Author Archives: Peraphan

Digital Geneva Convention เส้นทางสู่โลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย

  ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-we-urgently-need-a-digital-geneva-convention บทความจาก World Economic Forum ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการกระบวนการร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือ Digital Geneva Convention ซึ่งมีความคล้ายกับ Geneva Convention หรือ อนุสัญญาเจนีวา ที่ประกอบด้วยสนธิสัญญาสี่ฉบับ และพิธีสารสามฉบับที่วางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เป็นเหยื่อของสงครามอย่างมีมนุษยธรรม จากการรายงานของ WEF พบว่าศักยภาพทางการยุทโธปกรณ์ในปัจจุบันนั้นไม่จำกัดอยู่เพียงความสามารถในการทหารเท่านั้น มีรัฐบาลของสามสิบกว่าประเทศทั่วโลกที่ได้ยอมรับว่ารัฐบาลของตนมีความสามารถในการรบทางด้านไซเบอร์ (offensive cyber capability) ซึ่งอาวุธไซเบอร์เหล่านี้สามารถอำพรางได้ง่ายกว่าอาวุธทั่วไป และยังยังยากต่อการระบุตำแหน่งและทำการติดตามอีกด้วย ประเด็นดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าตัวเลขที่แท้จริงของจำนวนรัฐบาลที่มีศักยภาพในด้านดังกล่าวจึงน่าจะสูงกว่าที่รายงาน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นาย  Kajan Ciglic ผู้อำนวยการนโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตของรัฐประจำบริษัทไมโครซอฟท์ได้แสดงความคิดเห็น ผ่านการรวมรวมบทความภายใต้หัวข้อง Our Common Digital Future จัดทำโดยสำนักงานวิจัย Observer Research Foundation’s ว่าความลำบากในการระบุที่มาของการโจมตี cyber attack ทำให้รัฐต่าง ๆ สามารถทำการวิจัยในด้านดังกล่าวอย่างลับ ๆ และทำการโจมตีเพื่อทดสอบศักยภาพของตนโดยไม่เปิดเผย นอกจากนี้การแข่งขันศักยภาพของ cyber arm race […]

สหภาพยุโรปพอใจกับความคืบหน้าโครงการ Human Brain Project

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีพ. ศ. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ Human Brain Project (HBP) ที่เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพที่สูงของสหภาพยุโรปในการผลักดันความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของ Internet of Thing ทีมตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่าโครงการ HBP กำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย คาดว่าจะมีการมุ่งเน้นเพิ่มเติมในขั้นต่อไปในการใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและการแพทย์ทางสมองต่อไป

อัตราการว่างงานในยูโรโซนต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิบปี

สำนักงานสถิติประจำสหภาพยุโรปหรือ Eurostat รายงานอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลตามฤดูกาลในยูโรโซน (EA19) ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 8.7% และสำหรับประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3%
อัตราดังกล่าวแสดงถึงเสถียรภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันในปีพ.ศ. 2559 (9.7%) อัตราดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2552 อัตราการว่างงานของประเทศใน EU28 อยู่ที่ 7.3% ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งก็ลดลงจาก 8.2% ในเดือนธันวาคม 2559 และนับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดสำหรับกลุ่ม EU28 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

สามองค์การด้านการพัฒนาร่วมวางกรอบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สามองค์การด้านการพัฒนา ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ร่วมมือสร้างกรอบการทำงานใหม่ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ eco-industrial parks (EIPs) และสร้างความเข้าใจร่วมกัน (common understanding) ในการส่งเสริมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติกสำหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่หมุนเวียนมากขึ้น (Circular Economy)

นโยบายงดนำเข้าขยะจีน กระทบอุตสาหกรรมขยะโลก

หลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากจีนจะเป็นตลาดแรงงานราคาย่อมเยาของโลกแล้ว จีนยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะหมุนเวียนหรือ recycle waste จากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย แต่หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามนำเข้าขยะ 24 ชนิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งพลาสติกและกระดาษ รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับท่าทีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

เกาะติดการประชุมเศรษฐกิจโลก 2018 ที่เดวอส

การประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 23 มกราคมที่เมืองเดวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์นี้

การประชุมดังกล่าวจัดโดยองค์กรเพื่อการกุศลสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ WEF ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา การจัดการประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปีดังกล่าว ดึงดูดผู้เข้าร่วมระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 2.500 คนทั้งจากภาคธุรกิจ นักการเมืองระดับนานาชาติ นักเศรษฐศาสตร์ และสื่อมาร่วมประชุม ณ เมืองเดวอส

สหภาพยุโรปต้องปรับเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน ตามต้นทุนที่ลดลง

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มที่จะลดลงทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ ตามการประมาณการของสมาคมพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Association – IRENA) ผ่านรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา แต่สัดส่วนหลักของการเติบโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมน่าจะเกิดขึ้นภายนอกยุโรป เนื่องจากนโยบายการผลัดดันด้านดังกล่าวที่ล้าหลัง

มาตรการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใน EU

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เสนอร่างกฏหมายใหม่ และดำเนินการให้บริษัทและกิจการในสหภาพยุโรป สามารถทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ของกิจการและผู้บริโภค ในทางทฤษฎีนั้น หลักการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเป็นอิสรภาพหรือ freedom of good and movement ใน Single Market อย่างสหภาพยุโรปช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีอุปสรรคใด ส่งผลให้ทั้งบริษัทและผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นบริษัทและกิจการต่าง ๆ มักเผชิญกับอุปสรรคความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ล่าสุด ได้มีการศึกษาในเรื่อง The Costs of Non-Europe in the Single Market ที่แสดงให้เห็นว่าการลดอุปสรรคทางการค้า อาจทำให้การค้าภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 100 พันล้านยูโรต่อปี ในปัจจุบันแม้จะมีข้อบังคับที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายหรือต่ำกว่ามาตรฐานยังสามารถหาทางเข้าสู่ตลาดได้ ของเล่นจำนวนมากถึงร้อยละ 32 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 58 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร้อยละ 47 และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลร้อยละ 40 ที่ได้รับการตรวจสอบไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อเสนอสองข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อช่วยให้บริษัท ต่าง ๆ โดยเฉพาะ SMEs สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วยุโรปได้ในราคาที่ต่ำลง […]

สภาสหภาพยุโรปรับร่างกฏหมายด้าน free flow of data แล้ว

ที่ประชุมยุโรป (European Council) ซึ่งประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ได้รับรองข้อเสนอการอนุมัติให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่งเข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นาย Urve Palo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป​ (ตำแหน่งดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไร้พรมแดนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการทำธุรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยที่ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปในหกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้นการเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับรัฐสภายุโรปได้ แม้จะมีการคาดการว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูกปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ​ โดยสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ การผ่านวาระด้านพรมแดนของข้อมูลนี้หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายที่บังคับหรือจำกัดบริษัทและองค์กรภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ ที่จะจำกัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควรจะทำการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมด […]