Category industry 4.0

การประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ณ กรุงอาบูดาบี เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO การประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบกับ ปฏิญญาฉบับใหม่ Abu Dhabi Declaration ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 2030 Agenda โดยการสร้างความแข็งแกร่งทางหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน การบริหารจัดการกับศักยภาพของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยนาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวปิดการประชุมว่า “ในการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ภายใต้กรอบแนวคิด Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our future พวกเราทำตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโลกที่เราต้องการในปี 2030” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความร่วมมือระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมให้มีครอบคลุมและยั่งยืน ใช้คาร์บอนในระดับต่ำ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ climate-smart economy สิ่งที่กล่าวมาจะนำมาซึ่งงานที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่างครอบคลุม การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและการกระจายอำนาจไปสู่ทุกคนในประเทศ การประชุมครั้งนี้ UNIDO […]

UNIDO เปิดตัว 2 คอร์สอบรมออนไลน์ด้าน Industry 4.0 และ International Business Alliances

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 2030-innovate. Connect. Transform our Future” สำนักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ขององค์กรได้เปิดตัวคอร์สอบรมออนไลน์จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และคอร์สด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances) โดยวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถสร้างลู่ทางใหม่เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยคอร์สอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนำไปใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายที่พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนำไปต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอร์สออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน […]

Tech Trends Report 2019

สถาบัน FUTURE TODAY ทำการเผยแพร่รายงาน TECH TRENDS REPORT ที่รายงานแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่า 315 เทรน มากกว่าปีที่แล้ว (225 เทรน) รายงานดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นนำในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง Future 500 และ SMEs รวมทั้งภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นและสร้างความเสถียรภาพในการเป็นผู้นำด้าน AI ของตน การคาดการดังกล่าวพ้องกับรายงานของสถาบันวิจัย Elservier ที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ […]

AI และสหภาพยุโรป

มหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของโลกในปัจจุบันคืออเมริกาและจีน บริษัทเทคขนาดใหญ่ทั้งสองสัญชาติได้ทำการรวบรวมเครื่องปรุงที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาการให้บริการ AI ( ได้แก่- ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และมีระบบ computing cloud) การครอบงำของทั้งสองมหาอำนาจในด้านนี้ทิ้งให้สหภาพยุโรปตกอยู่เบื้องหลัง แม้สหภาพยุโรปเป็นเบอร์สองในด้านเศรษฐกิจโลก

โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่านการกู้เพื่อพัฒนา 5G

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการสัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้เงินทุนมูลค่า 500 ล้านยูโรกับ European Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for Strategic Investments – EFSI) กองทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีเพื่อที่จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวทำการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป

ผลกระทบก้าวต่อไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industrial Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญคือ หลักของ IR คือการนำเอาระบบดิจิตอลมาพัฒนาระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) สร้างความเชื่อมต่อแบบ real-time ให้กับ มนุษย์ เครื่องจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้นำไปสู่กระบวนการการผลิตและการจัดการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต แนวคิดดังกล่าวถูกผลักดันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฏหมายด้าน free flow of data แล้ว

ที่ประชุมยุโรป (European Council) ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ได้รับรองข้อเสนอการอนุมัติให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่งเข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นาย Urve Palo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป​ (ตำแหน่งดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไร้พรมแดนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำธุรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยที่ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปในหกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้นการเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับรัฐสภายุโรปได้ แม้จะมีการคาดการว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูกปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ​ โดยสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ การผ่านวาระด้านพรมแดนของข้อมูลนี้หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายที่บังคับหรือจำกัดบริษัทและองค์กรภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ ที่จะจำกัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควรจะทำการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมด […]

Open Innovation และ Living Lab สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

ลักเซมเบิร์ก จัดทำการศึกษา Third Industrial Revolution Strategy

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS (องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัวการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามของประเทศ หรือ The Third Industrial Revolution Strategy (TIR) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย ที่มุ่งไปสู่การเป็น 4.0 ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลักต่างกันตรงการจัดแบ่งช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แนวคิด TIR มองว่าการปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ำ อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี นำ้มันราคาถูก และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีที่ทำการผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพยุโรปกำลังทำการวางรากฐานสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยมี […]

คณะกรรมาธิการยุโรปลงทุน 6 พันล้านยูโรในงานวิจัยระบบดิจิตัลระหว่างปี 2561-2063

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วงสุดท้ายภายใต้ Horizon 2020 ที่เป็นกลไกส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณกว่า 6 พันล้านยูโรจากงบรวม 30 พันล้านยูโร ไว้สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมในภาค ICT โดยโครงการด้านระบบดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในยุโรปจะเป็นจะเป็นแกนหลักของโครงการด้าน ICT ของ Horizon 2020 โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณกว่า 1.7 พันล้านยูโร การประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ Horizon 2020 ได้ข้อสรุปว่า Horizon 2020 เป็นกลไกการระดมทุนที่มีลักษณะเฉพาะและมีประสิทธิภาพ การส่งใบสมัครเพื่อรับงบประมาณกว่า 100,000 ใบสมัครแสดงให้เห็นถึงการตอบรับในด้านบวกของการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหภาพยุโรปยังต้องลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น กลไก Horizon 2020 ที่เป็นการระดมทุนงบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปจึงจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าว ผ่านการแบ่งสัดส่วนงบประมาณผ่านการระดมทุนครั้งต่อไป (รวม 30 พันล้านเหรียญยูโร) โดยจัดสรร 6 พันล้านยูโรให้กับโครงการด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นวัตกรรม ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐานจนถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ การผลักดันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดิจิทัลหรือ Digitalisation ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจจากภาคการเมืองที่สำคัญในการออกแบบโครงการ Horizon 2020 และจะทำให้ Digitalisation ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการต่าง ๆ […]