Author Archives: Peraphan

เรียนรู้ที่จะอยู่กับ AI บทสรุปจากการประชุมสุดยอด Digital Tallinn

เอสโตเนียเป็นหนึ่งในสหภาพยุโรปที่เป็นผู้นำในด้านกลยุทธ์ดิจิทัล รัฐบาลเอสโตเนียได้จัดทำโครงการด้าน machine learning มากกว่า 20 รายการภายในภาครัฐ มีการจัดทำสิทธิด้านข้อมูลของประชาชนอย่างชัดเจน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ จนเป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสังคมดิจิทัลที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ล่าสุดมีการจัดงานประชุมสุดยอดประจำปีด้านการพัฒนาดิจิตอลเป็นครั้งที่ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมสุดยอด Digital Tallinn มีผู้เเชี่ยวชาญเข้าร่วมกว่า 200 คนจาก 23 ประเทศ จากบริษัทและกิจการด้านดิจิทัล รวมทั้งผู้นำระดับสูงจากรัฐบาล ภาคเอกชน และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมหารือในด้านการดำเนินการ การใช้งาน และการประยุกต์ โดยมีหัวข้อหลักในชื่อ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคุณค่าสาธารณ การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นการหารือการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยภาครัฐ ในเมืองอัจฉริยะ และภาคสาธารณะสุข รวมทั้งผลกระทบในด้านแง่มุมทางกฎหมาย สังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว นาย Jüri Ratas นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียกล่าวในการเปิดงานว่า “AI เป็นเทคโนโลยีที่มาถึงแล้ว และเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้น” ตามคำจำกัดความที่ใช้ในสหภาพยุโรปแล้ว ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence คือ ระบบที่แสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาด สามารถทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ และทำการตัดสินใจด้วยตนเองในระดับหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้” ซึ่งในเบื้องต้น […]

การใช้ AI ลดระดับของเสียในกระบวนการผลิต

การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4. หรือ Industry 4.0 นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาถึงเร็วกว่าการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อน ๆ (พลังงานไอน้ำ ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ในส่วนของการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมก็มีการคาดการว่า Industry 4.0 จะนำไปสู่การลดปริมาณของเสียอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการใช้ระบบวิเคราะห์ Predictive analytics แม้ว่าจะมีบริษัทและโรงงานจำนวนมากที่ลังเลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดำเนินการของตน เข้าสู่ Industry 4.0 บริษัทแต่ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเข้าสู่ Smart Ecosystem นั้นมีมูลค่าที่สูงมาก บริษัทที่ปรึกษา PWC ได้ทำการศึกษา และรายงานผ่าน Global Industry 4.0 Survey ว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถที่จะลดมูลค่าการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ 3.6 เป็นมูลค่ารวมถึง 421 พันล้านเหรียญสหรัฐ เลยทีเดียว บริษัท General Electric ได้ประเมินว่าการพัฒนาภาคการผลิตของตนเพียงร้อยละ 1 สามารถเพิ่มผลผลิตมวลรวมระดับโลกได้ถึง 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันร้อยละ 40 ของของเสียอุตสาหกรรมถูกกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสูญเปล่าของผู้ผลิต เพราะของเสียเหล่านี้ แท้จริงแล้วเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้อีกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดในปัจจุบัน […]

UNIDO ร่วมถกบทบาทของภาคเอกชนกับ UN Global Compact

กรุงนิวยอร์ก, 23 กันยายน 2562 – นาย หลี่หยง ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมการประชุมภาคเอกชนระดับสูง (high-level Private Sector Forum) จัดโดย UN Global Compact ร่วมกับพันธมิตรจากหลายองค์กรรวมทั้ง UNIDO การประชุมดังกล่าวมีนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้การประชุมภาคเอกชนมีหัวข้อ ‘Commitments for a 1.5°C Degree Future – Making Ambition Loops Work’ เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามสนธิสัญญาปารีส การประชุมดังกล่าวมุ่งอภิปลายโอกาสของภาคธุรกิจในการสร้างพันธะสัญญา ที่จะมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการร่วมวิเคราะห์ความคืบหน้าและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในแคมเปญ  “Business Ambition for 1.5 °C- Our Only Future” ที่เป็นการรณรงค์เรียกร้องให้ภาคธุรกิจตั้งเป้าหมายการดำเนินการ ตามผลวิเคราห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยทำการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 […]

UNIDO จัดประชุม Future of Industrial Work

กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ (UNU-MERIT) และเครือข่ายการวิจัยความไม่เท่าเทียมกันระดับโลก หรือ Global Inequality Dynamics Research Network (GPiD) ภายใต้หัวข้อ “The Future of Industrial Work: New pathways and policies of structural transformation?” ณ กรุงเวียนนา หัวข้อหลักของการประชุมดังกล่าวคือ ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และการพัฒนาอุตสาหกรรม จากระบบอัตโนมัติและโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการลดถอยการพัฒนา (premature de-industrialization) และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ด และโจฮันเนสเบิร์ก รวมทั้งตัวแทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาต่างประเทศ และองค์การการค้าโลกและอื่น ๆ อีกมากมาย “ การวิจัยและค้นความเป็นส่วนประกอบหลักของการดำเนินการตามวาระการพัฒนา 2030 Agenda […]

UNIDO- บังคลาเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

ธากา 4 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และโครงการ Access to Information Programme (a2i) ภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตแรงงานของบังกลาเทศ นาง René Van Berkel ผู้แทนระดับภูมิภาคของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า Industry ‘Industry 4.0 เป็นโอกาสการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิตอลเช่น blockchain, virtual reality และปัญญาประดิษฐ์  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหน้าเช่นการพิมพ์ 3 มิติและนาโนเทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่กำหนดได้ ภายใต้ต้นทุนระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระหว่างการประชุม  นาย Nurul Majod Humayun รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้เปิดตัวรายงานล่าสุดของ a2i  ในชื่อ  ‘Future Skills: Finding Emerging Occupations to Tackle the […]

แนวทางร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0

ลอนดอน, 24 กรกฎาคม 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมในการประชุมของ Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) เพื่อหารือแนวทางที่องค์กรระหว่างประเทศจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างความตระหนักถึงเศรษฐกิจดิจิทัล นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento ผู้อำนวยการแผนกการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO ได้เน้นบทบาทและหน้าที่ของ UNIDO ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานใหม่ และการรวบรวมประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือแนวทางในการผลักดันที่ดี “ อุตสาหกรรม 4.0 กำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้” การประชุมดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 12 องค์กรเข้าร่วม รวมถึงสหภาพแอฟริกา, อาเซียน, OECD และ World Economic Forum ซึ่งทุกคนเห็นพ้องว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการลดการแบ่งแยกดิจิตอล หรือ Digital divide ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเชิงเทคนิค (อาทิความสามารถในการสร้างและการใช้นวัตกรรมใน ICT) องค์การ International Telecommunication Union เน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการพัฒนาและความกลมกลืนของมาตรฐานสากลซึ่งสำรวจความพร้อมขององค์กรสำหรับอุตสาหกรรม […]

UNIDO-NEC ร่วมพัฒนาระบบ ICT เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 27 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ครั้งที่เจ็ด (TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ บริษัทNEC Corporation (NEC) ได้ตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติโลก เพื่อพัฒนาข้อมูลและโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) โดยมี นายฮิโรชิ คุนิโยะชิ รองผู้จัดการทั่วไปของ UNIDO และรองประธานบริหาร NEC นายโทชิยะ มัทสุกิ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ICT สำหรับ ISID ตาม MOU ดังกล่าว องค์กร UNIDO และ NEC จะร่วมกันสร้างโครงการเพื่อใช้ ICT ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดหาเงินทุนและโครงการพัฒนาระดับนานาชาติ นางสาวอายะ โยชิดะผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าว “ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIDO และ […]

UNIDO จับมือญี่ปุ่นผลักดันนวัตกรรมในแอฟริกา

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 29 สิงหาคม 2562 – ในระหว่างการประชุมนานาชาติครั้งที่เจ็ดว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกา (TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) iส่งเสริมนวัตกรรมแอฟริกัน งานนี้จัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมหารือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบพลังงานหมุนเวียนมินิกริด พลังงานไฮโดรเจนจากความร้อนใต้พิภพ และบทบาทของญี่ปุ่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพอลล่า อิงเบรีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรวันดา ได้กล่าวต่อที่ประชม “ ปัจจุบันรัฐบาลรวันดามุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ผลักดันนวัตกรรมและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างก้าวกระโดด” นายฮิโรชิ คูนิโยชิ รองผู้อำนวยการทั่วไปของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุม “ นวัตกรรมที่สร้างในท้องถิ่นของแอฟริกาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของแอฟริกาไปแล้วในระดับหนึ่ง UNIDO เชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในด้านพลังงานที่ยั่งยืนจะยังคงมีความสำคัญในช่วงต่อไป ในระหว่างการประชุม องค์การ UNIDO และ MINICT ได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่อไป ผ่านโครงการพัฒนาขนาดเล็กในรวันดา ที่จะนำไปสู่โครงการพลังงานสะอาด Low Carbon Low Emission Clean Energy Programme (LCET) ของ UNIDO […]

UNIDO-FAO เปิดตัวโครงการสร้างงานให้เยาวชนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแอฟริกา

โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น 29 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกาครั้งที่เจ็ด(TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพแอฟริกา (AU) พร้อมด้วยพันธมิตรจำนวนมาก ได้เปิดตัว ‘โครงการสำคัญเพื่อเร่งการจ้างงานเยาวชนในภาคเกษตรและธุรกิจการเกษตรในแอฟริกา’ ทวีปแอฟริกามีประชากรอายุโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในโลก โดยมีคนหนุ่มสาวกว่า 600 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีศักยภาพที่สำคัญสำหรับการจ้างงานในภาคเกษตรและการแปรรูปเกษตร ขับเคลื่อนโดยความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในภาคอาหารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้มีโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ผลิต ตามหลักการของความร่วมมือ South – Southและ Triangular Cooperation โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ผ่านการสร้างงานและโอกาสสำหรับเยาวชนในแอฟริกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการพัฒนาความสามารถและการแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนทางการเกษตรที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ชนบท และการพัฒนาที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน “ เมื่อเราพูดถึงศักยภาพด้านต้นทุนบุคลากรในแอฟริกาแล้ว เรากำลังกล่าวถึงคนหนุ่มสาวเป็นพิเศษ” ผู้อำนวยการ FAO กล่าวต่อที่ประชุม “ ธุรกิจการเกษตรของแอฟริกาคาดว่าจะสร้างตลาดมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 และการเกษตรและธุรกิจการเกษตรมีศักยภาพที่สูงในการรับมือกับปัญหาการว่างงานของเยาวชน” การเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของคนหนุ่มสาวในการคิดค้นและเปิดตัวธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้เชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยเข้ากับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

รายงาน UNIDO ‘ปลดล็อคศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ ประเทศกำลังพัฒนา ‘

กรุงจากาตาร์, 28 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ได้นำเสนอรายงาน ‘ปลดล็อคศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ ประเทศกำลังพัฒนา ‘ ต่อที่ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง รายงานดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวข้อหลักและข้อเสนอแนะของการประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มุ่งจัดการกับความท้าทายและโอกาส ที่จะมาจากการพัฒนาดังกล่าว พร้อมเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) เพื่อผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด นาย Doddy Rahadi ผู้อำนวยการศูนย์ Resilience, Regional and International Industrial Access กระทรวงอุตสาหกรรมกว่าต่อที่ประชุม “ อุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผลกระทบต่อสถาบันและการกำกับดูแล เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไป และศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะนำมาซึ่งอุปสรรคใหม่ ๆ ในการเข้าสู่ตลาด ในทุกภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอินโดนิเซียได้เตรียมทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 และมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการร่วมมือกับประเทศผู้บุกเบิกและศูนย์กลางระดับโลกเช่น Hannover Messe นาง Olga Memedovic หัวหน้าและรองผู้อำนวยการของ UNIDO กรมการค้าการลงทุนและนวัตกรรมกล่าว […]