Zero Waste Europe เปิดแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการขนส่งขยะของสหภาพยุโรป

สาระสำคัญ

  • Zero Waste Europe ได้เปิดตัวแถลงการณ์ (manifesto) เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการขนส่งขยะของสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการส่งออกขยะพลาสติก และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในเขตแดนสหภาพยุโรปแทน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงภายในสหภาพยุโรป
  • จากการประเมินเมื่อปีที่แล้ว พบว่า กฎระเบียบในปัจจุบันนั้นไม่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องจาก “การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน”
  • กฎระเบียบการขนส่งของเสียของสหภาพยุโรป จะได้รับการทบทวนในเดือนมิถุนายนปีนี้ ภายใต้ European Green Deal โดยคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า การแก้ไขจะเพิ่มข้อจำกัดในการส่งออกของเสียเพิ่มเติม และกำหนดให้การนำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรปทำได้ง่ายขึ้น

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม Zero Waste Europe ได้เปิดแถลงการณ์ (manifesto) เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการขนส่งขยะของสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการส่งออกขยะพลาสติก และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในเขตแดนสหภาพยุโรปแทน

 แนวทางในอนาคตตาม Zero Waste Europe คือ “ห้ามส่งออกขยะพลาสติกทั้งหมดออกนอกสหภาพยุโรป” และปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลปี ค.ศ.1992 อย่างเต็มรูปแบบ (อนุสัญบาเซลออกแบบมาเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า)

แถลงการณ์เรียกร้องให้กำหนด “มาตรการต้นน้ำเกี่ยวกับการป้องกัน ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เพื่อทำให้การค้าขยะพลาสติกของสหภาพยุโรปอยู่ในรูปแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันขยะพลาสติกตั้งแต่แรก”

สำหรับกฎระเบียบการขนส่งของเสียของสหภาพยุโรป จะได้รับการทบทวนในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายขอบเขตของกฎหมายด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศให้กว้างขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนภายใต้ European Green Deal โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งกำลังร่างข้อเสนอใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขจะเพิ่มข้อจำกัดในการส่งออกของเสียเพิ่มเติม และกำหนดให้การนำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรปทำได้ง่ายขึ้น

จากการประเมินเมื่อปีที่แล้ว พบว่า “กฎระเบียบในปัจจุบันนั้นไม่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องจาก “การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน” ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ “ไม่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขยะข้ามแดนเพื่อรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้การขนส่งล่าช้า”

Emmanuel Katrakis เลขาธิการสมาพันธ์อุตสาหกรรมรีไซเคิลแห่งยุโรป (EuRIC) กล่าวว่าการออกกฎหมายนั้น มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิล ของเสียต้องถูกมองว่าเป็นทรัพยากรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกำจัด พร้อมทั้งกล่าวอีกว่า ระบบติดตามการขนส่งของเสียที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จะต้องถูกนำมาใช้ในระดับสหภาพยุโรปเพื่อลดการขนส่งที่ผิดกฎหมาย และ Pierre Condamine จาก Zero Waste Europe ได้แสดงความเห็นด้วยว่า “การจัดการของเสียภายในสหภาพยุโรปนั้นไม่ถูกต้อง ควรมีระบบติดตามและตรวจสอบการขนส่งที่ดีขึ้น”

อย่างไรก็ตาม องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ยังกังวลว่า การห้ามดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่ OECD เท่านั้น นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการได้ยืนยันขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางที่ได้รับการอนุมัติจะรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำในการจัดการขยะ

ในขณะที่ผู้รีไซเคิล กล่าวว่า การห้ามส่งออกจะเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นการรีไซเคิล แต่กลุ่มเคลื่อนไหวรักษาสิ่งแวดล้อม (environmental groups) กล่าวว่า สหภาพยุโรปไม่มีผลประโยชน์ที่จูงใจมากพอสำหรับการลงทุนในโรงงานรีไซเคิลใหม่ โดยพวกเขาได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือ ขยะพลาสติกอาจถูกนำไปเผาแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

>>> แนวทางที่สำคัญ คือ ลดความซับซ้อนในการขนส่งขยะพลาสติก

จากความเห็นที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม การแก้ไขกฎหมายการขนส่งขยะของสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความจำเป็นต้องทำให้การรีไซเคิลในยุโรปง่ายขึ้นและเร่งกระบวนการด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการลดความซับซ้อนของกระบวนการ ต้องใช้การประสานกันมากขึ้นในประเทศสมาชิก ตลอดจนการสร้างระบบดิจิทัลของขั้นตอนต่างๆ โดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังคำแนะนำ พร้อมกับกล่าวว่าทางเลือกต่างๆภายใต้การพิจารณา “อาจรวมถึงแนวทางดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล” และ“บทบัญญัติเพื่อความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น” ในขั้นตอนการบริหารจัดการ ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมได้เรียกร้องเสริมถึงการมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในการเคลื่อนย้ายขยะระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป โดยเสริมว่าการค้าวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity-grade secondary raw materials) อย่างเสรีมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรีไซเคิล


แหล่งที่มา : https://www.euractiv.com/section/circular-materials/news/stop-exporting-plastic-waste-out-of-europe-eu-lawmakers-say/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s