ยูนิโดเสนอเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางจัดการพลาสติกในทะเลต่อ G20

กรุงเวียนนาวันที่ 24 มิถุนายน 62

ภาพเต่าทะเลและแมวน้ำติดอยู่ในพลาสติก หรือปลาวาฟตายแล้วที่มีถุงพลาสติกอัดแน่นอยู่ในท้องน่าจะเป็นภาพที่คุ้นเคย ปัจจุบัน มีปริมาณขยะรวมกว่าแปดล้านเมตริกตันถูกทิ้งสู่ท้องทะเลทั่วโลกในแต่ละปี หากเป็นอย่างนี้ต่อไป ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก มีการคาดว่าปริมาณพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีค.ศ. 2050

ขยะพลาสติกในท้องทะเลมีที่มาจากขยะบนบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) และหีบห่อพลาสติกที่ไม่มีการจัดเก็บและจัดการ และทิ้งผ่านระบบการจัดการของเสีย (waste management system) อย่างถูกต้อง การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดของเสียพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและการบริโภค

ในปีค.ศ. 2017 ที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ถูกจัดขึ้นที่เมืองฮัมบัวก์ประเทศเยอรมนี ที่ประชุมดังกล่าวมีการตกลงแผนการจัดการขยะในท้องทะเล (Action Plan on Marine Litter) และมีการประชุมในด้านดังกล่าวต่อในปีค.ศ. 2018 ในที่ประชุมเดียวกัน ณ ประเทศอาเจนตินา ในที่ประชุม G20 ปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเด็นขยะในท้องทะเลได้ถูกยกมาเป็นประเด็นหลักอีกครั้ง มีการมุ่งจัดทำกรอบดำเนินการ ( Implementation framework) สำหรับแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ร้องขอให้องค์การอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ให้ข้อมูลแนวทางการนำเอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล และนำเสนอแนวทางที่จะผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุม G20 Ministerial meeting on Energy Transition and Global Environment for Sustainable Growth ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน โดยเอกสาร working paper ที่จัดทำโดย UNIDO ถูกนำเสนอในที่ประชุมระดับสูง ณ เมืองโทยาม่า (วันที่ 18-19 มิถุนายน)

เอกสารดังกล่าว (“Addressing the challenge of Marine Plastic Litter using Circular Economy methods”,)   เสนอแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะช่วยจัดการขยะในท้องทะเล ผ่านกระบวนการออกแบบสินค้า การผลิต การใช้ end-of-first-life การนำมาใช้ซ้ำ และการกำจัดทิ้ง ของสินค้าและหีบห่อพลาสติก เอกสารดังกล่าวเสนอแนวนโยบายผ่านประสบการณ์ของสมาชิก G20

ผู้สนใจสามารถอ่านเอกสารดังกล่าวได้ที่นี่ “Addressing the challenge of Marine Plastic Litter using Circular Economy methods”,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: