Category Economic

การประชุม Vienna Investment Conference โดย UNIDO

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับสถาบัน Kiel Institute for World Economy จัดการประชุมด้านการลงทุนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559 การประชุมดังกล่าวจะมุ่งอภิปรายแนวโน้มด้านการลงทุนในปัจจุบันและแนวทางการลงทุนระดับนานาชาติในอนาคตที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและนักวิจัย รวมทั้งผู้ว่าแผนนโยบายและผู้ดำเนินการระดับสูงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการลงทุน Foreign direct investments (FDI) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทและกิจการระดับนานาชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและเป็นกำลังในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่สำคัญ FDI ได้รับความสนใจจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็น emerging economy เพราะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินทุนที่ถูกอัดฉีด เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเจ้าบ้าน ในการประชุมดังกล่าวจะมีการจัด panel discussion โดยมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศระดับโลก และจะมีการจัดการประชุมทางวิชาการที่อภิปรายเกี่ยวกับการทำวิจัยนโยบายประยุกต์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ website ขององค์การ UNIDO   ที่มา http://www.unido.org//news/press/vienna-investment-co.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=188a8e54518a36748374016b0448f03b  

ผล Stress test ของธนาคารในสหภาพยุโรป 2016

เมื่อวันที่ 30 กค. 2559 ที่ผ่านมาธนาคารยุโรปได้ประกาศผลการตรวจสอบ Stress test ของธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ที่แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนั้นธนาคารในสหภาพยุโรปอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลที่ได้การตรวจสอบครั้งก่อน (เมื่อปีพ.ศ. 2557) อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าธนาคารในไอร์แลนด์และอิตาลีในบ้างเห็นยังประสบปัญหาอยู่ การตรวจสอบดังกล่าวใช้ตัวชี้วัดเป็นอัตรา capital ratio และประเมินผลกระทบต่ออัตราดังกล่าวในกรณีต่าง ๆ การตรวจสอบพบว่าค่าอัตรา capital ratio ของธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปนั้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ 12.6 และร้อยละ 9.2 ซึ่งสูงกว่าการประเมินครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 11.1 และ 7.6 นอกจากนี้ยังไม่มีธนาคารในประเทศใดที่มีอัตราดังกล่าวต่ำติดลบ (สถานะระบบล้มละลาย) ในการประเมินครั้งนี้ธนาคารทั้งหมด มีอัตรา capital ratio สูงกว่าร้อยละ 5.5 ทั้งสิ้น  มีเพียงสองธนาคาร ที่มีอัตราดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ Monte dei Paschi ของอิตาลี (เป็นธนาคารเดียวที่มีอัตราต่ำถึงร้อยละ -2.4) และ Allied Irish ของไอร์แลนด์ (ร้อยละ […]

เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

Circular economy (PDF) บทนำ เศรษฐกิจคือ “งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน”[1] ซึ่งตามคำนิยามแล้วเศรษฐกิจในความหมายดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (one-way consumption) ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อนำมาจ่ายแจก จำหน่าย และมาใช้ประโยชน์ กรอบดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียหรือกากที่เกิดขึ้นจากการบริโภค หรือการนำกากและของเสียมาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอีกครั้ง รูปแบบเศรษฐกิจที่ได้กล่าวถึงคงจะดำเนินต่อไป หากข้อจำกัดในด้านปริมาณทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการบริโภคไม่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ของเสียเป็นพิษ และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นไปในปัจจุบัน รูปที่ 1 แผนผังเศรษฐกิจที่ใช้ใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (one-way consumption) หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจที่คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียที่ต่ำที่สุด ซึ่งตามความหมายนี้แล้วระบบเศรษฐกิจที่มีความหมุนเวียนจะมีคุณสมบัติที่สามารถพื้นคืนและกลับสู่สภาพเดิม และสามารถคงภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด รูปที่ 2 แผนผังเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ (natural capital) ผ่านการจัดการ ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด […]

ตัวชี้วัดด้านการผลิต PMI ของ Eurozone สูงสุดในรอบหกเดือน

ค่าตัวชี้วัด Manufacturing PMI ของเขต Eurozone ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีค่าสูงที่สุดในรอบหกเดือนนี้ โดยอยู่ที่ 52.8 เมื่อเทียบกับ 51.5 ในเดือนพค. ทุกประเทศในเขตยูโรมีการเติบโตในด้านการผลิต ยกเว้นฝรั่งเศส ซึ่งนับว่าเป็นสัญญานที่ดีของสหภาพยุโรป เพราะแม้แต่ประเทศกรีซก็ยังมีค่า PMI ที่สูงกว่า 50 ภาวะเงินฝืด(Deflation) ช่วยลดต้นทุนและราคาสินค้าลง นาย Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทวิเคราห์เศรษฐกิจ Markit กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดดังกล่าวว่า สหภาพยุโรปมีการเติบโตที่เข้มแข็งในปีนี้ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการเติบโตที่ต่อเนื่องในช่วงต่อไป ค่าตัวชี้วัดดังกล่าวของแต่ละรายประเทศในเขตยูโรมีดังนี้ ค่าตัวชี้วัดด้านการผลิต PMI  เยอรมนี 54.5 (สูงที่สุดในรอบ 28 เดือน): สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเติบโตในด้าน output และการสร้างกิจการใหม่ ๆ อัตราการสร้างงานใหม่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2012.  ออสเตรีย 54.5 (สูงที่สุดในรอบ 61 เดือน): อัตราการสร้างงานและกิจกรรมการซื้อขายสูงที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 มีการขยายการผลิตอย่างรวดเร็ว อิตาลี 53.5 (สูงที่สุดในรอบ 2 […]

FTA ระหว่าง EU และ ญี่ปุ่นส่งผลดีมากกว่า TTIP

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้เริ่มทำการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 หากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงได้ สัญญาการค้าเสรีนี้จะเป็นข้อตกลงที่มีศักยภาพที่สูง คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่า ข้อตกลงระหว่างทั้งสองเขตเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งมากกว่าผลจาก TTIP (ข้อตกลงการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งนาย Petr Ježek สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานของคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ทำการเดินทางยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการหารือ ก็ได้กล่าวว่าหากถึงมองที่ผลที่ได้รับในด้าน GDP แล้ว FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั้นมีความสำคัญมากกว่า TTIP ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับสองของสหภาพยุโรปในเอเชีย รองจากจีน สหภาพยุโรปส่งออกเครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคม ผลิตภัณฑ์สารเคมี และสินค้ากสิกรรมสู่ญี่ปุ่น ส่วนสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งเข้าสหภาพยุโรปได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคมและสินค้าเคมีภัณฑ์ ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการส่งออกของสหภาพยุโรร้อยละ 32.7 และการส่งออกของญี่ปุ่นร้อยละ 23.5 จากการประเมินการของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป การเจรจาข้อตกลงดังกล่าวใช้เวลามานานกว่า 3 ปีแล้ว มีการพบปะระหว่างทั้งสองฝ่ายถึง 16 ครั้ง การเจรจาครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่กรุงบรัสเซลส์ แม้ว่าผู้นำด้านการเมืองของญี่ปุ่น สหภาพยุโรป […]

สหภาพยุโรปมุ่งสู่ Collaborative Economy

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนำเสนอแนวทางและข้อแนะนำที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค กิจการ และสถาบันของรัฐในการร่วมสร้างเศรษฐกิจ Collaborative Economy เศรษฐกิจ Collaborative Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำเสนอผลิตภันณ์และการให้ บริการผ่านพลาทฟอรม์อินเตอร์เนต รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าวสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ให้กับกิจการทุกขนาดและหลากลายรูปแบบทั้งแต่การแบ่งเช่าที่อยู่อาศัย การแชร์ค่าเดินทางจากการใช้รถยนต์ ไปจนถึงการให้บริการต่าง ๆ รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าวมีหลากหลายชื่อเรียก อาทิเช่น Sharing Economy หรือ peer-to-peer economy หรือ demand economy รายงานดังกล่าวของคณะกรรมาธิการฯ ได้พยายามระบุคำจำกัดความกว้าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจที่มีพื้นฐานจากการซื้อขายระหว่างบุคคล (transaction between peers) ที่มีกิจกรรมผ่าน collaborative platforms ที่มีพื้นที่การค้าที่เปิด (open marketplace) สำหรับการใช้งานชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผลิตภันฐ์หรือการให้บริการก็ตาม การซื้อขายดังกล่าวอาจจะไม่มีการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ และสามารถสร้างกำไรหรือไม่ก็ตาม ในปัจจุบันเศรษฐกิจดังกล่าวเติบ โตอย่างรวดเร็ว รายได้รวมก่อนหักภาษีในสหภาพยุโรปจาก collaborative platform คาดว่าสูงถึง 28 พันล้านยูโรในปีค.ศ. 2015 […]

อัตราการจ้างงานในออสเตรียเพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนจ้างงานของคนสัญชาติออสเตรียต่ำลง

ตำแหน่งงานในออสเตรียในช่วงปีค.ศ. 2013-2015 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 43,000 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 4.148 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตามจำนวนชาวออสเตรียได้รับการจ้างงานตกลง 26,700 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 3.591 ล้านคน จากข้อมูลของ Statistik Austria ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจ้างงานชาวต่างชาติที่สูงขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลด้านสถิติอื่น ๆ ของ Vienna Business Agency เช่น จำนวนบริษัทข้ามชาติกว่า 175 บริษัททำการย้ายฐานมาที่ออสเตรียในปีค.ศ. 2015 โดยบริษัทส่วนใหญ่จัดตั้งในเขตกรุงเวียนนาตามด้วย รัฐ Carinthia (36) Salzburg (25) Tyrol (20) และ Lower Austria (18) การเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มว่าการเพิ่มขึ้นของบริษัทข้ามชาติอาจจะเพิ่มการจ้างงานในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการจ้างงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้งนี้อาจะมาจากหลายหลากประการ อาทิ เช่น qualification ที่เหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ภาษา เป็นต้น ที่มาของข้อมูล – http://www.friedlnews.com/article/175-international-businesses-relocated-to-vienna http://www.friedlnews.com/article/austrias-employment-up-in-2013-2015-domestic-employees-count-down

ออสเตรียเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ-การค้ากับศรีลังกาและอินเดีย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐออสเตรียนาย Heinz Fishcher ได้เปิดสำนักงานตอนรับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีศรีลังกานาย Maithripala Sirisena หนึ่งในประเด็นที่ทั้งสองได้สนทนากันคือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างออสเตรียและศรีลังกา ประธานาธิบดี Sirisena กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลปัจจุบันว่า ต้องการจะสร้างความสมานฉันทระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของศรีลังกาหลังจากที่ประเทศต้องประสบกับการก่อการร้ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 26 ปี โดยหวังว่าออสเตรียจะเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือรัฐบาล ที่ปัจจุบันมีเป้าหมายมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศและการสร้างงานในภาคส่วนดังกล่าว นาย Fishcher ได้กล่าวแสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดำเนินของรัฐบาลศรีลังกา และแสดงความชื่นชมรัฐบาลศรีลังกาที่ยืนหยัดปกป้องพุทธศาสนานิกายเถรวาท หลังจากการพบปะดังกล่าวไม่กี่วัน คณะนักธุรกิจชาวออสเตรียกว่า 50 บริษัท นำโดยประธานาธิบดีด้านเศรษฐกิจของออสเตรียนาย Karlheinz Kopf และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรียนาย Sebastian Kurz ก็เดินทางกลับมาจากการไปโปรโมตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและธุระกิจของออสเตรียในประเทศอินเดีย ในปัจจุบันมีบริษัทสัญชาติออสเตรียเข้าไปดำเนินการในอินเดียกว่า 500 บริษัท โดยมี 130 บริษัทที่มีสาขาย่อยตั้งอยู่ในอินเดีย หนึ่งในกิจกรรมของคณะคือการจัด India-Austrian Bussiness Forum (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) ที่มุ่งสร้างโอกาสในการพบปะและทำธุรกิจร่วมกันระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพบปะระหว่างนาย […]

ออสเตรียยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ

แม้ว่าออสเตรียจะถูกลดคะแนนในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย 2 สถาบันการเงิน Standard & Poor’s และ Fitch จาก AAA เป็น AA+ และมีแนวโน้มว่าสถาบันการเงิน Moody จะทำการลดอันดับออสเตรียลงไปด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้นออสเตรียยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นๆ ของโลกอยู่ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงอาจจะมาจากโครงสร้างทางการเงินของประเทศที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรียที่ต่ำ แต่ในด้านความเสี่ยงในการลงทุนออสเตรียยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ อัตราการ Roll-over-Ratio หรือความเสี่ยงใน refinance ของออสเตรียอยู่ที่ 5.4 ซึ่งต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมนี (6.2) ฝรั่งเศส (14) และเนเธอร์แลนด์ (10) แหล่งข่าว – wirtschaftsblatt.at (15 Jan 2016)

รายงาน ESCAP เสนอให้ประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิกกระตุ้นตลาดในประเทศ

วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2016 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ ESCAP ได้เผยแพร่รายงานด้านเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2015 (Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015: Year-end Update) ผลการศึกษาของรายงานพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2015 อยู่ที่ร้อยละ 4.5 ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา และคาดว่าอัตราการเติบโตในปี 2016 จะอยู่ที่ร้อยละ 5 สาเหตุของการถดถอยดังกล่าวมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการอ่อนตัวของ productivity growth ในภูมิภาค นอกจากนี้การลดอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินไม่ส่งผลต่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศเท่าที่ควร และยังมีการกระจุกตัวของผลประโยชน์ที่ได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ (non-inclusive) สภาพเศรษฐกิจเหล่านี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (inclusive) เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานและขยายผลการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน […]