามารถในการคำนวณอย่างน้อย 1018 ต่อวินาที (เรียกว่า exascale computers) โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้มี exascale supercomputers ที่เป็นของสหภาพยุโรปและอยู่ในสามอันดับชั้นนำ ของโลกภายในปีพ. ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ตัวประมวลผลนับแสนที่ทำงานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลนับพันล้านในรูปแบบเรียลไทม์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการคำนวณที่ซับซ้อนและนำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไปสู่หลายสาขาวิชา รวมถึงการแพทย์เฉพาะบุคคล ระบบขนส่งที่ปลอดภัย การพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้น การสร้างแบบจำลองของโรงไฟฟ้าพลังงานลม การจัดทำเมืองอัจฉริยะ หรือการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ HPC ในยุโรปจะช่วยสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย: ชุมชนวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SMEs และ […]