5 เทรนด์ในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2564

สาระสำคัญ

>>> เทรนด์ในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิต เกิดจากปัจจัยผลักดันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจากตลาดเกิดใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมไปถึงความท้าทายเกิดใหม่ อย่างการระบาดของโควิด-19
>>> 5 เทรนด์ ประกอบด้วย 1) ต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การเตรียมตัวรับยุคหลังโควิด 3) การประเมินหรือทบทวนห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง 4) สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 5) การใช้กระบวนการควบคุมทางไกลและกระบวนการโลกเสมือน

เทรนด์ในการปรับตัวหรือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เกิดจากปัจจัยผลักดันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจากตลาดเกิดใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมไปถึงความท้าทายเกิดใหม่ อย่างการระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องมีแนวทางในการปรับตัว โดยสามารถสรุปออกเป็น 5 เทรนด์ได้ ดังนี้

1) ต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันสองคำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ที่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีอะไรแน่นอน” โดยการที่ไม่สามารถคาดเดาตลาดได้นั้น ผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อความท้าทายอย่างทันท่วงทีอีกด้วย ดังนั้น ความคล่องตัวและประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่คาดไม่ถึงด้วยความยืดหยุ่น (resilience)

2) การเตรียมตัวรับยุคหลังโควิด (Post-Covid Era)

ต้องทำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถดำเนินการธุรกิจใหม่ตามวิถี “ความปกติใหม่ (new normal) ” ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวทางในการเปิดดำเนินการอีกครั้ง การสำรวจพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ปรับขนาดของการดำเนินงาน และร่วมไปถึงการสร้าง Standard Operating Procedure (SOP) หรือคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานประจำที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) การประเมินหรือทบทวนห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง

การระบาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้ต้องมีการเตรียมการอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มวิธีการและสิ่งต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมในการรักษาหรือเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานได้ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการจัดการสินค้าคงคลัง (เป็นแนวทางที่เรียกว่า “ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” (data-driven)) เพื่อสามารถประเมินและระบุข้อผิดพลาดบางประการ รวมไปถึง บางกระบวนการที่อาจจะไร้ประสิทธิภาพที่ไม่ทราบมาก่อนในห่วงโซ่อุปทาน

4. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนแนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆ  และทำให้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ที่ถูกพิจารณาให้ได้รับความสำคัญมากที่สุด ซึ่งทำให้มีการบูรณาการวิธีการใหม่ๆ เพื่อการตรวจสอบและรักษาสุขภาพของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันล่วงหน้า ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบขั้นสูง ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพนักงาน สถานที่ และอุณหภูมิ

5. การใช้กระบวนการควบคุมทางไกลและกระบวนการโลกเสมือน (Remote & Virtual Processes)

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้เริ่มปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality (VR)และ Augmented Reality (AR)) ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (machine learning) และเทคโนโลยีฝาแฝด (digital twinning)[1] รวมไปถึงระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) ในการช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลแบบคลาวด์และการผสานรวมของกระบวนการควบคุมทางไกลและโลกเสมือนช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมีข้อผิดพลาดต่ำจนอาจเรียกว่าถึงศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้น คือ สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน และมีความยืดหยุ่นอีกด้วย แหล่งที่มา : https://industryeurope.com/sectors/technology-innovation/top-5-trends-in-manufacturing-in-2021-and-beyond/


[1] Digital Twin คือ แบบจำลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างแบบจำลองฝาแฝด ที่สามารถแสดงรายละเอียด และคุณสมบัติเกือบเทียบเท่าวัตถุจริง และยังสามารถแสดงคุณลักษณะในอดีต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


แหล่งที่มา : http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/02/digital-twin

โดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

Facebook : https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s