ยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

สาระสำคัญ
>>> คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ด้านการออกแบบ eco-design และการติดฉลากพลังงานสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
>>> เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและคงทนมากขึ้น รวมทั้งมีความง่ายต่อการนำไปซ่อมแซม อัพเกรด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล
>>> โดยให้ความสำคัญไปที่การประเมินความเป็นไปได้ในการเสนอข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์และฉลากพลังงาน (Ecodesign and Energy Labelling requirements) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ด้านการออกแบบ eco-design และการติดฉลากพลังงานสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และทางเลือกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้งาน การซ่อมแซม และการกำจัดโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยข้อเสนอแนะจะช่วยในการประเมินความเกี่ยวข้องของมาตรการกำกับดูแลใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและคงทนมากขึ้น รวมทั้งมีความง่ายต่อการนำไปซ่อมแซม อัพเกรด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Commission’s 2020 New Circular Economy Action Plan เพื่อจัดการกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่ใช้จะสามารถคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้เตรียมการศึกษาเรื่อง Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets ซึ่งเผยแพร่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอีกด้วย โดยให้ความสำคัญไปที่การประเมินความเป็นไปได้ในการเสนอข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์และฉลากพลังงาน (Ecodesign and Energy Labelling requirements) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย

โดยในเรื่องของ Ecodesign Directive จะเป็นการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน การใช้น้ำ ระดับการปล่อยมลพิษ ตลอดจนการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ร่วมกับ Energy Labelling Regulation ซึ่งเป็นกฎหมายช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ดีจะไม่สามารถวางในตลาดสหภาพยุโรปได้ และเป็น การให้อำนาจแก่ผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่าย


แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/growth/content/ecodesign-commission-seeks-public-opinion-circular-economy-and-energy-efficiency-measures_en

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s