UNIDO- บังคลาเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

ธากา 4 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และโครงการ Access to Information Programme (a2i) ภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตแรงงานของบังกลาเทศ

นาง René Van Berkel ผู้แทนระดับภูมิภาคของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า Industry ‘Industry 4.0 เป็นโอกาสการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิตอลเช่น blockchain, virtual reality และปัญญาประดิษฐ์  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหน้าเช่นการพิมพ์ 3 มิติและนาโนเทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่กำหนดได้ ภายใต้ต้นทุนระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ในระหว่างการประชุม  นาย Nurul Majod Humayun รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้เปิดตัวรายงานล่าสุดของ a2i  ในชื่อ  ‘Future Skills: Finding Emerging Occupations to Tackle the Challenges of Automation in Bangladesh’  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญ อาทิ การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์  เกษตรแปรรูป หนังและรองเท้า และการท่องเที่ยวและการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ โดยคาดว่าจะมีการสูญเสียงานในภาคส่วนดังกล่าวระหว่างร้อยละ 20 และ 60 ภายในปีค.ศ. 2041 และอาจรวมมีจำนวนถึง 5.5 ล้านตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักของ SDG Affairs Md. Abul Kalam Azad กล่าวว่า เราควรยอมรับระบบอัตโนมัติที่มีส่วนเร่งการเติบโตของแต่ในขณะเดียวกันแรงงานจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อสามารถได้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่กำลังใกล้เข้ามา

การอภิปรายในหัวข้อความเร่งด่วนเพื่อการ reskilling และ upskilling ของแรงงาน และความต้องการทักษะ Soft skills ในการจัดการกับความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นาย Van Berkel ได้เน้นย้ำว่าพวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการแบบ lean management โดยร่วมมือกับสถาบันเทคนิคและผู้ให้บริการด้านทักษะ สิ่งนี้สามารถอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์สาธิตเพราะมันจะแสดงถึงแนวทางการดำเนินการเทคโนโลยีดิจิตอลที่สำคัญเหล่านี้

“ UNIDO ยินดีที่จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับชาติเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industy 4.0 จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้” ผู้แทน UNIDO  ประจำประเทศบังคลาเทศ นายซากิ อุซซามานกล่าวว่าองค์การ UNIDO ได้เริ่มต้นกระบวนการนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว และได้ร่วมทบทวนโครงการของประเทศบังคลาเทศเพื่อพร้อมรับการปรับเปลี่ยนตามลำดับความสำคัญของรัฐบาลใหม่ที่จะมาถึง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: