พลังงานไฮโดรเจน หนึ่งในมาตรการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเวียนนา, 18 เมษายน 2019 –

พลังงานไฮโดรเจนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ และผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว ข้อสรุปดังกล่าวเป็นใจความที่สำคัญของรายงานจากผลลัพธ์ของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ที่ถูกจัดขึ้นที่ระหว่างการเจรจาสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ COP24 ณ ประเทศโปแลนด์ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประชุมมุ่งเน้นพิจารณาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไฮโดรเจนในปัจจุบันและเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Climate neutral จัดขึ้นโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์และกระทรวงพลังงานและรัฐบาลญี่ปุ่น

ไฮโดรเจนเป็นสารเคมีที่มีมากที่สุดในจักรวาล และมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเก็บพลังงานอย่างคงที่ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่เหมาะสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบันขาดแหล่งการจัดเก็บพลังงานให้เพียงพอต่อความสมดุลของการผลิตและการใช้

Michael Losch ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและเหมืองแร่ในกระทรวงสหพันธ์ออสเตรียเพื่อความยั่งยืนและการท่องเที่ยวกล่าวต่อที่ประชุม ว่า“ เราต้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเช่นลมและแสงอาทิตย์ทั้งสหภาพยุโรปเป็นส่วนแบ่ง 50 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าของเรา ในสถานการณ์ดังกล่าวจะมีบางครั้งที่ความต้องการไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้านี้ได้ทันที่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงาน และหนึ่งในคำตอบนั้นคือคือไฮโดรเจน”

ความก้าวหน้าในปัจจุบันในการผลิตผ่านอิเล็กโทรไลซิสและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเซลล์เชื้อเพลิงรวมถึงคุณลักษณะที่หลากหลายของมันนำเสนอโซลูชั่นแบบองค์รวม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก การเปลี่ยนมาใช้สังคมไฮโดรเจนสนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่แท้จริงในพื้นที่การจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพลังงานหมุนเวียนในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับระบบพลังงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของพลังงานทดแทน

นาย Tareq Emtairah ผู้อำนวยการภาคพลังงานของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า “เราต้องการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มากขึ้น ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในการสร้างความสมดุลของกริดไฟฟ้าและเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนของภาคขนส่ง”. “นวัตกรรมดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และช่วยรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้”

ในส่วนของนาย Federico Villatico Campbell ผู้จัดการประจำภูมิภาคสำหรับ LAC, แอฟริกาตะวันตกและกลางที่ประจำอยู่ที่ Climate Technology Center and Network (CTCN) กล่าวเสริมว่า:“ เราจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่ออัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงาน UNIDO สามารถช่วยประเทศกำลังพัฒนาให้เข้าสู่ธุรกิจไฮโดรเจนนี้และแบ่งปันความรู้ให้กับประเทศเหล่านี้ต่อไป”

อุปสรรคที่สำคัญของเทคโนโลยี Hydrogen แม้ว่าเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้ที่สูง คือการกำหนดนโยบายและกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอทั่วโลก ดังนั้นสูตรแห่งความสำเร็จคือการเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ในเศรษฐกิจไฮโดรเจนนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายนาย Eric Sebellin รองประธานฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ของ Air Liquide กล่าวไว้

รายงานสรุปการประชุมดังกล่าวยังได้ระบุถึงกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้บรรลุไปสู่สังคมที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน และรวมถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านในระดับภูมิภาค อีกทั้งกรณีศึกษาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

https://www.unido.org/news/greening-industry-through-transition-hydrogen-societies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: