Category Agriculture

รัฐสภาสหภาพยุโรปลงมติแบนสาร glyphosate ภายในปี 2020

ในขณะที่ประชาชนของสหภาพยุโรปยังดำเนินการจัดทำรายชื่อคัดค้านการใช้สาร glyphosate อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางรัฐสภาสหภาพยุโรปได้ลงมติให้มีการห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชดังกล่าวตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 เป็นต้นไป และจะมีการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกต่อความเห็นในการต่ออายุใบอนุญาตของสาร Glyphosate ในวันที่ 25 ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารของรัฐสภายุโรปได้ตกลงกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า คณะกรรมาธิการยุโรปควร “ใช้มาตรการที่จำเป็นในการงดใช้ สารออกฤทธิ์ glyphosate ในสหภาพยุโรปอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)” มติดังกล่าวได้ถูกนำเสนอโดยพรรคกรีนพรรค GUE / NGL (radical left) พรรค S & D และกลุ่ม Eurosceptic EFDD ได้รับคะแนน 39 ต่อ 9 และจะได้รับการโวตในรัฐสภา Strasbourg สัปดาห์หน้า การลงความเห็นดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อประเทศสมาชิก ที่จะทำการลงความเห็นเพื่ออนุมัติการต่ออายุสารปราบวัชพืชที่มีการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ ในปัจจุบันมีข้อเสนอให้มีการต่ออายุใบอนุญาติของสารดังกล่าวอีก 10 ปี หลายประเทศในสหภาพยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีได้ประกาศจุดยืน ว่าต้องการที่จะลงคะแนนเสียงต่อต้านการต่ออายุสารดังกล่าว ซึ่งส่งให้ความหวังของการต่อใบอนุญาตนั้นริบหรี่ และหากไม่มีข้อตกลงใด […]

กว่าจะมีวันนี้ – เส้นทาง Bio-economy ของเนเธอร์แลนด์

เมื่อกล่าวถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว คนส่วนใหญ่จะคิดถึง กังหันลม ดอกทิวลิบ หรือชีส ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม แต่น้อยคนจะคาดถึงว่าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของเนเธอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจากสหรัฐฯ) ทำเม็ดเงินได้ถึง 80 พันล้านยูโรต่อปีหรือกว่า 3.2 ล้านล้านบาท (เทียบกับไทยที่ได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาทต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 9 ของ GDP มีกิจการที่เกี่ยวข้องกว่า 65,000 กิจการ หรือการจ้างงานกว่าร้อยละ 8 ของตำแหน่งงานทั้งหมดในประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป (ร้อยละ 77) ซึ่งภาพดังกล่าวแตกต่างจากเมื่อ 50 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง ภาคการเกษตรของเนเธอร์แลนด์ในตอนนั้นไม่ต่างจากประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์พัฒนาภาคการเกษตรอย่างไร? ประสบกับปัญหาในด้านไหน? และไทยสามารถเรียนรู้อะไรจากเนเธอร์แลนด์ได้บ้าง? สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมขอชวนท่านผู้อ่านมาร่วม ศึกษาด้วยกัน จุดเริ่มต้น หากมองย้อนกลับไป 50 ปีที่แล้วภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของเนเธอร์แลนด์แทบจะไม่ต่างจากประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันเลย ชาวนาส่วนใหญ่ปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่ต่ำ(low-income crop) ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้แรงงาน เนื้อ นม และปุ๋ย (จากของเสีย) การเก็บเกี่ยวและจัดการต่าง ๆ ใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลัก กำจัดความหิวโหย […]

ไบโออีโคโนมีและสหภาพยุโรป

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของกระทรวง โดยได้กล่าวถึงการดำเนินการไบโออีโคโนมี (หรือ Bioeconomy) ให้เกิดภายใน 5 ปี ผ่านการลงทุนราว 1 ล้านล้านบาท และให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดประกายให้สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำบทความนี้เพื่อรายงานการดำเนินการ Bioeconomy ของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในด้านดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ อะไรคือ Bioeconomy เศรษฐกิจ Bioeconomy ประกอบด้วยการผลิตทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ (renewable biological resource) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาค และพลังงานชีวภาค ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพจากอุตสาหกรรม Biotechonology เศรษฐกิจ bioeconomy นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่จะสร้างโอกาสและคำตอบในปัญหาและความท้าทายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหาสภาพวะอากาศเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปและ Bioeconomy สหภาพยุโรปได้มุ่งพยายามผลักดันเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจ ลดอัตราการปล่อยของเสีย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัดระดับการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร ปลาและการใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนอื่น […]

สหภาพยุโรปตรวจสอบ การร่วมทุนระหว่าง Dow Chemical และ DuPont

คณะกรรมการ Antitrust ของสหภาพยุโรปได้เข้าทำตรวจสอบการเสนอข้อตกลงร่วมทุน (merger) ระหว่างบริษัท Dow Chemical Co. และ DuPont Co. ที่ถูกประกาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพื่อควบคุมราคาเมล็ดพืชและยาฆ่าแมลง คณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงความตั้งใจที่จะตรวจสอบว่าการรวมตัวของบริษัททั้งสองว่าจะนำไปสู่การแข่งขันที่ลดลงในตลาดการค้าเมล็ด ยาฆ่าแมลง และ petrochemical หรือไม่ เพราะข้อเสนอดังกล่าวเป็นการรวมตัวของสองบริษัทใหญ่ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 122 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีการแบ่งทรัพย์สินออกเป็นสามบริษัทหลังจากการรวมบริษัทแล้ว คณะกรรมาธิการเข้าตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าวเพราะคาดว่าเป็นการพยายามจัดการรูปแบบของบริษัทเพื่อเพิ่มสัดส่วนสัมปทานที่บริษัททั้งสองจะได้รับในสหภาพยุโรปรวมการควบคุมราคาสินค้าด้านเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคาเมล็ดและสารเคมีเกษตรกรรมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวนาในสหภาพยุโรป นอกจากนี้คณะกรรมาธิการเห็นว่าหลักฐานที่บริษัททั้งสองนำเสนอ ไม่เพียงพอที่จะลบความสงสัยว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปทำการตรวจสอบข้อเสนอ Merger ที่มีมูลค่าสูงเช่นรูปแบบดังกล่าวบ่อยครั้ง ซึ่งการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอจะถูกยับยั้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทที่ถูกตรวจสอบยังสามารถขายทรัพย์สินหรือทำการปรับรูปแบบการทำการเพื่อให้ผู้ตรวจสอบยอมรับได้ การตรวจสอบดังกล่าวจึงยังไม่แสดงผลทางด้านลบต่อบริษัททั้งสอง จะเห็นได้จากมูลค่าหุ้นของบริษัททั้งสองที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตัวแทนของบริษัททั้งสองได้ทำการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา บริษัททั้งสองได้คาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะถูกตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าว และหวังว่าจะสามารถทำข้อตกลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดประกาศคำตัดสินการตรวจสอบในวันที่ 20 ธันวาคม 59 ด้วยมูลค่าของข้อตกลงที่สูงเป็นพิเศษ จึงมีสำนักงานด้าน Antitrust ในประเทศอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจ และดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าวด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และแคนาดา […]

Google และ FAO ร่วมยกระดับข้อมูลดาวเทียมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กร United Nation Food and Agriculture Organisation (FAO) และ Google ได้ประกาศแผนที่จะทำการร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลก และเป็นส่วนผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาย ใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์กร FAO เห็นว่าจะช่วยให้นักวิจัยหลาย ๆ ประเทศสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในระดับรายละเอียดที่สูง ผ่านข้อมูลจากดาวเทียม และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประเมินปริมาณสารคาร์บอนที่ถูกกักเก็บ อยู่ในพื้นที่ (landscape’s carbon storage capacity) และการวางแผนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ ใน เบื้องต้น ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ภาคป่าไม้ FAO ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศสามารถเริ่มใช้โปรแกรมขององค์กรและ ข้อมูล geospatial data ของ google เพื่อทำแผนที่และจัดแยกหมวดหมู่ (mapping and classification) ได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านการฝึกฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมง FAO ได้กล่าวเน้นว่าประโยชน์ที่ความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาในอนาคตนั้นมหาศาล และอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการควบคุมศัตรูพืช การจัดการน้ำ และจัดการผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยทำความเข้าใจต่อผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ในวงกว้าง และความร่วมมือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมใน โครงการ การร่วมมือกันระหว่าง Google […]

เลบานอน เอธิโอเปีย จับมือ UNIDO สร้างเขตอุตสาหกรรมพิเศษ

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับรัฐบาลเอธิโอเปียจัดการประชุมที่กรุง Addis Ababa เมืองหลวงของเอธิโอเปียเพื่อนำเสนอแผนดำเนินการสร้าง integrated agro-industrial parks การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน จากภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น โดยแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ UNIDO Programme for Country Partnership ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือระดับสูงของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Italian Development Cooperation องค์กร United Nations Development Programme (UNDP) และ United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) และจะมีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการนี้ผ่านที่ประชุม First International Investment Forum ที่จะถูกจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุง […]

รายงานแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทย

รายงานรายงาน Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry จัดทำโดยองค์กร Swedwatch และ Finnwatch ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการและบริษัทต่างๆ ในสวีเดนและฟินแลนด์ โดยได้ทำการตีพิมพ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าว[1] จุดประสงค์ของรายงานดังกล่าวคือ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานและบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยและห่วงอุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน โดยเห็นว่าการรายงานและตรวจสอบดังกล่าวจากประเทศผู้นำเข้า จะสามารถช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในประเทศผู้ผลิตได้ ผู้ศึกษาได้ทำรายงานจากข้อมูลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว 98 คนที่ทำงานให้ 4 บริษัท (6 โรงงาน) ได้แก่ CP Foods Public Company Limited 2 โรงงาน, Laemthong Poultry Co. Ltd. 2 […]

ส่งออกเกษตรไทยได้รับยกเป็นกรณีศึกษาการดำเนินการตามมาตรฐานการนำเข้าสินค้า

องค์การยูนิโดร่วมกับองค์กร NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าประจำปีค.ศ. 2015 ในชื่อรายงาน Meeting Standards, Winning Markets, Trade Standards Compliance 2015 รายงานดังกล่าวเป็นรายงานฉบับที่สองหลังจากฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ไปเมื่อปีค.ศ. 2010 ในรายงานดังกล่าว ประเทศไทยได้รับยกเป็นกรณีศึกษาการใช้ข้อมูลปฏิเสธการนำเข้า (Import rejection data) ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการนำเข้าสินค้า โดยใช้ข้อมูลการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าไทยของตลาดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2002-2010 ผู้ทำรายงานได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ อีกทั้งมีผลการดำเนินตามมาตรฐานการนำเข้าที่แตกต่างกันในหมู่ประเทศดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบอัตราการถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าไทยกับสินค้าของประเทศอื่นๆ แล้ว สินค้าไทยมีผลดำเนินการที่ดีในตลาดอเมริกาและออสเตรเลีย แต่ค่อนข้างแย่ในตลาดญี่ปุ่นและยุโรป กราฟที่ 1.7 ถึง 1.10 แสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าของไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าในตลาดต่างๆ ในกรณีของสหภาพยุโรป (กราฟที่ 1.7) จะเห็นได้ว่าสินค้าไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปี 2002-2004 นั้นสิ่งค้าที่ถูกปฏิเสธมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และปลาและผลิตภัณฑ์เนื้อปลาเป็นสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาสัดส่วนของสินค้าปลาลดลงเป็นอย่างมาก […]

เก็บตก EXPO Milano 2015

งาน World Exposition Milano 2015, Italy หรือเรียกสั้นๆ ว่า งาน Expo Milano 2015 เป็นงานแสดงที่รวบรวมเอาสุดยอดนวัตกรรมและเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงไว้ที่เดียว ภายใต้หัวข้อFeeding the Planet, Energy for Life ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้มีโอกาสไปร่วมและเยี่ยมชมซุ้มงานแสดงของไทย มาเลเซีย UAE คาซัคสถาน ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร จึงได้เก็บบรรยากาศมาฝากผู้อ่าน Thai Pavilion อาคารแสดงประเทศไทยได้นำเสนอแนวคิด “Nourishing and Delighting the World” หรือการเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน มีการนำเสนอศักยภาพด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย และมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม พื้นที่การจัดงานของประเทศไทยแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ HALL A – สุวรรณภูมิ Golden Land HALL […]