UNIDO เปิดตัว 2 คอร์สอบรมออนไลน์ด้าน Industry 4.0 และ International Business Alliances

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 2030-innovate. Connect. Transform our Future” สำนักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ขององค์กรได้เปิดตัวคอร์สอบรมออนไลน์จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และคอร์สด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances)

โดยวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถสร้างลู่ทางใหม่เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยคอร์สอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนำไปใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายที่พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนำไปต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอร์สออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบุคคลทั่วไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์เรื่อง “International Business Alliances” จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านกลยุทธ์และพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational enterprises, MNEs) และแสดงถึงวิธีการสำหรับบริษัทในประเทศกำลังพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากบรรษัทข้ามชาติในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าให้ดีขึ้น โดยคอร์สนี้จะประกอบด้วย 4 โมดูล โดยเริ่มต้นด้วยภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนาระหว่างประเทศ ความท้าทายและโอกาสของประเทศกำลังพัฒนา ต่อมาจะเป็นการหารือเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliances) และคุณลักษณะโดดเด่น (distinctive features) ตามด้วยกระบวนการในการดำเนินการร่วมค้า (joint ventures) และสุดท้ายจะกล่าวถึงการเจรจาทางธุรกิจและการทำสัญญาของพันธมิตรทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (business negotiations and contracting for successful business alliances) โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเปิดกว้างสำหรับผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการลงทุนและผู้บริหารองค์กรในประเทศกำลังพัฒนา

โดยคอร์สอบรมออนไลน์ทั้งสองคอร์สสร้างขึ้นโดย TII Knowledge Hub เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปันความรู้และการอบรม โดยนำเสนอในรูปแบบเครื่องมือเว็บแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive web tools) และการแสดงข่าวล่าสุด (latest news) และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนและนวัตกรรมหากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://tii.unido.org/training-modules โดยนอกจากคอร์สทั้ง 2 คอร์สที่ได้กล่าวไปข้างต้นซึ่งอยู่ในหมวดนวัตกรรม (INNOVATION) แล้ว ในแพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีคอร์สหมวดอื่นๆ อีก 2 หมวดคือ การค้า (TRADE) และการลงทุน (INVESTMENT) อีกด้วย

หมายเหตุ : คอร์สดังกล่าวเมื่อเรียนสำเร็จและทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 70 ของคะแนนรวม ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ด้วย   

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-launches-two-online-training-courses-industry-40-and-international-business-alliances

ข้อมูลเพิ่มเติมของคอร์สอบรม Industry 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติมของคอร์สอบรม International Business Alliances

ข้อมูลเพิ่มเติมของคอร์สอบรมอื่นๆ ของ TII Knowledge Hub

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s