UNIDO Industrial Development Report เผยข้อมูล อนาคตของอุตสาหกรรม ในบริบทของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (technological paradigm shift)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2019 ในงานประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UNIDO ได้เผยแพร่รายงาน Industrial Development Report (IDR 2020) ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยการเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (advanced digital production, ADP)  ทำให้คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทำให้ระบบการผลิตทางกายภาพ (physical production) และระบบการผลิตทางดิจิทัล (digital production) มีความคลุมเครือมากขึ้น

การยกระดับในด้านต่างๆ อย่างเช่น หุ่นยนต์ (robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (additive manufacturing)[1] และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) จะก่อให้เกิดโอกาสที่สำคัญในด้านนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (ADP) โดยเฉพาะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทรัพยากรมนุษย์ กำลังทำให้ผู้สังเกตการณ์บางคนตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมยังคงมีศักยภาพหรือไม่หรือแม้แต่กลยุทธ์เป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ในการช่วยให้บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โดยรายงาน IDR 2020 ได้แสดงข้อมูลอ้างอิงที่น่าสนใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมในบริบทของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (technological paradigm shift) โดยจากผลการวิจัยที่สำคัญชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยังคงเป็นถนนสายหลักสำหรับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และในการประชุมมีการหารือกันเพิ่มเติมในเรื่องผลการวิจัยหลักอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย   

ทั้งนี้นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO กล่าวว่า “รายงานฉบับนี้นำเสนอมุมมองเดิม (original perspective) ในการวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ และยืนยันถึงบทบาทของอุตสาหกรรมที่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา” นอกจากนี้นาย Kuniyoshi รองผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวเสริมว่า “ เป็นที่ประจักษ์ว่าอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วยให้ประเทศสามารถสร้างเสริมความชำนาญและศักยภาพที่จำเป็นต่อความสำเร็จในกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังพิจารณาถึงการเชื่อมโยงของเครือข่ายที่มีอยู่ระหว่างการนำไปใช้ของการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (absorption of ADP technologies) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคการผลิต (transformation of productive structures) และบทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรม (role of industrial development) ในการขับเคลื่อนกระบวนการนี้

การเปลี่ยนจากภาพกว้างของยุคโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีใหม่ที่แพร่กระจายอยู่รอบโลกสู่การนำไปใช้และการหาประโยชน์จากเทคโนโลยีในระดับประเทศและระดับบริษัท รวมถึงการตอบรับเชิงนโยบายต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกระบวนการนี้

ทั้งนี้นาย Phyllis Wakiaha ประธานกรรมการบริหาร Kenta Association of Manufactures กล่าวว่า “การเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ของพลังงานที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ และการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา”

ตามรายงาน ผลที่จะได้รับจากเทคโนโลยีการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่จะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการตอบรับเชิงนโยบาย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่มีนโยบายเชิงกลยุทธ์สำเร็จรูปใดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ในรายงาน IDR 2020 ได้มีการนำเสนอกรอบทิศทางนโยบายเชิงกลยุทธ์บางส่วน เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ที่จะเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยนำเสนอ 3 ด้านที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ (1) กรอบเงื่อนไขการพัฒนา (developing framework conditions) โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ (2) การเพิ่มความต้องการและการใช้ประโยชน์ในแนวคิดริเริ่ม (fostering demand and leveraging on ongoing initiatives) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ดิจิทัลขั้นสูง  และ (3) การสร้างความแข็งแกร่งทางทักษะที่ต้องการและการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย (strengthening required skills and research capabilities) ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะนำเสนอตัวอย่างของนโยบายที่ถูกนำไปใช้ในประเทศต่างๆ เพื่อการจัดการในมิติต่างๆ 

ทั้งนี้ การประชุมได้มีการนำเสนอผลวิจัยต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันหารืออย่างคึกคัก ทั้งนี้รายงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยจัดทำออกมาทุกๆ 2 ปี อย่างในฉบับก่อนหน้านี้นำเสนอถึงแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาอุตสาหกรรม และได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมจึงเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


แหล่งข้อมูล : https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift


รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 2020 (Industrial Development Report 2020) :

https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020


[1] การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ คือ การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้นหรือทีละส่วน เพื่อรวมเป็นรูปทรงของชิ้นงานสุดท้าย


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s