ความมุ่งมั่นของแต่ละประเทศผู้นำเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก

สาระสำคัญ

 • สหรัฐฯ ได้กลับมาจัดการประชุม Major Economies Forum ด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นระดับโลกในการ “เพิ่มโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์มากขึ้น” ในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (COP 26) ในสหราชอาณาจักร ที่มีกำหนด จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564
 • การประชุมดังกล่าวเพื่อหาแนวทางสำหรับการจะนำโลกมุ่งไปสู่ความสำเร็จในด้านสภาพภูมิอากาศ
 • มีจำนวน 17 สมาชิก ซึ่งรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ GDP ทั่วโลกโดยประมาณร้อยละ 80 โดยแต่ละประเทศได้แสดงความมุ่งมั่นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้น

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ดังนี้  การเพิ่มความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศ การลงทุนในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวและความยืดหยุ่น การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในทุกระดับ ความมั่นคงของสภาพอากาศ (climate security) การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (nature-based solutions) นวัตกรรมด้านสภาพอากาศ และโอกาสทางเศรษฐกิจของการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

โดยในการประชุมดังกล่าวในปีนี้ได้มีการจัดการประชุม Major Economies Forum (MEF) ด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศที่นำโดยสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯเรียกประชุมผู้นำระดับโลก  40 คนเพื่อ “กระตุ้นความพยายาม (galvanize efforts)” ในประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกเพื่อจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นระดับโลกในการ “เพิ่มโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์มากขึ้น” ในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (COP 26) ในสหราชอาณาจักร ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564

ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 17 สมาชิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากพิจารณากลุ่มสมาชิกดังกล่าวรับผิดชอบประมาณร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลก>>> แนวทางโดยสรุปสำหรับการจะนำโลกมุ่งไปสู่ความสำเร็จในด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

กระตุ้นความมุ่งมั่น (Galvanizing efforts) โดยประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกในการลดการปล่อยมลพิษภายในปี 2573 เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส

การระดมเงินทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero transition) และช่วยประเทศที่เปราะบางรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด

กระตุ้นให้เกิดหรือใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

การนำเสนอผลงานหรือโครงการของผู้เล่นท้องถิ่นและผู้เล่นที่ไม่ใช้รัฐ (subnational and non-state actors) ที่มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟู “สีเขียว” (green recovery) และมี “วิสัยทัศน์ที่เท่าเทียม” (equitable vision) ในการจำกัดอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งส่งเสริมด้านความยืดหยุ่น

>>> แนวทางโดยสรุปสำหรับการจะนำโลกมุ่งไปสู่ความสำเร็จในด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

 • กระตุ้นความมุ่งมั่น (Galvanizing efforts) โดยประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกในการลดการปล่อยมลพิษภายในปี 2573 เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส
 • การระดมเงินทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero transition) และช่วยประเทศที่เปราะบางรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
 • เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด
 • กระตุ้นให้เกิดหรือใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 • การนำเสนอผลงานหรือโครงการของผู้เล่นท้องถิ่นและผู้เล่นที่ไม่ใช้รัฐ (subnational and non-state actors) ที่มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟู “สีเขียว” (green recovery) และมี “วิสัยทัศน์ที่เท่าเทียม” (equitable vision) ในการจำกัดอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งส่งเสริมด้านความยืดหยุ่น
 • หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปกป้องชีวิตและการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงของโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกล่าวถึงบทบาทของการแก้ปัญหาที่อิงจากธรรมชาติ (nature-based solutions) ในการลดการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปกป้องชีวิตและการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงของโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกล่าวถึงบทบาทของการแก้ปัญหาที่อิงจากธรรมชาติ (nature-based solutions) ในการลดการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

คำมุ่งมั่นจากผู้นำระดับโลกต่าง ๆ ดังนี้

 • สหรัฐฯ ได้เสนอเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซลงร้อยละ 50-52 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับระดับปี 2548 ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน NDC ของประเทศที่ส่งให้ UNFCCC เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 • ญี่ปุ่นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 46-50 เมื่อเทียบกับระดับปี 2556 ภายในปี 2573 (จากเป้าหมายเดิมคือ ร้อยละ 26)
 • แคนาดาเพิ่มเป้าหมายลดการปล่อยเป็นร้อยละ 40-45 เมื่อเทียบกับระดับปี 2548 ภายในปี 2573 (จากเป้าหมายเดิมคือ ร้อยละ 30)
 • อาร์เจนตินาจะปรับ NDC ของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น โดยการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซมีเทน และยุติการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมาย
 • สหราชอาณาจักรระบุไว้ในกฎหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับระดับปี 2553 ภายในปี 2578
 • สหภาพยุโรปกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงอย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
 • เกาหลี (จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด P4G Seoul ปี 2564 ในเดือนพฤษภาคม) จะยุติการจัดหาถ่านหินในต่างประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้ NDC ในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
 • จีนจะเข้าร่วม Kigali Amendment และสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งควบคุมโครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอย่างเคร่งครัดและลดการใช้ถ่านหินลง
 • บราซิลมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และยุติการตัดไม้ทำลายป่าผิดกฎหมายภายในปี 2573 รวมถึงให้เงินงบประมาณสองเท่าในการบังคับใช้กฎระเบียบการตัดไม้ทำลายป่า
 • แอฟริกาใต้จะเสริมความแข็งแกร่งให้ NDC ของตน
 • รัสเซียตั้งข้อสังเกตถึงความสำคัญของการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนจากทุกแหล่ง รวมถึงการกำจัดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับก๊าซมีเทน

ทั้งนี้ António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุม เรียกร้องให้มี “ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” และ “ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม” เพื่อให้การเข้าถึงเงินทุนและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับประเทศที่เปราะบางที่สุดก่อนการประชุม COP 26


แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/leaders-summit-showcases-clean-energy-commitments-to-tackle-global-climate-crisis/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s