UNIDO เปิดตัวโครงการ Global Quality and Standards ในโคลัมเบีย

กรุงโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีการทำสัญญาความร่วมมือโครงการ Global Quality and Standards ที่จะดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกของบริษัทกว่า 470 บริษัทในอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน 126 แห่งที่เกี่ยวข้อง เช่นสถาบันมาตรฐานและการรับรองทางเทคนิคโคลอมเบีย (ICONTEC) ) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (INM) และองค์กรรับรองคุณภาพแห่งชาติของโคลอมเบีย (ONAC) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยได้รับการบริจาครวมมูลค่า 1.9 ล้านยูโรจากสำนักเลขาธิการเศรษฐกิจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SECO) และได้รับเงินสนับสนุนเป็นวงเงิน 460,000 ยูโรจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ผ่านกลไกการผลักดัน Columbia Productiva โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกิจการและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ของ บริษัทด้านเคมีทั้งหมด (ประมาณ 5,214 กิจการ ทั้งในระดับ micro และ SMEs) บริษัทเหล่านี้ช่วยเพิ่มมูลค่ากว่า 15.5% จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมในปี 2561 กิจกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีในโคลัมเบียคิดเป็น 205,620 ตำแหน่งงาน หรือ 7.6% ของผู้ทำงานในภาคการผลิตทั้งหมด

ภาคส่วนดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าที่สูง (กว่า 218 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560) และมีผลกระทบและเกี่ยวเนื่องต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, สิ่งทอ, ยา, เครื่องสำอางและอุตสาหกรรมเกษตร การยกระดับอุตสาหกรรมเคมีจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของภาคส่วนอื่น ๆ ในทางอ้อม โคลัมเบียมีศักยภาพพิเศษในด้านอุตสาหกรรมเคมี นาย José Manuel Restrepo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กล่าวต่อที่ประชุม การตอบสนองความท้าทายในด้านคุณภาพช่วยให้ ภาคอุตสาหกรรมเคมีสามารถได้ประโยชน์จากการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดใหม่

ประธานาธิบดีองค์กร Productiva Columbia นาย Camilo Fernández de Soto ได้กล่าวประเมินว่าจะมี บริษัท กว่า 400 แห่งและห้องปฏิบัติการเชิงเคมีกว่า 100 แห่งในห่วงโซ่คุณค่าทางเคมี ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการในแง่ของทักษะและการฝึกอบรม และคาดว่าจะมีบริษัทกว่า 70 แห่งและห้องปฏิบัติการอีก 26 แห่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารเคมีพื้นฐานพลาสติกและเครื่องสำอาง ที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถาวรในการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อเข้าถึงตลาดใหม่

เป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการลดช่องว่างและความแตกต่างทางเทคนิค ผ่านการดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ นาย Andean Johannes Dobinger ตัวแทน UNIDO สำหรับโคลัมเบียและภูมิภาค ได้กล่าวเสริม ในกรณีของโคลัมเบีย UNIDO จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น รวมทั้งการเพเพิ่มตัวเลขการจ้างงานการผลิต มันเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของ OECD และนโยบายการพัฒนาประเทศ” .

กุญแจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จของโครงการดังกล่าว คือการปรับปรุงนิสัยการบริโภคในประชาชน ซึ่งจะมีประสิทธิผลมากขึ้นหากเสริมด้วยกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนการการผลิตที่มีคุณภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูง เช่นอุตสาหกรรมเคมี เพิ่มสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว จะมีการเปิดตัวกลยุทธ์ของโครงการนี้ โดยกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับองค์กร Columbia Productiva และ UNIDO โดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเดือนมิถุนายนในเมืองโบโกตา (11 มิถุนายน 2562) เมืองเมเดลลิน (12 มิถุนายน 2562) เมืองคาลิ (13 มิถุนายน 2562) และเมืองบาร์รันกียา (14 มิถุนายน 2562)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: