Category Germany

เยอรมนีเห็นด้วยที่จะเลิกการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินภายในปี ค.ศ. 2038 โดยมาพร้อมกับมาตรการสำหรับชดเชยราว 40,000 ล้านยูโร (หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท)

ถ่านหินถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโลกร้อน ปัจจุบันแหล่งที่มาของไฟฟ้าในเยอรมนี มากกว่า 1 ใน 3 มาจากถ่านหินและจากปริมาณถ่านหินดังกล่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินประเภทที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด โดยเยอรมนีวางแผนที่จะเลิกใช้ถ่านหินลิกไนต์ โดยคาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งอาจต้องขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะมารองรับด้วย จากสถิติการใช้ถ่านหินลิกไนซ์ในยุโรปของ Eurostat agency ได้เผยว่าเยอรมนีเป็นทั้งผู้ผลิตถ่านหินลิกไนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกและมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของสหภาพยุโรปโดยอยู่ที่ร้อยละ 44 ของปริมาณทั้งหมดของยุโรป ตามมาด้วยโปแลนด์ที่ร้อยละ 16 ในขณะที่เช็กกับกรีกอยู่ที่ร้อยละ 10 บัลแกเรียอยู่ที่ร้อยละ 9 และโรมาเนียที่ร้อยละ 7   ความท้าทายของเป้าหมายดังกล่าวคือ ความกังวลต่อความไม่เพียงพอของปริมาณไฟฟ้า เพราะนอกจากแผนการเลิกใช้ถ่านหินแล้ว เยอรมนียังตั้งมั่นที่จะเลิกใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ด้วย โดยจะเลิกใช้ภายใน 2 ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีได้กล่าวว่า “เยอรมนีจะเป็นประเทศแรกที่สามารถเลิกใช้พลังงานที่มาจากถ่านหินและนิวเคลียร์” โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเริ่มร่างกฎหมายสำหรับการเลิกใช้ถ่านหินภายในเดือนมกราคมนี้และคาดว่าจะผ่านรัฐสภาได้ภายในกลางปี ค.ศ. 2020 นี้ นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดมาตรการในการชดเชยจำนวนกว่า 40,000ล้านยูโร ไว้ด้วยซึ่งจะให้แก่ 4 รัฐที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นรัฐที่มีการขุดถ่านหินลิกไนต์และมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่        1) Saxony – Anhalt 2) Saxony […]

เยอรมันใช้พลังงานทดแทนสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ความท้าทายด้านพลังงานของยุโรปยังสูง

ในครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2561 เยอรมันใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนมากกว่าพลังงานที่มาจากถ่านหิน เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตามความท้าทายของสหภาพยุโรปที่จะทำตามเป้าหมายสนธิสัญญาปารีสยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้เป้าหมายอุณหภูมิไม่เกิน 2 องศาที่ตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานและน้ำของเยอรมนี (BDEW) เมื่อวันอังคาร (10 กรกฎาคม) ที่ผ่านมา พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ น้ำ และก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าของเยอรมนีในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2561 คิดเป็นสัดส่วนถึง 36.3% ในขณะพลังงานไฟฟ้าที่ถ่านหินถูกใช้เพียง 35.1% เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเยอรมัน เพราะ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาระดับเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียนจะเริ่มแซงหน้าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังเกิดขึ้นในระยะเวลาช่วงสั้น ๆ เช่นเป็นบางวันหรือช่วงสัปดาห์ แต่หกเดือนแรกที่ผ่านมาเป็น ครั้งแรกที่การใช้พลังงานจากถ่านหินลดลงต่ำกว่าพลังงานทดแทนเป็นช่วงระยะเวลานานถึงหกเดือนในเยอรมนี และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (พ.ศ. 2560) พลังงานทดแทนถูกใช้เพียง 32.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี และพลังงานจากถ่านหินคิดเป็น 38.5% ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการใช้พลังงานทดแทน (ปีที่ผ่านมายุโรปมีสภาพอากาศค่อนข้างอุ่น) และการบริโภคพลังงานที่ลดลง นอกจากนี้ การลดลงของการใช้ถ่านหินส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของการใช้ถ่านหินหนักหรือแอนทราไซต์ที่มีคาร์บอนหนักในขณะที่การใช้ถ่านลิกไนต์หรือถ่านหินสีน้ำตาล (brown coal) ที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนน้อยที่สุด คงตัวอยู่ในช่วงปี 2560 ถึง 2561 อย่างไรก็ตามการลดลงของการใช้พลังงานถ่านหิน […]

Industry 4.0 Focus: ศูนย์วิจัย Centre for Industrial Productivity (CiP) Darmstadt

Industry Review ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักศูนย์ Centre for industrial Productivity ของมหาวิทยาลัย Darmstadt ซึ่งเป็นหนึ่งใน Cluster ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนี ศูนย์วิจัยและศึกษานวัตกรรมดังกล่าวได้รับงบประมานสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Technical University of Darmstadt และบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ศูนย์ CiP มีความเชี่ยวชาญด้าน Lean technique, Lean Management และการนำหลักการ Lean Principles ไปประยุกต์ใช้ในด้านการควบคุมคุณภาพและการบำรุงอุตสาหกรรม ซึ่งในปีค.ศ. 2016 มีการขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมแนวคิด Industry 4.0 และการ Digitalisation กระบวนการผลิตต่าง ๆ ศูนย์ CiP ได้ทำการฝึกอบรมนักศึกษาและพนักงานอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น inbound raw material process, packaging, […]

จำนวนตัวเลขผู้ประกอบการที่มาแสดงสินค้าในเยอรมันประจำปีค.ศ. 2015

รายงานประจำปีของสมาคม Trade Fair Industry ของเยอรมนี (AUMA) ชี้ให้เห็นว่าในปีค.ศ.  2015 มีจำนวนบริษัทนานาชาติมาร่วมงานนิทรรศการสินค้าในเยอรมนีสูงขึ้นถึงร้อยละ 5 โดยสัดส่วนที่สูงมาจากเอเชียใต้ ตะวันออกและเอเซียกลาง แต่การเติบโตบางส่วนก็มาจากบริษัทสัญชาติยุโรปเช่นกัน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปีค.ศ. 2015 จำนวนบริษัทต่างชาติที่มาร่วมการจัดแสดงสินค้าในนิทรรศการของประเทศเยอรมนีที่มีทั้งหมดกว่า 164 ครั้ง นั้นสูงถึง 101,891 บริษัทซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าในปีที่แล้วกว่าร้อยละ 5.6 โดยบริษัทต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนของบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมการแสดงสินค้าถึงร้อยละ 58.9 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัทที่มาจากประเทศจีนถึงร้อยละ 12 (รวม 12,395 บริษัท) ประเทศเอเซียอื่น ๆ ที่มีการเติบโตของจำนวนบริษัทที่มาร่วมแสดงสินค้าได้แก่ อินเดียรวม 3,190 บริษัท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 10) ในขณะที่มีการลดลองของผู้แสดงสินค้าที่มาจากประเทศไทย (ลดลงร้อยละ 9) และอินโดนิเซีย (ลดลงร้อยละ 4) นอกจากกิจการที่มาจากเอเซียตะวันออกแล้ว ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของบริษัทที่มาจากตะวันออกกลาง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14) อัฟริกา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) และลาตินอเมริกา […]

ความเฉื่อยชาในการปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 ของเยอรมนี (ตอนที่ 2)

ผลกระทบจากความเฉื่อยชาในการปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเยอรมนีเท่านั้น ประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปก็คาดว่าได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศที่ยังมีความชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เช่น สเปนและอิตาลี ประเทศเหล่านี้เสี่ยงที่จะถูกประเทศอื่น ๆ แซงหน้าหากไม่มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยี ส่วนประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ต่ำ เช่น กรีซ และโปรตุเกส การลงทุนในปัจจุบันอาจจะช้าเกินไปแล้ว ที่แล้วที่สุดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของยุโรปจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเยอรมนี เศรษฐกิจเยอรมนีมีสัดส่วนที่ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าประเทศพัฒนาอื่น ๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของผลผลิตมวลรวม (GDP) ทั้งหมดของเยอรมนี ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนดังกล่าวเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น รายงานล่าสุดของบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger และ German Federation of Industries สรุปว่าความล้มเหลวในการลงทุนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่ใช้ดิจิตอลจะมีผลกระทบต่อเยอรมนีในปีค.ศ. 2025 ถึง 220 พันล้านยูโร จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเยอรมันมีความจำเป็นอย่างสูงที่จะต้องผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน broadband ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงกับ Industry 4.0 ในการจัดลำดับพัฒนาการของสมาชิกสหภาพยุโรปในด้าน digitization ครั้งล่าสุดเยอรมนีได้อันดับที่ 9 […]

ธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank เปิดดำเนินการ

ธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB  ซึ่งเป็นองค์กรการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เปิดดำเนินการในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2016 เป็นวันแรก ณ กรุงปักกิ่ง องค์กรดังกล่าวถูกริเริ่ม โดยรัฐบาลจีนในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งมีความประสงค์ในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวมากขึ้น ก่อนหน้านี้ จีนได้เข้าร่วมกับองค์การระดับนานาชาติ เช่น IMF และ ADB แต่ประสบกับความล่าช้าในการดำเนินการ และข้อจำกัดต่างๆ เช่น จีนมีอำนาจในการโหวตเพียงร้อยละ 5.47 ในขณะที่อเมริกาและญี่ปุ่นมีอำนาจในการโหวตรวมกันถึงร้อยละ 26 (ประเทศละร้อยละ 13) ในปีค.ศ. 2014 จีนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งองค์การ AIIB ขึ้นโดยจดทะเบียนลงทุนเป็นจำนวนเงิน 50 – 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้ง (founding member) ขององค์กร ในปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกทั้งหมด 57 ประเทศโดยเป็นสมาชิก […]

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในเยอรมนี (รายงาน)

(รายงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในเยอรมนี) ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 หลายๆ ประเทศในสหภาพยุโรปประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวและติดลบ บริษัทและกิจการต่างๆ ปิดตัวลง ทำให้สัดส่วนประชากรที่ตกงานเพิ่มสูง ส่งผลลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ เช่น สเปน และอิตาลี แม้เศรษฐกิจของเยอรมนีจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติฯ ดังกล่าวเช่นกัน แต่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว อัตราการว่างงานของเยอรมนีในช่วงดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป และเศรษฐกิจเยอรมันกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ปรากฎการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสนใจต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของเยอรมนีเป็น อย่างมาก หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีมีความเข้มแข็งคือการให้ความสำคัญ ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์และเคมีภัณท์ที่เยอรมนีได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการในระดับ นานาชาติ แบรนด์ Made in Germany เปรียบเสมือนตราประทับรับรองสินค้าคุณภาพสูงและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ เยอรมนีได้รับตำแหน่งแชมเปี้ยนการส่งออกระดับโลกถึงหกครั้งในระหว่างปี ค.ศ. 2003 – 2008 ในปี ค.ศ. 2009 เยอรมนีส่งออกเป็นมูลค่าถึง 1,121 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้สุทธิของประเทศ (gross national income) นอกจากนี้เยอรมนียังเน้นพัฒนาและลงทุนเพื่อความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม มีการก่อตั้งสถาบันวิจัยของรัฐมากกว่า 750 สถาบัน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ R&D มากกว่า 500,000 คน […]

เป้าหมาย Green energy ที่ทะเยอทะยานของเยอรมนี

ร่างกฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเยอรมัน อาจจะทำให้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินต้องปิดตัวลงอีก รัฐบาลของนาง แองเจลา เมอร์เคกำลังทำการร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สัดส่วนพลังงานทดแทน และลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยรัฐบาลของนางเมอร์เคมีแผนที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ในวันที่ 3 ธันวาคมที่จะมาถึงนี้ ประเทศเยอรมนีได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราก๊าซเรือนกระจกของตนลงให้ต่ำกว่าปี 1990 ถึงร้อยละ 40 โดยมีผลบังคับภายในปี 2020 นอกจากนี้แล้ว นางเมอร์เคยังได้วางแผนที่จะผลักดันให้สัดส่วนพลังงานทดแทนของเยอรมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 40-45 ภายในปี 2025 และเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 55-60 ภายในปี 2035 เป้าหมายดังกล่าวทะเยอทะยานกว่าเป้าหมายรวมของสหภาพยุโรปที่มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 40 ภายในปี 2030 ที่ได้ทำการประกาศไปเมื่อหนึ่งเดือนที่้แล้ว เป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวส่งผลกดดันต่ออุตสาหกรรมพลังงานของเยอรมนีเป็นอย่างมาก เพราะแม้ว่าในเยอรมนีจะมีการเติบโตในภาคพลังงานสีเขียวที่สูง แต่ในปัจจุบันพลังงานกว่าร้อยละ 50 ของเยอรมนียังมาจากถ่านหินอยู่ หากร่างกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้ บริษัทพลังงานไฟฟ้าในเยอรมันจะต้องลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงถึง 22 ล้านตันภายในปี 2020 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะลดจะถูกแบ่งให้สามบริษัทพลังงานหลัก ได้แก่ RWE E.ON และ Vattenfall ซึ่งทั้งสามบริษัทจะอาจจะต้องทำการปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินของตนเพิ่มรวมกันทั้งหมด 8 แห่ง  ทั้งที่ก่อนหน้านี้เยอรมันได้ทำการวางแผนปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินไปแล้วกว่า 50 แห่ง แต่คาดว่ารัฐบาลเยอรมันน่าจะให้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบทำการต่อรองในด้านต่างๆ เช่นอัตราค่าชดเชยที่พึงจะได้รับในกรณีต้องปิดโรงงานไฟฟ้า […]

ก้าวต่อไปของเยอรมนี – High-Tech Strategy (HTS)

รัฐบาลเยอรมันได้ทำการเปิดตัวนโยบาย High-Tech Strategy (HTS) เพื่อทำการผลักดันการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างภาควิจัยและเศรษฐกิจ (การค้า) เมื่อวันที่ 3 กันยา 2014 ที่ผ่านมา นโยบายนี้ตั้งอยู่บนหลักการทั้งหมดห้าข้อด้วยกัน 1. Priority tasks for the future: ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ High-tech ที่มีความสำคัญเชิงนวัฒกรรมได้แก่ Digital economy and society, sustainable economics and energy, Innovative workplace, Healthy Life, Intelligent Mobility, and Civil Security. 2. Better Transfer: รัฐบาลจะสร้างยุทธศาสตร์ high-tech และมาตรการต่างๆ ที่จะยกระดับโครงข่ายด้านความรู้และธุรกิจในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงความเข้่มแข็งที่มีอยู่เดิม และสร้างรูปแบบการประสานงานในรูปแบบใหม่ 3. Higher innovation dynamics: นโยบายนี้จะสร้างความเข้มแข็งความ dynamics […]

MEDTEC Europe งานแสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2014

MEDTEC เป็นงานแสดงสินค้าและงานสัมนาชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของยุโรป ซึ่งจะมีบริษัทที่เข้าร่วมกว่า 900 บริษัท โดยหัวข้อหลักของงานสัมนาในปีนี้เกี่ยวกับการใช้วัสดุนวัฒกรรม (innovative material) การพัฒนาสินค้า และขั้นตอนการพัฒนาการผลิต โดยบริษัท Evonik Industries จะทำการสาธิตการใช้ customised plastics ในอุตสาหกรรมการแพทย์ งาน MECTEC จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2014 ที่เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน โดยพื้นที่การจัดแสดงจะมีมากกว่า 36,000 ตารางเมตร งานแสดงสินค้านี้ถึงว่าเป็นงานชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลก แต่ละปีมีบริษัทที่เข้าร่วมการสัมนาจาก 60 กว่าประเทศ โดยในปีนี้จะมีงานแสดงสินค้า cross-industrial component supplier หรือ SÜDTEC ที่เน้นแสดงสินค้าที่มาจากเยอรมันตอนใต้ร่วมแสดงด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.medteceurope.com