UNIDO ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติด้าน Industrial parks

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการจัดการประชุมเพื่อโปรโมตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสนทนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ในด้านการพัฒนา Industrial park หรือนิคมอุตสาหกรรม ขึ้นที่กรุงลิม่าประเทศเปรู โดยมี องค์กรอุตสาหกรรมของเปรู (National Association of Industries – SNI) และกระทรวงการผลิต (Ministry of Production – PRODUCE) ร่วมจัดการประชุมดังกล่าว

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน ( Industrial Parks for Inclusive and Sustainable Development) มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คนจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีการจัดการเสวนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 60 คน ร่วมทั้งตัวแทนระดับสูงจากภาครัฐของประเทศอาเจนติน่า เปรู เอธิโอเปีย และอินโดนีเซีย ระหว่างงานประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินการที่จะประสบความสำเร็จในนานาชาติ
นิคมอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในมาตรการที่ผ่านการยอมรับว่ามีศักยภาพในการสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง (middle income economies) หากมีการวางแผนที่ดี นิคมอุตสาหกรรมสามารถเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสในการจัดการสามมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ความเท่าเทียมในสังคม การเติบโตของเศรษฐกิจ และปกป้องสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 (SDG9) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PCP ของเปรูที่ดำเนินการโดย UNIDO ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีค.ศ. 2018 เพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน การประชุมดังกล่าวเป็นก้าวที่สำคัญในการโปรโมตนิคมอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Industrial Week 2019 จัดโดย SNI เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบ 123 ปีขององค์กร มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในกรุงลิม่าและส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เช่น Arequipa, Huancayo, Chiclayo และ Pucallpa ผลการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมของเปรูที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงผลบวกที่ได้รับจากการดำเนินการ อาทิ การสร้างงาน การเติบโตของรายได้ การป้องกันสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชุมชนชายขอบ และสตรีในประเทศ

ในระหว่างการประชุมดังกล่าว มีการจัดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศและรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศเปรู และมีการจัด Side event ภายใต้หัวข้อ Leveraging South-South and Triangular Cooperation for the Development of Inclusive and Sustainable Industrial Parks เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส ในสร้างความร่วมมือและ Synergies ผ่านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้กรอบการพัฒนาระหว่างประเทศ south-south และ Triangular Industrial Cooperation (SSTIC)

ผลการดำเนินการ PCP ของเปรูนำไปสู่การดำเนินการวางแผน National Strategy for Industrial Park โดยกระทรวงการผลิตของเปรู การร่างแผนดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจาก UNIDO โดยมุ่งสร้างกรอบกฏหมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอนาคต
https://www.unido.org/news/international-conference-industrial-parks-peru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: