การประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คณะผู้แทนของไทยที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญ สมัยที่ 18
โดยมีนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวร เป็นหัวหน้าคณะ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ณ กรุงอาบูดาบี เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO การประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบกับ ปฏิญญาฉบับใหม่ Abu Dhabi Declaration ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 2030 Agenda โดยการสร้างความแข็งแกร่งทางหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน การบริหารจัดการกับศักยภาพของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

โดยนาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวปิดการประชุมว่า “ในการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ภายใต้กรอบแนวคิด Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our future พวกเราทำตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโลกที่เราต้องการในปี 2030” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความร่วมมือระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมให้มีครอบคลุมและยั่งยืน ใช้คาร์บอนในระดับต่ำ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ climate-smart economy สิ่งที่กล่าวมาจะนำมาซึ่งงานที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่างครอบคลุม การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและการกระจายอำนาจไปสู่ทุกคนในประเทศ

การประชุมครั้งนี้ UNIDO เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 1,700 คน ในงานนี้มีทั้งการจัดนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ (interactive exhibition) และกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจ ใน 7 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) 3. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (youth and entrepreneurship) 4. อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 5. สวนอุตสาหกรรม (Industrial parks) 6. พลังงานยั่งยืน (sustainable energy) และ 7. หุ้นส่วนความร่วมมือ (partnerships)

Wrap up of the 18th session of UNIDO’s General Conference

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีผลลัพธ์สำคัญๆ เช่น การแต่งตั้ง Elisabetta Illy เป็น UNIDO Goodwill Ambassador การลงนามโครงการ Country Programme ของประเทศมาดากัสการ์ การแลกเปลี่ยนหนังสือคำมั่นกับรัฐบาลโกตดิวัวร์ (ให้คำมั่นเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนโปรแกรมในโครงการ  PCP) การลงนามร่วมกันระหว่าง UNIDO กับ บริษัท Huawei (เสริมสร้างความร่วมมือร่วมกัน) และ UNIDO กับบริษัท Nornikel (ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และการลงนามเอกสารโครงการว่าด้วยเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน (Sustainable Industrial Zone, SIZ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PCP ในประเทศเปรู และการเปิดตัว World Entrepreneurs Investment Forum ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจดิจิทัล และโปรแกรม Industrial Analytics Platform รวมถึงการเปิดตัวรายงาน Industrial Development Report 2020 และยุทธศาสตร์ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง ปี 2020 – 2023 (Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women 2020-2023.)

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารสำคัญหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอีกด้วย อย่างเช่น LDC Ministerial Declaration รวมถึงข้อมติที่เกี่ยวกับ the Third Industrial Development Decade for Africa (IDDA III) การพัฒนาของกลุ่มประเทศ Small Island Developing States (SIDS) และ Middle-income countries

ทั้งนี้นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่กล่าวว่า “การสนับสนุนและการชี้นำของประเทศสมาชิกเป็นการเน้นย้ำว่าพวกเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในการเติมเต็มพันธกิจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน การประชุมสามัญในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ (milestone) และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมระดับโลกเพื่อเรียกร้องให้เกิดการดำเนินการ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ทศววรษสุดท้ายเพื่อมุ่งสู่ Industry 2030” และ “ขอให้ทุกคนร่วมกันปรบมือให้กับ UAE ในการเป็นผู้นำร่วมกับองค์กร UNIDO ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในระดับโลก” 

นาย Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของ UAE ได้กล่าวเสริมว่า “หวังว่าปฏิญญาอาบูดาบี (Abu Dhabi Declaration) จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีในการทำงานร่วมกันของพวกเรา โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของภาคเอกชนและสถาบันการเงินในการช่วยพัฒนาประเทศสมาชิก และในฐานะของประเทศ เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ เราต้องการความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่ง” 

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ไม่ได้จัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ขององค์กร ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 1987 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ประเทศแคเมอรูน ในปี 1993 และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ประเทศเปรู ในปี 2013


แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s