สองบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Neste และ REMONDIS ร่วมกันพัฒนาการรีไซเคิลเชิงเคมีของขยะพลาสติก (Chemical Recycling Of Plastic Waste)

Neste บริษัทผู้ให้บริการน้ำมันดีเซลทดแทน (renewable diesel) น้ำมันเครื่องบินเจ็ททดแทน (renewable jet fuel) ระดับโลกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการทางเคมี (renewable chemical solutions) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับบริษัท REMONDIS หนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้านการรีไซเคิล การจัดการทรัพยากรน้ำและการบริการอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงเคมี โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มกำลังความสามารถในการจัดการขยะพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากกว่า 200 กิโลตันต่อปี

การรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงกล (Mechanical recycling of plastics) หรือการนำขยะพลาสติกมาบดและหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นการสนับสนุนเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความมั่นคงทางทรัพยากร (raw material security) และการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (climate protection)  จากการร่วมพลังกันของบริษัท REMONDIS และ Neste ที่ผสมผสานจุดเด่นเข้าด้วยกัน ระหว่างระบบการจัดเก็บและการคัดแยกขยะของ REMONDIS และองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการกลั่นน้ำมัน (oil refining) และกระบวนการจัดการขยะด้อยคุณภาพและวัตถุดิบเหลือใช้ (processing of low-quality waste and residue materials)  ทั้งสองบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศของการรีไซเคิลเชิงเคมี (chemical recycling) เพื่อให้บริษัทอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณภาพสามารถเข้าร่วมได้และเติมเต็มการรีไซเคิลเชิงกลด้วยการทำให้ระบบครบวงจร

ทั้งนี้การรีไซเคิลพลาสติกเชิงเคมี (Chemical recycling) จะช่วยสลายขยะพลาสติกให้ไปเป็นวัตถุดิบแก่อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกคุณภาพสูง สารเคมีและน้ำมัน

โดยนาย Jürgen Ephan กรรมการผู้จัดการบริษัท REMONDIS ได้กล่าวว่า “เพื่อสร้างการรีไซเคิลพลาสติกเชิงเคมีในระดับอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่อุตสาหกรรมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมเคมีต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยการร่วมกันระหว่างบริษัท REMONDIS และ Neste เรามุ่งที่จะสร้างกระบวนการ           รีไซเคิลที่เหมาะสมที่สุด (optimal recycling process) เพื่อทำให้พลาสติกเข้าสู่ระบบหมุนเวียนมากที่สุด

ในขณะที่ทางด้าน นาย Mercedes Alonso รองประธานกรรมการบริหารของบริษัท Neste ได้กล่าวว่า “พวกเราขับเคลื่อนเพื่อจุดประสงค์ที่จะสร้างโลกให้น่าอยู่มากขึ้นให้แก่ลูกหลานของเรา และในการร่วมมือกับบริษัท REMONDIS พันธมิตรมุ่งเน้นด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่านั้น พวกเราจะสามารถสร้างวิธีในการรีไซเคิลเชิงเคมีไปสู่การรีไซเคิลวัสดุอื่นๆ ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรีไซเคิลได้อีกด้วย การรีไซเคิลเชิงเคมีดังกล่าวจะทำให้เราสามารถหมุนเวียนคาร์บอนได้อีกครั้งและอีกครั้ง และลดการพึ่งพาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท Neste ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ทั้งนี้การร่วมมือระหว่างบริษัท REMONDIS และบริษัท NESTE ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะนำพวกเราเข้าใกล้สู่ความตั้งใจที่ต้องการนำขยะพลาสติกกว่า 1 ล้านตันเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป”

โดยสรุปความร่วมมือระหว่างบริษัท REMONDIS และ Neste ถือเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมและการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการเตรียมภาคอุตสาหกรรมการรีไซเคิลเพื่ออนาคต พวกเราต้องการกำลังความสามารถใหม่ เทคโนโลยีใหม่และกรอบข้อกฎหมายใหม่ในการสนับสนุนเพื่อจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายรีไซเคิลของสหภาพยุโรป ซึ่งการรีไซเคิลเชิงเคมีนั้นก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

Source : https://industryeurope.com/neste-remondis-to-develop-chemical-recycling-of-plastic-wast/  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: