Author Archives: Peraphan

UNIDO- บังคลาเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

ธากา 4 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และโครงการ Access to Information Programme (a2i) ภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตแรงงานของบังกลาเทศ นาง René Van Berkel ผู้แทนระดับภูมิภาคของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า Industry ‘Industry 4.0 เป็นโอกาสการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิตอลเช่น blockchain, virtual reality และปัญญาประดิษฐ์  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหน้าเช่นการพิมพ์ 3 มิติและนาโนเทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่กำหนดได้ ภายใต้ต้นทุนระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระหว่างการประชุม  นาย Nurul Majod Humayun รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้เปิดตัวรายงานล่าสุดของ a2i  ในชื่อ  ‘Future Skills: Finding Emerging Occupations to Tackle the […]

แนวทางร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0

ลอนดอน, 24 กรกฎาคม 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมในการประชุมของ Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) เพื่อหารือแนวทางที่องค์กรระหว่างประเทศจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างความตระหนักถึงเศรษฐกิจดิจิทัล นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento ผู้อำนวยการแผนกการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO ได้เน้นบทบาทและหน้าที่ของ UNIDO ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานใหม่ และการรวบรวมประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือแนวทางในการผลักดันที่ดี “ อุตสาหกรรม 4.0 กำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้” การประชุมดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 12 องค์กรเข้าร่วม รวมถึงสหภาพแอฟริกา, อาเซียน, OECD และ World Economic Forum ซึ่งทุกคนเห็นพ้องว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการลดการแบ่งแยกดิจิตอล หรือ Digital divide ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเชิงเทคนิค (อาทิความสามารถในการสร้างและการใช้นวัตกรรมใน ICT) องค์การ International Telecommunication Union เน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการพัฒนาและความกลมกลืนของมาตรฐานสากลซึ่งสำรวจความพร้อมขององค์กรสำหรับอุตสาหกรรม […]

UNIDO-NEC ร่วมพัฒนาระบบ ICT เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 27 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ครั้งที่เจ็ด (TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ บริษัทNEC Corporation (NEC) ได้ตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติโลก เพื่อพัฒนาข้อมูลและโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) โดยมี นายฮิโรชิ คุนิโยะชิ รองผู้จัดการทั่วไปของ UNIDO และรองประธานบริหาร NEC นายโทชิยะ มัทสุกิ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ICT สำหรับ ISID ตาม MOU ดังกล่าว องค์กร UNIDO และ NEC จะร่วมกันสร้างโครงการเพื่อใช้ ICT ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดหาเงินทุนและโครงการพัฒนาระดับนานาชาติ นางสาวอายะ โยชิดะผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าว “ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIDO และ […]

UNIDO จับมือญี่ปุ่นผลักดันนวัตกรรมในแอฟริกา

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 29 สิงหาคม 2562 – ในระหว่างการประชุมนานาชาติครั้งที่เจ็ดว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกา (TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) iส่งเสริมนวัตกรรมแอฟริกัน งานนี้จัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมหารือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบพลังงานหมุนเวียนมินิกริด พลังงานไฮโดรเจนจากความร้อนใต้พิภพ และบทบาทของญี่ปุ่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพอลล่า อิงเบรีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรวันดา ได้กล่าวต่อที่ประชม “ ปัจจุบันรัฐบาลรวันดามุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ผลักดันนวัตกรรมและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างก้าวกระโดด” นายฮิโรชิ คูนิโยชิ รองผู้อำนวยการทั่วไปของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุม “ นวัตกรรมที่สร้างในท้องถิ่นของแอฟริกาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของแอฟริกาไปแล้วในระดับหนึ่ง UNIDO เชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในด้านพลังงานที่ยั่งยืนจะยังคงมีความสำคัญในช่วงต่อไป ในระหว่างการประชุม องค์การ UNIDO และ MINICT ได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่อไป ผ่านโครงการพัฒนาขนาดเล็กในรวันดา ที่จะนำไปสู่โครงการพลังงานสะอาด Low Carbon Low Emission Clean Energy Programme (LCET) ของ UNIDO […]

UNIDO-FAO เปิดตัวโครงการสร้างงานให้เยาวชนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแอฟริกา

โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น 29 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกาครั้งที่เจ็ด(TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพแอฟริกา (AU) พร้อมด้วยพันธมิตรจำนวนมาก ได้เปิดตัว ‘โครงการสำคัญเพื่อเร่งการจ้างงานเยาวชนในภาคเกษตรและธุรกิจการเกษตรในแอฟริกา’ ทวีปแอฟริกามีประชากรอายุโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในโลก โดยมีคนหนุ่มสาวกว่า 600 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีศักยภาพที่สำคัญสำหรับการจ้างงานในภาคเกษตรและการแปรรูปเกษตร ขับเคลื่อนโดยความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในภาคอาหารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้มีโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ผลิต ตามหลักการของความร่วมมือ South – Southและ Triangular Cooperation โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ผ่านการสร้างงานและโอกาสสำหรับเยาวชนในแอฟริกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการพัฒนาความสามารถและการแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนทางการเกษตรที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ชนบท และการพัฒนาที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน “ เมื่อเราพูดถึงศักยภาพด้านต้นทุนบุคลากรในแอฟริกาแล้ว เรากำลังกล่าวถึงคนหนุ่มสาวเป็นพิเศษ” ผู้อำนวยการ FAO กล่าวต่อที่ประชุม “ ธุรกิจการเกษตรของแอฟริกาคาดว่าจะสร้างตลาดมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 และการเกษตรและธุรกิจการเกษตรมีศักยภาพที่สูงในการรับมือกับปัญหาการว่างงานของเยาวชน” การเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของคนหนุ่มสาวในการคิดค้นและเปิดตัวธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้เชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยเข้ากับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

รายงาน UNIDO ‘ปลดล็อคศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ ประเทศกำลังพัฒนา ‘

กรุงจากาตาร์, 28 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ได้นำเสนอรายงาน ‘ปลดล็อคศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ ประเทศกำลังพัฒนา ‘ ต่อที่ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง รายงานดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวข้อหลักและข้อเสนอแนะของการประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มุ่งจัดการกับความท้าทายและโอกาส ที่จะมาจากการพัฒนาดังกล่าว พร้อมเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) เพื่อผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด นาย Doddy Rahadi ผู้อำนวยการศูนย์ Resilience, Regional and International Industrial Access กระทรวงอุตสาหกรรมกว่าต่อที่ประชุม “ อุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผลกระทบต่อสถาบันและการกำกับดูแล เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไป และศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะนำมาซึ่งอุปสรรคใหม่ ๆ ในการเข้าสู่ตลาด ในทุกภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอินโดนิเซียได้เตรียมทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 และมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการร่วมมือกับประเทศผู้บุกเบิกและศูนย์กลางระดับโลกเช่น Hannover Messe นาง Olga Memedovic หัวหน้าและรองผู้อำนวยการของ UNIDO กรมการค้าการลงทุนและนวัตกรรมกล่าว […]

UNIDO ช่วยบราซิลดำเนินการตาม Montreal Protocol

ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูง นอกจากการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอความร้อนที่ถูกผลิตในกระบวนการให้ความเย็นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้สารให้ความเย็นหรือ refrigerant gases ที่แม้จะปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บแบบวงจรปิด (closed circuit) แต่หากสารเหล่านี้ถูกปล่อยหรือรั่วไหล เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง การให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ และการนำไปทิ้งโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว สารความเย็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบให้กับชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาโลกร้อนได้ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มีการใช้ Chloroflurocarbons หรือ CFC และ Hydrochrofluorocarbon (HCFC) เป็นสารให้ความเย็น สารเคมีทั้งสองตัวนี้กำลังถูกลดการใช้ลงตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สารพิธี Montreal Protocol เพราะพบว่าสารทั้งสองตัวส่งผลกระทบด้านลบต่อชั้นโอโซนของโลก แต่การดำเนินการดังกล่าวพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้สาร hydrofluorocarbon (HFC) แทน แม้ว่าสาร HFC จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ให้ความร้อน แต่ สาร HFC นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมากกว่า CO2 หลายพันเท่าตัว จากการปรับสารพิธี Montreal Protocol ผ่าน Kigali Amendment ที่เริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2019 […]

Toronto Sidewalk เมืองอัจฉริยะ

โครงการ Sidewalk Toronto เป็นโครงการนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีนำสมัยด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเมือง โครงการพัฒนาเมืองดังกล่าวดำเนินการโดย Sidewalk Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Google ในพื้นที่ Quayside เมืองโตรอนโต้ แคนาดา ริเริ่มในปีค.ศ. 2017 จากการชนะการประมูล โดย Sidewalk Lab ในเบื้องต้นมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบผสมในรูปแบบใหม่ที่เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบ ที่มุ่งให้ความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก มีการวางแผนโครงการนำร่องประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการย้ายสำนักงานของ Google เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นสิบเอ็ดประเภท ได้แก่ การคมนาคม – การวางแผนการใช้พื้นที่คมนาคมที่รถสามารถใช้ร่วมกับการปั่นจักรยานและการเดินได้ พื้นที่สาธารณะ ออกแบบพื้นที่เมืองที่กระตุ้นกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้สอยได้จริงและรื่นรมณ์ในการใช้ อาคาร ที่มีความเป็นอัจฉริยะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเปลี่ยนผันการใช้สอย บริการชุมชนและเมือง ที่เชื่อมต่อผู้คนอย่างง่ายดายผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ที่ยกระดับการสื่อสารและมอบอำนาจให้กับชุมชน ความยั่งยืน สร้างชุมชน climate positive ที่สามารถดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศได้ (carbon negative) Digital Platform การสร้าง Digital layer […]

รู้จักโครงข่าย SDSN

โครงข่าย UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ค.ศ. 2012 ภายใต้ความดูแลของเลขาธิการสหประชาชาติ โครงข่ายดังกล่าวทำหน้าที่ผลักดันผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อทำการโปรโมตแนวทางการดำเนินการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งการดำเนินการตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) โครงข่ายดังกล่าวมุ่งดำเนินการเพื่อเร่งการเรียนรู้ และโปรโมตการดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อจัดการความท้าทายที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก SDSN ดำเนินการร่วมกับองค์การต่าง ๆ ของสหประชาชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ภาคเอกชนและสังคม รูปแบบและโครงสร้างของ SDSN ถูกสร้างเพื่อดึงดูดให้ผู้นำจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีความหลายหลายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย โดยมี SDSN Leadership Council เป็นกลไกขององค์การในการดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินการต่างของ SDSN นั้นมีประเทศสมาชิกหรือกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็นกลไกขับเคลื่อน และมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ หรือ Thematic Networks เพื่อดำเนินการเฉพาะทาง โครงการที่น่าสนใจของ SDSN ได้แก่ […]

10 เทคโนโลยียั่งยืนที่จะยกระดับการผลิตอาหารของโลก

แม้ว่าในหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น จะเข้าสู่แนวโน้มการลดลงของประชากร แต่ในภาพรวมประชากรของโลกยังจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ คาดว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มไปที่ 10 พันล้านคน ภายในปีค.ศ. 2050 หนึ่งในความท้าทายของแนวโน้มดังกล่าว คือ การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ องค์การ World Resources Institute ได้ทำการตีพิมพ์รายงาน Creating a Sustainable Food Future รวมกับธนาคารโลก UN-Environment Programme และ UN Development Program เพื่อเสนอ 22 มาตรการ เพื่อจัดการด้านอาหาร มาตรการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดได้แก่ การลดอุปสงค์หรือ Demand ให้โตช้าลง เพิ่มปริมาณการผลิตอาหารโดยไม่เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก เพิ่มอุปทานหรือ Supply ของปลา ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม และ ปกป้องและฟื้นคืนระบบนิเวศทางธรรมชาติ มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างปริมาณอาหารที่โลกสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน และความต้องการที่คาดว่าจะมาถึงในปีค.ศ. 2050 โดยหลีกเลี่ยงการเปิดพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบอาหารให้สอดคล้องกับระดับที่กำหนดโดยข้อตกลงปารีส รูปที่ 1  25 มาตรการ นำเสนอโดย รายงาน […]