Category Electronics

โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่านการกู้เพื่อพัฒนา 5G

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการสัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้เงินทุนมูลค่า 500 ล้านยูโรกับ European Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for Strategic Investments – EFSI) กองทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีเพื่อที่จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวทำการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป

4.o Focus: การพัฒนาระบบตรวจจับสำหรับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ (self-driving car)

ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทที่เกี่ยวกับยานยนต์ต่าง ๆ ทำการทดลองรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self-driving cars) อย่างต่อเนื่อง บริษัท Uber (ให้บริการ App เรียกรถแท็กซี่) ได้ส่งรถขับเคลื่อนเอง (autonomous) ลงทดสอบบนถนนของเมืองซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 59 ที่ผ่านมา โดยที่ไม่ได้ใบอนุญาตจากทางการ Uber อ้างว่าใบอนุญาตดังกล่าวไม่จำเป็นเพราะในรถแต่ละคันมีผู้ขับขี่สำรองที่สามารถเข้าบังคับได้แทนหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ด้วย บริษัท General Motor เองก็มีแผนที่จะทำการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติของตนในเมือง Michigan นอกจากนี้ยังมีการทดสอบแท็กซี่อัตโนมัติในสิงค์โปรโดย nuTonomy รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ เช่น Volvo BMW และ Google ก็ต่างมีแผนที่จะดำเนินการทดสอบเช่นกัน สิ่งที่มีความสำคัญในรถยนต์อัตโนมัติคือความสามารถในการตรวจสอบท้องถนนได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ เพราะในปัจจุบันยังไม่มีระบบใด ๆ ที่สามารถทดแทนสายตา และความสามารถในการประมวลผลโดยสมองของมนุษย์ได้ ระบบที่วิศวกรได้นำมาใช้ในปัจจุบันคือ belt-and-brace ซึ่งมีระบบการตรวจจับโดยเซ็นเซอร์สี่ระบบที่ทำงานแตกต่างกัน ภายใต้หลักการที่ว่าหากระบบหนึ่งพลาดพลั้งในการตรวจจับไป ก็ยังมีอีกสามระบบที่จะสามารถตรวจพบสิ่งกีดขวางบนท้องถนนได้ ซึ่งระบบการตรวจสอบทั้งสี่ได้แก่ กล้องต่าง ๆ เครื่องตรวจสอบ ultrasonic ระบบเรดาร์ […]

ผู้ผลิต Solar Cell ในยุโรปผลักดันมาตรการต่อต้านสินค้าจากจีน

กลุ่มผู้ผลิตแผงโซล่าเซลในยุโรป SolarWorld ได้ทำการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปว่า ผู้ประกอบการจากจีนพยายามที่จะหลบหลีกอัตราภาษีนำเข้าโดยขนสินค้าผ่านประเทศที่สาม ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการได้ทำการจำกัดราคาและจำนวนแผงโซล่าเซล แผ่น Wafer และ Cell จากประเทศจีนที่ถูกนำเข้ามาขายในสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 2013 หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซล ภายใต้ชื่อกลุ่ม Eu ProSun หลังจากข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้ พบว่ามีการนำเข้าแผงโซล่าเซลจากจีนโดยผ่านประเทศที่สาม (เช่น มาเลเซียและไต้หวัน) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับดังกล่าว สินค้าที่หลีกเลี่ยงนี้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการนำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมด  ผู้ตรวจภาษีชาวดัตช์พบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านยูโร กลุ่ม SolarWorld ได้ร้องขอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการยับยั้งการใช้ช่องทางดังกล่าวในการหลีกเลี่ยงภาษีและข้อบังคับ และทำการร้องเรียนในรูปแบบการฟ้องร้องโดยมีกลุ่มผู้ผลิตจากประเทศอิตาลี สเปนและ มอลตา เป็นโจทก์ ในขณะที่กลุ่ม EU ProSun ได้ทำการร้องขอให้คณะกรรมาธิการปรับกระบวนการดำเนินงานบางข้อที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ราคาแผงและอุปกรณ์โซล่าเซลตกต่ำลง ในปัจจุบันคณะกรรมาธิการติดตามและดำเนินการเพื่อสั่งห้ามผู้ประกอบการจากจีน 3 รายนำสินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรปเพราะละเมิดข้อบังคับ อย่างไรก็ตามข้อบังคับดังกล่าวจะหมดอายุในปลายปีนี้ กลุ่มผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปต่างพยายามที่จะผลักดันให้มีการต่ออายุข้อบังคับดังกล่าว ส่วนด้านคณะกรรมาธิการก็มีแผนที่จะทำการจะทำการทบทวนข้อบังคับในช่วงกันยายนของปีนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจทิศทางการดำเนินการต่อไป ที่มา EU solar producers launch new action against […]

REACH และ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

REACH เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการลงทะเบียน ประเมินผล การรับอนุญาตและการกักกันสารเคมี ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2007 เป็นต้นมา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อปริมาณสารที่ถูกนำเข้ามากหรือผลิตขึ้นนั้นมีมากกว่า 1 ตันต่อปีต่อผู้ประกอบการ โดยต้องทำการลงทะเบียนกับ European Chemicals Agency (ECHA) เพื่อเป็นการทำตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ผลิต (manufacture)และผู้จัดหาสินค้า (supplier) จะต้องทำการระบุและควบคุมสารมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะสารที่อยู่ในหมวดหมู่ของ REACH substances of very high concern (SVHC) และ REACH restricted substances. ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำการประเมินในเบื้องต้นและตรวจสอบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามได้ที่นี้ Substances of very high concern (SVHC) ปัจจุบันรายชื่อของสาร SVHC นั้นมีทั้งหมด 151 สารแยกเป็น 38 ชนิดและจะมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา สาร SVHC นั้นเป็นสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สารก่อมะเร็ง – carcinogenic, […]